Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info Edu Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren
2020

B4F
KAD
Accuraat
logoJuweela.jpgINFORMATIE EDUCATIE, CURSUS, LEZING

Voor persoonlijke vragen zie contact
Voor aanmelden zie het inschrijfformulier

Onderwijs is wereldwijd een kinderrecht.
Ouders, School, Club, Vereniging, Organisatie, Stichting en Gemeente
kunnen niet altijd bieden wat wenselijk, nodig of zelfs noodzakelijk is.
Bij Talento Metissimo reiken we met elkaar verder
op het gebied van educatie.


wyberblauw  TALENTONTWIKKELING INDIVIDUEEL IN ALFA, BETA EN/OF CULTUUR
Wil je dolgraag 1 of meer talenten verder ontwikkelen?
We zijn reuze benieuwd naar jou: Van harte welkom!

Prijzen schooljaar 2019-'20
Intake gesprek en 1e les is gratis.
Tarief per individuele les van 1 uur is
€ 30,= inclusief educatie-materialen (gratis bruikleen).

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

WyberZilver  PROFIELWERKSTUK  EN/OF  MEESTERPROEF
T. Metissimo wil jou/jullie een prachtkans bieden om ONAFHANKELIJK onderzoek te doen. Een profielwerkstuk is binnen enkele maanden af te ronden. Een meesterproef daarentegen vraagt om een gezonde portie doorzettingsvermogen om 2-3 jaar onderzoek te kunnen doen.
Dat kan hier. Van harte welkom!

Begeleiding is voor jaarleerlingen GRATIS. Kosten deelname: In overleg i.v.m materialen.

Voor info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

WyberZilver wyberblauw   HET  EERSTE  METIS  HUIS ! 
  JAARPROGRAMMA  TALENTONTWIKKELING  voor o.a. vroege doorstromers 

Dit Talentonderwijs is bedoeld voor leerlingen die leren leuk vinden, een klas hebben overgeslagen, of willen overslaan, vervroegd (willen) doorstromen, extra verrijking zoeken, hiaten willen opsporen, of graag hoger willen scoren etc.  
Dit kan van vroege BS, VO, PRO, MBO, HBO tot en met Universitair niveau.
Het gebeurt hier op alle niveaus, jong en ouder!

Bij minderjarigen kan dit vaak onder schooltijd in goed overleg met elkaar.
Ouders blijven eindverantwoordelijk en maken afspraken hierover met de school-directie en/of afdelingsleider en/of schooljuf of meester waar uw kind op school zit.
Steeds meer scholen erkennen dat zij niet alles kunnen bieden, dat is ook logisch. Daarom zijn er ook clubs en verenigingen etc. Voor educatieve talentontwikkeling is er Talento Metissimo.

Het team van T. Metissimo heeft op verzoek van jeugdigen en ouders samen met hen
Het Talenten Jaarprogramma samengesteld.

Voor jaarleerlingen zijn de aanvullende science & cutluurlessen en de activiteiten gratis.
- De kosten zijn 30,= per les van 1,5 uur, het advies is 25-30 lessen of meer op jaarbasis
  voor continuering/voldoende resultaat.
- Jaarprogramma is een minimale afname is 20 lessen per schooljaar (of 2 x 10 lessen per halfjaar).
- All-in alle activiteiten (science en cultuurlessen) en evenementen per leerling
- All-in lesmaterialen (gratis bruikleen)
- Incl. toetsing en examiniatie, certificaat en/of diploma Science & Cultuur.

Hier treft u de jaarkalender  voor de activiteiten. Deze staat ook op de homepage vermeld.

Het Talent jaarprogramma bestaat inhoudelijk uit:
- 20-30 Individuele Talentlessen (of meer);
  een les bestaat uit 1 uur educatie per week, indien van toepassing 0,5 uur extra voor verrijking
- Diverse Practica Season Science;
  Samenwerkend leren zonder competititie: b.v. Wordt Oever-Water-Wachter!
-  Bijeenkomsten/evenementen Open Education Science met Cultuur;
   (Samenwerkend leren met en zonder competitief element)
-  Wetenschaps eindejaarsopdracht volgens de "Metis-Weetjes" methode 
Taal-wijs (wijzer) volgens de unieke Twinkel -Taal methode, met de nieuwste vindingen
   incl. de unieke, superleuke en effectieve:
-  Reken-Wiskunde -wijs (wijzer) volgens 2 verrijkende verschillende methodieken:
  
Rekentoren Rexna (Koningstoren, Rekenwijs/wijzer) en Kristal Getal (Wiskunde wijs/wijzer)
-  Muziek-wijs (wijzer) van het TOP-vak Science & MuziekCultuur met klokkenserie van
   Conso, Disso & Disco incl. toetsing in de eindtoets
- Science & Cultuurwijs (wijzer), er zijn diverse jaarlijkse Science en Cultuuractiviteiten
-  Zelf-wijzer met Sociale Interventie-wijzer met Conso & Disso (!)
-  Eind-toetsing met herkansing
-  Een uniek Ikonen certificaat/diploma Science & Cultuur van je gevolgde verrijkingsprogramma

Voor de ouders
- Gratis intake gesprek
- Een "kort" verslagje mondeling of per app. na iedere les voor de ouder (s) of begeleider
- Continu bijsturing
* Incl. Ouderraad voor uitwisseling met belangstellenden

Materialen
- Alle lesmaterialen worden gratis in bruikleen gesteld door de auteurs.
Eerste les
- Gratis
Extra lessen
- Voor zover de agenda dit toelaat zijn lessen (tijdig) bij te boeken.
Betaling
- Eind december en in juni volgt achteraf een rekening met specificatie van de gevolgde lessen
- Met het verzoek om deze binnen 4 weken te voldoen.
- Lukt betaling niet, geef dit dan a.u.b. tijdig aan.
- Lessen kunnen (tijdelijk) worden opgeschoven.

* Algemeen geldt: Subsidieverstrekkers of sponsoren kunnen geen aanspraak maken op persoonlijke
   rechten van methodes of  programma's e.d. omdat die aan de makers/auteurs toebehoren.


Bij T.M. wordt Passend Onderwijs uitgedragen als Onderwijs en gezonde educatieve aanvulling/invulling op de schoolse educatie. Maatwerk is ons specialisme. Van harte welkom!

Voor info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

BlokBlauw  OUDERRAAD TALENTONTWIKKELING voor ouders/begeleiders  (gratis)
Binnen Talento Metissimo is een kleine groep ouders actief die de Ouderraad vormen. Het hoofddoel is uitwisselen van informatie over talentontwikkeling (binnen- en buitenschool) en gezamenlijke activiteiten uitdragen waarbij:  Ieder talent Telt! Welkom!

Talentouders, verzorgers, begeleiders van jeugdigen staan automatisch ingeschreven als hun kinderen hier lessen volgen. Services zijn:
  1. Persoonlijk intake-gesprek talentontwikkeling
  2. Bij voortzetting volgt een plan van aanpak en worden resultaten volcontinu bijgestuurd
  3. Bijeenkomst(en)/lezing over talentontwikkeling en/of maatwerk talentontwikkeling
  4. indien gewenst, informatie uitwisselen met elkaar zoals bij de Open Education evenementen

Deelname: GRATIS!
Aanmelden, vragen of meedoen met de ouderraad?
Stuur een mailtje naar T. Metissimo, bel gerust, of meld je als talent-ouder: WELKOM!

Voor info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

BlokBlauw   LEZING  (MAATWERK) TALENTONTWIKKELING DOOR T.  METISSIMO              
Antwoorden op vragen over talentontwikkeling, intelligentie en effectief leren.
Wat is talent?
Waarom vergelijken wij talenten; Iedereen is toch uniek, getalenteerd? 
Hoe ontwikkel je een of meer talenten en wat is een TOPtalent?
Hoe herken ik talent?

In de hoofdrol de ouder, het talent samen met de omgeving.
Met oplossingen voor obstakels die je tegen kunt komen thuis, op school, vereniging/club of instantie.

Wat kunt u verwachten:
- Infomatie over leerprocessen:  Hoe leert u? Of jij?
- Een nieuwe visie op effectief leren a la Metissimo, met uitleg over de cursussen, zoals Conso & Disso
  gebaseerd op research en ervaring.

De tijdsduur is ca. 1 uur met daarna de gelegenheid voor vragen.
Tarief: € 5,= p.p.

Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor info zie hier de contact gegevens.

RozetBlauw  CURSUSSEN  SCIENCE  &  MUZIEK CULTUUR 

T. Metissimo maakt voor het nieuwe vak Science & Cultuur gebruik van de methode Taal der Tonen en speciale Science & Muziek intervalklokjes. Het is een doorlopende leerlijn met een uniek muziekklokken systeem in oplopende moeilijkheid. De basis ligt bij Conso & Disso. De Science en Muziek hebben raakvlakken en overlappingen met o.a. Taal, Rekenen, Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde en is passend voor vele niveaus: van IQ 80-180.

Prijzen
- Gratis voor Talent leerlingen die het jaarprogramma van Talento Metissimo volgen
- Individueel: 30,= per 1,5 uur (proeftoetsen, examinaties en certificering zijn dit jaar nog gratis),
  u bepaalt zelf uw niveau, uw snelheid en zo uw onkosten,
- Groepsverband locatie T. Metissimo: Tarief: in overleg.
- Voor lesgelden en betaling zie "de standaard huisregels".

 
Er zijn 6 fasen die vloeiend in elkaar overlopen:

Fase 1 Level 0-3    BasisWijs Science & Muziek aanvang vanaf ca. 4-6 jaar en ouder
Fase 2 Level 2-4    BasisWijs Science & Muziek midden- en bovenbouw BS
Fase 3 Level A      Science &  MuziekWijs
Fase 4 Level B      Science &  MuziekWijs
Fase 5 Level C      Science &  MuziekWijzer
Fase 6 Level D      Science &  MuziekWijzer

Aanvang leeftijd

- Mogelijk vanaf ca. 6 jaar (maatwerk is ons specialisme)
- Muzikale en wiskundig getalenteerde kinderen kunnen vanaf 3 jaar of eerder aanvangen
- Voor ieder level zijn er verschillende opeenvolgende klokjes qua moeilijkheidsgraad
- Ideaal voor extra uitdaging, verdieping of verrijking.
- Cursusmaterialen (alle met ISBN nummering) zijn in gratis bruikleen vanwege de ontwikkelingen.
  Probeert/kiest eerst wat bij u past. Geheel vrijblijvend kunt u daarna kiezen of u klokjes wilt
  aanschaffen. Real Life, Science & Culture.

Inclusief kwaliteitsexamens voor een certificaat of een diploma Science & Muziekcultuur, Basiswijs, level A, B etc..
Machtig mooi en interessant.  Met plezier leren,  door te doen!

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier. FASE 1      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR         TAAL DER TONEN  CONSO & DISSO 
                   
Basiswijs Onder- en Middenbouw           Level 0-1-2                 deel 1                  
                   WORKSHOPS met CERTIFICAAT
                                                                    
 

BASISWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN CONSO & DISSO (plus)
Je hoeft (nog) geen instrument te kunnen bespelen.
Per level zijn er minimaal 3 dagdelen nodig waarin workshops worden aangereikt. 
Fase 1: Level 0-2    BasisWijs  Onderbouw   -->  Workshops + interval klok Conso &  Disso
Fase 2: Level 2-4
   BasisWijs  Middenbouw -->  Workshops + interval klok Conso &  Disso Plus

                                                           
De workshop of clinic's bestaat uit ca. 3 lessen van 3 uur in carrousselvorm met:

 - Science, Muziek, Cultuur met Sociale Interventie.
- Een leuke leerzame toets met een Science & Cultuurpuzzel: Kraak de Code!

- Een gezellige feedback met certificaat uitreiking
- Maatwerk is ons specialisme!

Vervolgcursus met diploma
Fase 2  level  4,  BasisWijs  Bovenbouw   -->  Workshops + Intervalklok DISCO FASE 2      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR           TAAL DER TONEN   DISCO               
                   Basiswijs Bovenbouw                               Level 2-3-4                 deel 2                 
                   DIPLOMA: Examen theorie + praktijk                                                                
 


BASISWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN DISCO
Je hoeft (nog) geen instrument te kunnen bespelen. Het is wel fijn als je een muziekinstrument hebt.
Deze cursus sluit aan bij de eind-musical en is tegelijk een fijne voorbereiding op de eindtoetsingen.

Per level zijn totaal 10 lessen nodig met enkele Science & Muziek workshops inclusief proeftoets,  en examen met nabespreking. De cursusmaterialen zijn in bruikleen.
Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde BasisWijs Klok.
Een fijne voorbereiding op het vervolgonderwijs! FASE 3      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR            TAAL DER TONEN                            
                   Muziekwijs                                               Level A    deel 3                                  
                   DIPLOMA A: Examen theorie + praktijk                                                            


MUZIEKWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL A
Level A.    RINO, 't ritmische Notenhotel

Bij examen aanvang, speel je minimaal 1 jaar een muziek instrument.
De muzikale voordracht is in overleg met je muziekdocent en kan via T. Metissimo.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig met 3 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.
- In de cursus leer je minimaal 3 science onderdelen reproduceren.
- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level A
  Muziek Interval Klok.
 FASE 4      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR            TAAL DER TONEN                            
                   Muziekwijs                                               Level B     deel 4                                  
                   DIPLOMA B: Examen theorie + praktijk
                                                             

MUZIEKWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL B
Level B.    QUINTER de Sprinter            + Intervalklok level B
Bij examen aanvang, speel je minimaal 1-2 jaar een instrument.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig voor 4 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.

- In de cursus leer je minimaal 4 science onderdelen reproduceren.
- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level B
  Muziek Interval Klok. FASE 5      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR            TAAL DER TONEN                           
                   Muziekwijzer                                            Level C     deel 5                                
                   DIPLOMA C:  Examen theorie + praktijk
                                                          

MUZIEKWIJZER  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL C
Level C.   Intervalklok level C is gereed, cursusmateriaal is in ontwikkeling
Bij examen aanvang, speel je minimaal 2-4 jaar een instrument.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig voor 5 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.

- In de cursus leer je minimaal 5 science onderdelen reproduceren.
- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level C
  Muziek Interval Klok.


 FASE 6      SCIENCE & MUZIEKCULTUUR            TAAL DER TONEN                            
                   Muziekwijzer                                            Level D     deel 6                                 
                   DIPLOMA D:  Examen theorie + praktijk
                                                           


MUZIEKWIJS  MET MUZIEK INTERVALKLOKKEN LEVEL D
Level D.   Intervalklok level D is gereed, cursusmateriaal is in ontwikkeling
Bij examen aanvang, speel je minimaal 3-5 jaar een instrument.
Per level zijn totaal 12 lessen nodig voor 6 Science & Muziek workshops inclusief proeftoets, en examen met nabespreking. Je maakt kennis met diverse Muziek Intervalklokken.
De cursusmaterialen zijn in bruikleen.
- In de cursus leer je minimaal 6 science onderdelen reproduceren.

- De muzikale voordracht is in overleg met je praktijkdocent en kan via T. Metissimo.
- Op het examen mag je gebruik maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde Level D
  Muziek Interval Klok.


ALGEMENE INFORMATIE

Nieuwe terminologie
Bij T. Metissimo hanteren we 1 doorlopend systeem gebaseerd op Conso & Disso met nieuwe logische termen door de nieuwe ontdekkingen. De oude muziek terminologie blijft gehandhaafd voor wie deel wil nemen aan de externe theorie tentaminering.

Lesgelden (zie ook huisregels) schooljaar 2018-19:
- Individueel: 30,= per 1,5 uur (proeftoetsen, examinaties en certificering is gratis)
- Goepsverband is in overleg i.v.m. locatie en reiskosten.
- Voor lesgelden en betaling zie ook "de standaard huisregels".

Examinatie Algemeen
- Tijdens elk examen is gebruik van 1 originele Muziek Interval Klok toegestaan die aan de
   exameneisen voldoet. Geen nep-klokken of eigen brouwsels, het gaat erom dat je een goede
   methode krijgt aangereikt met een eenduidige afstemming.
- Er is geen enkele digitale toetsing!
- Na het examen is er een inzage en feedbackmogelijkheid.
- Basislevel 1-3 wordt via T. Metissimo afgesloten met een praktische muziekcode die gekraakt dient
  te worden waarin:
  1. Individuele praktijk en theoriekennis wordt getoetst
  2. Samenwerking met een groepsopdracht is verwerkt net als in het orkest of samenspel.
  3. Klokjes zijn in bruikleen
- Basislevel 4 wordt afgesloten met een samenwerk-praktijk opdracht en een individueel theoretisch
  deel met een speciaal hiervoor ontwikkelde Basiswijs Muziek Interval Klok.
- Muziekwijs  Level A en B en Muziekwijzer  Level C en D  worden met een theoretisch examen
  incl. een praktische klankanalyse & Science afgelsoten. Daarnaast vindt gedurende het schooljaar in
  overleg een muzikale voordracht plaats.
  De werkwijze is per level gelijk in oplopende gradatie qua moeilijkheid.

Muziekklokjes
Tijdens de cursus maak je op elk niveau kennis met verschillende muziekklokjes en kun je uitproberen welk model je het meest fijn vindt.
Advies: Probeer eerst welk klokmodel je fijn vindt voordat u aankopen doet!
De kosten van de klokjes zijn in gratis bruikleen.

Informatie Waarom Muziektheorie met Science?
Het is vooral praktisch als je overweegt een instrument te spelen want:
- Nootjes leren lezen + een instrument spelen + samen musiceren + naar een dirigent kijken
  zijn veel dingen tegelijk.
- Eerst: Wat doe ik, wat hoor ik? Wat gebeurt er om me heen?
- Na het basislevel Muziek & Science kun je doorstromen en je vaardigheden uitbreiden.
- In groepsverband is Muziek & Science met praktijk gezellig en leuk, je leert van elkaar.
- Deze methode is gekoppeld aan bijna alles; Taal, Rekenen, Klok, Wiskunde, Geschiedenis,
  Biologie, Science en vooral MUZIEK!
- De (basis)leerlijn loopt zo snel als het gemiddelde van een groep. Voor zowel de onder- als
  bovengrens zijn er maatwerkmogelijkheden.
- Klankbegrip is belangrijk voor je taalontwikkeling en begrip en dus communicatie.
  Daar kunnen we in megacultureel Nederland best een "eenheid" in gebruiken.
  Iets als wat in iedere taal herkenbaar is (over de hele wereld), zoiets als...
  Conso  &  Disso.

De wensen worden in overleg met elkaar bepaald en zijn mede-afhankelijk van de groepsgrootte en aanwezige hulp en of men vooraf een speciale lezing/introductie wil.
Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Ter info: De uitvoering van de educatie en de examinatie valt onder T. Metissimo.
De auteursrechten liggen bij de makers.

RozetGoud OPEN SCIENCE & CULTUURPLEIN opening van het cursusseizoen
Op de eerste zaterdagmiddag in september vindt bij Talento Metissimo een Open Science en een Open Cultuurpleintje plaats. Er zijn diverse workshops door de kinderen zelf. Dubbel inter-actieve speurtocht Science & cutluur. Cursus en lesmaterialen kunnen worden ingezien. Superleuk!  Zin om mee te doen? Welkom!
Vrij entree. Speurtocht: Gratis

Voor nadere info zie hier de contact gegevens.

 RozetGoud  METSELCONCERT  SCIENCE & CULTUUR CONCERTEN SYMPATHISANTEN
Opgeven voor het Metsel & Mozaiekconcert 2020 kan hier!
Tarief: € 5,= p.p.   Jaarleerlingen gratis

Voor info, reserveren zie hier de
contact gegevens.

RozetRoze  HET  NATIONALE  SCHAAKCONCERT  
Opgeven voor het Nationale Schaakconcert 2021 kan hier!
Tarief: € 5,= p.p.   Jaarleerlingen gratis

Voor info, reserveren zie hier de
contact gegevens.


RozetRoze
 ACTIVITEIT "LEVEND MUZIEK-SCHAAKSPEL"
Dit betreft een groter evenement waarbij per schaakpartij ca. 40-44 kinderen in schaakkleding op 64 velden musicerend en denkend de schaak-muziek strijd met elkaar aangaan.
Hier is een grote ruimte voor nodig en ca. 8 vrijwilligers (b.v. ouders)

Het is zinvol als kinderen de schaakregels kennen. Er kunnen vooraf schaaklessen worden georganiseerd.
 
Leeftijd deelnemers is vanaf 7 - 8 jaar.

Prijs, groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor info zie hier de contact gegevens.

ENKELE VOORBEELDEN VAN SUCCESVOL  AFGERONDE  PROJECTEN  ''AANMELDEN "

20170326NationaalSchaakConcertFlyerDefintief

 
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2017-8-9 etc.

SCHAAKCONCERT IN TEKEN VAN BEHOUD RUSTIEK RESSEN
Dagprogramma zondag 26 maart 2017:

Gezamenlijke opening vanaf 13.30 uur
door het LeerlingOrkest van Udi.
Daarna varieert het dagprogramma en kunt u kiezen:
Kerkje 
14.00 uur  Basileitrio Astrid, Ikira & Carolina
14.30 uur  Lezing Adri Stuart Nationaal en Regionale heraldiek & heraldiek tekenen
15.15 uur  Basileitrio en Sprookje van Spurn
Binnen/Buiten
Vanaf 14.00 uur TalentenSpeurtocht met prijsvraag
Kosterij    
14.00 uur  Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door Schaak Koningstrio o.l.v.
                KNSB gediplomeerde schaakdocent Rob Knuiman.
16.00 uur  Simultaan door Europees kampioene Anna-Maja Kazarian  
                Voor de 3 beste is er een schaakbeker: jeugdigen en volwassenen. 

Alle leeftijden. Entree is vrij.  Talentmaterialen €1,= of €2,=
Koffie/Thee e.d. is voor eigen rekening.
Voor info zie contact.
 Voor reserveren zie Aanmelden   (€2,=)

Publicatie zie:
Nationaal Schaakconcert in Lenteweekend Ressen
Een dag vol (schaak)muziek plezier. Nationaal Schaak Concert 2017
 

                         APoster6ZomerconcertenRessen2016
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

AANKONDIGING

SLOTCONCERT RUSTIEK RESSEN ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016


Tijden
Entree
Musici


Info

15.00 uur
16.00 uur

20.00 uur

Overdag
's Avonds
Reserveren


Matinee Ressen

                      
T. Metissimo
Music Take In
Posters/Flyers
Ressen
Matinee Ressen met
Musici Lingewaard spelen Canon van Tallis

Russian High Tea & Introductie Opera

Finale Slot Concert met Opera Music Take In

Gratis
€ 15,00 pp
€ 12,50 pp vooraf betalen,
zie hier reserveren
Kaarten te koop tijdens Zomerconcerten Ressen
Voor musici zie hier de bladmuziek
Ensembles aanmelden voor 7 september

Zie contact
www.Musictakein.com
Finale Slotconcert
www.ressenonline.nl

 

APoster6ZomerconcertenRessen2016


 
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

UITNODIGING MUSICI GROENE ZOMERCONCERTREEKS 2016 RESSEN


Bespeelt u een instrument?
Op Monumenten zaterdag 10 september is er een Ressen Matinee met vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur ruimte voor musici uit Lingewaard. Aansluitend geeft de Opera van Music Take een kleine introductie van de opera 's avonds.

Hier treft u de bladmuziek van de Tallis-Canon, die we gezamenlijk willen spelen.
Ensembles, duo's, trio's, solo's: Van harte welkom!

Voor overige vragen?
Zie contact

Data en tijden
- Introductie
- Renaissance en Barok
- Klassiek
- Romantiek
- Gelderse componisten
- Muzikaal intermezzo
24 juli
31 juli
7 augustus
21 augustus
28 augustus
10 september
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
15:00 uur

 


APoster6ZomerconcertenRessen2016
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

KAARTEN RESERVEREN VOOR SLOTCONCERT RUSTIEK RESSEN

Entree 10 september
Overdag:         Gratis vrije inloop i.v.m. Monumentenweekend
's Avonds:        € 15,00 pp, vanaf 18.00 uur
Voorverkoop:   € 12,50 pp, tijdens de Zomerconcerten of Kosterij Ressen

Reserveren

1. Maak het juiste bedrag over op:
    Banknr. NL82INGB 0007 099526 t.n.v. Penningmeester Talent Metissimo
2. Vermeld het aantal gewenste kaartjes + uw e-mail adres: let op @ = at
3. Stuur een e-mail naar info@TalentoMetissimo.nl en u krijgt z.s.m. een bevestiging.

Voor vragen zie contact

 T.Metissimo.Poster1eSchaakConcertRessen

DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

T. METISSIMO'S 1e  SCHAAK-CONCERT 2016 voor JONG EN OUD
Zondag 12 juni vanaf 13.30 uur inloop, in het 11-12e eeuwse Kerkje en Kosterij Ressen

Dag Programma:

Kerkje      Gezamenlijke opening m.m.v. Gijs, Kinderburgemeester Lingewaard,     
14.00 uur 
Recital  altviolist Ikira Wortel en concertpianist Sofia Vasheruk.
                 Zij laten u genieten van o.a. Mozart, Andriessen, Glazunow en Enesco.
14.45 uur 
Leuke Lezing door de 2 techneuten Valentin Thonen en Kaj Wortel over
                 "de technische replica " van "Daft Punk Thomas Bangalter". Zij geven uitleg
                 over de tekeningen, Arduino's, Blue Tooth, solderen, ledjes, 3D printjes,
                 harsen & glasvezelen, programmeren en nog veel  meer.
15.30 uur 
Het nieuwe muziek Sprookje van Spurn op muziek van Vaughan Williams
                 aan u muzikaal verteld door Nika, Coen, Marlon, Ikira en Sofia.

Kosterij    
14.00 uur 
Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door KNSB gediplomeerde schaak-                 docent Rob Knuiman samen met talentvolle schaak-jeugdigen van T.
                 Metissimo.
16.00 uur 
Simultaan voor de jeugdige spelers door Europees jeugdkampioene
                 Anna-Maja Kazarian. Voor de 3 beste is er een schaakbeker. 

Alle leeftijden, entree is vrij,  koffie/thee e.d. is voor eigen rekening.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo