Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden

ANBI

Sponsor worden?

Fondsen/Sponsoren

LogoLingewaard.png
PBF
B4F
KAD


CURSUS INFO 2018 

Voor persoonlijke vragen zie contact
Voor aanmelden zie het inschrijfformulier


wyberblauw  TALENTONTWIKKELING INDIVIDUEEL IN ALFA, BETA EN/OF CULTUUR
Wil je dolgraag 1 of meer talenten verder ontwikkelen?
We zijn reuze benieuwd naar jou: Van harte welkom!

Prijzen 2017-18
Intake gesprek is gratis. Tarief per individuele les van 1 uur is € 25,=

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.
   

WyberZilver  PROFIELWERKSTUK  EN/OF  MEESTERPROEF
T. Metissimo wil jou/jullie een prachtkans bieden om ONAFHANKELIJK onderzoek te doen. Een profielwerkstuk is binnen enkele maanden af te ronden. Een meesterproef daarentegen vraagt om een gezonde portie doorzettingsvermogen om 2-3 jaar onderzoek te kunnen doen.
Van harte welkom!

Begeleiding is GRATIS. Kosten deelname: In overleg i.v.m materialen.

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

WyberZilver  JAARPROGRAMMA  TALENTONTWIKKELING
T. Metissimo heeft een jaarprogramma ontwikkeld voor leerlingen van groep 7/8 die een klas hebben overgeslagen, willen overslaan, vervroegd willen doorstromen, extra verrijking zoeken en leren leuk vinden.  Van harte welkom!

Kosten jaarprogramma en overzicht volgen z.s.m.

Leerlingen die het jaarprogramma volgen, nemen automatisch deel aan een van de cursussen van Conso & Disso. Cursus is voor deze groep gratis, materialen zijn in bruikleen.

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

BlokBlauw  OUDERPLATFORM TALENTONTWIKKELING VOOR  OUDERS/BEGELEIDERS
Op verzoek van de Gemeente Lingewaard heeft T. Metissimo een ouderplatform opgezet speciaal voor ouders/begeleiders van hun talenten op school, club of thuis: Welkom! Het hoofddoel is uitwisselen van informatie over maatwerk talentontwikkeling (binnen- en buitenschool).

Talentouders, verzorgers, begeleiders die zich hebben ingeschreven bij dit platform hebben voorrang op de services van T. Metissimo zoals:
  1. Persoonlijk intake-gesprek talentontwikkeling
  2. Bij voortzetting volgt een plan van aanpak en worden resultaten bijgestuurd
  3. Bijeenkomst(en)/lezing over talentontwikkeling en/of maatwerk talentontwikkeling
  4. Informatieuitwisselen met elkaar, indien gewenst.

Inschrijven: GRATIS!
Aanmelden, vragen of meedoen met het ouderplatform?
Stuur een mailtje naar T. Metissimo, of bel gerust, of meld je als talent-ouder: WELKOM!

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

BlokBlauw   LEZING  (MAATWERK) TALENTONTWIKKELING DOOR T.  METISSIMO              
Antwoorden op vragen over talentontwikkeling, intelligentie en effectief leren. Wat is talent? Waarom vergelijken wij talenten; iedereen is toch uniek?  Hoe ontwikkel je een of meer talenten? Hoe herken ik talent?
In de hoofdrol de ouder en het talent! Met oplossingen voor obstakels die je tegen kunt komen thuis, op school, vereniging/club of instantie!

Wat kunt u verwachten:
- Infomatie over leerprocessen:  Hoe leert u? Of jij?
- Een nieuwe visie op effectief leren alla Metissimo, met uitleg over de cursussen,
  gebaseerd op research en ervaring:

De tijdsduur is ca. 1 uur met daarna de gelegenheid voor vragen.
Tarief 10,= per persoon.

Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

RozetBlauw   FASE 1:    OPEN  EDUCATION  CERTIFICAAT MUZIEK  &   SCIENCE 

                    BASISWIJS   LEVEL 1-2-3                  MET CONSO  & DISSO 


Omschrijving
Op verzoek van de leerlingen zelf, hun ouders, docenten, musici, verenigingsleden en vele betrokkenen is een doorlopende leerlijn Muziek & Science ontwikkeld. Deze methode herbergt het unieke en praktische muziekklokkensysteem met Conso & Disso. Met plezier leren, door te doen! Gebaseerd op research en ervaring. Je hoeft (nog) geen instrument te bespelen.
Per level zijn er minimaal 3 dagdelen nodig waarin workshops met een goede kwaliteits-toets kunnen worden aangereikt. 

De eerste 3 levels binnen BASISWIJS met MUZIEK & SCIENCE
Level 1.    BasisWijs ONDERBOUW -->  meer praktijk dan theorie
Level 2.    BasisWijs MIDDENBOUW--> half om half
Level 3.    BasisWijs BOVENBOUW  --> aanvang met Taal der Tonen level A/Fase 3
               
Level 3 sluit aan bij de (eind)musical.

Les-opbouw

De workshop bestaat uit ca. 3 lessen in carrousselvorm met:
- Muziek: Ritme, Solfege, Conso & Disso, Intervalklok  e.d.
- Science: Geluid, klok, getallen, letters, klanken en samen op onderzoek
- Sociale interventie:  Wat hoor ik, wat zie ik, wat voel ik... en jij?
- Cultuur: In overleg met de groep, diverse mogelijkheden.
- Een slotpuzzel: Kraak de Code!
- Een gezellige feedback met certificaat uitreiking

Toetsing & Certificaat Basiswijs 1, 2 of 3
-
Tijdens elk examen is gebruik van de basis examenklok Muziek & Science toegestaan.
- Het Basislevel 1 en 2 wordt via T. Metissimo afgesloten waarin een
 
praktische muziekcode gekraakt dient te worden waarin:
  1. Individuele praktijk en theoriekennis wordt getoetst
  2. Samenwerking met een groepsopdracht is verwerkt net als in het orkest of samenspel.
- Het Basislevel 3 wordt afgesloten met een praktijk en een theoretisch gedeelte met een speciaal
  hiervoor ontwikkelde muziekklok (zit momenteel in de pilot/mei 2018).

Materialen en Tarieven level 1, 2, 3  voor schooljaar 2017-18
De prijs is 25,= per persoon.  Dit omvat:
- 3 groepslessen incl. toetsing en certificaat Muziek & Science per fase.

Muziekklokjes
Tijdens de cursus maak je kennis met verschillende muziekklokjes.
Advies: Probeer eerst welk klokmodel je fijn vindt voordat u aankopen doet!
De kosten van de klokjes zijn per examenlevel 15,= 

Examen Level
3 of hoger
Tijdens het Muziek & Science examen is gebruik van een examenklok toegestaan volgens de Conso & Disso methode.


De wensen worden in overleg met elkaar bepaald en zijn mede-afhankelijk van de groepsgrootte en aanwezige hulp en of men vooraf een speciale lezing/introductie wil.
Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Ter info: De uitvoering van de educatie en de examinatie valt onder T. Metissimo.
De auteursrechten liggen bij de makers.
Algemene informatie na het Bassislevel:  Waarom Muziektheorie met Science?
Het is vooral praktisch als je begint met een instrument te spelen want:
- Nootjes leren lezen + een instrument spelen + samen musiceren + naar een dirigent kijken
  zijn veel dingen tegelijk.
- Eerst: Wat zie ik, wat hoor ik? Wat gebeurt er om me heen?
- Na het basislevel Muziek & Science kun je doorstromen of je vaardigheden uitbreiden.
- Met priveles ga je sneller als je daarnaast apart de theorie (effectief) krijgt aangeboden.
- In groepsverband is Muziek & Science gezellig en leuk, je leert van elkaar.
- Deze methode is gekoppeld aan bijna alles; Taal, Rekenen, Klok, Wiskunde, Geschiedenis,
  Biologie, Science en vooral MUZIEK!
- De (basis)leerlijn loopt zo snel als het gemiddelde van een groep. Voor zowel de onder- als
  bovengrens liggen er mogelijkheden met handgrepen. Er is altijd ruimte voor creativiteit.
- Solfege is belangrijk voor je taalontwikkeling en begrip en dus communicatie.
  Daar kunnen we in megacultureel Nederland best een "eenheid" in gebruiken.
  Iets als wat in iedere taal herkenbaar is (over de hele wereld), zoiets als...
  Conso  &  Disso.

BlokBlauw    FASE 2:    OPEN  EDUCATION  DIPLOMA  MUZIEK  &  SCIENCE  

                    LEVEL A-B-C-D-E                         MET CONSO & DISSO 
    


Omschrijving
Vele jaren lesgeven en research in o.a. de Muziek & Science dragen bij aan nieuwe inzichten. De doorlopende leerlijn heet Taal der Tonen en bestaat uit 2 fasen die vloeiend in elkaar overlopen:
Basiswijs en Muziekwijs. Voor ieder "level ofwel pedagogische groeispurt" is er een intervalklok op maat. Machtig mooi en interessant voor club, vereniging, school en thuis.
Inclusief hoogwaardige examens voor het diploma Muziek & Science!

Welke leeftijd?
- De cursussen zijn geschikt vanaf 9 jaar, eerder kan bijvoorbeeld door:
  - Talent jong en oud
  - Jeugdigen die extra uitdaging zoeken, in het kader van verdieping en/of verrijking

De verschillende levels binnen MUZIEK & SCIENCE fase 2
Level  A1, A2, A3.   MuziekWijs van 8 lessen  + 2 proeftoetsen indien gewenst
Level  B1, B2, B3.   MuziekWijs van 8 lessen  + 2 proeftoetsen indien gewenst
Overige muziekklokjes C, D, E etc zijn gereed, het bijbehorende cursusmateriaal is in de maak.

Les-opbouw
De cursus bestaat per level uit ca. 8 theorielessen met
veel activerende didactiek (praktijk)  naast de theorie m.b.t.:
- Muziek: Ritme, solfege, Conso & Disso, intervalklok  e.d.
- Science: Geluid, klok, getallen, letters, klanken en samen op onderzoek
- Sociale interventie:  Waarom hoor, zie, voel ik anders dan jij?
- Cultuur: In overleg met de groep, diverse mogelijkheden.
- 2 proeftoetsen met examen
- Een gezellige feedback met diploma uitreiking

2e Fase: Toetsing & Diploma Muziek & Science level A, B, C, D, en E via T. Metissimo
- Vanaf level A worden de cursussen afgesloten met een examen bestaande uit een theoretische
  en een praktische toetsing. 
- Tijdens elk examen is gebruik van 1 muziek examenklok Muziek & Science toegestaan.
- Er is geen digitale toetsing!
- Na het examen is er een inzage en feedbackmogelijkheid.

Een KMNO tentamen voor b.v. een theorie level A of B zonder Science is ook mogelijk en kun je aanvragen als het resultaat van de 2 proeftoetsen voldoende is. Dit kan via je club/vereniging, muziekschool of individueel via Stichting Talento Metissimo.

Nieuwe terminologie
Bij T. Metissimo hanteren we 1 doorlopend systeem gebaseerd op Conso & Disso met nieuwe termen door de nieuwe ontdekkingen. Daarnaast blijft de oude terminologie gehandhaafd i.v.m. de KMNO tentaminering.

Materialen en Tarieven Level A, B, C etc.  voor schooljaar 2017-18
De prijs van de cursus is 75,= per persoon.  Dit omvat:
- 8 groepslessen en 2 proeftoetsen Muziek & Science
- 1 theorie examen Muziek & Science, feedback, en 1 herkansing
- 1 praktijkexamen Muziek en Science, feedback en 1 herkansing
- Diploma bij voldoende resultaat Muziek & Science van T. Metissimo.

Muziekklokjes en cursusboek Conso & Disso methode
-
Tijdens de cursus maak je kennis met verschillende klokjes die je tijdens de les gratis kunt uit
   proberen (niet meenemen a.u.b.).
   De standaardprijs van een muziek interval klokje is 15,= per level (handwerk).
   Advies: Probeer eerst welk klokmodel je fijn vindt. Klokjes worden niet geruild.

- Er is per level een apart cursusboek. Bruikleen is mogelijk, wel graag tijdig reserveren.
 
De kosten van het boek bedragen 15,=.

Examenklok toegestaan vanaf level 1!
Tijdens het Muziek & Science examen is gebruik van 1 klokje toegestaan volgens de Conso & Disso methode.

De wensen worden in overleg met elkaar bepaald en zijn mede-afhankelijk van de groepsgrootte en aanwezige hulp en of men vooraf een speciale lezing/introductie wil.
Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Ter info: De educatie en de examinatie valt onder T. Metissimo.
De auteursrechten liggen bij de makers.


RozetBlauw
 SUMMER-SCIENCE CURSUSSEN
Tijdens de zomervakantie kun je in de maand juli bij T. Metissimo diverse cursussen volgen rondom talentontwikkeling. Niveau en tempo bepaal je zelf.
Alle cursussen zijn unieke nieuwe educatievormen gericht op een goede leerstrategie!

Beta & Cultuur zomercursussen bij T. Metissimo in de maand juli
!
1.   Water - Knuffel Practicum 
     
Evolutionaire Cultuur-Biologie met struinen in de tuin/water, samen op onderzoek naar het
      allerschoonste, grappigste, meest onverwoestbare en echt levende waterknuffeltje ooit!
      Met microscopie en micro-boetseren: bijzondere evolutie, preventie en cultuur.
      Sinds 2008, volgens leerlingen/deelnemers: De leukste module ooit!
2.  
Groene Bubbels & Energie-rijk Lego
     
Microscopie, denken, puzzelen en bouwen.
     
Levende en levenloze micro-structuren onderzoeken en al bouwende, de grote energiepuzzel
      van de chemie-structuren oplossen.
     
Ook sinds 2008, een hersenkraker vol prachtige verrassingen.
3.  
3D Daft Punk Helm van papier: NIEUW!
      Knippen, vouwen, plakken. Het in elkaar puzzelen is een knap klusje en vraagt
      doorzettingsvermogen eer je een mooie zilverkleurige helm hebt. 
     (Andere 3 D modellen/kleuren wordt aan gewerkt).
Sinds 2017.
4.   Programmeren: NIEUW!
      Gekleurde led-lichtjes leren aansturen via je mobiel:  letters, patroontjes....
       --> in wording

5.   Schaak Cursussen en Schaak Variatie alla T. Metissimo
      Voor meerdere spelers.

      Basis KNSB certificaten en vervolg zijn mogelijk.
6.   Het Reken-Kasteel en/of Reken-Wijzer
      Bouw met oude rekenkunsten een nieuw Kasteel of Toren,
      Controleer de rekenkunsten, zoek de bewijzen!
      Er is een speciale zomeruitvoering, sinds juni 2017, de meest nieuwe module basis 2008

7a.
Sound of Sience
      Praktische muziektheorie uit de Taal der Tonen met o.a.
      Conso & Disso,  het bubbelduet en de muziekklok.

      - Basiswijs certificaat T. Metissimo Muziek & Science (uniek in NL.) is haalbaar.
      - Vervolg KNMO muzieklevel A en B is mogelijk.
7b. Noten-Hotel Bouwen (sinds 2008) 
7c. Groene Zomer - Concerten (sinds 2016)
     
Verhalend musiceren met kamermuziek, repetitie overdag of 's avonds  met uitvoeringen.
     
MASTERCLASSES:  MUZIEK, SCHAKEN, WISKUNDE, MEDISCHE BIOLOGIE
                                        TIJDIG AANVRAGEN !

Voor wie en welke leeftijd?
Voor iedereen die graag iets wil leren. Je werkt individueel, samen of in een klein groepje.
Er wordt met groepssamenstelling rekening gehouden.
- Vanaf ca. 11/12 jaar,
- Jongere kinderen die extra uitdaging zoeken kunnen eerder instromen.
- Ouder en oud.
- Gezond of herstellende. Speciaal voor de patient met sterk verminderde weerstand zijn de
  cursussen uniek en veilig. Medische kennis en ervaring is aanwezig.

Dagen
Cursussen worden gegeven op maan-, dins-, donder- en vrijdag.
Woensdag is toetsdag of inhaaldag.
Muziekrepetities en uitvoeringen vinden door de week en in het weekend plaats.
Cursustijden
's ochtends:    9.00 - 12.00 uur 
's middags:   13.00 - 16.00 uur 
Lunchpauze: 12.00 - 13.00 uur  binnen of buiten.
Een half uur voor of na een cursus worden materialen klaargelegd/opgeruimd,
en kun je inlopen en/of vragen stellen.

Vrijblijvende toetsing en certificering
Per cursus zijn er toetsmogelijkheden om een certificaat te behalen.
Het is aan te bevelen om pas een toets aan te vragen NA goede bestudering van de stof.
Toetsing en certificaat
Toetsen of tentamens en examens vinden plaats op woensdagen;
tussen 9.00 en 16.00 uur, variabele tijd.
De tijd per (zomer)toets is max. 2 uur en is voor iedereen binnen die tijd haalbaar.
Tijdens de beoordeling wordt rekening gehouden met dyscalculie, dyslectie of andere wijze
van aanpassing zoals top/down, bottem/up etc. Mondelinge afnames zijn mogelijk.
Uitslag krijg je binnen 10 dagen persoonlijk medegedeeld met reflectie.
Certificaatuitreiking vindt in overleg plaats.
Meenemen
Een eigen lunchpakketje is aan te bevelen. Koffie/thee/fris is aanwezig.
Pauzes tussendoor zijn vrij inplanbaar.
Reserveren en info
Speciale wensen, zoals locatie, graag in overleg en tijdig doorgeven.
Op de kalender (links op de site) is de planning zichtbaar.

ZomerTarieven 2017-18-19
Een zomercursus is € 25,=  per dagdeel van 3 uur
Dit is uit te breiden naar believen.
Een toets is gratis incl. dubbele controle, nabespreking en een certificaat na goede afronding.
Gemiddeld is een cursus in 3-6 uur goed af te ronden.
Interesse is vaak bepalend. Een cursus kan ook vaker worden gevolgd omdat er doorstroom- niveaus zijn. Dit komt met regelmaat voor.


Groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

RozetGoud SCIENCE & CULTUURPLEIN HIER WORDT AAN GEWERKT
Op zondag 17 september 2017 is er naast de Wielerronde van Bemmel een Koopzondag i.s.m. de winkeliersvereniging van 60 winkeliers uit Bemmel. Er is een crea-doe markt op de promenade en T. Metissimo maakt het eerste Science & Cultuurplein in Bemmel.  Het wordt superleuk! Zin om mee te doen? Welkom!
Deelname Speurtocht: Gratis

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

 RozetGoud  SCIENCE & CULTUUR CONCERTEN VOOR ONZE SYMHATISANTEN
Opgeven voor het metselconcert 2018 kan hier!

Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

RozetRoze  HET  NATIONALE  SCHAAKCONCERT  

Reserveren , aanmelden zie hier de contact gegevens.


RozetRoze
 ACTIVITEIT "LEVEND MUZIEK-SCHAAKSPEL"
Dit betreft een groter evenement waarbij per schaakpartij ca. 40-44 kinderen in schaakkleding op 64 velden musicerend en denkend de schaak-muziek strijd met elkaar aangaan.
Hier is een grote ruimte voor nodig en ca. 8 vrijwilligers (b.v. ouders)

Het is zinvol als kinderen de schaakregels kennen. Er kunnen vooraf schaaklessen worden georganiseerd.
 
Leeftijd deelnemers is vanaf 7 - 8 jaar.

Prijs, groepsgrootte, level, locatie en reiskosten graag in overleg.
Voor nadere info zie hier de contact gegevens. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

ENKELE VOORBEELDEN VAN SUCCESVOL  AFGERONDE  PROJECTEN  ''AANMELDEN "

20170326NationaalSchaakConcertFlyerDefintief

 
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2017

SCHAAKCONCERT IN TEKEN VAN BEHOUD RUSTIEK RESSEN
Dagprogramma zondag 26 maart 2017:

Gezamenlijke opening vanaf 13.30 uur
door het LeerlingOrkest van Udi.
Daarna varieert het dagprogramma en kunt u kiezen:
Kerkje 
14.00 uur  Basileitrio Astrid, Ikira & Carolina
14.30 uur  Lezing Adri Stuart Nationaal en Regionale heraldiek & heraldiek tekenen
15.15 uur  Basileitrio en Sprookje van Spurn
Binnen/Buiten
Vanaf 14.00 uur TalentenSpeurtocht met prijsvraag
Kosterij    
14.00 uur  Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door Schaak Koningstrio o.l.v.
                KNSB gediplomeerde schaakdocent Rob Knuiman.
16.00 uur  Simultaan door Europees kampioene Anna-Maja Kazarian  
                Voor de 3 beste is er een schaakbeker: jeugdigen en volwassenen. 

Alle leeftijden. Entree is vrij.  Talentmaterialen €1,= of €2,=
Koffie/Thee e.d. is voor eigen rekening.
Voor info zie contact.
 Voor reserveren zie Aanmelden   (€2,=)

Publicatie zie:
Nationaal Schaakconcert in Lenteweekend Ressen
Een dag vol (schaak)muziek plezier. Nationaal Schaak Concert 2017
 

                         APoster6ZomerconcertenRessen2016
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

AANKONDIGING

SLOTCONCERT RUSTIEK RESSEN ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016


Tijden
Entree
Musici


Info

15.00 uur
16.00 uur

20.00 uur

Overdag
's Avonds
Reserveren


Matinee Ressen

                      
T. Metissimo
Music Take In
Posters/Flyers
Ressen
Matinee Ressen met
Musici Lingewaard spelen Canon van Tallis

Russian High Tea & Introductie Opera

Finale Slot Concert met Opera Music Take In

Gratis
€ 15,00 pp
€ 12,50 pp vooraf betalen,
zie hier reserveren
Kaarten te koop tijdens Zomerconcerten Ressen
Voor musici zie hier de bladmuziek
Ensembles aanmelden voor 7 september

Zie contact
www.Musictakein.com
Finale Slotconcert
www.ressenonline.nl

 

APoster6ZomerconcertenRessen2016


 
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

UITNODIGING MUSICI GROENE ZOMERCONCERTREEKS 2016 RESSEN


Bespeelt u een instrument?
Op Monumenten zaterdag 10 september is er een Ressen Matinee met vanaf 15.00 uur tot 16.00 uur ruimte voor musici uit Lingewaard. Aansluitend geeft de Opera van Music Take een kleine introductie van de opera 's avonds.

Hier treft u de bladmuziek van de Tallis-Canon, die we gezamenlijk willen spelen.
Ensembles, duo's, trio's, solo's: Van harte welkom!

Voor overige vragen?
Zie contact

Data en tijden
- Introductie
- Renaissance en Barok
- Klassiek
- Romantiek
- Gelderse componisten
- Muzikaal intermezzo
24 juli
31 juli
7 augustus
21 augustus
28 augustus
10 september
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
11:30 uur
15:00 uur

 


APoster6ZomerconcertenRessen2016
DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

KAARTEN RESERVEREN VOOR SLOTCONCERT RUSTIEK RESSEN

Entree 10 september
Overdag:         Gratis vrije inloop i.v.m. Monumentenweekend
's Avonds:        € 15,00 pp, vanaf 18.00 uur
Voorverkoop:   € 12,50 pp, tijdens de Zomerconcerten of Kosterij Ressen

Reserveren

1. Maak het juiste bedrag over op:
    Banknr. NL82INGB 0007 099526 t.n.v. Penningmeester Talent Metissimo
2. Vermeld het aantal gewenste kaartjes + uw e-mail adres: let op @ = at
3. Stuur een e-mail naar info@TalentoMetissimo.nl en u krijgt z.s.m. een bevestiging.

Voor vragen zie contact

 T.Metissimo.Poster1eSchaakConcertRessen

DIT PROJECT IS SUCCESVOL AFGEROND 2016

T. METISSIMO'S 1e  SCHAAK-CONCERT 2016 voor JONG EN OUD
Zondag 12 juni vanaf 13.30 uur inloop, in het 11-12e eeuwse Kerkje en Kosterij Ressen

Dag Programma:

Kerkje      Gezamenlijke opening m.m.v. Gijs, Kinderburgemeester Lingewaard,     
14.00 uur 
Recital  altviolist Ikira Wortel en concertpianist Sofia Vasheruk.
                 Zij laten u genieten van o.a. Mozart, Andriessen, Glazunow en Enesco.
14.45 uur 
Leuke Lezing door de 2 techneuten Valentin Thonen en Kaj Wortel over
                 "de technische replica " van "Daft Punk Thomas Bangalter". Zij geven uitleg
                 over de tekeningen, Arduino's, Blue Tooth, solderen, ledjes, 3D printjes,
                 harsen & glasvezelen, programmeren en nog veel  meer.
15.30 uur 
Het nieuwe muziek Sprookje van Spurn op muziek van Vaughan Williams
                 aan u muzikaal verteld door Nika, Coen, Marlon, Ikira en Sofia.

Kosterij    
14.00 uur 
Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door KNSB gediplomeerde schaak-                 docent Rob Knuiman samen met talentvolle schaak-jeugdigen van T.
                 Metissimo.
16.00 uur 
Simultaan voor de jeugdige spelers door Europees jeugdkampioene
                 Anna-Maja Kazarian. Voor de 3 beste is er een schaakbeker. 

Alle leeftijden, entree is vrij,  koffie/thee e.d. is voor eigen rekening.
Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Samenwerking met

KNSB

KNMO

MBGF

UDI

LogoHistKringBemmel.jpg

VDR

Accuraat

logoJuweela.jpg

Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo