Logo

Home Contact Nieuws Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren

KAD
logoJuweela.jpg

INFORMATIE EDUCATIE en TARIEVEN

Voor persoonlijke vragen zie contact
Voor aanmelden zie het inschrijfformulier

Onderwijs is wereldwijd een kinderrecht.
Ouders, School, Club, Vereniging, Organisatie, Stichting en Gemeente
kunnen niet altijd bieden wat wenselijk, nodig of zelfs noodzakelijk is.
Bij Talento Metissimo reiken we met elkaar verder
op het gebied van educatie.


wyberblauw  TALENTONTWIKKELING  SCIENCE  &  CULTUUR
Wil je dolgraag 1 of meer talenten verder ontwikkelen?
Je kunt hier gericht (leren) studeren !
Van level: BasisWijs tot VoortgezetWijs en hoger.

De LESMATERIALEN worden gratis GRATIS ter beschikking gesteld door o.a. auteurs en symphatisanten betrokken bij Talento Metissimo. Er is geen uitleen van materialen meer.

Voor lestarieven zie Tarieven

Keuzemogelijkheden van de excellent programma's
kunt u vinden onder hfst 5 van de huisregels.

Keuze bij inschrijven: 

1. Excellent jaarprogramma ONDER schooltijd PO of VO
 
2. Excellent jaarprogramma NA schooltijd PO of VO


3. Een losse les (b.v. voor een tentamen of examen)

4. Groepslessen en activiteiten/evenementen

5. Incidentele Preventieve Time Out (IPTO).
   Speciale lessen onder schooltijd ter preventie van time-out.Activiteiten 2023-'24  (* gratis)

- Science & Cultuurplein*        Inclusief schaakclinic (zomer)
- Gellyween                              Bijzonder practicum met introducee
- Europees Metsel & Mozaiek 
Met introducee
- Nationaal Schaakconcert*      Schaak & muziekeducatie
- Science & Cultuuractiviteit    Season Science (winter)
- Toetsing S & C                       
Inclusief herkansing
- Slotavond, finale*                   Diner met presentaties en rapport
                                                  certificaat of diploma uitreiking.

- Iedere jaarleerling werkt aan:
 
* Unieke educatie op maat Science & Cultuur
     van Twinkeltaal tot WisConDis met Season Sciences
  * Minimaal 1 individuele uitgebreide PPT  (Personal Plus Task)
     Dus ook binnen de duo's, trio's , groepen etc.
  * Science & Cultuur met Season Science(s) Practica
    (Science Yard)


Voor nadere info zie hier de contact gegevens.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

We zijn benieuwd naar jou: Van harte welkom!

WyberZilver  PROFIELWERKSTUK  EN/OF  MEESTERPROEF
T. Metissimo wil jou/jullie een prachtkans bieden om ONAFHANKELIJK onderzoek te doen.

1. Een profielwerkstuk is binnen enkele maanden af te ronden.

2. Een meesterproef daarentegen vraagt om een gezonde portie
    doorzettingsvermogen om 0,5 of 1-2-3 jaar onderzoek te
    kunnen doen.

Dat kan hier. Je bepaalt zelf je eigen invulling van je jaarprogramma! Van harte welkom!

Kosten materialen zijn in overleg.
Tarieven zijn hetzelfde als bij talentontwikkeling.

Voor info zie hier de contact gegevens.
Aanmelden kan via het
inschrijfformulier.

WyberZilver wyberblauw   HET  LENTELOKAAL: HET EERSTE  METIS  HUIS ! 
  JAARPROGRAMMA 
  EXELLENTE TALENTONTWIKKELING 
  Voor o.a. vroege of  versnelde doorstromers 

Dit Talentonderwijs is bedoeld voor leerlingen die leren leuk vinden, een klas hebben overgeslagen, of willen overslaan, vervroegd (willen) doorstromen, extra verrijking zoeken, hiaten willen opsporen of gewoon graag hoger willen scoren etc.  

Dit kan:
-  Voor, onder of naschools vanaf: PO, VO, PRO, MBO, HBO tot en met Universitair niveau.
- Het gebeurt hier op vele niveaus, jong en ouder!

Bij minderjarigen bestaat de mogelijkheid dat dit onder schooltijd kan.
Echte goede expertise op het gebied van o.a. (hoog)begaafdheid en/of meervoudige intelligentie is in NL nog steeds gering. Omdat we een landelijke organisatie zijn, weliswaar kleinschalig, is goed schooloverleg wenselijk. Wij streven ten alle tijde naar "gezond binnenboord". 
Bedenk dat ouders eindverantwoordelijk zijn.
Ouders krijgen hierin goede voorlichting.
We werken daarnaast samen met de scholen.

Steeds meer scholen (en zelfs clubs en verenigingen) erkennen dat zij niet alles kunnen bieden, dat is ook logisch.
Voor educatieve talentontwikkeling wordt er vaker aangeklopt bij Talento Metissimo.

Materialen
Alle verrijkings- lesmaterialen worden in de lessen gratis bruikleen gesteld (voor zover mogelijk is) door o.a. de auteurs en symophatisanten betrokken bij de Stichting. 

Tarieven: zie talentlessen

Voor de ouders
- Gratis intake gesprek + gratis proeflesje, totaal 1,5 uur
- Een "kort" verslagje mondeling of per app. na iedere les voor de
  ouder (s) of begeleider, indien gewenst,
- Continu bijsturing en uitwisseling resultaten
- Schoolbezoek/afstemmen met docenten of leerkrachten in
  overleg.

Bij T.M. wordt Passend Onderwijs uitgedragen als gezond en normaal Onderwijs en gezien als een gezonde educatieve aanvulling/invulling op de schoolse educatie.
Maatwerk is onze expertise. Van harte welkom!

Voor info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier

BlokBlauw  OUDERLEZING   TALENTONTWIKKELING
Binnen Talento Metissimo zijn ouders en betrokkenen actief. Het hoofddoel is uitwisselen van informatie over talentontwikkeling (binnen- en buitenschool) met gezamenlijke activiteiten waarbij: 
Ieder talent Telt! Welkom is!


Deelname: In overleg. Minimaal 12 aanmeldingen.
Aanmelden, vragen of belangstelling?
Stuur een mailtje naar T. Metissimo, bel gerust, of meld je als talent-ouder: WELKOM!

Voor info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

BlokBlauw  LEZING  JONG EN OUDER SAMEN ! TALENTONTWIKKELING DOOR T.  METISSIMO              
Antwoorden op vragen over talentontwikkeling, intelligentie en effectief leren.
Wat is talent?
Waarom vergelijken wij talenten; Iedereen is toch uniek, getalenteerd? 
Hoe ontwikkel je een of meer talenten en wat is een TOPtalent?
Hoe herken ik talent?

In de hoofdrol de ouder, het talent samen met de omgeving.
Met oplossingen voor obstakels die je tegen kunt komen thuis, op school, vereniging/club of instantie.

Wat kunt u verwachten:
- Infomatie over leerprocessen:  Hoe leert u? Of jij? De kinderen?
- Een nieuwe visie op effectief leren a la Metissimo, met uitleg over de
  cursussen, zoals Conso & Disso gebaseerd op research en ervaring.

De tijdsduur is ca. 1 uur met daarna de gelegenheid voor vragen.
Tarief:     In onverleg.   Minimaal 12 aanmeldingen.
Tijdstip:
 van maart -->  juli in het buitenlokaal (afh. van corona)


Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor info zie hier de contact gegevens.

RozetBlauw  CURSUSSEN  SCIENCE  &  MUZIEK CULTUUR 

T. Metissimo maakt voor het nieuwe vak Science & Cultuur gebruik van de methode Taal der Tonen en speciale Science & Muziek intervalklokjes. Het is een doorlopende leerlijn met een uniek muziekklokken systeem in oplopende moeilijkheid. De basis ligt bij Conso & Disso. De Science en Muziek hebben raakvlakken en overlappingen met o.a. Taal, Rekenen, Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde en is een passend voor vele niveaus: van IQ 80-180.

Tarieven: zie bovenaan bij talentontwikkeling.
Er zijn 6 fasen die vloeiend in elkaar overlopen:

Fase 0 Level 0-1    Aanvang Science & Muziek
vanaf ca. 1,5 jaar en ouder
Fase 1 Level 1-3    Aanvang Science & Muziek
vanaf ca. 4-6 jaar en ouder
Fase 2 Level 2-4    BasisWijs Science & Muziek
midden- en bovenbouw BS
Fase 3 Level A      Science &  MuziekWijs
Fase 4 Level B      Science &  MuziekWijs
Fase 5 Level C      Science &  MuziekWijzer
Fase 6 Level D      Science &  MuziekWijzer

Nieuw vak Science en Cultuur
Door de nieuwe ontwikkelingen is het algemeen gedeelte ondergebracht in een nieuw vak Science en Cultuur, dat iedere leerling hier krijgt aangeboden:
* Het Taal-deel
Methode: Twinkeltaal  
 * Het Reken (C) deel & wiskunde (ABD)deel
Methode: Rinkelrekenen, Rexna Rekentoren en WisConDis.

Muziek & Science
Uiteraard blijft het musiceren voor de musicus in spe bestaan. De unieke vondsten met de echte muziekklokken vormen hier een onderdeel van. Het geheel kan ingezet worden als verrijking binnen dezelfde les.
Er zijn geen extra kosten aan verbonden.
Naast het certificaat kunnen leerlingen een extra certificaat Muziek & Science behalen.

Aanvang leeftijd

- Mogelijk vanaf ca. 6 jaar (maatwerk is ons specialisme)
- Muzikale en wiskundig getalenteerde kinderen kunnen vanaf 3 jaar of eerder aanvangen
- Voor ieder level zijn er verschillende opeenvolgende klokjes qua moeilijkheidsgraad
- Ideaal voor extra uitdaging, verdieping of verrijking.
- Cursusmaterialen (incl. ISBN nummering) zijn in gratis bruikleen
 tijdens de lessen.
- Inclusief kwaliteitsexamens voor een certificaat of een diploma Science & Muziekcultuur, Basiswijs, level A, B etc..
Machtig mooi en interessant.  Met plezier leren door te doen!

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.  FASE 1    SCIENCE & MUZIEKCULTUUR                          
                   TAAL DER TONEN  CONSO & DISSO                

                   
Basiswijs Onder- en Middenbouw  Level 0-1-2                          deel 0 en 1                                                                 
                   WORKSHOPS met CERTIFICAAT
                     
 

BASISWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN CONSO & DISSO (plus)
Je hoeft (nog) geen instrument te kunnen bespelen.
Per level zijn er minimaal 3 dagdelen nodig waarin workshops worden aangereikt. 
Fase 1: Level 0-2    BasisWijs  Onderbouw   --> 
Workshops + interval klok Conso &  Disso

Fase 2: Level 2-4
   BasisWijs  Middenbouw --> 
Workshops + interval klok Conso &  Disso Plus

                                                           
De workshop of clinic's bestaat uit ca. 3 lessen van 3 uur in carrousselvorm met:

 - Science, Muziek, Cultuur met Sociale Interventie.
- Een leuke leerzame toets met een Science & Cultuurpuzzel:
  Kraak de Muziek- Code met..  (Zie ook Science en Cultuurplein)

- Een gezellige feedback met certificaat uitreiking
- Maatwerk is ons specialisme!

Vervolgcursus met diploma
Fase 2  level  4,  BasisWijs  Bovenbouw   -->  
Workshops + Intervalklok DISCO  FASE 2    SCIENCE & MUZIEKCULTUUR                          
                   TAAL DER TONEN  DISCO                                   
                   
Basiswijs Bovenbouw   Level 2-3-4                                              deel 2                                                                          
                   DIPLOMA: Examen theorie + praktijk                   


BASISWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN DISCO
Je hoeft (nog) geen instrument te kunnen bespelen. Het is wel fijn als je een muziekinstrument hebt.
Deze cursus sluit aan bij de eind-musical en is tegelijk een fijne voorbereiding op de eindtoetsingen.

Per level zijn totaal 10 lessen nodig met enkele Science & Muziek workshops inclusief proeftoets,  en examen met nabespreking. De cursusmaterialen zijn in bruikleen.
Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde BasisWijs Klok.
Een fijne voorbereiding op het vervolgonderwijs!


 FASE 3      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR           
                     TAAL DER TONEN                                  
                    Muziekwijs  Level A                                   
                    deel 3                                                           
                    DIPLOMA A: Examen theorie + praktijk


MUZIEKWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL A
Level A.    RINO, 't ritmische Notenhotel

Bij examen aanvang, speel je minimaal 1 jaar een muziek instrument.
De muzikale voordracht is in overleg met je muziekdocent en kan via T. Metissimo.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig met 3 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.
- In de cursus leer je minimaal 3 science onderdelen reproduceren.
- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level A
  Muziek Interval Klok. FASE 4      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR           
                    TAAL DER TONEN                                  
                    Muziekwijs  Level B                                    
                    deel 4                                                           
                   DIPLOMA B: Examen theorie + praktijk
  

MUZIEKWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL B
Level B.    QUINTER de Sprinter            + Intervalklok level B
Bij examen aanvang, speel je minimaal 1-2 jaar een instrument.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig voor 4 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.

- In de cursus leer je minimaal 4 science onderdelen reproduceren.
- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level B
  Muziek Interval Klok.


 FASE 5     SCIENCE & MUZIEKCULTUUR             
                   TAAL DER TONEN                                    
                   Muziekwijzer   Level C                                 
                   deel 5                                                             
                   DIPLOMA C:  Examen theorie + praktijk
  

MUZIEKWIJZER  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL C
Level C.   Intervalklok level C is gereed, cursusmateriaal is in ontwikkeling
Bij examen aanvang, speel je minimaal 2-4 jaar een instrument.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig voor 5 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.

- In de cursus leer je minimaal 5 science onderdelen reproduceren.
- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level C
  Muziek Interval Klok. FASE 6     SCIENCE & MUZIEKCULTUUR             
                   TAAL DER TONEN                                    
                   Muziekwijzer   Level D                                 
                   deel 6                                                             
                   DIPLOMA D:  Examen theorie + praktijk
  

MUZIEKWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL D
Level D.   Intervalklok level D is gereed, cursusmateriaal is in ontwikkeling
Bij examen aanvang, speel je minimaal 3-5 jaar een instrument.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig voor 6 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.
- In de cursus leer je minimaal 6 science onderdelen reproduceren.

- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level D
  Muziek Interval Klok.


ALGEMENE INFORMATIE

Oude + Nieuwe terminologie
Bij T. Metissimo hanteren we 1 doorlopend systeem gebaseerd op Conso & Disso met nieuwe logische termen door de nieuwe ontdekkingen. De oude muziek terminologie blijft gehandhaafd voor wie deel wil nemen aan de externe theorie tentaminering.

Lesgelden (zie ook huisregels) schooljaar 2018-19:
- Individueel: 30,= per 1,5 uur (proeftoetsen, examinaties en certificering is gratis)
- Goepsverband is in overleg i.v.m. locatie en reiskosten.
- Voor lesgelden en betaling zie ook "de standaard huisregels".

Examinatie Algemeen
- Tijdens elk examen is gebruik van 1 originele Muziek Interval
   Klok toegestaan die aan de exameneisen voldoet. Geen nep-
   klokken of eigen brouwsels, het gaat erom dat je een goede
   methode krijgt aangereikt met een eenduidige afstemming.
- Er is geen digitale toetsing!
- Na het examen is er een inzage met feedbackmogelijkheid.
- Basislevel 1-3 wordt via T. Metissimo afgesloten met een
  praktische muziekcode die gekraakt dient te worden waarin:
  1. Individuele praktijk en theoriekennis wordt getoetst
  2. Samenwerking met een groepsopdracht is verwerkt net als in
  het orkest of samenspel.
  3. Klokjes zijn in bruikleen
- Basislevel 4 wordt afgesloten met een samenwerk-praktijk opdracht en een individueel theoretisch
  deel met een speciaal hiervoor ontwikkelde Basiswijs Muziek Interval Klok.
- Muziekwijs  Level A en B en Muziekwijzer  Level C en D 
  worden met een theoretisch examen
  incl. een praktische klankanalyse & Science afgesloten.
  Daarnaast vindt gedurende het schooljaar in overleg een muzikale
  voordracht plaats.
  De werkwijze is per level gelijk in oplopende gradatie qua moei-
  lijkheid.

Muziekklokjes
Tijdens de cursus maak je op elk niveau kennis met verschillende muziekklokjes en kun je uitproberen welk model je het meest fijn vindt.
De kosten van de klokjes zijn in gratis bruikleen.

Informatie Waarom Muziektheorie met Science?
Het is vooral praktisch als je overweegt een instrument te spelen want:
- Nootjes leren lezen + een instrument spelen + samen musiceren + naar een dirigent kijken, zijn veel dingen tegelijk.
- Eerst: Wat doe ik, wat hoor ik? Wat gebeurt er om me heen?
- Na het basislevel Muziek & Science kun je doorstromen en je
  vaardigheden uitbreiden.
- In groepsverband is Muziek & Science met praktijk gezellig en
  leuk, je leert van elkaar.
- Deze methode is gekoppeld aan bijna alles; Taal, Rekenen, Klok,
  Wiskunde, Geschiedenis, Biologie, Science en vooral MUZIEK!
- De (basis)leerlijn loopt zo snel als het gemiddelde van een groep.
  Voor zowel de onder- als bovengrens zijn er maatwerk
  mogelijkheden.
- Klankbegrip is belangrijk voor je taalontwikkeling en begrip en
  dus communicatie.
  
Daar kunnen we in megacultureel Nederland best een "eenheid" in gebruiken. Zoeiets als wat in iedere taal herkenbaar is (over de hele wereld), zoiets als...Conso  &  Disso!

De wensen worden in overleg met elkaar bepaald en zijn mede-afhankelijk van de groepsgrootte en aanwezige hulp en of men vooraf een speciale lezing/introductie wil.
Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Ter info: De uitvoering van de educatie en de examinatie valt onder T. Metissimo.
De auteursrechten liggen bij de makers.

RozetGoud OPEN SCIENCE & CULTUURPLEIN
opening van het cursusseizoen

Op de eerste zaterdagmiddag in september (of eind augustus) vindt bij Talento Metissimo een Open Science en Cultuurplein(tje) plaats. Er zijn diverse workshops door de kinderen zelf.
Een dubbel inter-actieve speurtocht Science & Cultuur, ter promotie van ons nieuwe vak! Superleuk! 

Wie wint die grote beker(s)?
* Wie wordt het Cultuurtalent?
* Wie wordt het Science Talent?
* Wie wordt zelfs het Science & Cultuurtalent ?

Zin om mee te doen? Welkom!
Tarief: gratis!
Tijdig aanmelden voor de speurtocht!

Aankondiging volgt op de website, per e-mail, Whats App, of krant. Voor info zie hier de contact gegevens.

 RozetGoud  HET EUROPEES METSEL & MOZAIEK
Opgeven voor het Metsel & Mozaiekconcert 2021 kan hier!

Tarief: Gratis voor 1 jaarleerling met 1 introducee.
           Overige leerlingen tijdig aanmelden!


Aankondiging volgt op de website, per e-mail, Whats App, of krant. Voor info zie hier de contact gegevens.

RozetRoze  HET  NATIONALE  SCHAAKCONCERT  
Opgeven voor het Nationale Schaakconcert 2022 kan hier!
Graag opgeven per team, met leeftijd en ervaring. 

Tarief: Gratis voor een jaarleerling met 1 introducee.
           Overige leerlingen tijdig aanmelden!


Aankondiging volgt op de website, per e-mail, Whats App, of krant. Voor info zie hier de contact gegevens.


RozetRoze
 ACTIVITEIT "LEVEND MUZIEK-SCHAAKSPEL"
Dit betreft een grotere activiteit waarbij per schaakpartij meerdere kinderen in schaakkleding op diverse al denkend schaak-muziek strijd met elkaar aangaan.

Het is zinvol als kinderen de schaakregels kennen. Er kunnen vooraf schaaklessen worden georganiseerd.
 
Leeftijd deelnemers is vanaf 7 - 8 jaar.
Tarief: Gratis voor een jaarleerling met 1 introducee.
           Overige leerlingen tijdig aanmelden!

Aankondiging volgt op de website, per e-mail, Whats App, of krant. Voor info zie hier de contact gegevens.

ENKELE VOORBEELDEN VAN SUCCESVOL  AFGERONDE  PROJECTEN  ''AANMELDEN "

20170326NationaalSchaakConcertFlyerDefintief

 
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2017-8-9 etc.

SCHAAKCONCERT IN TEKEN VAN BEHOUD RUSTIEK RESSEN
Dagprogramma zondag 26 maart 2017:

Gezamenlijke opening vanaf 13.30 uur
door het LeerlingOrkest van Udi.
Daarna varieert het dagprogramma en kunt u kiezen:
Kerkje 
14.00 uur  Basileitrio Astrid, Ikira & Carolina
14.30 uur  Lezing Adri Stuart Nationaal en Regionale
                  heraldiek & heraldiek tekenen
15.15 uur   Basileitrio en Sprookje van Spurn
Binnen/Buiten
Vanaf 14.00 uur TalentenSpeurtocht met prijsvraag
Kosterij    
14.00 uur   Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door
                  Schaak Koningstrio o.l.v.
                  KNSB gediplomeerde schaakdocent Rob
                  Knuiman.
16.00 uur   Simultaan door Europees kampioene Anna-
                  Maja Kazarian
 
                  Voor de 3 beste is er een schaakbeker:
                  jeugdigen en volwassenen. 

Alle leeftijden. Entree is vrij.  Talentmaterialen €1,= of €2,=
Koffie/Thee e.d. is voor eigen rekening.
Voor info zie contact.
 Voor reserveren zie Aanmelden   (€2,=)

Publicatie zie:
Nationaal Schaakconcert in Lenteweekend Ressen
Een dag vol (schaak)muziek plezier. Nationaal Schaak Concert 2017
 

                         APoster6ZomerconcertenRessen2016
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

AANKONDIGING

SLOTCONCERT RUSTIEK RESSEN ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016


Tijden
Entree
Musici


Info

15.00 uur
16.00 uur

20.00 uur

Overdag
's Avonds
Reserveren


Matinee Ressen

                
T. Metissimo
Music Take In
Posters/Flyers
Ressen
Matinee Ressen met
Musici Lingewaard spelen Canon van Tallis

Russian High Tea & Introductie Opera

Finale Slot Concert met Opera Music Take In

Gratis
€ 15,00 pp
€ 12,50 pp vooraf betalen,
zie hier reserveren
Kaarten te koop tijdens Zomerconcerten Ressen
Voor musici zie hier de bladmuziek
Ensembles aanmelden voor 7 september

Zie contact
www.Musictakein.com
Finale Slotconcert
www.ressenonline.nl

 

APoster6ZomerconcertenRessen2016


 
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

UITNODIGING MUSICI GROENE ZOMERCONCERTREEKS 2016 RESSEN


Bespeelt u een instrument?
Op Monumenten zaterdag 10 september is er een Ressen Matinee met vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur ruimte voor musici uit Lingewaard. Aansluitend geeft de Opera van Music Take een kleine introductie van de opera 's avonds.

Hier treft u de bladmuziek van de Tallis-Canon, die we gezamenlijk willen spelen.
Ensembles, duo's, trio's, solo's: Van harte welkom!

Voor overige vragen?
Zie contact

Data en tijden
- Introductie
- Renaissance en Barok
- Klassiek
- Romantiek
- Gelderse componisten
- Muzikaal intermezzo
24 juli
31 juli
7 augustus
21 augustus
28 augustus
10 september
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
15:00 uur

 


APoster6ZomerconcertenRessen2016
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

KAARTEN RESERVEREN VOOR SLOTCONCERT RUSTIEK RESSEN

Entree 10 september
Overdag:         Gratis vrije inloop i.v.m. Monumentenweekend
's Avonds:        € 15,00 pp, vanaf 18.00 uur
Voorverkoop:   € 12,50 pp, tijdens de Zomerconcerten of Kosterij Ressen

Reserveren

1. Maak het juiste bedrag over op:
    Banknr. NL82INGB 0007 099526 t.n.v. Penningmeester Talent Metissimo
2. Vermeld het aantal gewenste kaartjes + uw e-mail adres: let op @ = at
3. Stuur een e-mail naar info@TalentoMetissimo.nl en u krijgt z.s.m. een bevestiging.

Voor vragen zie contact

 T.Metissimo.Poster1eSchaakConcertRessen

DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

T. METISSIMO'S 1e  SCHAAK-CONCERT 2016 voor JONG EN OUD
Zondag 12 juni vanaf 13.30 uur inloop, in het 11-12e eeuwse Kerkje en Kosterij Ressen

Dag Programma:

Kerkje      Gezamenlijke opening m.m.v. Gijs, Kinderburgemeester Lingewaard,     
14.00 uur 
Recital  altviolist Ikira Wortel en concertpianist Sofia Vasheruk. Zij laten u genieten van o.a. Mozart, Andriessen, Glazunow en Enesco.
14.45 uur 
Leuke Lezing door de 2 techneuten Valentin Thonen en Kaj Wortel over "de technische replica " van "Daft Punk Thomas Bangalter". Zij geven uitleg over de tekeningen, Arduino's, Blue Tooth, solderen, ledjes, 3D printjes,                 harsen & glasvezelen, programmeren en nog veel  meer.
15.30 uur 
Het nieuwe muziek Sprookje van Spurn op muziek van Vaughan Williams  aan u muzikaal verteld door Nika, Coen, Marlon, Ikira en Sofia.

Kosterij    
14.00 uur 
Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door KNSB gediplomeerde schaakdocent Rob Knuiman samen met talentvolle schaak-jeugdigen van T. Metissimo.
16.00 uur 
Simultaan voor de jeugdige spelers door Europees jeugdkampioene Anna-Maja Kazarian. Voor de 3 beste is er een schaakbeker. 

Alle leeftijden, entree is vrij,  koffie/thee e.d. is voor eigen rekening.
Jaarkalender

Info flyer
FlyerMetissimoTalentEducatie2020

Nieuws 2019

Nieuws 2018

Nieuws 2017

Nieuws 2016


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo