Logo

Home Contact Nieuws Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren

KAD
logoJuweela.jpg

DE ORGANISATIE VAN TALENTO METISSIMO
met huisregels


Bestuur

Voorzitter
   Drs. Karen Langerwerf M.Sc.,
   o.a. docent Science (NLT) & Cultuur
   Bemmel, Lingewaard
   06 - 255 06 566

Secretaris
   Rob Knuiman, Huissen, Lingewaard
   o.a. schaaktrainer
   06 - 496 492 24

Penningmeester
   Ir. Ger Wortel, Bemmel, Lingewaard
   06 - 555 83 162

Bestuurslid
   Jerry Tijssen M.Sc., Zevenaar
   o.a. schaaktrainer, bestuurkunde
   Liemers
  


Contactpersonen Talentontwikkeling
   
Karen Langerwerf (afspraken)
    06 - 255 06 566
   
    Ikira Gea Wortel B.Sc. (TUE: EE)
    Eindhoven
    Master student voor studenten
    Via secretariaat bereikbaar
   
    Sanne van Jaarsveld
    Leerkracht/DIO
    06 - 43 025 144

    Dina Auladinova (ouder)
    Info m.b.t. hoogbegaafdheid
    Nijmegen/Bemmel
    06 - 42944580

    Elisa Jacobs (ouder)
    Info m.b.t. bijzondere intelligentie
    Arnhem
    06 - 57082714

Raad van Aanbeveling
 
Prof. Dr. Elly van Gelderen (emeritus mei 2023)
Arizona State University


Dr. Eric Nulens, Ph.D., M.D.
Brugge, West-Vlaanderen, Belgie


Kees Schoonenbeek
voormalig conservatorium docent (35 jaar) componist, Muziektheoreticus Tilburg
Dieren, Gelderland


Dr. Senna Middelbeek
Reseacher Post Doc
Ecology/Science/Communication   (WU & TU)
Dieren, GelderlandHuisfotograaf en TOA
 
Toine Langerwerf
 
Zeist


Webmaster, logo & huisstijl
 
Kaj Yuri Wortel, M.Sc. CS&E
  Eindhoven (TUE)

  ir. Ger Wortel (TUD: EE)
  Bemmel

Redactie en eindredactie
  Bestuur

HUISREGELS (bijgewerkt tot 28-06-2023)


Voor corona worden de regels gehanteerd volgens Overheid.nl

INHOUDSOPGAVE

DE STICHTING
1.    Wat doet Stichting Talento Metissimo?
2.    Visie, motto en logo
3.    Bereikbaarheid, activiteiten, jaarkalender en vakanties
4.    Inschrijven, tarieven etc. en veelvoorkomende antwoorden (VVA)
5.    Eten en drinken tijdens lessen of activiteiten

DOELEN
6.    Voor wie?  Wat?   Door wie?
7.    Talent-indeling en ontwikkeling
8.    Activiteiten
9.    Contacten, verslaglegging en de keuze intra- en extramurale educatie
10.  Vragen, meldingen, klachten en adressen in NL

KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID
11a
. Informatieplicht & publiciteit
11b. Registratie, dataverwerking & privacy AVG 2018
12.   Financiele achtergrond, controle en jaarverslagen van T. Metissimo
13.   Kwaliteit:  PEERICS & PRECISE en EVIDENTIES

14.  TOT SLOT


HUISREGELS


1. WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?


De Stichting Talento Metissimo is een enthousiaste organisatie die zich inzet voor Talentontwikkeling in Bèta en Cultuur voor jong en oud.
 Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht en uitwisseling; Educatie en Toetsing. Omdat letteren is gezeteld in Cultuur ontstaat hierdoor een
ABCD-formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.

Research en innovatie worden verricht voor o.a. een beter inzicht in de auditieve - en visuele leerprocessen.
Uitwisselen van informatie met landelijke organen behoort tot de mogelijkheden.


2. MOTTO, VISIE en LOGO


Iets waar je goed in bent vind je meestal ook leuk. Dat houdt je/u gezond en sterkt je weerstand.  Een gezond leerproces is de basis voor efficient leren.

Voor Talentontwikkeling is o.a. wilskracht, discipline en een gezonde dosis zelfreflectie nodig.
"Effectief leren met plezier" betekent dat je uitgaat van jouw specifieke talenten waarop je verder bouwt.

Op school telt ieder kind, bij een club/vereniging telt een specifieke talentactiviteit en thuis telt elk talent!
Bij T. Metissimo kun je naast je eigen wensen en educatie-inzet jezelf verrijken volgens de ABCD formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksport.
Muziek, schaken, educatieve natuur en denkspelen dragen je hierbij uit.
Door onze speciale ontdekkingen en vondsten in 2010/11 hebben we na jaren van research onder de vlag van Talento Metissimo een nieuw vak gelanceerd: Science & Cultuur! De Season Science is daar een vast onderdeel van.

Van harte welkom!

Je leert bij T. Metissimo op verschillende wijzen: "horen, zien, nadenken en doen" op elkaar afstemmen. Dat is superleuk. Met eenzelfde hoeveelheid doorzettingsvermogen kun je dan verder komen, dan is leren ook effectief. 

Als dat werkt heb je goede handgrepen voor "een leven lang (leren) functioneren".
Ons logo rechts- en/of linksom, geeft aan dat we meer mogelijkheden in huis hebben dan alleen een standaard oplossing voor een mooi resultaat.
Enige tijd terug gaf een leerling een mooie aanvulling tijdens de les: 
rechts- of linksom is de hele klok, door het midden is maar de helft.

Motto: ELK TALENT TELT!   
Visie:   EFFECTIEF LEREN MET PLEZIER   &   
            EEN LEVEN LANG (LEREN) FUNCTIONEREN
Logo:  RECHTS- EN/OF LINKSOM MET DE PUNTJES OP DE i
            (middendoor is pas de helft)


Auditieve - en visuele leerprocessen
Een leerstijl is iets dat je aan de buitenkant ziet of hoort, denk aan een kledingstijl of een muziekstijl.
Een leer
proces is iets dat van binnen gebeurt. Denk aan het verterings- of verwerkingsproces. En processen kunnen elkaar beinvloeden.

Een belangrijk kenmerk binnen T.
Metissimo is de extra aandacht voor de leerprocessen zoals het horen, zien, doen en het beleven. Uitgangspunt is altijd een positieve bijdrage in het leerproces, individueel en/of in groepsverband.
Doelen kunnen zijn: jezelf afstemmen (intrinsiek) of juist afstemmen naar de groep (extrinsiek).

Indien wordt afgeweken van gangbare methodieken en er een research of een pilot plaatsvindt wordt dit vooraf met alle betrokkenen afgestemd.
Er vindt hier geen "blinde educatieve research" plaats.

Kortom: "Passend Onderwijs" is voor ons 100% gezonde educatie!
Maatwerk is ons specialisme.
"Voor ieder kind een passende schoen en niet de hele klas
  dezelfde maat."
(Uitspraak: CCML)3. BEREIKBAARHEID EN JAARKALENDER


T. Metissimo is voor educatie informatie het gehele jaar bereikbaar,
zie contact.
Het jaarrooster, activiteiten
en vakanties staan in de jaarkalender.


 4.  INSCHRIJVEN,  TARIEVEN ETC. EN VEELVOOKOMENDE ANTWOORDEN
Voorafgaand aan de vraag voor Maatwerk Educatieve Talentontwikkeling vindt een (gratis) intake-gesprek plaats waarin wij graag samen met u, uw wensen en doelen afspreken. Indien gewenst kan aansluitend een open proefles worden gegeven. Intake gesprek met proefles is ca. 1 - 1,5 uur.
Voor vragen, meldingen, nieuwe initiatieven, afspraak e.d. zie:  contact.

Inschrijven
-
Wil je zeker zijn van een vast les-tijdstip dan is inschrijven
  voor een jaarprogramma nodig.
-
Gezamenlijke activiteiten worden aangekondigd via de website, What's App
  of het Gemeentenieuws en ook dan is aanmelden vooraf nodig.

Keuze bij inschrijven:

1. Excellent jaarprogramma ONDER schooltijd PO of VO
    - Solo of duo

    - 1 dagdeel (2x90 min) of 1 les van 90 minuten
    - Vaste tijd na overleg
    - Met goedkeuring van de ouders en de reguliere school
    - Bedenk: Prive top-educatie is niet minder maar juist MEER  educatie

2. Excellent jaarprogramma NA schooltijd PO of VO
    - Solo of duo
    - 1 les van 90 minuten
    - Vaste tijd na overleg
    - Ook hier geldt: Prive top-educatie is juist MEER educatie

3. Een losse les (b.v. voor een tentamen of examen)
    - Solo of duo
    - 1 les van 90 minuten
    - Variabele tijd na overleg, voor zover de agenda het toelaat

4. Groepslessen en activiteiten/evenementen
    - Groepen tot ca. 24 personen
    - Lessen/cursus:  1 x 90 minuten of  dagdeel 2x 90 minuten
    - Graag tijdig opgeven, prijs in overleg

5. Van Incidentele Preventieve Time Out (IPTO) naar Jaarvariant.
    Spoedlessen onder schooltijd is incidenteel  mogelijk ter preventie van
    time-out.
    Hier gelden speciale tarieven voor omdat dit een hoge
    expertise vereist  (en om misbruik te voorkomen).
    We stimuleren ouders en scholen in continuering van het
    leerprogramma van de leerlingen.
    Bij omzetting van een spoed naar een jaarprogramma volgt het
    normale tarief (= variant jaarprogramma).  

Vaste tarieven:
- Een intake gesprek is gratis met (indien gewenst) aansluitend een proefles.
  De tarieven staan vermeld bij: info edu.

Het jaarprogramma omvat (solo, duo, trio etc.)
    - Vaste tijd
    - Minimaal 20 lessen per educatie-jaar incl. (her)examen. 
    - Gratis gebruik van materialen.
    - Gratis gezamenlijke activiteiten zoals de Season Sciences en evenementen.
    - Ikonen programma. Er zijn verschillende ikonen te behalen.
      Bij voldoende resultaat een certificaat of diploma, anders een rapport.
      Diploma's en Certificaten zijn er m.b.t. Science & Cultuur:
      * BasisWijs (F1), VoortgezetWijs en PWS (F2, F3), 
         DoorgezetWijs bij PWS (F/4 of hoger),
      * Muziek & Science diploma's level A, B, C, D en E (F is in wording)
      * Een examentraining of voorbereiding van een schooltoets of examen valt
         onder een educatieve talentles.

    
    - Speciaal: De eindtermen van het ministerie worden minimaal gehanteerd.
      Onze methodieken sluiten daardoor goed aan bij het huidige onderwijs en
      bieden daarnaast nog iets extra's.

      Deze methodes zijn nl. gebaseerd op het nieuw gevonden fundament in
      onderwijsland en door de auteurs gratis beschikbaar gesteld aan Talento
      Metissimo. Het nieuwe vak hiervoor heet: Science & Cultuur. De Season
      Sciences vormen hierop een bijzondere invulling.
     
     Deze doorlopende leerlijnen PO/VO zijn bedoeld voor een fijne overgang
     van BasisWijs via VoortgezetWijs naar bv. Universiteit!

      1. WisConDis omvat o.a.het Rinkelrekenen, Rekentoren Rexna en de
      nieuwe WisConDis methode. Het geheel is bijzonder effectief
      door een nieuw fundament op wiskundige en natuurkundige
      inzichten. Determinologie is vooralsnog gelijk gebleven.
      2. Twinkeltaal wordt steeds verder uitgebreid en hanteert noodzakelijke
     aanvullende (dus nieuwe) naast bestaande eindtermen.
      3. MuziekScience met Sociale Interventie hanteert zowel de oude
     terminologie als noodzakelijke aanvullende terminologie vanwege de
     nieuwe muziek-interval-klokken. Gebaseerd op basis natuur- en wiskunde.

Materialen
De materialen worden gratis verstrekt tijdens de les. Speciale wensen worden overlegd.
Unieke educatiematerialen zijn niet altijd te vervangen, wees er zuinig op.
Er worden geen spullen meer uitgeleend.

    
Lestijden
    Talento Metissimo kent een 90 minuten rooster:
    1.   9.00 - 10.30 uur 
    2. 10.30 - 12.00 uur
   pauze
    3. 13.00 - 14.30 uur 
    4. 15.00 - 16.30 uur 
    5. 17.00 - 18.30 uur, soms 16.30 - 18.00 uur 
    6. 19.00 - 20.30 uur.

    Tijden niveau:
    - BasisWijs:           lessen gehele dag tot 18.00 uur 
    - VoortgezetWijs:  lessen gehele dag en vanaf 18.30 uur
    - DoorgezetWijs:   variabel
    - Leerlingen van buiten Gelderland en buiten Nederland: In overleg.
      Zij hebben voorrang in de weekenden (en vakanties).

Groepen
Tarieven van cursussen op maat, workshops, lezingen worden in overleg met elkaar afgestemd.

Afzeggen van lessen
Mocht u onverwacht geen les kunnen volgen, geef dit dan tijdig aan.
Met tijdig wordt minimaal 24 uur van te voren bedoeld, het liefst langer. 
Er worden lessen op maat voorbereid en daar zijn kosten mee gemoeid.
Ook andere leerlingen willen soms schuiven door omstandigheden.
Vriendelijk verzoek: Probeer met elkaar rekening te houden.

Betaling
Vooraf wordt duidelijk afgestemd wat uw wensen en wat de kosten zijn.
- Talent-ouders van jaarleerlingen krijgen 3x per jaar achteraf een
  mailing met specificatie; 1x in december, 1x in maart en 1x in juli.
  Dit lesgeld dient binnen 4 weken te worden voldaan.
- Heeft u zelf wensen? Maak ze dan kenbaar bij Ger de penningmeester.

Administratiekosten
Om de Stichting in stand te houden wordt een vaste bijdrage per rekening gevraagd voor de verwerkings-, bank/administratie- en websitekosten van Talento Metissimo.
De rekeningen worden electronisch in pdf formaat verzonden. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan kunnen wij hier rekening mee houden en u een papieren versie verstrekken. Geef dit graag duidelijk vooraf aan.

Te late betaling, opschuiven van lessen of stopzetten

Lukt het niet om de factuur na 4 weken te voldoen, geef dit dan tijdig vooraf aan. Het geheel is geautomatiseerd en gedateerde facturen kunnen niet meer worden gewijzigd.

Na 4 weken wordt vriendelijk contact met u opgenomen over de reden.
Indien gewenst kunnen lessen/cursus in overleg tijdelijk worden opgeschoven en later worden hervat.

Is er na 4 weken geen reactie/reden gegeven dan volgen automatisch extra  administratiekosten.

Indien 10 weken na dagtekening van de rekening de rekening niet is voldaan zonder reactie/reden wordt
contact met u opgenomen over het vervolg.

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn: 
Laat het ons weten, we zijn er om het samen op te lossen!

Ter overdenking
Het bestuur werkt vrijwillig.
Alle uren zijn spaarzaam en die willen we liever aan de jeugdigen en hun talentontwikkeling besteden dan aan onnodige adminstratie.
Wij vragen uw medewerking.

Veel voorkomende antwoorden, de VVA's:

1. Informatie over de deelname aan (gezamenlijke) activiteiten worden u
     vrijblijvend en gratis uitgelegd.
2.  Een intakegesprek en proefles is gratis.
3.  Voor het tarief van een Talent(educatie) les zie: info edu.
4. Een les bestaat uit:
     1 uur educatie + 1/2 uur verrijking/verdieping die samen worden afgestemd.
     Duolessen komen met regelmaat voor. Vanaf maart zijn er lessen voor
     groepjes mogelijk. 
5.  Bij deelname aan Talent-educatie zoals bij een jaar(variant)programma,
     cursus, priveles, maatwerk etc. schrijft u in als Talent (leerling) of Cursist.
6.  Voor jaarleerlingen zijn de gezamenlijke activiteiten gratis, dit is incl. de
     educatiematerialen.   
7.  Ouders van minderjarige jaarleerlingen krijgen 3x [per jaar een rekening
     achteraf van het aantal afgenomen lessen incl. administratiekosten.
8.  U bepaalt ten alle tijde zelf het aantal lessen. Tussentijds is te zien hoeveel
     lessen er zijn afgenomen.
9.  Een jaarprogramma voor een certificaat/diploma omvat:
     minimaal 20 lessen, een (her)examen of eindtoets, de persoonlijke
     verrijkingsopdrachten, enkele gezamenlijke activiteiten (eigen keuze) en is
     incl. materialen. Maatwerk afstemming met school is mogelijk.
10.Registratie van gegevens vindt plaats voor de administatie van Talento
     Metissimo.  In het hoofdstuk Privacy, leest u hoe T. Metissimo invulling
     geeft aan de AVG mei 2018.
11.Ouders/verzorgers dragen als wettelijke eindvertegenwoordigers zorg voor
     correcte vermelding van gegevens van hun minderjarige kinderen.
12.Voorbeelden van lopende activiteiten zie: projecten.


5. ETEN EN DRINKEN TIJDENS ACTIVITEITEN

 
Standaard
Er is geen verkoop van consumpties.
Het nuttigen van alcohol-houdende dranken wordt niet geaccepteerd door begeleiders voor, tijdens of na activiteiten (of evenementen) van TM op locatie en/of in het bijzijn van jeugdigen.
In principe is de koelkast/kraan hier gevuld met standaard gezonde dranken die zijn afgestemd met de jeugdigen en ouders voor tijdens de educatie lessen/activiteiten.

Binnen- en buitenactiviteiten, pauzes en lunch.

Brood, crackers, gezonde hap of fruit tijdens de pauze is toegestaan.
Indien er een (buiten)acitviteit is met een lunchpauze breng je zelf je eigen lunchpakket mee. Bij speciale wensen ook graag je eigen drinken.

Speciale voedselwensen, dieten of allergieen
In het kader van de gezondheid is het fijn als we op de hoogte zijn van relevante voedsel-aanpassingen, allergieen, overgevoeligheden etc.

Buitenlokaal (Lentelokaal) of tuin
Hier gelden dezelfde regels als voor het binnenlokaal.


6. DOELGROEPEN:   VOOR WIE?   WAT?   DOOR WIE?
 
Voor wie? Voor talenten!
Een talent is bij T. Metissimo zowel de persoon zelf als ook de natuurlijke en/of verworven vaardigheid/heden die bij een talent horen. Iedere mens beschikt over meerdere talenten die in verschillende gradaties aanwezig zijn.

Dit Talentonderwijs is bedoeld voor leerlingen die leren leuk vinden, een klas hebben overgeslagen, of willen overslaan, vervroegd (willen) doorstromen, extra verrijking zoeken, hiaten willen opsporen, echt "automatiseren", anders "automatiseren" of graag hoger willen scoren etc.

Wat? 
Bij T. Metissimo is maatwerk van talentontwikkeling mogelijk op Beta- en Cultuurgebied, voor talenten jong en oud. Dat kan via thuis, school, club of vereniging. Er zijn mogelijkheden voor privelessen, cursussen en/of deelname aan openbare activiteiten zoals Open Education.
Binnen T. Metissimo is ruime expertise (kennis en ervaring) aanwezig voor educatie van jong en oud.
Specialisaties zijn er voor (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie en getalenteerdheid op Beta en Cultuurgebied.
Schaken, Muziek & Science waaronder de nieuwste educatie Conso & Disso hebben bij T. Metissimo een bijzondere ingang gevonden. 

Het gebeurt hier op velerlei niveaus: BasisWijs (F1/F2; BS), VoortgezetWijs (F2, F3, F4;VO) en DoorgezetWijs (vanaf F2;  MBO, HBO, Universitair niveau).
Jong en ouder, welkom!


Door wie?  
Bij het geven van maatwerk voor het (door)ontwikkelen van talenten, zijn verschillende groepen aktief:

1.
Gediplomeerde en ervaren docenten/trainers met expertises
2. Oudere leerlingen/studenten van Talento Metissimo
3. Ouders/begeleiders en ouderen van Talento Metissimo
4. T. Metissimo heeft een Contactouder voor informatievoorziening over talentontwikkeling, binnen en buitenschool (intra- en extramuraal). Ouders zijn immers de wettelijke EINDverantwoordelijken die volgens de leerplichtwet hun minderjarige kinderen onderwijs dienen aan te bieden (dat is iets anders dan schoolplicht). Zij bepalen het educatie arrangement. En dat kan prima met inzet van Talento Metissimo.
Omdat scholen net als ziekenhuizen zelfregulerend zijn in Nederland, vraagt dit om een hogere samenwerking en zelfredzaamheid van ouders, talenten en hun omgeving.
Dit alles blijft in ontwikkeling omdat er vanwege het maatwerk bijzondere aandacht is voor ieder individu.
5.
T. Metissimo heeft daarnaast een actieve groep Symphatisanten;  Mensen die ons vrijwillig helpen in natura of financieel. Voorbeelden zijn: Ouders, grootouders, sponsoren, donateurs, vrijwilligers, symphatisanten. 
Iedere positieve bijdrage is welkom.  Daar zijn we superblij mee!


7.  TALENT-INDELING  EN  ONTWIKKELING 

T. Metissimo draagt o.a. gezonde educatie uit en is daarom NIET geregistreerd als BIG-ZORG.
Iedere mens heeft een (gezonde) zorgplicht.
Onderwijs is een kinderrecht voor zieke en gezonde kinderen.

Vanwege ons unieke programma zijn wij NIET geregistreerd met een BRIN-code.
Hierdoor hebben we meer mogelijkheden.
We ontvangen geen subsidie, zijn volledig zelfstandig en onafhankelijk.
Binnen Talento Metissimo is de expertise gericht op effectieve educatie.
Wij maken educatieve talentontwikkeling en onderwijs  "op maat" voor zowel het individu als de groep. 
Dat is onze norm. Ouders en leerlingen geven zelf hun wensen en behoeften aan.

T. Metissimo heeft specialisaties op diverse vlakken in huis waaronder juist het maken van maatwerk (individueel, kleine en grote groepen) zoals aanvullende, verrijkings- en/of verdiepingstaken op diverse intelligenties en leeftijdsniveaus. Hiervoor is het ICOON programma ontwikkeld, gericht op de ABCD talentontwikkeling.

Binnen T. Metissimo zijn er 3 Talentgroepen met een eigen icoon
I      Individuele talenten jong en oud(er) (ruit)
II    Cursisten  (blok)
III   Gemeenschap (rozet)

Met 5 hoofd vormen van Talent Ontwikkeling, ieder met een kleur
Blauw    Talentontwikkeling specifiek, individueel 
Wit         Research en/of innovatie zoals PWS     
Rood      Multidisciplenaire projecten zoals Evenementen
Oranje   Bijzondere (eenmalig) project, Sociale inzet 
               niet rood, wit, blauw, groen
Groen    Season Science & Cultuur (w.o. Natuur-educatie)


8.  INDELING  ACTIVITEITEN


De Talentenprogramma's zijn volgens de ICOON- en KLEURindeling.
Voor de invulling van een activiteit of een bepaald programma zie aanmelden.


WyberBlauw

  GROEP I.  Individuele Talentontwikkeling

Doelgoep
 
Diegene(n) die echt graag wil leren.

Activiteiten sinds 2016

Talentontwikkelingen zoals:
- Jaarprogramma's, Verrijkingen, Recitals, Toernooien, Uitzendingen etc.       

Het jaarprogramma van de individuele educatieve Talentontwikkeling Beta & Cultuur is gebaseerd op het C-STAR model volgens de PEERICS. (CCML 2016).
In het jaarprogramma zijn tijdens de talentlessen een 8-tal practica (of meer) opgenomen. 
Iedere talentles verloopt in een vaste structuur met eigen methodieken op maat:

Communication met Sociale Interventie w.o. Conso & Disso
    
S  
Science (dus ook Gamma!)
T  
Taal, (Cultuur, Alfa)
A
  Analyse en/of Activerende Didactiek
      Science & Cultuur (het nieuwe vak) , Schaken, nieuwste methode Muziek,
      Metsel en Mozaiek, Water- en Oeverwacht, Gellyween, Bio-Kristallen etc.
R  
Rekenen, wiskunde (Beta)

PEERICS
P
reventie, Educatie, Examinatie, Research, Innovatie. Coaching en Support.
Zie het hoofdstuk over kernkwaliteiten. 


WyberZilver
  GROEP I. Talentontwikkeling Research en Innovatie
 
Doelgoep
Diegene(n) die graag wetenschappelijk willen leren denken en onderzoek willen doen,
talentontwikkeling enkel- of meervoudig. Bijvoorbeeld een PWS of een educatieve verrijking op maat.


Activiteiten sinds 2016
-
Profielwerkstukken,
- Individuele Jaaropdrachten SlotFinaleBlokBlauw GROEP II. Groepspecifieke talentontwikkeling (groep, vereniging, school)

Doelgoepen
A. Cursisten voor een workshop, clinic of lezing  
B. Ouders. De groep wettelijke vertegenwoordigers van talenten bij TM:
    ouders, verzorgers, opa's en oma's etc.
C. De groep sympathisanten van vrijwilligers, sponsors en donateurs die T.
     Metissimo een warm hart toedragen.
     Zij helpen ons in natura (vrijwilliger) en/of financieel. 

Activiteiten

A1.  Science & Cultuur educatie in het Talent Jaarprogramma
A2.  De groepspractica Season Sciences & Cultuur
A4.  Toets of- Examinatie met vooraf een proeftoets
B/C. Samenwerking met de talenten zelf, hun ouders, scholen, bonden,
        clubs en andere betrokken instanties voor optimale prestaties op school,
        thuis en club.


BlokZilver  GROEP II. Groepspecifieke enkelvoudige talentontwikkeling

Research & Innovatie

Doelgoep
Heb jezelf een idee
voor T. Metissimo en wil je dat zelf gestalte geven b.v. voor een stage, een schoolproject etc. welkom!

Activiteiten sinds 2016
Te veel om om op te noemen. Het bruist hier vol continu.RozetRoze   GROEP III.  Multidisciplenaire Talentontwikkeling
        met OPEN EDUCATION;

        Uitdragen aan de Gemeenschap zoals bij evenementen
.
Doelgoep
Belangstellenden

Activiteiten

Voor Corona worden de regels gehanteerd op:  <Corona + Overheid.nl>

Science & Cultuur activiteiten of evenementen
met een uitdaging voor een meervoudige talentontwikkeling d.m.v. de carrouselmethode zijn onder andere:
1. Science & Cultuurplein Bemmel met workshops (evenement):
  
Eind augustus.
Open Education/middag met aanmelding sinds 2017.
2. Happy Gellyween, lessen met introducee.
  
 Eind oktober. Open education/les met introducee sinds 2018.

3. Euro Metsel en Mozaiek ook wel de bekende appel-tap met flap
    activiteiten met of zonder concert.

    November/december. Open Education/les met introducee sinds 2016.
    Science & Cultuuractiviteit voor onze Symphatisanten, lezing/concert etc.
4. Verjaardag T. Metissimo 6 januari met sterrenpracht (Orion) en
     Nieuwjaarstoast sinds 2019. Een besloten gezamenlijke bijeenkomst.

5. Galante bio-kristallen:
     Februari. Open Education/les met introducee sinds 2020.
6. Nationaal Schaak Concert met Heraldiek (evenement, koningsweek)

    Een lenteweekend: Open Education/dag met aanmelding sinds 2013/6
7. Examinatie Science & Cultuur: besloten

8. Finale slotavond: Besloten Education sinds 2016
    Een informatieve en gezellige schooljaar-afsluiting met Science & Cultuur
    activiteiten

Gratis
 1, 6        Evenement: Open Education, tijdig aanmelden
*   4, 8        Besloten feestelijke bijeenkomsten met familie
Betaald
*   2, 3, 5    Open Lessen, 1 introducee mag mee komen (tijdig aanmelden)
*   7            Besloten, alleen leerlingen


RozetZilver   GROEP III.  Bredere Research en Innovatie i.s.m. de Gemeenschap

Doelgoep
Belangstellenden

Activiteiten sinds 2017
- Talentenprogramma's blijven versterken
- Practica Season Science & CultuurRozetBlauw   GROEP III. Talentontwikkeling  i.s.m. de Gemeenschap

Doelgoep: 
Grote(re) groepen b.v. Talentengroep zelf of Team T.Metissimo
Activiteiten sinds 2016:
- T. Metissimo, de organisatie versterken, het kan altijd beter.


 
RozetGoudr   GROEP III. Talentontwikkeling Sociale Activiteiten
                         i.s.m. Gemeenschap

                              (niet rood, wit of blauw)

Doelgoep
Specifiek per project of doel

Activiteiten sinds 2016  i.s.m. Gemeenschap

- 2020: Bijdrage rondom herinrichting n.a.v. kaalkap Oeverplas Plakse Wei noordrand Bemmel,
 -. 5e NSC 2020 --> geen doorgang i.v.m Corona), Open Middag Science & Cultuurplein

1.  2019: Groenschaak, bijdrage verzoeken om handhaving n.a.v. kaalkappen
    Oeverplas Plakse Wei noordrand Bemmel,
 - 4e NSC 2019,

2. Science- en Cultuurplein met Bemmelse Groen Schaak
- 2019: Opening Amfitheater Park Lingezegen 2019 (Werkgroep
   Kasteelterrein) Ressen
   Bijdrage is een eigen inititatief van Talento Metissimo
- 2018: Opzet Season Sciences
   Naast rood, wit, blauw, oranje kan een groen icoon behaald worden   
- 2017: Ontwerp en Uitvoering Science & Cultuurplein te Bemmel 2017,
  Verzoek Winkeliers Bemmel, eigen invulling/inititatief Talento Metissimo
- 2017: Bemmels Blazoen te Ressen
  Rondje Schaaktoren-historie cultuur (heraldiek)
- 2016: Opening Kerktheater te Bemmel
- Concert en samenspel jeugdigen T. Metissimo
- 2016: Behoud Rustiek Erfgoed Ressen
  Zomerconcert met Internationale Opera i.s.m Musik Take In
- 2016-2019: Behoud Rustiek Erfgoed Ressen
  Zomerconcerten Talento Metissimo

SMART Projecten

Heb je zelf een leuk idee ?
Laat maar horen!
We denken met je mee in creatieve, originele en haalbare oplossingen!
Bedenk wel: Er worden geen projecten meer uitgewerkt die niet zijn geinitieerd door T.Metissimo.
Dit is om de jeugdigen en betrokkenen te beschermen, kwaliteit te waarborgen en misbruik te voorkomen. 
Voor de uitvoering van de projecten werkt T. Metissimo volgens het SMART principe:
S
pecifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.


 9.  CONTACTEN & VERSLAGLEGGING

Contacten
Binnen T. Metissimo zijn er contacten tussen talenten, begeleiders, ouders, gemeenten, bonden,
verenigingen, schoolbesturen, leerplichtambtenaar, huisarts, orthopedagogen, IB'ers,
als ook juffen, meesters, docenten, afdelingsleiders  en vele andere betrokkenen en/of instanties.
 
Er is met enige regelmaat contact naar de ouder(s) en/of begeleider, mondeling, telefonisch,
per e-mail, What's App,  etc.
Dat kan over verschillende onderwerpen gaan.

Contacten met derden over talenten gebeurt via ouders/vertegenwoordigers.
Er is geen uitwisseling van persoonlijke gegevens.

Enkele voorbeelden van gesprekken zijn:

1. Een gesprek op school/club/instantie
voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen
van (individuele) plusmaterialen, extraplus-materiaal, talentontwikkeling, versnellen, klassen overslaan, , educatie-niveau etc..
Dit gebeurt uitsluitend samen met de ouders/eindvertegenwoordigers en/of leerling. In het kader van
integriteit en vertrouwen zijn er geen (zorg)gesprekken op school of elders buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
2. Verrijkingstaken onder schooltijd zijn toegestaan.
Eindverantwoording van leerplicht ligt bij de ouders, wettelijke verzorgers of begeleiders. Zij dragen de eindverantwoording voor de leerplicht van hun minderjarig kind. In goed overleg is met de leerplicht-vertegenwoordigers zoals de scholen, educatie af te stemmen onder schooltijd. Samen kan een educatiearrangement worden opgesteld. Samen reik je verder.
Indien gewenst stemmen de ouders dit zelf af met de school en/of eventueel leerplichtambtenaar af. 

Vragen over de grenzen van intra- en extramuraal onderwijs
waar het op school ophoudt en thuis of club verder gaat komen steeds vaker voor. Veiligheid staat ten alle tijde voorop. Zorgplicht heeft iedereen voor elkaar.
Ouders zijn de wettelijke eind-vertegenwoordigers, niet de school. Samen stemmen we de educatie mogelijkheden af voor onder of na school.  Dit blijft belangrijk in de preventielijn.
* Naschoolse educatie valt onder "vrijetijdbesteding" of zoals in het geval van corona onder "thuis-onderwijs".
* Talento Metissimo levert echter een compleet nieuwe vorm als jaarprogramma.
* Omdat scholen zelfregulerend zijn kan dit tegenwoordig ook prima onder school geregeld worden (zie excellentie programma's)

Verslaglegging Talenten
Veilige (minimale) verslaglegging vindt in overleg plaats. Inzage in het dossier en/of verslaglegging is alleen mogelijk door de wettelijke vertegenwoordigers zoals ouders. De ouders beheren zelf het dossier. T. Metissimo bewaart alleen de gemaakte educatie/toetsen. Werkstukjes graag meenemen.

UITZONDERING,  VERBODEN, TIP
Alleen op speciaal verzoek met goede onderliggende argumentatie vindt in overleg met de ouders een algemene of speciale verslaglegging, rapportage of een ander schrijven plaats. Hier is een schriftelijke bevestiging nodig van een van de ouders (of beide ouders). Alleen de begeleider en/of ouder zelf mogen de gegevens aan derden verstrekken met kennisgeving aan T. Metissimo. 
Wij stemmen graag uw wensen samen af. 

Zie ook punt 9.
Het is verboden dat scholen, artsen, docenten, of anderen de naam van Talento Metissimo gebruiken voor hun eigen schooladviezen, schoolverslagen, rapportages etc.
Talento Metissimo is volledig onafhankelijk en zo ook de adviezen die alleen vanuit Talento Metissimo kunnen worden verstrekt. Geen enkele andere partij kan namens Talento Metissimo een rapportage o.i.d. uitschrijven.


10.   MELDING/KLACHT, VVA ORGANISATIE en ADRESSEN IN NL

Algemeen
Bij T. Metissimo komen allerhande vragen en meldingen terecht. Die worden zo goed mogelijk opgelost.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal en het soort vragen (dus zonder vermelding van naam).

In de toekomst kan het mogelijk nuttig zijn dat de functie
vertrouwenspersoon wordt ingevuld, we blijven voor mogelijkheden open staan. Dit onderdeel wordt meegenomen met het hoofdstuk "oudercontact". 

Hierna worden vragen beantwoord.


1. Een klacht over T. Metissimo? 
Meestal is de kortste ook een snelle weg naar een oplossing.
Probeer het op te lossen met de desbetreffende persoon.

Lukt dit niet, schrijf/bel/app/mail dan uw bevinding aan het bestuur.
Het bestuur draagt zorg voor een adequate oplossing; Ook dat is maatwerk leveren! Er geldt een onafhankelijke stemming. Veiligheid staat ten alle tijde voorop.


De tijd- en energierovende klachtenprocedures die resulteren in kastje-muur effect of in-de-wacht of stommetje-spelen zoals iedereen wel herkend, werken demotiverend. Hier zoeken we echt naar duidelijke en veilige oplossingen waar iedereen mee verder kan, adequaat, samen. Je wordt gehoord en gezien.
Bij wanbetaling geldt wel standaard; stopzetten van lessen. De tijd en energie besteden we aan welwillende leerlingen en ouders.


2. Waar kunt u met welke vraag terecht voor een onafhankelijk educatie advies ? 
Hieronder treft u een aantal namen van instanties waar u terecht kunt met uw vragen over educatie en talentontwikkeling die Onderwijs, of (Sociale) Zorg gerelateerd zijn in Nederland.
Op internet vindt u de meest recente wijze van bereikbaarheid.

 
ONDERWIJS
- Ouders en docenten Talento Metissimo:
voor vragen of advies over Educatie en Talent.
- Uw regulier onderwijs: Ouderraad PO, VO, klankbordgroepen, MBO, HBO, e.d.
- Overheid:
Voor vragen aan onze Minister en/of  2e Kamer en/of Ombudsman/vrouw (2e lijn)

ZORG zoals sociale en gezondheidszorg
- Gemeente -->
b.v. Financiele zorgvragen --> jeugdconsulenten  (w.o.
  jeugdwet).   De gemeente gaat niet over inhoudelijke onderwijstaken.
  Ze kan wel zaken daar rondomheen stimuleren.
- DUO:
Met vragen en klachten over b.v. persoonlijke studiefinanciering zoals
  een studielening
- LAKS:
Landelijk AdviesBuro voor klachten van studenten over b.v. examens
  in het onderwijs 
- Inspectie van onderwijs:
Incidentele en/of structurele problematiek m.b.t.
  het onderwijs
- Ombudsman:
met klachten over overheidsinstanties (2e lijn)


3.  Waarom valt TM onder educatie en niet onder zorg ?
De basis ligt bij onze ABCD educatie: Alfa, Beta Cultuur en Denksporten. Het gevonden systeem met als fundament Conso & Disso is ontdekt tijdens het lesgeven om complexe auditieve belevingen visueel te ondersteunen met logische wiskunde figuren. De gevonden Euclidische wiskundige bewijskracht enerzijds EN de stijgende onderwijsresultaten onder alle intelligentievormen van IQ 70 tot IQ 170 MET het feit dat dit tegelijk een sociale interventie is die berust op beleving van 'waarheid' anderzijds,  draagt bij aan een meer stabiel leerproces.  Dit is een nieuwe stap in de wetenschap. Zonder educatie is er geen wetenschap. Veel is in nog in research. Lees verder onder 4. voor de samenhang.

4.  Waarom kan dit niet worden vergoed en moeten ouders dit zelf betalen?
Goede vraag. Er is een ander soort wet nodig met financiele draagkracht (valorisatie is in weze het proces na het innoveren).  Mijn visie (ccml) ligt niet in lijn der economische verwachting van deze regering omdat etikettering een wetenschappelijk en economisch belang dient. Dat kan anders. Mijn persoonlijke visie is eenvoudig: 'De eerste lijns zorg voor een kind dat ziek wordt van school is passende educatie. Het begrip 'passende educatie',  is en blijft 'educatie' waar een minderjarig kind recht op heeft. En dat is iets anders dan 'zorg'. Etikettering op basis van onjuiste educatie is extra beschadigend, foutieve etikettering helemaal. Dan is er maar 1 remedie: correcte educatie elders. Onwetendheid is vaak de onderliggende oorzaak. De screening voor een goede diagnose (mits men niet verkeerd diagnostiseert) is vrij eenvoudig. Biedt eerst goede educatie aan, dit vereist bijzondere expertise. Kinderen hebben recht op onderwijs.  Zijn er geen veranderingen dan is er mogelijk meer aan de hand. Verwacht niet dat na 6 lesjes jarenlange problematiek kan worden opgelost. Dan houdt u u zelf voor de gek, niet ons.

- Kortom:  zonder (juiste) activatie van het leerproces kunnen kinderen ziek worden of volledig afhankelijk blijven. Nu ligt er voor het eerst een mogelijkheid om al voor de geboorte te starten met een prachtig begrijpbaar systeem. Vanaf 2 jaar zijn er al educatievormen, misschien zelfs al eerder. Dit schept mogelijkheden. 
Sociale - en educatieve verschillen dienen altijd bespreekbaar te blijven, dat is evident. 
- Een scherper afgestemde wet- en regelgeving kan al bijdragen, dat is soms een lange weg.
Wij vinden dat deze wijze van effectief leren bijdraagt aan "een leven lang functioneren", de pensioenleeftijd ligt al op 68 jaar...en wie weet hoe ver dat nog stijgt. Op een goede basis kun je goed bouwen.

5. Waarom kan dit niet op school?
Vele Nederlandse gangbare school-wegen zijn uitgeplozen (regering, provincie, gemeentes, scholen, bonden, clubs, etc.) maar de wettelijke medewerking in Nederland voor de eigen bevolking voor een nieuwe vorm van gezonde educatie ontbreekt,  het is alleen mogelijk onder "zorg".  Dit, terwijl de hoge bewijskracht is geleverd dat het geen juist "geen zorg" is maar een kennis-systeem met elementen. Kinderen vertonen ineens normaal gedrag bij goede educatie, of zijn ineens weer gezond. Resultaten stijgen, dat vindt toch iedereen fijn?
-  Oplossing door TM: Door het gebruik van de unieke methodieken toe te staan in een Stichting en het zelf met de leerlingen jong en ouder uit te dragen worden de verschillende resultaten op school juist beter zichtbaar en meetbaar. Alle kinderen tonen hier goede tot uitzonderlijk stijgende resultaten, al meer dan 25 jaar. In het begin was niet precies duidelijk wat de clou nu was van deze resultaten. Sinds het Conso & Disso systeem, Rekenen, Twinkeltaal en de practica wel. Het is een zeer goede educatie voor o.a. de groep die meer aan kan zoals (zeer hoog) begaafden en/of meervoudig getalenteerden vanwege de unieke doorlopende leerlijn.  Het is sowieso goed voor elke leerling omdat het de intelligentie versterkt en de leerlingen elkaar versterken.  Een win-win formule. Dit is een extra reden om o.a. het Conso en Disso systeem, Twinkeltaal, Rekenmodules en diverse practica  grotendeels (nog) buiten alle schoolse leer-kaders te houden.  De kans bestaat dat het wordt verkwanseld, verprutst, niet goed wordt uitgelegd, niet goed begrepen...
- Bedenk wel:  Vele jongeren en ouderen kunnen het Conso- en Disso systeem onvoldoende  "horen" en daardoor niet "begrijpen" of "aanvoelen". Wellicht dat daarom de heren Kepler, Einstein, Archimedes, Pythagoras, Craats,  etc. geen systeem konden herkennen. Het is geprobeerd om dit alles over te dragen aan andere docenten. Alleen de leerlingen van Talento Metissimo kunnen dit verder doorgeven.
Daar is er  'een begin', een ommezwaai gemaakt...
- En de visie: Je kunt van dit systeem  toch ook 'leuke speeltjes' maken? Klopt! Voor ons is het nog steeds een zeer leerzame en leuke puzzel. Voor de leerlingen ook, zij puzzelen net zo hard mee. Het Conso &  Disso Systeem is net zo leerzaam als:  het chemische palet van het periodieke systeem,  de CGTA-varianten in de biologische tuin, de wiskundige vallei der bewijsvoering,  de alfabetische toren voor de taalkundigen en de fysische krachtmetingen overal en nergens. Deze Conso en Disso methode schiep orde in de Muziek, begreep de Sociale Interventie, trof de Taal, vond de Wiskunde, zag de overeenkomsten met de Fysica en van daaruit kon worden in- en uitgezoomed op micro- en macroniveau van de Chemie van de Biologie. Veel is nog in research.
- Kortom: We hebben van de nood een deugd gemaakt en dragen het systeem voortaan zelf verder uit. Het wordt hier door iedereen gewaardeerd en gekoesterd. De kinderen, vriendjes, vriendinnetjes, kennissen, hun familieleden en zo meer, uitgedragen. Dit systeem is een doorbraak op velerlei gebieden en is een wereldeducatie op Alfa, Beta, Cultuur en Denksportgebied.

Leren is een Kinderrecht (geen schoolplicht)! 
TM is er voor de kinderen (en hun ouders). 
Het is hun jeugd!
We dragen onze kennis en de aarde aan hen over.

6.  Is  T.M. aangesloten bij een beroepsgroep?
- De belastingdienst erkent ANBI T.Metissimo vanaf dag 1 van oprichting,
  mede door de statuten die notarieel zijn vastgelegd.
  Dat is de wettelijke (beroeps)groep die toetst en telt. 
- Betrokken team-medewerkers hebben allen een eigen risicoverzekering of
  zijn zelf aangesloten bij een persoonlijke beroepsgroep.
- Als nieuwe wetenschappelijke beroepsgroep leveren we zelf een nieuw
  product binnen de educatie met prachtige resultaten op BS, VO en
  Beroepsopleidingen en Universiteiten, nl. het nieuwe vak Science &
  Cultuur.
- TM is niet aangesloten bij een specifieke andere discipline of
  vakgroep, we blijven graag zelfstandig en onafhankelijk.
  Iedere scientist wil zijn eigen kleur vetertje hebben voor zijn eigen kleur
  toko. Dit systeem is een Regenboog-vetertje a la Villa Kakelbont, met vele
  eindjes aan elkaar geknoopt.
  Van dit nieuwe fundament is geen leerstoel, wel hoge evidentie.
  De kleur "transparant"  ligt hiervoor het meest voor de hand.

Ja, Het is serieus en echt!
(En niet zoiets als: de muziek of kennis zat al in het kind, laat maar zelf aanmodderen...).


7. Wat is nu zo uniek ?
Er is een nieuw fundament gevonden waardoor een ander startpunt is ontstaan.
T. Metissimo kent voor haar educatieve talentonderwijs 1 hoofdvak, namelijk
Science en Cultuur met: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.
De gevonden resultaten dragen bij aan een hoge mate van interdisciplinairiteit.   
Het fijne is dat de nieuwe doorlopende leerlijnen nu in een soort studie-thuis ligt,
los van alle BS, VO of universiteiten, het is daarom zo veilig. 

Hopelijk verduidelijkt deze uitleg een beetje...Heeft u vragen ? 
Laat het graag horen !

11a.  INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT

Het bestuur van T. Metissimo heeft naast zorgplicht ook informatieplicht.
Zij draagt zowel de financiele verantwoording (zie nr. 7) als verantwoording over de te halen doelen.
Informatie overdracht binnen T. Metissimo vindt plaats:

Algemeen

- Elektronisch via mail, What's App en website met verwijzingen naar uitzendingen van radio/t.v./blogs/jaarverslag etc.
- Publicaties in dag-, weekbladen, verslagen en/of boeken.
- Posters, flyers, cursusmateriaal, overzichten e.d. op milieu vriendelijk papier.
- Uitnodigingen per mail en What's App

Digitale uitnodigingen algemeen
Deze komen ongeveer 4x per jaar over de volgende activiteiten:
- Begin schooljaar (september) met Science- & Cultuuractiviteiten,
- Na de herfstvakantie: Metsel & Mozaiek (het Appeltapconcert of activiteit)
- Voorjaar/1e lentezondag: Nationale Schaakconcert met MIR en Heraldiek
- Eind juni Slotfinale jaarafsluiting met presentaties.

Bij een eventuele lezing/activiteit of iets bijzonders zoals Corona kan er een extra uitnodiging komen.
U kunt altijd via een replay reageren, reserveren of opzeggen.

De jaar leerlingen krijgen aparte uitnodigingen per activiteit.

Website, homepage nieuwsmeldingen
Via verschillende kanalen komt nieuws binnen dat zo goed mogelijk wordt verwerkt.
De eindredactie ligt bij de voorzitter. Onvolkomendheden binnen nieuwsvermeldingen graag doorgeven.

Publicaties
Algemene informatie wordt vanuit de bron gegeven met inachtneming van de vereiste waarborging van privacy gevoelige informatie.
Leuke meldingen zijn altijd welkom!

Publicaties, namens T. Metissimo, in dag-/weekbladen vinden in overleg, vooraf met de betrokken personen en het bestuur plaats. Bij minderjarigen worden ouders vooraf op de hoogte gesteld en om goedkeuring gevraagd.

Bij het maatwerk van de talentontwikkeling staan de veiligheid en de privacy van zowel jeugdigen als betrokkenen voorop. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de draagkracht en de uitwerking die een publicatie of site-vermelding voor betrokkenen kan hebben.


11b. REGISTRATIE, DATAVERWERKING   &   PRIVACY WET AVG 2018


ALGEMEEN GELDT:
In het kader van bescherming van persoonsgegevens worden door T. Metissimo
GEEN gegevens verstrekt aan anderen.  Optimale integriteit en vertrouwelijkheid worden zo goed mogelijk uitgedragen.

Inschrijfgegevens worden gebruikt voor bereikbaarheid talentontwikkeling, deelname aan toetsen, certificaten en diploma's. 
Registratieverwerking is nodig voor deelname aan een wedstrijd, vooraf of op de dag zelf.
Bij een evenement of Open Education is registratie niet nodig en kan men gewoon aanschuiven.


PR & Privacywaarborging
Persoonlijke meldingen op deze site zijn in overleg met ouders, jeugdigen en/of betrokkenen.
Ten alle tijde is inspraak mogelijk. Bij minderjarigen en betrokken is er overleg over teksten en/of beeldmateriaal voor  goedkeuring van betrokken personen.

- Er is geen uitwisseling van data of persoonsgegevens zonder toestemming, stemming, niet digitaal, niet analoog,
- Er zijn wel verwijzingen naar sites, filmpjes etc. die geplaatst zijn door personen zelf,
- 4x per jaar is er een rondzending voor uitnodiging van activiteiten van TM naar betrokkenen.
  Dit is ten alle tijde stop zelf te zetten door een replay te sturen met een verzoek voor stopzetting.
- Er worden geen cookies gebruikt.

In goed overleg met het Bestuur en de Raad van Aanbeveling is besloten dat namens Stichting T. Metissimo geen   gebruik wordt gemaakt van: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, MP3, FastMP3, Spotify e.d.
Vindt u op Internet gegevens van ons via deze kanalen dat weet u zeker dat deze gefaked zijn.
Meldingen worden op prijs gesteld zodat we in ieder geval kunnen reageren.
Uiteraard is iedereen vrij om zelf deze faciliteiten van Social Media te gebruiken.

Toetsinzien, resultaatverwerking  & registratie
-Wedstrijd-, toets en examengegevens zijn in te zien door deelnemers ter reflectie, voorlopig tot een jaar na afname.
  Bij minderjarigen mag dit met een ouder/vertegenwoordiger omdat ouders de wettelijke vertegenwoordigers zijn.
- De puntenbeoordeling is vooraf bekend, resultaatverwerking kan wisselen per toetsing.
- Bij cursisten en leerlingen worden diploma- en certificaat gegevens bewaard als bewijs dat de cursus is gevolgd of
  voor als een certificaat zoek raakt. Vaak komt op de site of krant een publicatie met vermelding wie de cursus heeft
  behaald. Dit heeft te maken met het afgeven van de bewijskracht voor het werven van financien zodat we materialen
  qua prijs lager kunnen houden. Indien u dit liever niet heeft kunt u dit aangeven dan houden we hier rekening mee.
- Winnaars bij een wedstrijd worden genoemd in een verslag en/of publicatie na overleg.

Meldingen & registratie
Bij T. Metissimo en het ouderplatform komen allerhande (anonieme) vragen en meldingen terecht, van jong en oud. Informatie over oplossingen wordt zo goed mogelijk aangereikt zodat de persoon zelf en/of zijn ouders kan beslissen welke oplossing voor hem/haar het meest geschikt is.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal vragen en het soort vragen, echter zonder vermelding van naam.
Momenteel is het een kleine organisatie, in de toekomst is mogelijk een vertrouwenspersoon wenselijk.

Verwerking van research- en innovatiegegevens
Resultatenverwerking van toets- en cursusmateriaal dient ter verbetering van de educatie en kan (heel soms) worden gebruikt voor publicatie, b.v. bij bijzondere bevindingen. Dat gaat dan over methodieken etc. in anonimiteit, deze zijn niet herleidbaar naar personen.

Over materialen en bruikleen & registratie

Leerlingen van TM krijgen de unieke les-, cursus- en verrijkingsmaterialen gratis in bruikleen (zolang het financieel haalbaar blijft), b.v. de science, cultuur en muziekmaterialen, de klokjes, de reken- en taalmodules of andere materialen. Uitgeleende materialen worden geregistreerd tot deze retour zijn.

PR
Eindverantwoording van PR activiteiten ligt bij het bestuur. Zij draagt zorg voor een goede en betrouwbare verwerking. Teksten worden zo goed en veilig mogelijk afgestemd.

Publicaties, auteursrechten & verwante rechten T. Metissimo
Onder het kopje "publicaties" wordt op deze site een lijst bijgehouden van artikelen ter verantwoording van onze activiteiten. Auteursrechten/copyrights e.d. liggen uiteraard bij de schrijvers en/of fotografen zelf. Dit geldt ook voor de teksten op de website. Er is vrijwillig toestemming gegeven voor medewerking, instandhouding en uitbreiding van deze lijst. Informatie hierover is bij het bestuur verkrijgbaar.
Krantenberichten met spontane onwaarheden komen uiteraard niet in aanmerking voor opname in deze betrouwbare lijst.

Educatie- en creatieve materialen voor TM
Op de educatiematerialen liggen rechten van makers. Zoals de bouwsteentjes van Juweela, methodes, maatwerk,  etc.
Hiervoor gelden  Wettelijke Bepalingen:
- Op voorhand verwijzen wij u naar de hiervoor van kracht zijnde wettelijke teksten, zie: www.overheid.nl
- Auteursrechten en Copyrights gelden wereldwijd en tot 70 jaar na het overlijden van de
  auteurs/vormgevers/researchers. 
- Uitzondering op de auteursrechten zijn het parodierecht ("pronken met andermans veren") en citaatrecht
  (wetenschappelijke bevindingen).
- Naburige rechten zijn o.a. intellectueel eigendom en artistiek recht.
- Vrijheid van kunst geldt in NL voor iedere creativiteit mits het niet grensoverschrijdend is.
- Op merkenrecht kan een onbeperkte levensduur gelden, meestal niet wereldwijd (op een enkele uitzondering na).

Ter info
U begrijpt dat het NIET mogelijk is via het bestuur aanspraak te maken op individuele rechten van methodes, programma's of materialen die vrijwillig aan Talento Metissimo in bruikleen worden gesteld. Deze rechten behoren toe aan de eigenaar. 

Correct gebruik
Binnen T. Metissimo streven we samen naar een correct gebruik en instandhouding van het geheel.
Wij hanteren deze spreuken als huisregels:  
- Ere wie ere toekomt! 
(Spreuk herkomst is niet duidelijk), ofwel:
- Erkenning voor de eerlijke ontdekker en uitvinder ook voor kinderen en studenten, wees sportief !
- Enkel een piraat pleegt plagiaat!
Zie: www.enkeleenpiraatpleegtplagiaat.be 
  (Auteur spreuk is ons niet bekend).

Verboden
Het is verboden dat scholen, artsen, docenten, of anderen de naam van Talento Metissimo gebruiken voor hun eigen schooladviezen, schoolverslagen, rapportages etc.
Talento Metissimo is volledig onafhankelijk en zo ook de adviezen die alleen vanuit Talento Metissimo kunnen worden verstrekt. Geen enkele andere partij kan namens Talento Metissimo een rapportage o.i.d. uitschrijven.

Tip
Er zijn ambtelijke instanties aktief in Zeist en Bemmel met mee-liftende naamgevingen zoals Talentissimo of ABC. Let op: Dit zijn ZORGinstanties (kan ook belangrijk zijn) en hebben NIETS te maken met Talento Metissimo. TIP: LAAT U NIET MISLEIDEN !!!
En dank dat u deze informatie aan ons door blijft geven.


Talento Metissimo is er voor 100% EDUCATIE.


ALGEMEEN GELDT HET VRIENDELIJKE VERZOEK:
 Ziet u onjuistheden? Mail het ons, we zijn u dankbaar.12.  FINANCIELE ACHTERGROND T. METISSIMO

Bestuur

Stichting T. Metissimo zet zich 100% in voor algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
T. Metissimo herbergt diverse projecten gericht op talentontwikkeling voor jong en oud(er).

Doelen
Totaal is meer dan 90% van de opbrengst bestemd voor de doelen van deze Stichting, kortgezegd:  Maatwerk (Effectieve Educatieve) Talentontwikkeling in Beta en Cultuur. Dit is statutair vastgelegd.
In de notulen is vastgelegd dat de bestuursleden geen vergoeding wensen te ontvangen voor haar bestuurstaken. 
Maximaal 10% is voor de onkostenvergoedingen van overige vrijwilligers en noodzakelijke materialen die zo laag mogelijk worden gehouden (bankkosten, website onderhoud, boekhouder etc.)
Geciteerd volgens de statuten: "Er worden geen bovenmatige vacatiegelden verstrekt".

Verantwoording
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en geeft haar goedkeuring aan o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaaroverzichten worden op deze site gepubliceerd. De jaaroverzichten staan bij "Publicaties".
ANBI
ANBI
Een Status voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI) is door de Belastingdienst toegekend vanaf 6 januari 2016, de datum van opstart van Stichting T. Metissimo.
Iedere financiele bijdrage is welkom!

Educatiebijdrage, Sponsoring en Donatie
Door onze sponsoren zijn de Open Educatieve evenementen Beta en Cultuur voor iedereen toegankelijk.

Ouders dragen zelf bij in het Talent-Educatieprogramma.

We zijn onze vrijwilligers, sponsoren en donateurs bijzonder dankbaar, zonder hen is dit alles niet mogelijk.
Iedere inzet blijft hard nodig en is welkom.  Ieder talent telt!
Alleen met elkaar is het mogelijk om dat wat al is bereikt in stand te houden en voort te zetten.
Wensen zijn altijd bespreekbaar.
Zie   sponsor voor de informatie voor een gift of bijdrage
van T. Metissimo's Goede Doelen.

 
13. KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE EN EVIDENTIES

Educatieve Kernkwaliteiten PEERICS
De kernkwaliteiten die T. Metissimo biedt zijn PEERICS-based. Deze PEERICS berusten op de hoogste evidentie (wettelijk onderbouwing) nl. het onderwijsrecht van kinderen. Een talent kan zich alleen ontwikkelen bij correct ondericht.
Preventie (informatie- en zorgplicht), Educatie & Examens (leerplicht met toetsing, onderwijsrecht van alle kinderen), Research & Innovatie (plicht voor passende educatie, maatwerk, Coaching  &  Support (Sociale samenwerking met de eindverantwoordelijken zoals ouders of verzorgers)
(jan. 2016, CCML). 

PEERICS
is een anagram voor PRECISE en geeft een maat van kwaliteit weer.
Voor optimale resultaten wordt gewerkt vanuit kennis en ervaring door inzet van:
- Een hoge mate van bewijskracht in praktijk en theorie (evidenced based) EN/OF
- Het toepassen van nieuwe en/of "op maat" educatieve methodieken;  Omdat iedereen uniek is.

De Educatieve inzet gebeurt op basis van bekende evidentie. Effectief maatwerk als aanvulling blijft essentieel omdat lang niet alles "passend" is. Dit maatwerk berust op kennis, ervaring, inzicht en visie.
Het bestuur van Talento Metissimo probeert research en innovatie voor maatwerk talentontwikkeling mogelijk te maken.

Controle vindt plaats door toetsing bij T. Metissimo of elders.
Toetsing wordt samen afgestemd welke wijze het meest effectief en ook wenselijk is.


Evidenties, de mate van bewijskracht
Veel is bewaard gebleven.
Ver voor T. Metissimo in zicht was,  lagen er vragen door leerlingen uit heel NL,
en het werden er steeds meer...
"Wij willen ook graag meedoen aan team-schaak, team-wiskunde, kamermuziek..."
"Ik wil naar de WK waarom word ik buitengesloten? "
"Waarom word ik zomaar geroyeerd op mijn club, ik ben pas 9 jaar en een topspeler?"
"Op mijn school mag iedereen muziek maken behalve degene die het al kunnen."
"Wij willen ook graag meedoen met echte Wiskunde Olympiades."
"Waarom mag ik geen extra vakken?"
etc.....

Hieronder staan enkele reacties van betrokkenen per mail, What's App, mondeling of kaart,
rondom Talentontwikkeling bij T. Metissimo.


2015/16
"Alsof je door de ogen van een kind kijkt", "Het is bottem-up & top-down tegelijk",
"We worden gehoord en gezien en niet weggestopt",
2016/17
"Je hebt haar hersens aangezet", "Ze is weer wakker", "Hij doet weer mee en is er weer", "Hoera, we krijgen antwoord!", Wat fijn als je welkom bent!", "Hoera, we scoren!", "Leren is best leuk", "Alles op zijn tijd dan is leren leuk", "Ik snap het", "Goh, ik wist niet dat dit mogelijk was", "Bij Metissimo leer je zomaar nadenken",
"Iedereen is Talento", van Pro naar Gymnasium-niveau!
2017/18
"Wat doen jullie toch?", "Hoe kan dat nu?", "Waarom wist ik dit niet?", "Hij gaat met plezier en komt 2 uur later huppelend en opgeladen terug", "Ik herken mijn dochter weer", "Echte Metissimo-sfeer", "Leren denken zoals bij Metissimo", "Hoe kan dat nu?", "t Is altijd leuk", "Ja, het is goed zo",  "Ze leren anders denken",
De meest gestelde vraag: "Wat is wijsheid?", Yes aangenomen! Een leerkracht: "Woh, dit resultaat heb ik nog niet eerder meegemaakt, " "Van VMBO naar Gymnasium niveau (10 jaar) met 2 uur in de week!" "Je hoeft echt niet hoogbegaafd te zijn hoor, 1-2 uur bij T. Metissimo is genoeg!" "Het leukste was mijn research met de Metis-Weetjes, keicool" (leerling). "Ik heb, denk ik, nieuwe "striptoetsen"(cursist).  "Maakbaar Bovenwijs Met T'is Mooi" (ouder).
"Top-research levert Familie-uitbreiding van Conso & Disso", en "We willen graag een echt Metis-Huis!"

Opmerkingen anno 2018
"Nog steeds krijgen volwassenen meer eindexamen herkansingen dan minderjarigen."
"Summa Cum Fraude bij eindexamens anno 2018 in heel NL, niet alleen in Limburg."
En deze meldingen over het vak der evidenties: Wiskunde;
"Wij willen graag eerlijke Wiskunde Cito normeringen met niet alleen de standaard Cito antwoorden. Het is toch logisch dat leerlingen die wiskunde D volgen met slimmere oplossingen komen dan de standaard Wiskunde B Cito antwoorden, waarom worden de slimmere antwoorden niet goed gerekend of worden er minder punten toegekend?"  
"En wat zegt dit over de andere vakken?"
Alles draait nu om de zelfregulerende school-beoordelingen van toetsingen, hoe kan dat?  Leerlingen, Ouders, Docenten,VO-Raad, CITO, Inspectie, LAKS, Regering, iedereen lijkt nu machteloos te staan tegenover de zelfregulering...

2018/19
Juni/augustus 2018 in gesprek:
Ouders:  "Dit en Dat en Zus en Zo kan niet op school, geld is op...
Oma: "We hebben Metissimo toch...",

"Rechtsom of linksom is de hele klok, middendoor is de helft" (leerling)
"Je bent hier om te leren, nog niet om te weten, je wordt vanzelf Metis-Wetis" (leerling)
"Gellyween" (leerling)
"Wanneer komt dat huis ooit?" (leerling over Metis huis)
"Veters strikken in 3 minuten geleerd, nieuw record"
"Van E naar C met spelling".
"Van D naar A met lezen",
"...dan filmen we het toch, voor de meester EN de juf!"
"Van VMBO naar HAVO/VWO 2x."
"Geen medewerking voor BRIN? Dan maken we de toetsen voortaan ook zelf! "
"Niemand komt er doorheen bij die krenterige kruidenbaas en die "werkjes afmaken", wil jij ons helpen?
"Al 13 scholen handelingsverlegen, we tellen gewoon door...
"Waarom zwijgt de Gemeente, de Provincie en het Rijk over T. Metissimo? Waarom mag niemand weten dat jullie bestaan? Deze educatie is een machtig systeem."
"Deze leerling zit al een jaar thuis. Dit kan zijn redding zijn, waarom stuurt de Gemeente niet door, de zelfregulering  werkt gewoon niet!
"Er zijn meer slimme kinderen die al een jaar thuis zitten, docenten ook...onwetend.
"IQ ca. 150, kader advies...help ons! "

In quatro-loog voorjaar 2019:
X: "Daar gaat je biologielokaal K., waar is die kaalkap goed voor?
Y: "Is er in Bemmel geen plaats meer voor PimpelMeesjes en IJsvogels?"
Z: "Toch zeggen de kinderen: "We willen leren zoals bij T. Metissimo!"
Q: "Is die tegenwerking niet het beste compliment?"

In trialoog zomer 2019:
S:  "Dit is toch allemaal wel erg veel."
M: "Welke ministeries en wetten heb je nog niet gehad?"
K:  "Och, na iedere verkiezing begint er een nieuwe pot Levend Schaak..."

2019/20 
"We zijn blij dat we onze kinderen dit kunnen meegeven."
"Als ouders moeten we zelf terug naar school, naar T.M. dan..., "
"Wat hier gebeurt kan een normaal mens toch niet bevatten"
"Het is die keukentafel!" "Nee de tuin!" "De dieren dan?"  Hoe kan dit?
"Alles is gekopieerd, gefotografeerd, gefilmd, meegekeken, opgenomen, het zijn open lessen met een open boek. Hoe kan dit en wat is hier anders?"
"Al die jaren komt er op school niks uit en nu ineens hoogbegaafd...? Hoe kan dat nu weer?"
"Met IQ 170 heb je echt wel meer nodig..." (een slimme moeder;, appel valt niet ver van de boom)
"Komen er straks niet teveel slimme leerlingen?" (bezorgde ...)
"Te lang vergeten... van IQ 50-70 naar IQ 80 op weg naar --> 90 en getalenteerd, na leren lezen, schrijven en rekenen volgens de Conso & Disso methode, en de leerling ontwikkelt de methode mee verder uit! Een ware kroon op ons werk in Corona kroonjaar 2020 !"
"De resultaten van Kaspar Hauser kloppen, binnen 10 maanden een niveau van 17 jaar, ook haalbaar bij 50 jaar!"
Grootste verschil: Kaspar Hauser was individueel geisoleerd, en de huidige persoon heeft Nederlands onderwijs genoten...dan vraag je je toch wel af hoe dat kan...gaan we 100 jaar terug qua onderwijs?
"Leerling van 20 jaar zegt: Ik kan dus echt rekenen? Is het echt waar?"
"Ja, je kunt echt rekenen, dit is pas het begin!"
"Is het al tijd om deze methodieken verder uit te gaan dragen naar andere docenten?" (Ouders)
"Wanneer komt dit nu op school, dit snap ik tenminste...?" (LL 10 jaar)
"Dit lokaal mag noooooit meer weg!" (LL 10 jaar)
"Thuisonderwijs toen ik ziek was, is gewoon perfect voor mij" (LL 19 jaar)
"Hoe, hoe heb je dit voor elkaar gekregen, hoe kan dit?" (Arbo-arts)
"Waarom heb je dit niet jaren eerder gedaan?" (zelfde Arbo-arts)
  Antwoord: "Ik heb het jaren eerder gedaan, maar ik wist niet alles, tussen
  2010-12 heb ik pas meer ontdekt."
"Perfect" (leerling)
"Zeer professioneel" (vader)
"Bijzonder en apart" (leerlingen)

2020/21
Jeugdige BS leerling (10):  "Vroeger werd ik wel eens boos, dat is nu helemaal over"
"Yes, ze heeft het 'm geflikt". (Ouder)
"Inderdaad, 3 niveaus hoger in ca. 10 maanden tijd en met gemak!" (K)
"...niet dubiel maar hoogbegaafd! "
"Het wordt nu toch echt hoogtijd dat er gecorrigeerd gaan worden voor, tja hoe noem je dergelijke wanbetalingen: Stigmatisering? Discriminatie? Fraude... "
"Goh, ze kan ineens wel gewoon rekenen..."
"Hij kan prima rekenen van 0 sterren naar ** sterren."
"Het is zo fijn hier, alleen die "kaal-kapper", wanneer stopt hij nu eens?"
"Dit is de enige les waar hij graag naar toe gaat om iets te leren."
"Je leert het hier gewoon handiger, zonder boeken of internet."
"Het is soms zo vreemd, dan denk ik:
"dit is zo stom en dan is het toch weer iets slims".
Jullie blijven het ons vragen:
"Wanneer komen Conso en Disso ook op school?"
''Kom jij dan naar onze school om het aan iedereen uit te leggen?" "Ze moeten het zien en horen, echt alles klopt met elkaar."
Antwoord: Conso en Disso zijn thuis, hier op onze eigen school."
"Ik kan nu even zonder TM maar kom vast weer terug".
Leerling (15):  "Hier is het prima". Hier wil ik mijn diploma's halen. Waarom kan dat niet? Wat moet ik doen en naar wie toe om het te vragen?
Ik ga een handtekeningen aktie beginnen...".
En ook gewoon een: Dank je wel.
"Voor het eerst van mijn leven zelf een voldoende gehaald,"
"Ik kan gewoon lezen"
"Ik kan gewoon rekenen en wiskunde"
"10 weken over 2 hoofdstukken op school, niks snappen en hier is het in 1 les gepiept..." (2 leerlingen) "Ja, gepiept, zo snel."
"Twinkeltaal is fijn.  Welke school doet dat ook, daar wil ik na groep 8 wel naar toe..."
Een ouder zei: "ze is nu even niet meer zo gemotiveerd voor T.M., het is even goed zo, sporten gaat nu voor, anders wordt het teveel." " Lieve J. Je blijft welkom, want we zien dat je weer lacht en weer plezier hebt, juist als je hier bent. Koester de eerlijke herinnering. Dat doen wij ook."
"De juf kon het niet geloven maar het is echt waar..."
"Ik wil dit aan mijn juf op school laten zien,  en dit en dit en dat ook. Want de juf vindt dit ook moeilijk." Als dat niet kan wanneer kom jij het dan bij ons in de klas uitleggen want anders snapt niemand het... ?
"Geslaagd met XXX"


2021/22/23
We zijn weer gestart...
"Meer dan gewoon en normaal", waarom geloven ambtenaren alleen een dom etiket van artikel 12 op 3-jarige leeftijd, dat ze zelf hebben bedacht?
Wat totaal fout is en bewezen!
"Als iets moeilijk is, blokkeren veel mensen, hier bij TM leer je doorzetten."
"Door de groeistuip heen leren doorzetten"
"Gewonnen van een krenterige multimiljonair, met dank aan de juristen van FNV". Na 50 jaar eindelijk invulling van de verzuimde leerplicht. Het giga dossier van de kinder-toeslagen-affaire is er niets bij. Als dit open gaat...tja, wat dan?
We kunnen nog heel lang door gaan.
Dit waren de bijzondere resultaten van de eerste spannende jaren.

Laten we beseffen dat de ouders de eindverantwoordelijken zijn en blijven tenzij ze uit hun ouderlijke macht zijn gezet. De overheid kan niet voor alles verantwoordelijk worden gehouden. De (gezondheids)zorg neemt een ongelofelijke plaats in onze maatschappij in. Hoe groter die plaats, hoe meer fouten.
Het moet voor kinderen vanaf 18 jaar mogelijk worden dat zijn openbaar de diverse dossiers van hun ouders mogen inzien.

TIP: Denk als ouder goed na voor u kiest voor Zorg of voor Educatie!

Alle leerlingen zijn fijne voor ons gezonde en normale jeugdigen!
We zijn trots dat jullie zo goed vooruit gaan!
En ja, dat gunnen we iedereen.

Namens iedereen die betrokken is bij TM:  DANK!
Zonder fijne samenwerking is dit alles niet mogelijk!


14.  TOT SLOT


T. Metissimo is er voor maatwerk van effectieve educatieve talentontwikkeling in Bèta en Cultuur. Met jullie voor jullie!
Rechts- en linksom met de puntjes op de i.
Zie het logo van T. Metissimo.
Jaarkalender

Info flyer
FlyerMetissimoTalentEducatie2020

Nieuws 2019

Nieuws 2018

Nieuws 2017

Nieuws 2016


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo