Logo
Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Gedichten Publicaties Bestellingen Aanmelden

ANBI

Sponsor worden?

Fondsen/Sponsoren


LogoLingewaard.png

PBF

logoJuweela.jpg

KAD

Accuraat

WELKOM BIJ TALENTO METISSIMO

ELK TALENT TELT!

AANKONDIGINGEN & RECENT NIEUWS
Bijgewerkt t/m 31-12-2017

Nieuws 2016 Nieuws 2017
  EEN  PRACHTIG  NIEUWJAAR !
 2018
Het jaar van Cultuur,
en namens TM:   met een gezond scheutje Science-natuur.

167.  31 december  2017       KOMT MORGEN EERDER DAN GISTEREN?
Ineens rolde er een bijzonder gesprek over tafel. Een stel jeugdigen, filosofeerden hardop over de vraag:
"Komt Morgen eerder dan Gisteren?"   Lees hier hun bevindingen en ontknoping...
Morgen:
1. Gisteren is al geweest en Morgen komt nog, in de allerdaagse betekenis van woorden...
    Hmmm, dit is alleen waar, als Tijd wordt gedefinieerd en wel zo dat de betekenis ook klopt.
    Het is dan invulbaar met een positief bewijs, b.v. Gisteren 30 december, Morgen 1 januari.
    Voor Morgen: 1 punt voor de semantiek.
Gisteren:
2. Morgen komt nooit...als de Tijd niet wordt gedefinieerd...Bijvoorbeeld: Als je Morgen beschouwd
    als uitspraak, "Ja, morgen hoor...", dat kun je dat iedere dag opnieuw zeggen, Morgen is dan onbekend,
    oneindig ver weg of juist dichtbij, sterker nog, je weet zelfs niet eens of Morgen wel bestaat...
    Gisteren is geschied, gehoord, gezien, gevoeld, beleefd, beschreven etc...Echter als tijd niet is gedefinieerd weet je
    niet of Gisteren wel Gisteren was. Misschien komt Gisteren wel eerder dan Morgen, je weet het niet...
    Goede tegen-argumentatie van Gisteren, echter positief bewijs ontbreekt, dat levert geen punten op.

Tussenstand, Gisteren: 0 punten, Morgen: 1 punt. We gaan verder:

Morgen:
3. Als tijd zo wordt gedefinieerd dat we Gisteren en Morgen kunnen vastleggen bv. 30 december en 1 januari
   dan kun je het vergelijken met getallen -1 en 1 (lijkt op nr.1. maar anders). De afstand kan gelijk zijn, het tijdstip
   bepaalt het verschil. Echter dan beantwoord je de vraag:  Wat is/was dichterbij...? 
   Dat is geen antwoord op de vraag: Wat komt nu eerder:  -1 of 1?  Je kent de richting niet, want dan moet er nog een
   definitie bij over de tijdrichting...Helaas geen punt voor Morgen of voor Gisteren.
Gisteren:
4. Als er geen tijd wordt gedefinieerd weten we niet wanneer het Nu is en ook niet wanneer Morgen of
   Gisteren komt. Taalkundig is "komt" tegenwoordige tijd, echter dat impliceert het Nu en zegt niks over Gisteren
   of Morgen. Dat wil niet zeggen dat Morgen en Gisteren niet bestaan en ook niet of ze ooit komen.
   Stel je vult: "Groen en Blauw in..." en zegt dat het vandaag Geel is. Zonder definitie ken je de volgorde van de
   tijd-kleur-code niet, het is als een circel...Alleen dat we in het Nu leven dus, door dat "komt".  
   Het klinkt bijna als een remise standpunt, echter wie eerder komt blijft onbekend, helaas geen punten.
Morgen:
5. Gisteren gaat niet meer gebeuren, komt niet meer...Dat wordt verondersteld en lijkt weer op standpunt nr 1. maar
    is het niet.  Je weet niet of dat niet gebeurd, we hebben onvoldoende kennis of "Gisteren niet (meer) komt...
    "echter het is ook geen bevestiging. Helaas geen punten. (nr 1. is al gehonoreerd).
Gisteren:
6. Morgen of Gisteren kan worden gedefinieerd als een functie of een pointer...
    Correct, echter dan is het ook omkeerbaar en weet je nog niet wat eerder komt.
    Zoiets als mhr. Gisteren en mevr. Morgen of vice versa, net als de kleuren of de getallen, allemaal substituties.
    Als je niks afspreekt weet je nog niet wie wanneer wel of niet komt...toch? Helaas geen punten...
Morgen:
7. In de vraag komt taalkundig gezien het woord "Morgen" qua volgorde eerder...
    We lezen van links naar rechts, dat hoeven we niet te definieren en dan lijkt het antwoord correct.
    Ennn, we horen klank voor klank...een volgorde. Geluid is een natuurverschijnsel, geluid bepaalt Tijd...(cool he)
    Hmmm,  we kunnen de vraag ook omdraaien, nl.:  "Komt Gisteren eerder dan Morgen?"
    Dan weet je nog niet wat of wie eerder komt...Na enige discussie: geen punten.
Gisteren:
8. Alfabetisch komt Gisteren eerder dan Morgen...zowel qua klank als qua lezen, we hanteren het alfabet waarin
    Gisteren en Morgen worden ge- of beschreven en lezen van links naar rechts....
    Oei, dat klopt, dat is waar, in deze taal, in deze volgorde. We hebben meer info dan verwacht!
    Het is eenduidig (niet dubbelzinnig) en ook niet omkeerbaar. Syntax-Punt voor Gisteren!
   
Gelijke stand voor Gisteren en Morgen; allebei 1 punt. Wat is nu het meest waar?

Vergelijken:
- Morgen kan alleen eerder komen als Tijd wordt gedefinieerd anders komt Morgen nooit...
- Alfabetisch komt Gisteren eerder dan Morgen!
Goh, dus Gisteren is eigenlijk krachtiger....dan komt Gisteren eerder dan Morgen...? 
Ja, in dit alfabet wel (eerst G dan M), dat ligt besloten in de vraag zelf (komt is t.t.) en het natuurverschijnsel geluid dat zich voor-uit-plant, klank voor klank, en niet andersom.
Je hebt verder geen andere definities nodig. Je krijgt meer info dan je zo op het eerste oog ziet...
maaarrrr vergeet de context niet...als...dan...
Oke, taal-elementen zijn dus zeer krachtig, zoiets als "de R staat midden in Paris", en niet de Eijffeltoren...

Conclusie van de leerlingen en studenten:
"Leuke examenvraag voor filosofie of het vak "USE" met Logica!"

Aldus geschiedde: Gisteren en Morgen is vandaag geschreven. (Grappig he, dat enkelvoud)
Op naar Over-Morgen: 1 januari 2018!

 SFEERVOLLE KERSTDAGEN 
"Met Kerstmis branden er kaarsjes, klinken er klokjes, is er vrede,"
 'n Betuwse jong-leerling van T. Metissimo wenst voor de hele wereld:
" 'n Smakelijk Kers(t)feest"
...

166.  20 december   2017       IN GESPREK MET DE GEMEENTE LINGEWAARD
In de natuur is het voor vogels na gekir en een broedperiode altijd spannend wat er uit het ei komt. En vooral of de vrucht levensvatbaar is. Daar hoort een stukje spontane broedzorg bij, meestal van de biologische ouders, soms van anderen. Tegen de tijd dat het winter wordt, is er meestal wel duidelijkheid.
Als op-groeiende Stichting zijn we voor de gemeente Lingewaard een vreemde eend in de bijt. Een gesprek met de Lingewaardse ambtenaren leek ons daarom eind 2017 echt zinvol. In 2 jaar reikten we handen aan (vaak onderwijs-moe-gestreden) jeugdigen en ouders en velen komen hier tot bloei. Ook vanuit onze gemeente werden jeugdigen en ouders doorgestuurd. Kortom: Broodnodige talentontwikkeling of persoonlijk maatwerk (zonder BIG of bombarie) bleek te werken! Door onze mooie resultaten en unieke (innovatieve) projecten draagt Stichting Talento Metissimo bij aan plaatselijke, regionale en landelijke kleine en grotere vraagstukken, dat vinden we tenminste zelf waarbij we afgaan op de reacties en resultaten. Gelukkig groeit het aantal leerlingen en zo ook het ouderplatform. Op de valreep van 2017-2018 mochten de secretaris en voorzitter, Rob en Karen, op gesprek komen bij o.a. wethouder Helga Witjes, secretaris Harry ten Broeke en Yvonne Hoogeboom voor uitleg over 2017. We wachten de antwoorden af.
De broedzorg zijn we goed en zelfstandig doorgekomen.

BELANGRIJKE aanvullende informatie eind december 2017
Omdat er bij TM sinds augustus vragen binnenkomen over informatie die wordt verstrekt via het Gemeentelijke Informatie-Systeem Lingewaard, vermelden we hier de correcte informatie.
- ANBI Stichting Talento Metissimo zet zich in voor Talentontwikkeling in Beta en Cultuur, zij heeft op verzoek van
  de gemeente een Ouderplatform Talentontwikkeling opgezet (apart project).
- Contactpersoon Ouderplatform Talentontwikkeling: Magriet Strasser,  M: 06-287-224-78. 
- Contactpersoon Talento Metissimo w.o. Science- & Cultuurplein e.a.: Karen Langerwerf,  M: 06-255-06-566.
- Over het Science- en Cultuurplein hier nogmaals de correcte info:   
  Zowel Burgemeester Schuurmans als het Team Veiligheid hebben beiden voor aanvang van het evenement
  Science- & Cultuurplein 2017 (na schriftelijke aanvraag), goedkeuring met een uniek zaaknummer
  toegekend op naam van de aanvrager, bedenker en ontwerper Karen Langerwerf. 
   
  Als ANBI Stichting houden we onze achterban op de hoogte:
- Er wordt bij TM. hard nagedacht over oplossingen zodat meer kinderen in Lingewaard en omstreken vanuit een
  andere omgeving (b.v. Nijmegen of Elst) in aanmerking kunnen komen (uiteraard voor wie wil) voor ons naschoolse
  en persoonlijke maatwerk voor b.v. getalenteerden en  begaafde jeugdigen. Bij de persoonlijke maatwerk educatie
  wordt een stukje Sociale  Interventie meegenomen, handig en met Conso &  Disso en wel zo leuk! 
- Het is wenselijk dat er heldere oplossingen komen voor iedereen (zonder BIG of bombarie), we geven
  immers gezonde educatie extramuraal (en zijn geen Zorginstelling).

Beste jeugdigen, ouders, symphatisanten en betrokkenen:
Namens het bestuur is er een duidelijk verzoek gedaan aan de juiste personen binnen de Gemeente Lingewaard om de "misverstanden sinds 2016" op te lossen in 2017 nl.: "Eerst antwoorden geven en dan pas verder praten". De boodschap is helder overgekomen. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

En zo wobbelen en wiebelen we het nieuwe jaar 2018 tegemoet... met hier een lichtje in de duisternis:
De belangrijkste erkenning komt van jezelf, van binnen-uit. Als het goed voelt, zit je echt wel op de goede weg.
Blijf in jezelf geloven!  Innovatie past nu eenmaal niet op een standaardformulier en vraagt in het geval van Talento Metissimo om creativiteit van hogerhand, misschien wel hoger dan van Gelderland. We reiken inmiddels verder dan Lingewaard. We speuren en marcheren verder, waar een wil is, is een weg, met de kinderen in volle glorie voorop!

Hoewel de broedperiode al is verjaard, blijven we hopen en vertrouwen dat onze creativiteit en de verzoeken bij onze Gemeente Lingewaard, niet resulteren in wind-eieren...

165.  9  november   2017       HOERAAA:  PRACHT  ENQUETE RESULTATEN  MUZIEK & SCIENCECURSUS!!!
Standaard vragen we bij T. Metissimo aan het einde van een cursus, activiteit of wat dan ook of je tevreden was, of  je nog wensen of aanvullingen hebt of soms specifieke vragen. Invullen mag en is nooit verplicht. We vinden het fijn als je meedenkt! Ook vragen van ouders zijn bij ons van harte welkom.
Hoe verrassend is het als je dan leest dat verschillende kinderen enorm tevreden zijn, en dat er meerdere keren een 10+++ is gegeven is voor de diverse onderdelen. We zijn echt verrast, dank je wel! Ons Conso & Disso systeem is wel iets compleets nieuws, niet eerder uitgevonden, laat staan onderwezen en ge-examineerd (Talento Metissimo maakt top-level kwaliteitsexamens). Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt! En dat van superslimme slagwerkers voor een cursus waarbij Solfege in een compleet ander vaandel staat. Samen met Science werd het geprezen. Heerlijk zo eerlijk! En jazeker,  nemen we op- en aanmerkingen serieus om alles te verbeteren wat mogelijk is! We begrijpen ook dat het voor muziekdocenten lastig is als ze de nieuwe methodieken nog niet kennen en de leerlingen al wel...
We zorgden samen voor een beleving met veel activerende didactiek:  Eerst "een klokje terug", beginnen bij de basis, om 2 klokjes verder te komen, naar het A2 en 3Level! Jullie konden het perfect reproduceren (trainen van de executieve functies ging bij de meeste erg goed).
Op de enquete scoorden het Notenhotel en de Muziek-klokjes het meest hoog.

De methode groeit mee met de kinderen. Er zijn nu muziek-klokjes voor: De onderbouw, de middenbouw, de bovenbouw en het A-B-C-D level op 3 niveaus! Dit werkt prima voor school, vereniging, club, organisatie, oud of jong! U hoort spoedig meer over de laatste ontwikkelingen, levels, kwaliteits-examens, certificaten en diploma's, want het begint een mooi systeem te worden zo. Met of zonder melodisch instrument want deze prachtleerlingen bewezen dat een melodisch muziekinstrument niet nodig was!
Ondertussen puzzelen we hier verder aan systeem-uitbreiding en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

164.  9  november   2017       PRIMEUR:   'S WERELDS  EERSTE  SCIENCE & MUZIEK  DIPLOMA'S!!!
Alle 7 leerlingen (6 slagwerkers, 1 fluitiste) behaalden het ritmische KNMO A examen (een 1/2  examen) en maar liefst 5 leerlingen behaalden na 10 lessen ook het melodische (de andere helft) KMNO examen zonder melodische voorkennis.  Jullie inzet werd beloond! Samen gingen we nog een stap verder: Van de 7 jonge muzikantjes behaalden 100% het Muziek en Science A3 level, dat waren 6 kinderen (1 kind was afwezig en behaalde een level A2 certificaat want hij slaagde erg mooi voor alle muziek-examens van T. Metissimo met goede voortgangscores! Een Muziek & Science-examen kunnen we helaas niet beoordelen als je er niet bent.)
Allemaal van harte proficiat!!! Jullie leverden echt een prachtprestatie  in 10 lessen met 2 proef-examens van T. Metissimo. Dat is razend knap! TOPPIE!!!

Tijdens de diploma-uitreiking na het science-examen op 9 november tracteerde Magriet namens de TM oudercommissie op 2 taarten. Dank Margriet voor je inzet! Namens het bestuur waren er enkele versnaperingen. De kinderen speelden vervolgens samen het interactieve Muziek & Science Spel: de Interval-Race,  tegen de (muzikale) ouders. Zo kregen de ouders meteen de nieuwe ontdekkingen mee op muziekgebied. Sommige antwoorden konden de aanwezige docenten en de musici dus echt niet weten... Zo werd de muziektaart voor iedereen meteen een stuk duidelijker. De kinderen toonden de ouders wat ze de afgelopen periode op melodisch gebied zoal geleerd hadden en dat ze het ook echt konden. Ook al verlopen digitale examens elders niet zo gladjes: Jullie leveren gewoon het echte bewijs door het aan je ouders te laten zien! Een hele knappe prestatie!
Drum & Fanfare Ulto gaat als prachtige beloning ook nieuwe melodie-instrumentjes aanschaffen! Geweldig!
Op naar de volgende uitdaging! Zie:  Eerste Muziek- en Science diploma's (art. 60)

163.  5 november   2017       SPONTAAN  PRACHTINTERVIEW DOOR JOOST AAN NIEUWE KRANT !
Tijdens de opening van het metselconcert was er uitgebreid aandacht voor de pers. Vooral over de journalistiekregels, zorgplicht voor elkaar etc. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen of een foto of een tekst akkoord is etc.. dat soort zaken dus. Kinderen haakten in op deze gelegenheid en staken spontaan de vinger op in het kerkje. Zo ontstond een leuk kringgesprek. Joost wist perfect te verwoorden dat het niet alleen om toestemming van de ouders en de docent ging maar dat ook de kinderen gevraagd moesten worden. Klasse Joost!
En aldus geschiede het dat Joost uit Bemmel spontaan een mooi en ongelofelijk interview gaf, waar zijn ouders, docenten, ouderplatform, medeleerlingen en vele andere van konden getuigen. Er werd hem van alles gevraagd over wat hij doet en leert bij Talento Metissimo. Het enthousiasme straalde ervan af en hij vertelde werkelijk prachtig dat het hier bij TM echt totaaaaaaal anders is dan op school (dus geen schaduw-onderwijs o.i.d.). Nieuwe technieken, nieuwe methodieken en gewoon keileuk. Zomaar een super-lang interview,  hoppa uit de losse mouw! In 1 keer goed! De volgende dag stond het al in de krant. Kinderen op school wilden het echt niet geloven, maar meester Thijs heeft het voorgelezen in de klas, want die geloofde het ook niet. Sportief! En wie weet komen er nog meer kinderen die ook graag iets anders willen leren dan wat je op school krijgt. Een school kan nu eenmaal niet alles aanbieden en dat hoeft gelukkig ook niet. Daar zijn clubs, verenigingen of andere organisaties voor. Talento Metissimo is een Stichting waar je leuke en leerzame educatie krijgt,  anders dan op school, unieke educatie met wereldontdekkingen! En we ontdekken meer en meer. en deze keer maakten we er een gezellig metselconcert van, zonder geklieder of gedoe. Alles perfect op elkaar afgestemd, zoals altijd!  Lijkt het je ook leuk?  Welkom!

ennn.......er leefde ooit eens een bekende Joost van Bemmel...
Op het Nationale Schaakconcert 2018, wederom te Ressen op de Koningshof,  hoort u meer over Joost van Bemmel uit Bemmel! En voor nu, zie : Sfeervol metselconcert met muziekklokken (art. 59)

162.  5 november    2017       DANK AAN JUWEELA!
Tijdens het metselconcert ontvingen we een zending metselsteentjes van de Firma Juweela. Deze sloot goed aan op onze module Rekentoren Rexna. Hier konden we velen mee verblijden. Dank namens de kinderen, ouders, docenten, symphatisanten en bestuur. Er werden vele torentjes gebouwd!  Zie artikel 56-57-58-59.

161.  5 november    2017       METEN IS WETEN EN...
Een reporter en een fotograaf van de Nieuwe Krant kwamen speciaal luisteren naar het metselconcert. Zij keken hun ogen uit en genoten mee van de interacties tussen pers, ouders en kinderen. Ellen Koelewijn, fotografe van de Nieuwe Krant, vulde een van de spreuken van T. Metissimo aan tijdens het metselconcert in Ressen, die op de attributen prijkt.
Na "Meten is Weten"...  gaf ze spontaan aan:... volgt "Gissen is Missen" ! 
Aldus is deze prachtige Nederlandse spreuk opgenomen in onze poezielijst in het kader van Beta & Cultuur Talentontwikkeling van T. Metissimo.  Ze over een dankbaar artikel over het sfeervolle concert dat ook dit keer in het teken stond van behoud van de heerlijke rustieke omgeving te Ressen. Hun bijdrage is opgenomen in onze lijst van publicaties die erkende waarheids-getrouwe  artikelen weergeeft. Een hoge evidentie, helder en laagdrempelig voor iedereen met goedkeuring van betrokken en het bestuur. Zie: Kinderen rekenen en bouwen kerktoren na (art. 58).

160.  5 november   2017       DE  GELDERLANDER  MISTE  EVEN  DE  EVIDENTIE...WHY?
Ten tijde van ons gezellige sfeervolle metselconcert concert werd bekend dat  M. v. Onna een vreemd en onzin artikel had gepubliceerd in de Gelderlander. Uiteraard bracht ons bestuur de redactie van de Gelderlander op de hoogte van deze onwaarheden maar helaas de redactie was niet thuis, we werden tig keer doorverbonden met de bekende kluitjes in het riet, diverse mails werden niet beantwoord, en de nieuwe wetgeving komt pas 18 mei as.
Why ?  De weg kwijt ?  Geen wederhoor op onwaarheden ? 

In het kader van transparantie aan onze achterban en het feit dat niet iedereen onderscheid kan maken wat waar is of niet, hier een stukje op onze eigen site:
Onze sfeervolle en gezellige concerten dragen bij aan saamhorigheid in muziek-klanken en gedachtengoed met een Beta- en Cultuur karakter. Kom eens luisteren, kijken, meedenken, het zijn waardevolle momenten voor jong en oud. Volwassenen hebben een voorbeeld functie. In Ressen steunen we het behoud van de rustieke omgeving omdat we daar geruime tijd geleden geleden voor zijn gevraagd. We geven gehoor aan deze vraag.
Onbetrouwbare artikelen worden niet opgenomen in de rubriek "publicaties". van Talento Metissimo. Alleen 1e graads waarheden met correcte informatie met goedkeuring van betrokkenen komen in deze lijst. Zo ontstaat een hoge evidentie.
Dank Rustiek Ressen: daar waar de deuren openstaan, ongeacht religie, leeftijd, huidskleur; Een prachtvoorbeeld!

159.  5 november   2017      LEZING MUZIEK & SCIENCE MET NIEUWE  TERMINOLOGIE 
Tijdens een korte openbare lezing werd op 5 november op de Koningshof te Ressen officieel de eerste serie muziekklokken en de methodiek getoond voor belangstellenden. Muziek, Science, Rekenen,  Taal met een logische zichtbare Sociale Evidentie in een grafisch Wiskunde jasje...! Als je de nieuwste klokjes ziet, kijkt en beluistert dan is het zo simpel, zo logisch. En dan begint het pas: Wat zie ik, wat hoor ik...en wat nog meer? We bouwden verder en inmiddels is het al een aardig systeem. Velen reageren verrast en zijn nieuwsgierig hoe het werkt. En vooral wat valt er nog meer te ontdekken? Zoiets gun je iedereen: arm/rijk, ziek/gezond, oud/jong, slim/oliedom, met zand, klei, papier, water, muziek, tekenen, schilderen, boetseren, zingen, spelen, alles is mogelijk...met of zonder computer, binnen of buiten, altijd en overal, ieder tijdstip. Dit is echt voor iedereen!!!
Lees snel verder voor de clou van de titel:

Na de Spaanse klemtonen zijn recent ook de Nederlandse klemtonen uitgezocht en zo vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats. Kinderen vinden het geweldig om aan zoiets leuks te mogen mee-denken en te mogen mee-ontdekken als aan de interval muziek-klokken-serie. En zo ontstond een eigen methode Twinkel-Taal en de RekenToren Rexna. Steeds laten we u zien hoever we zijn. Het toont alles heel simpel met een mooie diepgang. Die hele mallemolen draait echter maar om 1 ding: Communicatie; Streven naar vrede. Die eenwording met zo duizelingwekkend veel variatie mogelijkheden laat zien waarom muziek niet verveeld. En hoe wonderlijk mooi de Sociale Interventie ineens zichtbaar wordt en direct tot het hart spreekt!
De methode groeit mee met kinderen, zij begrijpen het en genieten. Het werkt als een tierelier!

De basis begint bij een simpel klokje.  Door de klankontwikkelingen logisch te rangschikken ontstaat er telkens een nieuw klokje, waardoor het een systeem wordt. Hoewel nieuwe terminologie voor Muziek & Science -terminologie  zoveel mogelijk wordt beperkt bleek dit toch onvermijdelijk. In de Conso & Disso methode wordt echter zowel de oude als de nieuwe naamgeving aangereikt. Dat is voor een goed begrip belangrijk. Ook wordt volstaan met 12 uren. Dat is genoeg. Meer dan 12 uren is onoverzichtelijk en resulteert in overtollige ofwel redundante informatie.
Kortom: Gewoon 12 uur dus en heldere namen.

Voor kinderen van musici kan het verwarrend zijn omdat de ouders ineens iets horen of zien wat ze nog niet kennen en hun kind dan niet begrijpen. De meeste zijn echter razend nieuwsgierig, willen zich ook graag verder ontwikkelen en denken positief mee. Wilt u meer weten? Vraag vooraf  informatie! We leggen het u graag en met plezier uit zodat u uw kind kunt helpen en het niet door oude en nieuwe methodieken in de war raakt.
Er wordt gewerkt aan informatie voor:
- Ouder &  Kind, Leraar & Docenten, Musici Amateur en Profs als ook Coaches vanwege de Sociale Interventie.
Cursussen worden gegeven via T. Metissimo! Lezingen volgen z.s.m.. Bestellen kunt u vanaf 2018!

Gevolg is dat we ook aansluitend TOP-kwaliteits-toetsen Muziek & Science hebben ontwikkeld op verschillende levels met certificaten en diploma's ABCD.  Per level zijn er 3 niveaus. Praktijktoetsing is mogelijk via zowel Science als Muziek.
Het begint bij BasisWijs naar MuziekWijs. Ieder level heeft 1 of meerdere verschillende muziek-klokjes in bijpassende gradatie van moeilijkheid. Gebleken is dat er 3 verschillende grafische wiskunde modellen handig zijn: Draad, Vlak en het Oogjesmodel. We houden u op de hoogte. Op dit moment wordt nog hard aan 1 bijzondere klok gewerkt, want we zoeken nog iets (het zal eens niet zo zijn...) en in het nieuwe jaar gaan daar leerlingen, ouders, jeugdigen en belangstellenden mee werken die niets van muziek weten, dus compleet blanco beginnen!
Heel spannend, want die ontbrekende klok willen we echt vinden!

158.  5 november   2017       SFEERVOL METSELCONCERT MET REKENMODULE REKEN-TOREN REXNA.
Het allereerste Science & Cultuurconcert: Metselen, rekenen, musiceren en luisteren te Ressen, was succesvol en echt voor herhaling vatbaar.
Na de introductie (zie ook nr. 161 en nr. 163) namen we grote stukken touw mee om de kertoren van buiten op te meten, te bekijken etc. Na de frisse neus buiten, gingen we binnen aan de tafels aan de slag met passen en meten om de steentjes op volgorde te leggen. Ieder bouwde zijn eigen Toren. Elmar had een bijzondere hoek ontdekt in de toren en wist dit ook nog uit te voeren. We bekeken ook de hoogte, het aantal rijen steentjes. De "omtrek" wordt zo nooit meer verward met de "oppervlakte"! Terwijl de kinderen heerlijk zelfstandig bezig waren volgden voor de volwassenen een lezing over de muziekklokken, cursusboek en de laatste ontdekkingen. Ook de vondsten uit de Twinkel-taal werden toegelicht. Je hoeft niets van muziek te weten om het te kunnen begrijpen, zo leuk is het!
Ondertussen gingen de jeugdige musici zich warmspelen voor hun optreden.
Elmar (9 jaar!) startte als eerste op bariton met een pracht opening! Indrukwekkend is zijn warme toon en ritmische vastheid voor zo'n jonge leeftijd!  Elisa volgde op dwarsfluit met het toepasselijke Donna Donna, ze glunderde nog na, want de dag ervoor had ze haar muziekexamen A gehaald! Ikira vertelde tot slot enkele anekdotes bij de altvioolwerken. Ze begeleidde zichzelf (zang) op piano en 2 eigen composities: Magical forest en They are the Stars. Voor alle drie was er een super-applaus van het kerkje dat gezellig en vrij vol zat.
Samen genoten we in de pauze van de wel-bekende flapjes. De kinderen hadden een aparte thee- en appelsaphoek met  appeltjesthee uit een echt porceleinen serviesje. Kei-Stoer!
Terwijl de ouders met elkaar van gedachten konden wisselen zaten de kinderen alweer in de startblokken om verder te metselen, want die torentjes moesten wel af en mee naar huis!
Kortom: Een welgeslaagd concert dat superleuk en voor herhaling vatbaar is!
Zie: Kinderen rekenen en bouwen kerktoren na (art. 58)

SCIENCE   &   CULTUUR   METSEL-CONCERTspan> RozetGoud
RozetGoud 5 november 14.00-16.00 uur te Ressen
met Betuwse AppelTap & Flap 
Vaste Donateurs zijn VIP
Entree: Volgt

157    12 oktober  2017

 FlyerScience&CultuurMetselConcert

Klik op de flyer
voor het
programma
Aankondiging:   MetselConcert voor onze Symphatisanten

Op zondag 5 NOVEMBER organiseren we als dank voor onze sponsoren een
appeltap, flap & thee concertje. Ter info: Een appel-tapje is verse appelsap uit een pak
met een tapkraantje. In de Betuwe wel bekend. Onze welbekende flapjes horen daarbij!

Er ligt een leuk educatief metsel & muziek-programma:

1.  Bezichtigen en Metselen Rexna Toren m.m.v.
JUWEELA (uit de Module RekenWijs);
2.  Muziekprogramma
3.  Korte pauze met appeltap en flap

4.  Verrassing!
5.  Resultaat van de Rexna Toren bekijken.

Zin om mee te doen?  Welkom!  Reserveren mag.

Informatie        Zie: Contact

Aankondiging  Zie:  Bijzonder concert in toren van Ressen   (art. 56)
                                 
Metselconcert met Muziek klokken       (art. 57)

156.  1 oktober   2017       PROFICIAT: NEDERLANDS COMPONIST KEES SCHOONENBEEK 70 JAAR!!!
Kees, van harte proficiat namens alle jeugdigen, ouders en bestuursleden van Talento Metissimo!
We wensen je samen met Titia en de hele familie een superfijne dag met veel taartjes en kaarsjes in een goede gezondheid. We hopen dat je nog lang in ons midden blijft met vele mooie composities (...voor o.a. de altviool).

Voor buitenstaanders: Kees komt uit Arnhem en woont in Dieren/Gelderland. Hij was de eerste Nederlandse componist die Schaakpartijen op muziek zette. Ook schreef hij als eerste een concert voor Altviool en Harmonie; Viola Pergola. Dit concert is omgezet in een bijzondere Bemmelse editie voor altviool & piano (KOP-festival Arnhem i.s.m. Emmey Verhey). Aanvullend componeerde hij Capricieux I en II voor altviool & piano die o.a.
tijdens de eerste twee Schaakconcerten van T. Metissimo in Ressen als Finalestuk tijdens recitals werden uitgevoerd. Dit is echter maar een piepklein stukje van zijn complete oevre.
Zie Wikipedia en zijn website...
Stuur gerust kaartjes, mailtjes, we zullen alles doorzenden!

155.  1 oktober   2017       BEROEP:  DE DOKTER EN DE DOCTOR...
Voor jeugdigen die met spelling, profiel en beroepskeuzes bezig zijn is de naam dokter en doctor soms verwarrend.
Hier een bijdrage voor belangstellenden:

Een huisarts is een dokter, dat is een beroep. Hij/zij is een medisch specialist buiten het ziekenhuis, buiten de muren,
dat heet dan periferie of extramuraal. Hij/zij heeft na een universitaire studie een medische specialisatie gedaan tot huisarts en is meestal docterandus (drs. of tegenwoordig Master of...). Een ander voorbeeld is de tandarts, orthodentist of dierenarts, zij werken ook buiten het ziekenhuis.

Een doctor is meestal geen huisarts, maar een ander medisch specialist. Hij/zij heeft na zijn/haar universitaire studie de titel doctor (dr.) verworven door het verrichten of laten verrichten van research aan een universiteit en daar o.a. minimaal 4 publicaties aan gewijd in een wetenschappelijk erkend tijdschrift. Soms kan dat in 2 maanden, soms in 10 jaar, soms zelfs over 4 verschillende onderwerpen of afdelingen. Zo iemand "promoveert" dan. En ja, je kunt vaker promoveren. Dit is voor vrouwen moeilijker dan voor mannen, dit is over de hele wereld nog steeds zo. 

In het bedrijfsleven komen veel mensen voor die unieke uitvindingen doen, honderden publicaties schrijven en nooit
promoveren. Hoe kan dat dan? Dat komt, omdat zij niet in dienst zijn van een Universiteit. Dat kunnen ook zeer
hoogwaardige onderzoeksinstanties zijn, vooral op technisch gebied komt dit veelvuldig voor. Uiteraard heeft dat ook
vaak met geheimhouding te maken etc.. Voorbeelden zijn:  TNO, Philips, Shell, Apollo Vredestein, KIWA, meestal
technisch gebied dus. Daar is het belangrijk om juist niet teveel met je kennis te koop te lopen. Uiteraard kun je op technische Universiteiten promoveren, als je dat wilt.

* De meest zware studies zijn de Technische studies (er is een tekort aan echte goede techneuten).
Vooropleiding is meestal VWO, VWO plus, Technasium of Gymnasium.
Een NT profiel van 7 vakken is voldoende voor aanname.
Een aanvulling van wiskunde D en/of NLT of extra NG-profiel is een pre, geen vereiste.

** De meest lange studies zijn de opleiding tot Medische Specialisten (er is een overschot aan medici).
Meestal geldt VWO of Gymnasium als voorstudie.
Een NG profiel van 7 vakken waaronder Latijn (La- NL) is voldoende om mee te loten als je lager dan een 7.5 gemiddeld hebt gescoord. Wil je zeker zijn van een plaats dan geldt een gemiddelde score van 7.5 of hoger.
Hoe jonger hoe beter!  Uiteraard loten, er is een overschot.
 
Hopelijk schept de spelling van doctor en dokter duidelijkheid en helpt het je een beetje bij het maken van een studiekeuze van profiel, profielwerkstuk of vervolgpleiding.

154.  22 september  2017     ORGANISATIE  BIJ  T. METISSIMO & CONTACT SCHOLEN
Met enige regelmaat is er contact naar scholen toe, telefonisch, per e-mail, gesprekken etc. Dat kan
over verschillende onderwerpen gaan, we noemen er hier een paar:

1. Deelname aan de workshop Science & Cultuur/Muziek met Conso & Disso. Op school wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen zoals sociale interventie. Superhandig als dit gekoppeld kan worden aan Science & Cultuur zoals Muziek. Handgrepen voor het leven en een must voor ieder kind. Aan wereldeducatie wordt gewerkt. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
2. Een gesprek op school voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusklasmaterialen, of extraplus-materiaal etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de ouders/eindvertegenwoordigers en/of de leerling. In het kader van integriteit en vertrouwen voeren wij op school geen gesprekken buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Vragen over de grenzen waar het op school ophoudt en thuis verder gaat komen steeds vaak voor. Dat blijft een persoonlijk keuze van ouders en school. Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek er is geen overlap met schoolmethodieken. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau. Buitenschoolse educatie valt onder vrijetijdbesteding.
4. Verrijkingstaken onder schooltijd komt soms voor. Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders die in goed overleg met de directie van een school is af te stemmen als het om b.v. verrijkings-maatwerk gaat. 

Bedenk wel: Een school heeft eigen huisregels, dat geldt voor u thuis en ook voor T. Metissimo. Regels zijn er om te interpreteren. Zoeken naar speelruimte betekent creatief bezig zijn. Twijfelt u, bel of schrijf gerust. Een gesprek kan verhelderend werken. Samen weten we meer. Beter een keer te vroeg dan te laat en verdwaald. Zie: Contact.  

Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Samenwerking met

KNSB

KNMO

MBGF

logoULTO.jpg

STCeacilia

UDI

VDR

LogoHistKringBemmel.jpg

LogoBeleefBemmel.jpg

Stoffels

Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26br>
E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo