Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden

Sponsor worden?

ANBI

2018
Fondsen/Sponsoren

LogoLingewaard.png
PBF
B4F
KAD

Accuraat
logoJuweela.jpg

POEZIE VOOR TALENTO METISSIMO

Originele Poezie-vormen over Talentontwikkeling zijn welkom!
Voor alle spreuken gelden PERSOONLIJKE auteursrechten met Copy-Rights.
 Bij het bestuur van T. Metissimo is toestemming voor gebruik verkrijgbaar.


Het begon met:

METIS
 2014:   Ikira


    METISSIMO!
©   2014    Gerlogo
PUNTJES OP DE I,  RECHTS- OF LINKSOM
 
© Zie logo TM, 2015  KajTALENTO:  ELK TALENT TELT
©
TM 12-2015 en 9-2017   Karen
STOP LABELLING, START LIVING
© TM 9-2017   MargrietEEN  LEVEN  LANG  FUNCTIONEREN
© TM 8-2017    Karen

* EDUCATIE-WIJZER *


LEREN  MET  PLEZIER
© TM 8-2017   Een ouder bij TM, niet onmogelijk dat deze spreuk ook elders wordt gebruikt.

ALS EDUCATIE PAST,  REIK JE SAMEN VERDER
© TM 5-2018   Bestuur TM
 
WIE DE SCHOENEN PAST, LOOPT SAMEN
© TM  5-2018   Karen/Bestuur TM

(grapje: 2 voeten)

HET  IS  ZO LEUK ALS JE HET ZELF MAAKT
© TM -2016   Ouder TM

RECHTS OF LINKSOM,
DOOR HET MIDDEN IS DE HALVE KLOK!
© TM  11-2018   LL bij TM* MUZIEK-WIJZER *

MUZIEK HOORT BIJ HET LEVEN
© Kerstmis 1991, Anton Langerwerf

THEY ARE THE STARS
© Ikira, juni 2015-16


RECHTS OF LINKSOM,
DOOR HET MIDDEN IS DE HALVE (muziek)KLOK!
© TM  11-2018   LL bij TMMAGICAL FOREST WITH 1001 VARIATIONS
© Ikira, juni 2016-17WHITE ROSES
© Ikira, juni 2018BIJ  WIJZE VAN WIJSONDERWIJS
plicht

BOVENWIJS
vrij

PASSEND WIJS
keurslijf?

KLINKEND WIJS
muziek

© TM 7-2017   Een ouder bij TM


Nootje:...Zie doorlopende leerlijn BasisWijs en Science & CultuurWijs...de educatie van T.M.
Kristal aan Klanken
 Science & Muziek Cultuur

Mozaiek van Moeder Natuur
© TM 20-8-2018   CCML

ELKE TOON TELT!
parodie
 
CONSO EN DISSO
 BETEGELEN
DE HEMEL
MET
MUZIEK
aug. 2018 ccml
NEUTRISMO
BEZINGT
DE HEMEL
MET
MOZAIEK
aug. 2018 ccml

* MUZIEK  &  SCHAAKWIJZER *


MUZIEK ZONDER PUBLIEK
IS
ALS
SCHAKEN ZONDER MAATJE

© TM 1-2012   Karen* TALENT-WIJZER *ERKENNING


    
passie en talent
 streven
naar innerlijke vrede
 een levende wens
 te mogen delen
met velen
ongekend

©
TM 1-2016   Karen

TALENTEN-JACHT

jagers  jagen
 
 verzamelaars  koesteren

talenten


© TM 7-2017   Karen
* WEET-WIJZER *

REIK - RIJK

Weten over On-weten
is kennis om te overleven

Spelen met On-weten
is levensecht

Ver-der reiken bij On-weten
is bouwen aan vertrouwen

©
TM 1-2017   Karen* KINDER-TALENT *KINDERSPEL

dynamiek van wijsheid
is voor kinderen puur
een kleinigheid
waar zij mee spelen
a la natuur
en delen

© VOOR TM,  1-2016   Karen

Daan deel 1

IN DE WACHT...
ik heet Daan en ben 5 jaar
best nog jong en vraag
hoe leg ik mijn meester uit
wat ik bedoel
hoe ik het voel
als ik blauw zeg, antwoordt hij groen
wat moet ik daaraan doen
hij kan niet alle kinderen een hand reiken
daar zijn ouders voor
 dat moet ik, zo jong, leren begrijpen
maar meester
uw reken-voorbeeld klopt niet
waarom wilt u mij niet verstaan
hoe lang moet ik, Daan van 5 jaar 
nog wachten gaan...

© TM 10-2016   Over een leerling bij TM....
Daan deel 2

FLISPELEN
Daan vraagt
meester
 flispelen we nu
samen
zal ik mijn vraag
over-doen
ik bedoel blauw
en geen groen
...
flisperend

stil

©
TM 12-2016   samen in gesprek...* ZOMAAR VOOR TALENTO METISSIMO *MAAKBAAR BOVENWIJS
MET-T'IS-MOOI
© TM 10-2017   Een ouder bij TM
T.O.  T.M.
talent in ontwikkeling
met
handen en voeten

spelen
 
  strandkastelen
vormen plezier

spelen
 rennen, springen, wenden, keren
 dolle, dansen, draaien,
  niks geen geklier

spelen
  frutselen, prutselen, knutselen
 bouwen aan zit-flier

spelen
klanken, letters, woorden
avontuur op papier

spelen
klanken, cijfers, getallen
 reken-grossier

spelen
een Capriool voor trompet of altviool
 swingend of met flageolet gefiedelier

spelen
schaakstukken zwart en wit
schuivend, rechtop en fier

spelen
 bogen zoeven ontspannen
met zwier

delen
apart samenspelen 
 swingende voetjes
 springende vingertjes
een onwijs
 speelparadijs

Talent Ontwikkeling vol vertier !

© TM 10-2016   Een moeder bij TM* SCIENCE & CULTUUR - WIJZER *METEN IS WETEN,  GISSEN IS MISSEN
© TM 8-2017   Een symphatisant van TM
De auteur is ons niet bekend.


WEET WAT JE MEET, VOOR JE HET VERGEET!
© TM 6-2018   Een leerling van TM


 METEN IS WETEN anders zweten...
© TM 6-2018   Andere leerling van TM
DUALE   ORBITALEN
VERHALEN
© CCML 18-7-2018 

DE NIEUWSTE OPPAS ATTRACTIE VAN 2017

 SCIENCE & CULTUUR  PLEIN


  kien

wie niet weg is, is gezien!


 © TM 7-2017   Twee moeders  bij TM

* WET-AAN-WIJZER *
REGELS  ZIJN  REGELS


REGELS
ZIJN ER

Regels
zijn er
om...


regels
zijn er
om te
interpreteren.

© TM 5-2017   Een vader van een leerling bij TM


ONDERWIJS IS EEN KINDER-RECHT
MAATWERK IS LOGICA
net als meetkunde

© Karen april 2018,  uitleg aan 2 gemeente ambtenaren
DE  EERSTELIJN  ZORG  VOOR  EEN  KIND
DAT ZIEK WORDT VAN SCHOOL
IS  PASSENDE  EDUCATIE

  nog  te  vaak  per  gratie
© Karen april 2018,  uitleg aan 2 gemeente ambtenaren
  LOUCHE   PLOUCHE   WAUWDE
DAUWDE   en   MIAUWDE
SUMMA  CUM   FRAUDE
karma bauwde
gaudete
laude

© Karen juni-juli 2018
POPZ'
   LEVENS ELIXER
Preventie  O(nderwijs)    &    Preventie  Z(org)

"onderwijs" is echt,   1 en hetzelfde kinderrecht
toch wordt preventie door Onderwijs en Zorg anders uitgelegd

ouders zijn eindverantwoordelijk voor Zorg en Kennis overdracht
 een NL'se gemeente of inspectie toetst regels;  informatie- en controlepracht
 wie leert ouders en kinderen over de ware school-kennis-macht
want dat wordt verwacht

ALLE kinderen worden niet-wijs van in-de-wacht en traag-slaap-onderwijs
"het onderwijs" mist de match "specialisten-prijs"
en "de zorg" erkent geen label "plus-onderwijs"

simpele uitleg is relevant
 anders groeit recalcitrant

 reflectie is remedie

iedereen
zoekt

vrede

© ccml,  april 2018
*  OUDER (s)  &  WIJZER ?  *


SPORDT
S
impel Praktisch Opvoedmodel  RDT


              Met Mate             
 
Rust   Rein-heid  Re-gel-maat
            D
oel    Draden*  Di-sci-plien            
    Te  is  Te-veel  be-hal-ve  Te-vre-den...   
                   

leer door te doen
en al doende
denk dan na

zoals over de "dt"
in de Nederlandse Taal* draad = De samenhang


Voor toelichting zie nieuwsbericht nr. 191, 2018

© TM 2016-18   ccml


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo