Logo
Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Gedichten Publicaties Bestellingen Aanmelden

ANBI

Sponsor worden?

Fondsen/Sponsoren


LogoLingewaard.png

PBF

logoJuweela.jpg

KAD

Accuraat

TALENTO METISSIMO

Nieuws 2017

167.  31 december  2017       KOMT MORGEN EERDER DAN GISTEREN?
Ineens rolde er een bijzonder gesprek over tafel. Een stel jeugdigen, filosofeerden hardop over de vraag:
"Komt Morgen eerder dan Gisteren?"   Lees hier hun bevindingen en ontknoping...
Morgen:
1. Gisteren is al geweest en Morgen komt nog, in de allerdaagse betekenis van woorden...
    Hmmm, dit is alleen waar, als Tijd wordt gedefinieerd en wel zo dat de betekenis ook klopt.
    Het is dan invulbaar met een positief bewijs, b.v. Gisteren 30 december, Morgen 1 januari.
    Voor Morgen: 1 punt voor de semantiek.
Gisteren:
2. Morgen komt nooit...als de Tijd niet wordt gedefinieerd...Bijvoorbeeld: Als je Morgen beschouwd
    als uitspraak, "Ja, morgen hoor...", dat kun je dat iedere dag opnieuw zeggen, Morgen is dan onbekend,
    oneindig ver weg of juist dichtbij, sterker nog, je weet zelfs niet eens of Morgen wel bestaat...
    Gisteren is geschied, gehoord, gezien, gevoeld, beleefd, beschreven etc...Echter als tijd niet is gedefinieerd weet je
    niet of Gisteren wel Gisteren was. Misschien komt Gisteren wel eerder dan Morgen, je weet het niet...
    Goede tegen-argumentatie van Gisteren, echter positief bewijs ontbreekt, dat levert geen punten op.

Tussenstand, Gisteren: 0 punten, Morgen: 1 punt. We gaan verder:

Morgen:
3. Als tijd zo wordt gedefinieerd dat we Gisteren en Morgen kunnen vastleggen bv. 30 december en 1 januari
   dan kun je het vergelijken met getallen -1 en 1 (lijkt op nr.1. maar anders). De afstand kan gelijk zijn, het tijdstip
   bepaalt het verschil. Echter dan beantwoord je de vraag:  Wat is/was dichterbij...? 
   Dat is geen antwoord op de vraag: Wat komt nu eerder:  -1 of 1?  Je kent de richting niet, want dan moet er nog een
   definitie bij over de tijdrichting...Helaas geen punt voor Morgen of voor Gisteren.
Gisteren:
4. Als er geen tijd wordt gedefinieerd weten we niet wanneer het Nu is en ook niet wanneer Morgen of
   Gisteren komt. Taalkundig is "komt" tegenwoordige tijd, echter dat impliceert het Nu en zegt niks over Gisteren
   of Morgen. Dat wil niet zeggen dat Morgen en Gisteren niet bestaan en ook niet of ze ooit komen.
   Stel je vult in: "Groen en Blauw" en zegt dat het vandaag Geel is. Zonder definitie ken je de volgorde van de
   tijd-kleur-code niet, het is als een circel. Alleen dat we in het Nu leven dus, door dat "komt".  
   Het klinkt bijna als een remise standpunt, echter wie eerder komt blijft onbekend, helaas geen punten.
Morgen:
5. Gisteren gaat niet meer gebeuren, komt niet meer...Dat wordt verondersteld en lijkt weer op standpunt nr 1. maar
    is het niet.  Je weet niet of dat niet gebeurt, we hebben onvoldoende kennis of "Gisteren niet (meer) komt...
    "echter het is ook geen bevestiging. Helaas geen punten. (nr 1. is al gehonoreerd).
Gisteren:
6. Morgen of Gisteren kan worden gedefinieerd als een functie of een pointer...
    Correct, echter dan is het ook omkeerbaar en weet je nog niet wat eerder komt.
    Zoiets als mhr. Gisteren en mevr. Morgen of vice versa, net als de kleuren of de getallen, allemaal substituties.
    Als je niks afspreekt weet je nog niet wie wanneer wel of niet komt...toch? Helaas geen punten...
Morgen:
7. In de vraag komt taalkundig gezien het woord "Morgen" qua volgorde eerder...
    We lezen van links naar rechts, dat hoeven we niet te definieren en dan lijkt het antwoord correct.
    Ennn, we horen klank voor klank...een volgorde. Geluid is een natuurverschijnsel, geluid bepaalt Tijd...(cool he)
    Hmmm,  we kunnen de vraag ook omdraaien, nl.:  "Komt Gisteren eerder dan Morgen?"
    Dan weet je nog niet wat of wie eerder komt...Na enige discussie: geen punten.
Gisteren:
8. Alfabetisch komt Gisteren eerder dan Morgen...zowel qua klank als qua lezen, we hanteren het alfabet waarin
    Gisteren en Morgen worden ge- of beschreven en lezen van links naar rechts....
    Oei, dat klopt, dat is waar, in deze taal, in deze volgorde. We hebben meer info dan verwacht!
    Het is eenduidig (niet dubbelzinnig) en ook niet omkeerbaar. Syntax-Punt voor Gisteren!
   
Gelijke stand voor Gisteren en Morgen; allebei 1 punt. Wat is nu het meest waar?

Vergelijken:
- Morgen kan alleen eerder komen als Tijd wordt gedefinieerd, anders komt Morgen nooit...
- Alfabetisch komt Gisteren eerder dan Morgen!

Goh, dus deze argumentatie van Gisteren is eigenlijk krachtiger....dan komt Gisteren eerder dan Morgen...? 
Ja, in dit alfabet wel (eerst G dan M), dat ligt besloten in de vraag zelf (komt is t.t.) en het natuurverschijnsel geluid dat zich voortplant, klank voor klank, en niet andersom.
Je hebt verder geen andere definities nodig. Je krijgt meer info dan je zo op het eerste oog ziet...
maaarrrr vergeet de context niet...als...dan...
Oke, taal-elementen zijn dus zeer krachtig, zoiets als "de R staat midden in Paris", en niet de Eijffeltoren...

Conclusie van de leerlingen en studenten:
"Leuke examenvraag voor filosofie of het vak "USE" met Logica!"

Aldus geschiedde: Gisteren en Morgen is vandaag geschreven. (Grappig he, dat enkelvoud)
Op naar Over-Morgen: 1 januari 2018!

166.  20 december   2017       IN GESPREK MET DE GEMEENTE LINGEWAARD
In de natuur is het voor vogels na gekir en een broedperiode altijd spannend wat er uit het ei komt. En vooral of de vrucht levensvatbaar is. Daar hoort een stukje spontane broedzorg bij, meestal van de biologische ouders, soms van anderen. Tegen de tijd dat het winter wordt, is er meestal wel duidelijkheid.
Als op-groeiende Stichting zijn we voor de gemeente Lingewaard een vreemde eend in de bijt. Een gesprek met de Lingewaardse ambtenaren leek ons daarom eind 2017 echt zinvol. In 2 jaar reikten we handen aan (vaak onderwijs-moe-gestreden) jeugdigen en ouders en velen komen hier tot bloei. Ook vanuit onze gemeente werden jeugdigen en ouders doorgestuurd. Kortom: Broodnodige talentontwikkeling of persoonlijk maatwerk (zonder BIG of bombarie) bleek te werken! Door onze mooie resultaten en unieke (innovatieve) projecten draagt Stichting Talento Metissimo bij aan plaatselijke, regionale en landelijke kleine en grotere vraagstukken, dat vinden we tenminste zelf waarbij we afgaan op de reacties en resultaten. Gelukkig groeit het aantal leerlingen en zo ook het ouderplatform. Op de valreep van 2017-2018 mochten de secretaris en voorzitter, Rob en Karen, op gesprek komen bij o.a. wethouder Helga Witjes, secretaris Harry ten Broeke en Yvonne Hoogeboom voor uitleg over 2017. We wachten de antwoorden af.
De broedzorg zijn we goed en zelfstandig doorgekomen.

BELANGRIJKE aanvullende informatie eind december 2017
Omdat er bij TM sinds augustus vragen binnenkomen over informatie die wordt verstrekt via het Gemeentelijke Informatie-Systeem Lingewaard, vermelden we hier de correcte informatie.
- ANBI Stichting Talento Metissimo zet zich in voor Talentontwikkeling in Beta en Cultuur, zij heeft op verzoek van
  de gemeente een Ouderplatform Talentontwikkeling opgezet (apart project).
- Contactpersoon Ouderplatform Talentontwikkeling: Magriet Strasser,  M: 06-287-224-78. 
- Contactpersoon Talento Metissimo w.o. Science- & Cultuurplein e.a.: Karen Langerwerf,  M: 06-255-06-566.
- Over het Science- en Cultuurplein hier nogmaals de correcte info:   
  Zowel Burgemeester Schuurmans als het Team Veiligheid hebben beiden voor aanvang van het evenement
  Science- & Cultuurplein 2017 (na schriftelijke aanvraag), goedkeuring met een uniek zaaknummer
  toegekend op naam van de aanvrager, bedenker en ontwerper Karen Langerwerf. 
   
  Als ANBI Stichting houden we onze achterban op de hoogte:
- Er wordt bij TM. hard nagedacht over oplossingen zodat meer kinderen in Lingewaard en omstreken vanuit een
  andere omgeving (b.v. Nijmegen of Elst) in aanmerking kunnen komen (uiteraard voor wie wil) voor ons naschoolse
  en persoonlijke maatwerk voor b.v. getalenteerden en  begaafde jeugdigen. Bij de persoonlijke maatwerk educatie
  wordt een stukje Sociale  Interventie meegenomen, handig en met Conso &  Disso en wel zo leuk! 
- Het is wenselijk dat er heldere oplossingen komen voor iedereen (zonder BIG of bombarie), we geven
  immers gezonde educatie extramuraal (en zijn geen Zorginstelling).

Beste jeugdigen, ouders, symphatisanten en betrokkenen:
Namens het bestuur is er een duidelijk verzoek gedaan aan de juiste personen binnen de Gemeente Lingewaard om de "misverstanden sinds 2016" op te lossen in 2017 nl.: "Eerst antwoorden geven en dan pas verder praten". De boodschap is helder overgekomen. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

En zo wobbelen en wiebelen we het nieuwe jaar 2018 tegemoet... met hier een lichtje in de duisternis:
De belangrijkste erkenning komt van jezelf, van binnen-uit. Als het goed voelt, zit je echt wel op de goede weg.
Blijf in jezelf geloven!  Innovatie past nu eenmaal niet op een standaardformulier en vraagt in het geval van Talento Metissimo om creativiteit van hogerhand, misschien wel hoger dan van Gelderland. We reiken inmiddels verder dan Lingewaard. We speuren en marcheren verder, waar een wil is, is een weg, met de kinderen in volle glorie voorop!

Hoewel de broedperiode al is verjaard, blijven we hopen en vertrouwen dat onze creativiteit en de verzoeken bij onze Gemeente Lingewaard, niet resulteren in wind-eieren...

165.  9  november   2017       HOERAAA:  PRACHT ENQUETE RESULTATEN  MUZIEK & SCIENCE CURSUS!!!
Standaard vragen we bij T. Metissimo aan het einde van een cursus, activiteit of wat dan ook of je tevreden was, of  je nog wensen of aanvullingen hebt of soms specifieke vragen. Invullen mag en is nooit verplicht. We vinden het fijn als je meedenkt! Ook vragen van ouders zijn bij ons van harte welkom.
Hoe verrassend is het als je dan leest dat verschillende kinderen enorm tevreden zijn, en dat er meerdere keren een 10+++ is gegeven is voor de diverse onderdelen. We zijn echt verrast, dank je wel! Ons Conso & Disso systeem is wel iets compleets nieuws, niet eerder uitgevonden, laat staan onderwezen en ge-examineerd (Talento Metissimo maakt top-level kwaliteitsexamens). Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt! En dat van superslimme slagwerkers voor een cursus waarbij Solfege in een compleet ander vaandel staat. Samen met Science werd het geprezen. Heerlijk zo eerlijk! En jazeker,  nemen we op- en aanmerkingen serieus om alles te verbeteren wat mogelijk is! We begrijpen ook dat het voor muziekdocenten lastig is als ze de nieuwe methodieken nog niet kennen en de leerlingen al wel...
We zorgden samen voor een beleving met veel activerende didactiek:  Eerst "een klokje terug", beginnen bij de basis, om 2 klokjes verder te komen, naar het A2 en 3Level! Jullie konden het perfect reproduceren (trainen van de executieve functies ging bij de meeste erg goed).
Op de enquete scoorden het Notenhotel en de Muziek-klokjes het meest hoog.

De methode groeit mee met de kinderen. Er zijn nu muziek-klokjes voor: De onderbouw, de middenbouw, de bovenbouw en het A-B-C-D level op 3 niveaus! Dit werkt prima voor school, vereniging, club, organisatie, oud of jong! U hoort spoedig meer over de laatste ontwikkelingen, levels, kwaliteits-examens, certificaten en diploma's, want het begint een mooi systeem te worden zo. Met of zonder melodisch instrument want deze prachtleerlingen bewezen dat een melodisch muziekinstrument niet nodig was!
Ondertussen puzzelen we hier verder aan systeem-uitbreiding en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

164.  9  november   2017       PRIMEUR:   'S WERELDS  EERSTE SCIENCE & MUZIEK  DIPLOMA'S!!!
Alle 7 leerlingen (6 slagwerkers, 1 fluitiste) behaalden het ritmische KNMO A examen (een 1/2  examen) en maar liefst 5 leerlingen behaalden na 10 lessen ook het melodische (de andere helft) KMNO examen zonder melodische voorkennis.  Jullie inzet werd beloond! Samen gingen we nog een stap verder: Van de 7 jonge muzikantjes behaalden 100% het Muziek en Science A3 level, dat waren 6 kinderen (1 kind was afwezig en behaalde een level A2 certificaat want hij slaagde erg mooi voor alle muziek-examens van T. Metissimo met goede voortgangscores! Een Muziek & Science-examen kunnen we helaas niet beoordelen als je er niet bent.)
Allemaal van harte proficiat!!! Jullie leverden echt een prachtprestatie  in 10 lessen met 2 proef-examens van T. Metissimo. Dat is razend knap! TOPPIE!!!

Tijdens de diploma-uitreiking na het science-examen op 9 november tracteerde Magriet namens de TM oudercommissie op 2 taarten. Dank Margriet voor je inzet! Namens het bestuur waren er enkele versnaperingen. De kinderen speelden vervolgens samen het interactieve Muziek & Science Spel: de Interval-Race,  tegen de (muzikale) ouders. Zo kregen de ouders meteen de nieuwe ontdekkingen mee op muziekgebied. Sommige antwoorden konden de aanwezige docenten en de musici dus echt niet weten... Zo werd de muziektaart voor iedereen meteen een stuk duidelijker. De kinderen toonden de ouders wat ze de afgelopen periode op melodisch gebied zoal geleerd hadden en dat ze het ook echt konden. Ook al verlopen digitale examens elders niet zo gladjes: Jullie leveren gewoon het echte bewijs door het aan je ouders te laten zien! Een hele knappe prestatie!
Drum & Fanfare Ulto gaat als prachtige beloning ook nieuwe melodie-instrumentjes aanschaffen! Geweldig!
Op naar de volgende uitdaging! Zie:  Eerste Muziek- en Science diploma's (art. 60)

163.  5 november   2017       SPONTAAN  PRACHTINTERVIEW DOOR JOOST AAN NIEUWE KRANT !
Tijdens de opening van het metselconcert was er uitgebreid aandacht voor de pers. Vooral over de journalistiekregels, zorgplicht voor elkaar etc. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen of een foto of een tekst akkoord is etc.. dat soort zaken dus. Kinderen haakten in op deze gelegenheid en staken spontaan de vinger op in het kerkje. Zo ontstond een leuk kringgesprek. Joost wist perfect te verwoorden dat het niet alleen om toestemming van de ouders en de docent ging maar dat ook de kinderen gevraagd moesten worden. Klasse Joost!
En aldus geschiedde het dat Joost uit Bemmel spontaan een mooi en ongelofelijk interview gaf, waar zijn ouders, docenten, ouderplatform, medeleerlingen en vele andere van konden getuigen. Er werd hem van alles gevraagd over wat hij doet en leert bij Talento Metissimo. Het enthousiasme straalde ervan af en hij vertelde werkelijk prachtig dat het hier bij TM echt totaaaaaaal anders is dan op school (dus geen schaduw-onderwijs o.i.d.). Nieuwe technieken, nieuwe methodieken en gewoon keileuk. Zomaar een super-lang interview,  hoppa uit de losse mouw! In 1 keer goed! De volgende dag stond het al in de krant. Kinderen op school wilden het echt niet geloven, maar meester Thijs heeft het voorgelezen in de klas, want die geloofde het ook niet. Sportief! En wie weet komen er nog meer kinderen die ook graag iets anders willen leren dan wat je op school krijgt. Een school kan nu eenmaal niet alles aanbieden en dat hoeft gelukkig ook niet. Daar zijn clubs, verenigingen of andere organisaties voor. Talento Metissimo is een Stichting waar je leuke en leerzame educatie krijgt,  anders dan op school, unieke educatie met wereldontdekkingen! En we ontdekken meer en meer. en deze keer maakten we er een gezellig metselconcert van, zonder geklieder of gedoe. Alles perfect op elkaar afgestemd, zoals altijd!  Lijkt het je ook leuk?  Welkom!

Ennn.......er leefde ooit eens een bekende Joost van Bemmel...
Op het Nationale Schaakconcert 2018, wederom te Ressen op de Koningshof,  hoort u meer over Joost van Bemmel uit Bemmel! En voor nu, zie : Sfeervol metselconcert met muziekklokken (art. 59)

162.  5 november    2017       DANK AAN JUWEELA!
Tijdens het metselconcert ontvingen we een zending metselsteentjes van de Firma Juweela. Deze sloot goed aan op onze module Rekentoren Rexna. Hier konden we velen mee verblijden. Dank namens de kinderen, ouders, docenten, symphatisanten en bestuur. Er werden vele torentjes gebouwd!  Zie artikel 56-57-58-59.

161.  5 november    2017       METEN IS WETEN EN...
Een reporter en een fotograaf van de Nieuwe Krant kwamen speciaal luisteren naar het metselconcert. Zij keken hun ogen uit en genoten mee van de interacties tussen pers, ouders en kinderen. Ellen Koelewijn, fotografe van de Nieuwe Krant, vulde een van de spreuken van T. Metissimo aan tijdens het metselconcert in Ressen, die op de attributen prijkt.
Na "Meten is Weten"...  gaf ze spontaan aan:... volgt "Gissen is Missen" ! 
Aldus is deze prachtige Nederlandse spreuk opgenomen in onze poezielijst in het kader van Beta & Cultuur Talentontwikkeling van T. Metissimo.  Ze over een dankbaar artikel over het sfeervolle concert dat ook dit keer in het teken stond van behoud van de heerlijke rustieke omgeving te Ressen. Hun bijdrage is opgenomen in onze lijst van publicaties die erkende waarheids-getrouwe  artikelen weergeeft. Een hoge evidentie, helder en laagdrempelig voor iedereen met goedkeuring van betrokken en het bestuur. Zie: Kinderen rekenen en bouwen kerktoren na (art. 58).

160.  5 november   2017       DE  GELDERLANDER  MISTE  EVEN  DE  EVIDENTIE...WHY?
Ten tijde van ons gezellige sfeervolle metselconcert concert werd bekend dat  M. v. Onna een vreemd en onzin artikel had gepubliceerd in de Gelderlander. Uiteraard bracht ons bestuur de redactie van de Gelderlander op de hoogte van deze onwaarheden maar helaas de redactie was niet thuis, we werden tig keer doorverbonden met de bekende kluitjes in het riet, diverse mails werden niet beantwoord, en de nieuwe wetgeving komt pas 18 mei as.
Why ?  De weg kwijt ?  Geen wederhoor op onwaarheden ? 

In het kader van transparantie aan onze achterban en het feit dat niet iedereen onderscheid kan maken wat waar is of niet, hier een stukje op onze eigen site:
Onze sfeervolle en gezellige concerten dragen bij aan saamhorigheid in muziek-klanken en gedachtengoed met een Beta- en Cultuur karakter. Kom eens luisteren, kijken, meedenken, het zijn waardevolle momenten voor jong en oud. Volwassenen hebben een voorbeeld functie. In Ressen steunen we het behoud van de rustieke omgeving omdat we daar geruime tijd geleden geleden voor zijn gevraagd. We geven gehoor aan deze vraag.
Onbetrouwbare artikelen worden niet opgenomen in de rubriek "publicaties". van Talento Metissimo. Alleen 1e graads waarheden met correcte informatie met goedkeuring van betrokkenen komen in deze lijst. Zo ontstaat een hoge evidentie.
Dank Rustiek Ressen,  daar waar de deuren openstaan, ongeacht religie, leeftijd, huidskleur.  Een prachtvoorbeeld!

159.  5 november   2017      LEZING MUZIEK & SCIENCE MET NIEUWE  TERMINOLOGIE 
Tijdens een korte openbare lezing werd op 5 november op de Koningshof te Ressen officieel de eerste serie muziekklokken en de methodiek getoond voor belangstellenden. Muziek, Science, Rekenen,  Taal met een logische zichtbare Sociale Evidentie in een grafisch Wiskunde jasje...! Als je de nieuwste klokjes ziet, kijkt en beluistert dan is het zo simpel, zo logisch. En dan begint het pas: Wat zie ik, wat hoor ik...en wat nog meer? We bouwden verder en inmiddels is het al een aardig systeem. Velen reageren verrast en zijn nieuwsgierig hoe het werkt. En vooral wat valt er nog meer te ontdekken? Zoiets gun je iedereen: arm/rijk, ziek/gezond, oud/jong, slim/oliedom, met zand, klei, papier, water, muziek, tekenen, schilderen, boetseren, zingen, spelen, alles is mogelijk...met of zonder computer, binnen of buiten, altijd en overal, ieder tijdstip. Dit is echt voor iedereen!!!
Lees snel verder voor de clou van de titel:

Na de Spaanse klemtonen zijn recent ook de Nederlandse klemtonen uitgezocht en zo vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats. Kinderen vinden het geweldig om aan zoiets leuks te mogen mee-denken en te mogen mee-ontdekken als aan de interval muziek-klokken-serie. En zo ontstond een eigen methode Twinkel-Taal en de RekenToren Rexna. Steeds laten we u zien hoever we zijn. Het toont alles heel simpel met een mooie diepgang. Die hele mallemolen draait echter maar om 1 ding: Communicatie; Streven naar vrede. Die eenwording met zo duizelingwekkend veel variatie mogelijkheden laat zien waarom muziek niet verveeld. En hoe wonderlijk mooi de Sociale Interventie ineens zichtbaar wordt en direct tot het hart spreekt!
De methode groeit mee met kinderen, zij begrijpen het en genieten. Het werkt als een tierelier!

De basis begint bij een simpel klokje.  Door de klankontwikkelingen logisch te rangschikken ontstaat er telkens een nieuw klokje, waardoor het een systeem wordt. Hoewel nieuwe terminologie voor Muziek & Science -terminologie  zoveel mogelijk wordt beperkt bleek dit toch onvermijdelijk. In de Conso & Disso methode wordt echter zowel de oude als de nieuwe naamgeving aangereikt. Dat is voor een goed begrip belangrijk. Ook wordt volstaan met 12 uren. Dat is genoeg. Meer dan 12 uren is onoverzichtelijk en resulteert in overtollige ofwel redundante informatie.
Kortom: Gewoon 12 uur dus en heldere namen.

Voor kinderen van musici kan het verwarrend zijn omdat de ouders ineens iets horen of zien wat ze nog niet kennen en hun kind dan niet begrijpen. De meeste zijn echter razend nieuwsgierig, willen zich ook graag verder ontwikkelen en denken positief mee. Wilt u meer weten? Vraag vooraf  informatie! We leggen het u graag en met plezier uit zodat u uw kind kunt helpen en het niet door oude en nieuwe methodieken in de war raakt.
Er wordt gewerkt aan informatie voor:
- Ouder &  Kind, Leraar & Docenten, Musici Amateur en Profs als ook Coaches vanwege de Sociale Interventie.
Cursussen worden gegeven via T. Metissimo! Lezingen volgen z.s.m.. Bestellen kunt u vanaf 2018!

Gevolg is dat we ook aansluitend TOP-kwaliteits-toetsen Muziek & Science hebben ontwikkeld op verschillende levels met certificaten en diploma's ABCD.  Per level zijn er 3 niveaus. Praktijktoetsing is mogelijk via zowel Science als Muziek.
Het begint bij BasisWijs naar MuziekWijs. Ieder level heeft 1 of meerdere verschillende muziek-klokjes in bijpassende gradatie van moeilijkheid. Gebleken is dat er 3 verschillende grafische wiskunde modellen handig zijn: Draad, Vlak en het Oogjesmodel. We houden u op de hoogte. Op dit moment wordt nog hard aan 1 bijzondere klok gewerkt, want we zoeken nog iets (het zal eens niet zo zijn...) en in het nieuwe jaar gaan daar leerlingen, ouders, jeugdigen en belangstellenden mee werken die niets van muziek weten, dus compleet blanco beginnen!
Heel spannend, want die ontbrekende klok willen we echt vinden!

158.  5 november   2017       SFEERVOL METSELCONCERT MET REKENMODULE REKEN-TOREN REXNA
Het allereerste Science & Cultuurconcert: Metselen, rekenen, musiceren en luisteren te Ressen, was succesvol en echt voor herhaling vatbaar.
Na de introductie (zie ook nr. 161 en nr. 163) namen we grote stukken touw mee om de kertoren van buiten op te meten, te bekijken etc. Na de frisse neus buiten, gingen we binnen aan de tafels aan de slag met passen en meten om de steentjes op volgorde te leggen. Ieder bouwde zijn eigen Toren. Elmar had een bijzondere hoek ontdekt in de toren en wist dit ook nog uit te voeren. We bekeken ook de hoogte, het aantal rijen steentjes. De "omtrek" wordt zo nooit meer verward met de "oppervlakte"! Terwijl de kinderen heerlijk zelfstandig bezig waren volgden voor de volwassenen een lezing over de muziekklokken, cursusboek en de laatste ontdekkingen. Ook de vondsten uit de Twinkel-taal werden toegelicht. Je hoeft niets van muziek te weten om het te kunnen begrijpen, zo leuk is het!
Ondertussen gingen de jeugdige musici zich warmspelen voor hun optreden.
Elmar (9 jaar!) startte als eerste op bariton met een pracht opening! Indrukwekkend is zijn warme toon en ritmische vastheid voor zo'n jonge leeftijd!  Elisa volgde op dwarsfluit met het toepasselijke Donna Donna, ze glunderde nog na, want de dag ervoor had ze haar muziekexamen A gehaald! Ikira vertelde tot slot enkele anekdotes bij de altvioolwerken. Ze begeleidde zichzelf (zang) op piano en 2 eigen composities: Magical forest en They are the Stars. Voor alle drie was er een super-applaus van het kerkje dat gezellig en vrij vol zat.
Samen genoten we in de pauze van de wel-bekende flapjes. De kinderen hadden een aparte thee- en appelsaphoek met  appeltjesthee uit een echt porceleinen serviesje. Kei-Stoer!
Terwijl de ouders met elkaar van gedachten konden wisselen zaten de kinderen alweer in de startblokken om verder te metselen, want die torentjes moesten wel af en mee naar huis!
Kortom: Een welgeslaagd concert dat superleuk en voor herhaling vatbaar is!
Zie: Kinderen rekenen en bouwen kerktoren na (art. 58)

SCIENCE   &   CULTUUR   METSEL-CONCERTspan> RozetGoud
RozetGoud 5 november 14.00-16.00 uur te Ressen
met Betuwse AppelTap & Flap 
Vaste Donateurs zijn VIP
Entree: Volgt

157    12 oktober  2017

 FlyerScience&CultuurMetselConcert

Klik op de flyer
voor het
programma
Aankondiging:   MetselConcert voor onze Symphatisanten

Op zondag 5 NOVEMBER organiseren we als dank voor onze sponsoren een
appeltap, flap & thee concertje. Ter info: Een appel-tapje is verse appelsap uit een pak
met een tapkraantje. In de Betuwe wel bekend. Onze welbekende flapjes horen daarbij!

Er ligt een leuk educatief metsel & muziek-programma:

1.  Bezichtigen en Metselen Rexna Toren m.m.v.
JUWEELA (uit de Module RekenWijs);
2.  Muziekprogramma
3.  Korte pauze met appeltap en flap

4.  Verrassing!
5.  Resultaat van de Rexna Toren bekijken.

Zin om mee te doen?  Welkom!  Reserveren mag.

Informatie        Zie: Contact

Aankondiging  Zie:  Bijzonder concert in toren van Ressen   (art. 56)
                                 
Metselconcert met Muziek klokken       (art. 57)

156.  1 oktober   2017       PROFICIAT: NEDERLANDS COMPONIST KEES SCHOONENBEEK 70 JAAR!!!
Kees, van harte proficiat namens alle jeugdigen, ouders en bestuursleden van Talento Metissimo!
We wensen je samen met Titia en de hele familie een superfijne dag met veel taartjes en kaarsjes in een goede gezondheid. We hopen dat je nog lang in ons midden blijft met vele mooie composities (...voor o.a. de altviool).

Voor buitenstaanders: Kees komt uit Arnhem en woont in Dieren/Gelderland. Hij was de eerste Nederlandse componist die Schaakpartijen op muziek zette. Ook schreef hij als eerste een concert voor Altviool en Harmonie; Viola Pergola. Dit concert is omgezet in een bijzondere Bemmelse editie voor altviool & piano (KOP-festival Arnhem i.s.m. Emmey Verhey). Aanvullend componeerde hij Capricieux I en II voor altviool & piano die o.a.
tijdens de eerste twee Schaakconcerten van T. Metissimo in Ressen als Finalestuk tijdens recitals werden uitgevoerd. Dit is echter maar een piepklein stukje van zijn complete oevre.
Zie Wikipedia en zijn website...
Stuur gerust kaartjes, mailtjes, we zullen alles doorzenden!

155.  1 oktober   2017       BEROEP:  DE DOKTER EN DE DOCTOR...
Voor jeugdigen die met spelling, profiel en beroepskeuzes bezig zijn is de naam dokter en doctor soms verwarrend.
Hier een bijdrage voor belangstellenden:

Een huisarts is een dokter, dat is een beroep. Hij/zij is een medisch specialist buiten het ziekenhuis, buiten de muren,
dat heet dan periferie of extramuraal. Hij/zij heeft na een universitaire studie een medische specialisatie gedaan tot huisarts en is meestal docterandus (drs. of tegenwoordig Master of...). Een ander voorbeeld is de tandarts, orthodentist of dierenarts, zij werken ook buiten het ziekenhuis.

Een doctor is meestal geen huisarts, maar een ander medisch specialist. Hij/zij heeft na zijn/haar universitaire studie de titel doctor (dr.) verworven door het verrichten of laten verrichten van research aan een universiteit en daar o.a. minimaal 4 publicaties aan gewijd in een wetenschappelijk erkend tijdschrift. Soms kan dat in 2 maanden, soms in 10 jaar, soms zelfs over 4 verschillende onderwerpen of afdelingen. Zo iemand "promoveert" dan. En ja, je kunt vaker promoveren. Dit is voor vrouwen moeilijker dan voor mannen, dit is over de hele wereld nog steeds zo. 

In het bedrijfsleven komen veel mensen voor die unieke uitvindingen doen, honderden publicaties schrijven en nooit
promoveren. Hoe kan dat dan? Dat komt, omdat zij niet in dienst zijn van een Universiteit. Dat kunnen ook zeer
hoogwaardige onderzoeksinstanties zijn, vooral op technisch gebied komt dit veelvuldig voor. Uiteraard heeft dat ook
vaak met geheimhouding te maken etc.. Voorbeelden zijn:  TNO, Philips, Shell, Apollo Vredestein, KIWA, meestal op
technisch gebied dus. Daar is het belangrijk om juist niet teveel met je kennis te koop te lopen. Uiteraard kun je op technische Universiteiten promoveren, als je dat wilt.

* De meest zware studies zijn de Technische studies (er is een tekort aan echte goede techneuten).
Vooropleiding is meestal VWO, VWO plus, Technasium of Gymnasium.
Een NT profiel van 7 vakken is voldoende voor aanname.
Een aanvulling van wiskunde D en/of NLT of extra NG-profiel is een pre, geen vereiste.
Je verwerft dan de titel Master of Science, na promotie krijg je de titel doctor.

** De meest lange studies zijn de opleiding tot Medische Specialisten (er is een overschot aan medici).
Meestal geldt VWO of Gymnasium als voorstudie.
Een NG profiel van 7 vakken waaronder Latijn (La- NL) is voldoende om mee te loten als je lager dan een 7.5 gemiddeld hebt gescoord. Wil je zeker zijn van een plaats dan geldt een gemiddelde score van 7.5 of hoger.
Hoe jonger hoe beter!  Uiteraard loten, er is een overschot.
Ook dat levert eerst de titel Master of Sciences op en pas na het promoveren de titel doctor.
 
Hopelijk schept de spelling van doctor en dokter duidelijkheid en helpt het je een beetje bij het maken van een studiekeuze van profiel, profielwerkstuk of vervolgpleiding.

154.  22 september  2017     ORGANISATIE  BIJ  T. METISSIMO & CONTACT SCHOLEN
Met enige regelmaat is er contact naar scholen toe, telefonisch, per e-mail, gesprekken etc. Dat kan
over verschillende onderwerpen gaan, we noemen er hier een paar:

1. Deelname aan de workshop Science & Cultuur/Muziek met Conso & Disso. Op school wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen zoals sociale interventie. Superhandig als dit gekoppeld kan worden aan Science & Cultuur zoals Muziek. Handgrepen voor het leven en een must voor ieder kind. Aan wereldeducatie wordt gewerkt. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
2. Een gesprek op school voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusklasmaterialen, of extraplus-materiaal etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de ouders/eindvertegenwoordigers en/of de leerling. In het kader van integriteit en vertrouwen voeren wij op school geen gesprekken buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Vragen over de grenzen waar het op school ophoudt en thuis verder gaat komen steeds vaak voor. Dat blijft een persoonlijk keuze van ouders en school. Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek er is geen overlap met schoolmethodieken. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau. Buitenschoolse educatie valt onder vrijetijdbesteding.
4. Verrijkingstaken onder schooltijd komt soms voor. Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders die in goed overleg met de directie van een school is af te stemmen als het om b.v. verrijkings-maatwerk gaat. 

Bedenk wel: Een school heeft eigen huisregels, dat geldt voor u thuis en ook voor T. Metissimo. Regels zijn er om te interpreteren. Zoeken naar speelruimte betekent creatief bezig zijn. Twijfelt u, bel of schrijf gerust. Een gesprek kan verhelderend werken. Samen weten we meer. Beter een keer te vroeg dan te laat en verdwaald. Zie: Contact.  

153.  21 september  2017       LEZING IN DE MAAK VOOR OUDERS EN DOCENTEN
Op verzoek wordt er aan een lezing gewerkt voor docenten en ouders over extramurale educatie en verrijkingstaken op niveau, en/of uitdagende workshops. Hierin krijgen ouders en docenten gelijktijdig dezelfde informatie. Heeft u speciale wensen of vragen, laat het graag tijdig horen dan kunnen we ons beter voorbereiden. De planning is begin januari.
Op 5 november is er een bijeenkomst waarin u al kunt meegenieten en/of meedoen en kennis kunt opdoen.
Heeft iemand een voorkeur voor een onafhankelijk locatie? Laat het ons horen! Zie: Contact.  

152.  21 september  2017      TALENTVOLLE ONDERNEMERS  &  STICHTING  T. METISSIMO
Talento Metissimo is een ANBI Stichting en dat betekent dat we onze achterban op de hoogte houden.
Zo kwamen er vragen over de samenwerking met de ondernemers en of er financiele afspraken waren.

Eerst een terugblik
 In het vroege voorjaar vroegen ondernemers "Beleef Bemmel" aan ons of wij een leuk idee hadden voor de Koopzondag 17 september. Naast de Rabo Wielerronde was er een Creatieve Promenade sinds 2015. Omdat T. Metissimo ook maatwerk in unieke projectvormen levert zoals de Schaak-Concerten, Behoud Rustiek Erfgoed Ressen & Bemmel, Conso & Disso Workshops dachten we mee wat goed zou kunnen zijn voor Lingewaard, de ondernemers, inwoners. Het idee voor een Science plein werd gelanceerd en goed bevonden. Gaandeweg het project werd het een Science  & Cultuurplein.
Ter verduidelijking, dit is gewoon een zelfstandig project van T. Metissimo zoals alle projecten dat zijn. Afgesproken binnen de werkgroep (Ellen, Annelies en Karen) werd dat T. Metissimo zelf een subsidie aanvraag zou doen hiervoor bij de Gemeente Lingewaard vanwege het unieke karakter. Dit is ook gebeurd... Wij hielpen elkaar in natura; Er is geen cent over en weer gegaan. Er was een fijne samenwerking. 

Taakverdeling:
Vanwege overeenkomstige activiteiten zoals kraampjes etc. is er een taakverdeling besproken en praktisch verdeeld. Ellen Buiting nam o.a. het contact naar dhr. v.d. Ven en de Gemeente op zich, voor de kraam-plaatsen omdat ze ook de aanvragen van de hobbyisten voor haar eigen markt regelde; Zij geniet daarin jarenlange expertise en is van markten thuis ;). Annelies Gossink van Makers & Merken en Stichting Driestroom zorgde dat er heerlijke broodjes bij de lunch waren, genoeg waterflesjes, de stereo met microfoon installatie op het podium en dat de witte en zwarte Muziek-Taarten ook echt werden gemaakt! De 2 bekers met prijzen werden door de ondernemers aangeboden. Dhr. Wilkens van Drukkerij Accuraat en Copyshop Bemmel verzorgde posters en flyers incl. bezorging en dit maal werd ook T. Metissimo vermeld.

Puntjes van aandacht
blijven publicaties, folders, filmen en interviewen van kinderen onder de 18 jaar. Dit mag alleen met toestemming van de ouders. Achteraf melden dat er ineens een promotiefilmpje wordt gemaakt op bestelling... mhr. Weiland dat kan best anders, ook teksten zoals dat "ondernemers  T. Metissimo omarmen..." daar is totaal geen sprake van. T. Metissimo is gewoon een zelfstandige organisatie die gezonde educatie levert. Kras is ook dat u schrijft dat "het minder druk is" terwijl dit een eerste keer is, dat kan niet tegelijker tijd waar zijn. Zeker rond half 3 was het topdruk op het Scienceplein. Punt van zorg was de veiligheid in de Assenburg qua doorgangsroute en zo ook een onverwachte zweefmolen die een doorgang niet ongevaarlijk blokkeerde (de doorgaande weg was de Wielerronde), alles is gelukkig goed gegaan. Bijzonder leerzaam was dat er een Knutselplein (Zorg, Kidsplein) op de Promenade was en een Science & Cultuurplein (Educatie) op het plein. Hierdoor kon men het verschil ervaren en van beide genieten, ieder op zijn niveau. Dat element werd ook krachtig verwoord dat kinderen onder deskundige leiding beter leren omgaan hun talenten te ontdekken, dank hievoor, daar treft precies de kern voor ons waar het omgaat!

Namens T. Metissimo
werden in de opstartfase teksten voor kranten en sites aangeleverd. Daarnaast waren we druk, met de organisatie voor het Science & Cultuurplein, de achterban van ouders, kinderen, vele materialen en het verwerken van de educatie en sich. Omdat het programma van T. Metissimo helaas niet werd gepubliceerd door Het Gemeentenieuws zijn er tijdig nieuwe flyers gemaakt. De jeugdigen van T. Metissimo verspreidden de info over de workshops, fijn. En het blijft bijzonder dat er nog steeds kinderen komen vragen om de mooie flyers van T. Metissimo. Weer diezelfde rage als in Ressen.
Op zondag 17 september telde ons Science & Cultuurplein 12 kramen met workshops en top-educatie. Samen met een Rabo Wielerronde en een Creatieve Promenade waanden wij ons op het plein onder de groene bomen met blauwe lucht en heerlijke temperaturen door het najaarszonnetje, voor 1 dag,  voor 1 keertje, in een waar Science & Cultuur Park te Lingewaard.
Dank Ellen, Annelies en Ondernemers voor deze mooie samenwerking. Dank WeerGoden voor het prachtige weer!  Het was een groot feest voor alle kinderen; Ouders en wij hebben enorm genoten!

Sciencepleintjes komen vaker voor en zijn een gewilde oppas-eductie-tractatie of misschien wel attractie...
In Lingewaard gingen we een stapje verder. Allereerst door jeugdigen (9-19 jaar) zelf te betrekken bij de organisatie met ouders en docenten van T. Metissimo. Daarnaast de innovatieve educatie voor een Science-Outside The Classroom. Totaal werden 9 eindexamenvakken (naast Science/NLT/Muziek-vakken ook CKV en Economie) op professionele wijze gevuld in 12 kramen. Alles met innovatieve educatie en activerende didactiek zoals de 2 speurtochten. Het sloot perfect aan bij de nieuwe doorlopende leerlijn Science & Cultuur. Een dag met alleen maar primeurs is toch wel spannend! De nieuwe sfeermuziek Magical Music (met ca. Duizend en Een improvisatie-variaties...) maakte het compleet. Voor docenten en ouders waren er genoeg veilige ideeen en educatiematerialen voor een eigen Science- of Cultuurfeestje.

Speciaal voor de Gemeente Lingewaard
was er een Cultuur-kraam gevuld met educatie over de verschillende Schaaktorens en Levensbomen in combinatie met de speurtocht en het schaakspel. Aangenaam verrassend was dat meerdere docenten uit verschillende delen van het land kwamen om ideeen op te doen en informatie te vragen en uit te wisselen over de talentontwikkeling bij T. Metissimo, het was even zoeken maar het zoeken werd beloond!
Kortom: Een leuke opsteker voor iedereen en Lingewaard zelf.

Met zijn allen kijken we terug op een super-geslaagde dag!
Zie hier: Creatief Bemmel: braderie gestoken in modern jasje   Artikel: Succesvolle markt!        (artikel 52, 53)
En zie hier een docent uit Tiel met twee superdochters bij de Witte Schaaktoren van Bemmel:  
Eén dag Science & Cultuurpark in Lingewaard    (art. 54) 
Unieke combinatie creatieve markt en Science-plein in Bemmel een succes (art. 55)

151.  13 september  2017      LERZAN  &  ELISA WINNAARS SCIENCE en CULTUURPRIJS 2017
Het doorzettingsvermogen werd tijdens de Science- & Cultuurprijsvraag waarlijk op de proef gesteld. Leren doorzetten  hoort erbij als je echt iets wilt leren, winnen of bereiken. De meeste waren gelukkig redelijk snel klaar met hun speurtocht. Enkele jeugdigen van T. Metissimo konden meedoen mits er niemand van de familie in de jury zat en ze geen vragen hadden gemaakt. Er werd kritisch gekeken. Tijdens het speuren mocht je op alle manieren informatie vergaren en er waren slimmerikken bij!  Bij Cultuur was het een nek aan nek race. Bij Science liepen de eindresultaten verder uiteen. Jongens scoorden deze speurtocht aanzienlijk lager...

De vraag over de beide schaaktorens was 100% goed beantwoord en meestal goed getekend! Maarrr die simpele vraag over dat ronde vouwblaadje was voor sommigen een giga-bottle-neck...grote verbaasde ogen naar zo'n flutpapiertje. Wat vraag je me nou?  Is dit Science? Na uitleg en het voordoen was het helder...maar ja hoe schrijf je zoiets dan op? Dit is nu een pracht van een Wiskunde-probleemstelling uit de doorlopende leerlijn Science & Cultuur met een mooie vertaalslag naar muziek. Heel bijzonder was dat de Cultuur winnares het probleem in 1x doorzag. En daar gaat het om! Dat is dus Science; Problemen doorzien, bruggetjes maken en als het kan oplossen en uitvoeren.
Ook bij het Bubbelfestijntje waren soortgelijke denk-bruggetjes naar de Science van Muziek.

Om 16.00 uur brak het moment aan van de ontknoping. Freek den Houting hield als vertegenwoordiger namens de ondernemers een mooie toespraak en de jury-vertegenwoordigster Marlon overhandigde de uitslag. De twee dames Lerzan Ocalan en Elisa Wagter werden in het zonnetje gezet met 2 prachtige bekers die werden aangeboden namens de Ondernemersvereniging Beleef Bemmel i.s.m. T. Metissimo. Proficiat Dames!

Lerzan Ocalan:   Cultuur Talent Lingewaard 2017
Elisa Wagter:      Science  Talent Lingewaard 2017
Noemenswaardig zijn de 2 meisjes uit Tiel die ook topscores en een bijzonder inzet leverden!
Unieke combinatie creatieve markt en Science-plein in Bemmel een succes (art. 55)

150.  19 september  2017    JAAT & RAF alias JAT & RAAF: Deel 2 
De ontfutseling betrof deze keer slechts 6 van de 8 starthanden van de Sticky Stick Stormbaan...Al na het eerste uur, toch bijzonder. De allerjongste van T. Metissimo sliep er een nachtje over en bedacht een oplossing: Een start-hand van de stickeys sticks zelf! Dit is zo ongelofelijk super dat je ondanks tegenwind, zulke oplossingen weet te bedenken, daar gaat het om. Knap gedaan: Dat is een echte scientist!

149.  19 september        OPBRENGST VOOR T. METISSIMO DOOR TALENTEN:  ENORME DANK!!!
De jeugdigen van T. Metissimo mochten een eigen spaarpotje neerzetten. Uit dankbaarheid schonken diverse jeugdigen spontaan hun zakcentje of opgehaalde centje aan T. Metissimo. Dit als bijdrage voor de ontwikkeling van nieuwe materialen zodat meer kinderen op deze manier kunnen genieten van bijzondere educatie. Er is niet om gevraagd, het was een spontane aktie van de jeugdigen zelf. Dat is zo bijzonder ontroerend, de kinderen begrijpen het.
Alles wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van nieuwe educatie. Dank je wel!

Toelichting: In Nederland is succesvolle talent-sponsoring voor educatie zeer moeizaam. Dat komt omdat vaak gedacht wordt dat scholen alles al in huis hebben of dat het niet nodig is of iets anders. Nederland kent een Zorgcultuur waarin voor iedereen vaak hetzelfde wordt geregeld, dat is een kenmerk van democratie. Wij zijn van mening dat dat als basisprincipe prima is, echter het moet wel "passen", net als een paar schoenen. Simpel, omdat dat gezonder, duurzamer en prettiger is voor iedereen. Elk talent telt en iedere mens is een talent.  Goede en gezonde educatie is broodnodig voor iedereen. Op het Science- en Cultuurplein is iedereen welkom, je kunt zelf kiezen wat past. We blijven zoeken naar nieuwe educatie-mogelijkheden.
Op zondag 5 november is er weer een gezellige bijeenkomst in Ressen met weer een boel Metis - Weetjes,
WELKOM! Met een speciale beloning voor de kinderen, want dat hebben ze verdiend!

148.  18 september  2017       TALENTVOLLE (jonge) ONDERNEMERS  &   STICHTING  T. METISSIMO
Wat boften we met het weer! Prachtige zonnestralen, heerlijke temperatuur. Na het inrichten van de kramen en de gezamenlijke lunch druppelde het plein vanaf 12 uur langzaam aan een beetje voller. Rond half 3 -3 uur was het druk!
Giga drukte bij het unieke Bubbelfestijntje, meer dan 150 reageerbuizen!
En daar sta je dan: In een witte blouse met in je hand gepimpte buizen vol geheime recepten, Metissimooie blauwe bubbels, knotsgekke friebels en lavendelgeurtjes. Op de achtergrond klonk de perfect passende Magical Music van Ikira, magisch met zijn 1001 improvisisaties die aan iedere stemming en/of sfeer worden aangepast (ofwel Maatwerk). Zo ontstond het wonderlijke laboratorium onder de hoge bomen op het Scienceplein te Bemmel. Het eerste echte Metissimo-gevoel is geboren en kunnen we beschrijven: Een snufje Nemo, een vleugje Efteling met een staaltje Lingewaard. Het is er en bestaat! Wij waanden ons voor 1 dag in een Science & Cultuurpark...! Paradeplaatje was de Neon Tattoo van Felis Catus door Ella en Susanne. Zulke mooie snoetjes die de nieuwste Science-cultuur creaties toonden met vlinders van Lingewaard, blauwe bogen van Metissimo en stoere Gouden tattoo creaturen van het pootje van Felis Catus. Coen beleefde een kassasucces met de Pesto Ocimum Basilicum Rexna! Een film, uitleg, planten in een aquarium en proeven maar van de overheerlijke Pesto van het Koningskruid... Rond half 4 waren er nog maar 3 potjes over! De 2 Dolle dolfijnen zoefden ca. een halve meter!  Vlak voor de grote show was er een onverwachte (proef)voorstelling... In recordtijd bouwden Joost en Elmar een nieuwe opstelling. Samen telden we af van 10-9-8...en yes, het lukte! Pracht-applaus, klasse heren!
Enorm fijn was de belangstelling voor de educatie door docenten en ouders voor o.a. de  Muziek & de Schaak- en Cultuurtorens etc.. Menig schaakstukje werd beantwoord door  Rob, Mees & Elmar, het team groeit verder! De belangstelling voor de bouw en de programmering van de Daft Punk helmen door Valentin & Kaj blijft een trekpleister. Dit keer kon men ook de siliconen mallen en papieren versies bewonderen.
Belangstelling voor de Muziektheorie is groeiende met Conso & Disso, Springtonen, giga Muziektaart, kleine Intervalklokjes, Tikkeltonen, Notenhotel en de bijzondere MuziekScience. Basiswijs werd bijna iedereen in no-time! Muziekwijs met Science dat was andere koek...De Science- en Cultuurspeurwedstrijd is vrij goed gemaakt.
Om en nabij 16.00 uur blies Rens de loftrompet met de bekende herauten-tune. Een korte toespraak en prijsuitreiking door Freek en Marlon volgde voor de twee winnaars.
Na afloop hielp iedereen mee opruimen, om 17.50 uur was het plein leeg!  KLASSE; Wat een samenwerking!
PROFICIAT EN ENORME DANK!!!
Susanne, Ella + vader, Christine, Marlon, Ikira, Elisa, Coen, Opa W., Ellen, Freek, Annelies, Marieke,
Berber, 2 andere papa's, Berry, Yvonne, Oma B., Rens, Toine, Rob, Mees, Elmar, Joost, Valentin en Kaj!

Lang niet iedereen kon aanwezig zijn door andere verplichtingen of te ver weg wonen (Belgie, Duitsland, of elders in NL).  Het Ouderplatform, Sponsoren, Symphatisanten en het Bestuur zijn vol lof over de inzet van alle talenten!
                                                      
                                                                                   Ger, Marc, Rob, Margriet, Karen.

WyberBlauwWyberBlauwBELEEF BEMMEL!   17-9-17  van  12 - 17.00 uur
    
SCIENCE  &  C
ULTUUR
- PLEIN
WIELERRONDE    
CREATIEVE PROMENADE

147    17 september 2017 2017FlyerSciencePleinOkido01

Klik op de flyer
voor het
programma
BELEEF BEMMEL:  SCIENCE & CULTUUR, CREA-DOE & WIELERRONDE

Op zondag 17 september organiseert Toer Wieler Club 't Verzetje, de Rabo Wielerronde 2017 door Bemmel. Tegelijkertijd openen meer dan 60 winkeliers hun deur voor een Koopzondag met een Creatieve Promenade. Het pony-plein wordt voor 1 dag omgedoopt tot een Science & Cultuurplein met een speurtocht voor jong en oud (gratis). Jeugdige muzikantjes mogen met het koffertje open spelen. Ondernemersvereniging Beleef Bemmel werkt een creatief programma samen met T. Metissimo die een educatief programma uitwerkt. Maar liefst 3 activiteiten op een dag....! Laat je verrassen! Lijkt het je leuk, leerzaam of gezellig om mee te doen?  Welkom!
Bel of schrijf gerust. Zie: Contact.  Zie hier: Brief ouders/begeleiders.

Aankondigingen
 Creatieve markt met Science plein,   Inschrijven Science Plein
 Kraam Creatief Bemmel, Creatief Bemmel met nieuw Science Plein
 (artikel 46, 47, 49, 50)

146.   13 september  2017                    INFORMATIE SCIENCE  &  CULTUUR  SPEURTOCHT OP  17 - 9- 17
Aanvang:  Zondag 17 september vanaf 12.00 tot 17.00 uur. ENTREE GRATIS voor alle activiteiten.
Vanaf 12.00 uur start de koopzondag, de creatieve promenade met op verzoek een Bemmelse Science & Cultuur speurtocht (gratis) op het plein in het kader van "Beleef Bemmel". Op het Science- & Cultuurplein zijn 12 verantwoorde educatieve Science & Cultuur kramen gemaakt door en voor jeugdige talenten van T. Metissimo onder professionele begeleiding. De ondernemersvereniging stelt 2 prijzen beschikbaar voor de speurtochten: Een Scienceprijs 2017 en Een Cultuurprijs 2017. Let op: voor jong en oud!!!
Alle jeugdige muzikantjes mogen die dag met het koffertje open spelen om een zakcentje bij te verdienen. Graag vooraf even melden bij de muziek-kraam. Het Science & Cultuur programma vindt u bovenaan de site; klik op de flyer-button.

De Science-Speurtocht van T. Metissimo houdt in:
- Ontdekkingstochtje met Science en Cultuur; Er zijn verrassende primeurtjes te beleven.
- GEEN digitale versie, of app op mobieltje,
- WEL een korte papieren versie zodat iedereen mee kan doen.
- Volgorde kiest u/je zelf. Men kan bij iedere kraam starten.
- Tot uiterlijk 15.00 uur zijn de wedstrijdformulier in te leveren.
- Jippie: De winkeliers stellen twee prijzen beschikbaar: Een Scienceprijs & een Cultuurprijs.
- Om 16.00 uur is de prijsuitreiking van o.a. 2 hoofdprijzen door:...onze loco-burgemeester (en schoenmaker) Freek!
- Het is zo leuk als u het zelf maakt !

Wie mag er WEL en wie mag er NIET meedoen?
- De antwoorden worden door een onafhankelijke jury (nog onbekend wie) met een antwoordmodel nagekeken
  waardoor juryleden zelf niet mee kunnen/mogen doen.
- De vragen van de Science speurtocht zijn gemaakt door Karen waardoor haar gezinsleden automatisch zijn
  uitgesloten van deelname aan de speurtocht (net als op het NSC te Ressen).
- Leerlingen en ouders van T. Metissimo mogen wel meedoen omdat dit andere educatie is dan T. Metissimo
  levert (maatwerk).
- Iedereen is van harte welkom om Bemmel te Beleven!

145.   13 september  2017     DE KRAAM-AFDELING VAN TALENTO METISSIMO MET SPAARPOT
De jeugdigen die zich op zondag 17 september inzetten voor het Science & Cultuurplein mogen die dag hun spaarpotje meebrengen en bij hun kraam of activiteit neerzetten. Dat wat ze ophalen is als beloning voor hun inzet, studie of ander doel. Voor jeugdige muzikantjes geldt: Koffertje open en spelen maar! T. Metissimo spaart mee voor de talenten voor nieuwe educatiematerialen. Elk talent telt!

Wie doet wat op 17 september? Hier een lijstje van enkele talenten van T. Metissimo:
- Aqua & Hydroponics door Coen & Bart
- The Tattoo of Felis Catis met neon en glitter tattoo door Ella & Susan. Maar wie is Felis Catis...?
- Het Bubble-festijntje door Elisa & Margriet,
- Schaak-Science door Rob onze KNSB huis-schaaktrainer met Mees & Elmar,
- Daft Punk helmen door Valentin & Kaj & Ger,  de KNAW TECHNIEK-onderwijs prijswinnaars
- Magische Muziek door Ikira & Toine over praktisch musiceren en improviseren in de praktijk op een keyboard
- Cultuurrondje Bemmel, een bijzondere kraam die laat zien wie ECHT zelfstandig kan werken,
- Muziek-theorie-kraam met Conso & Disso door Toine & Rens & Karen
  (Marc oefent voor Prinsjesdag, Succes!)
-  Een waar optreden om 15.30 uur. Joost & Elmar verzorgen de verrassing van "Twee Dolle Dolfijnen".
- De jeugdige musici verwelkomen we die dag!
- De jeugdigen van SW Lingewaard die achter de schermen actief zijn met broodjes smeren en lunchpakketjes!
- De opruim-ploeg, we hopen dat iedereen met twee handjes meehelpt!
- Juryleden zijn: Marlon Gerrits (student), Christine Ramis (Docent Frans/Chinees & Cultuur) en
  Ger Wortel (Science & Cultuur) 16.00 uur
- Freek den Houting, onze loco-burgemeester Lingewaard zal namens de Ondernemersvereniging 2 prijzen
   uitreiken:   de Cultuurprijs en de Scienceprijs.
- En natuurlijk: De vele papa's & mama's en symphatisanten op de achtergrond.

Op voorhand enorme dank voor jullie inzet!

We wensen alle ONDERNEMERS, WIELRENNERS, DIKKE BANDENRACERS,
CULTUUR-HOBBY-ISTEN EN SCIENTISTEN een fantastische middag!

                                                                                                                 Margriet, Marc, Rob, Ger, Karen.

144.  13 september  2017    PURE NATURAL SCIENCE OUTSIDE THE CLASSROOM:  >>> 2020
Het is inmiddels duidelijk dat je bij T. metissimo onder professionele begeleiding je talent kunt uitbouwen via
 "Natural (Open) Science Outside the Classroom".
In juni 2016 schreef Minister van Onderwijs mevr. Bussemaker en StaatSecretaris dhr. Dekker zelf een brief aan de 2e Kamer over onderwijsontwikkelingen zoals  "Big Data" en ook Science. De educatie van T. Metissimo sluit hier op aan zoals ons voorbeeld de unieke doorlopende leerlijn Science & Cultuur. Enkele educatieve voorbeelden van Science Outside the Classroom voor talentontwikkeling namens T. Metissimo zijn:
- Nationale Schaak Concerten,
- Behoud Rustiek Erfgoed Ressen; reeks zomerconcerten inclusief Internationale Opera
- Science & Cultuur Plein te Bemmel (maar liefst 9 eindexamenvakken !)
- Wereldeducatie Science & Cultuur met een doorlopende leerlijn met o.a. Conso & Disso en de muziekklokjes
- Rekentoren Rexna, Twinkel-Taal met Conso & Disso en er komt nog veeeeeeel meer!

Reden voor T. Metissimo om een serieus schrijven te richten voor advies naar Den Haag. Een Science & Cultuurplein is immers educatie voor de hele familie, laagdrempelig en gezellig. Een gemeente beschikt niet over een onderwijs- budget en het is belangrijk dat goed onderwijs onafhankelijk blijft. Deze doorbraken zijn van belang voor ieder kind, belangrijk dus dat ouders daar weet van hebben. Zij zijn immers de eindverantwoordelijke voor de leerplicht van hun kinderen!

Het is belangrijk dat Talento Metissimo fantastisch onderwijs OUTSIDE THE CLASSROOM kan blijven bieden waar dit nodig is, met mogelijkheden voor iedereen. Ieder talent telt. Iedere donatie is welkom.
Kom en ontdek de nieuwste TOP-educatie, voor de titel van ons betoog, zie bovenaan...

143.  13 september  2017    JAAT & RAF alias JAT & RAAF
Voor as. zondag op het Science & Cultuurplein geldt voor iedereen: LET GOED OP JE SPULLEN!
Voor belangstellenden: Wilt u graag advies, meer weten over de materialen, vraag het en er kan veel geregeld worden,
u wu wordt gehoord. Ter info:  Er zijn geen "jeugdkoorboekjes" om te ontfutselen...
Voor uw eigen Science- , Cultuur of Muziekles zijn er mega-ideeen en educatiematerialen.
Kijk, vraag gerust en geniet !

142.  12 september  2017      NIEUWE POEZIE SPREUK: STOP LABELLING, START LIVING!
Met enige regelmaat komen er spreuken en/of gedichten binnen gerelateerd aan "Talentontwikkeling Maatwerk Beta en Cultuur" en  "Elk Talent Telt". Deze week een mooie aanvulling van een talentouder Margriet:
Stop labelling, start living!  Aldus opgenomen in de Poezielijst.

141.  12 september  2017   OPROEP  OPROEP  OPROEP VOOR... STICKEY STICKS!
We willen op het Science & CultuurPlein graag een nieuw idee uitproberen bij het maken van een Stickey Stick Storm Baan. Het waait er hard genoeg voor...
Heeft u nog sticky-stick spulletjes over waar u niets meer mee doet? U kunt ons hiermee plezieren. Alles is welkom. 
Laat het a.u.b. horen. Zie: Contact.

140.  12 september  2017        GEEN VERKOOP VAN PRIVE-PRODUCTEN OP SITE T. METISSIMO
Buiten de activiteiten zoals het Science- & Cultuurplein en het SchaakConcert worden er geen prive-producten verkocht via de Stichting/Website. Dit zou een verkeerde indruk kunnen wekken.
PWS-werkstukken, filmpjes of boeken van de jeugdigen vormen een stimulering voor hun project of studie etc. en zijn wel toegestaan. Zo ook het geven van cursussen en educatie door docenten van T. Metissimo die essentieel zijn voor het leveren van het Maatwerk Educatie in Beta en Cultuur waar T. Metissimo voor staat.
Heeft u aanvullende ideeen, adviezen, op- of aanmerkingen of deelt u een andere mening, laat het ons horen!

139.     12 september  2017     PURE NATURAL SCIENCE & EDUCATION MET DE MEGA MUZIEK TAART
Lees hier het artikeltje uit het Gemeentenieuws wat "pure natural science" is met Joost op de voorgrond!
Wat een prachtbewijs: CHAPEAU HEREN! Dank Joost, Nick en Willie voor de prachtige topprestatie. Jullie leveren het bewijs voor PURE NATURAL SCIENCE met de allerhoogste denkbare evidentie die er is, wat zijn we trots op jullie! Want wie wil nu niet weten waarom hij iets moet doen, of dat nu een een rijtje sommetjes is, een blue-tooth algoritme of een zwart of wit houten taartstuk moet maken...

138.     08 september  2017     DANK MEGA MUZIEK-TAART-MAKERS  JOOST, NICK EN WILLIE !
Enkele talentvolle heren uit Bemmel hebben voor de muziektheorie workshops van T. Metissimo,  twee Mega Muziektaarten van hout gemaakt van een meter doorsnede! Daarna zijn ze prachtig zwart en wit gelakt. Wat een giga stukken.  Enorme dank Joost, Nick en Willie en anderen die meehielpen. Dit wordt het pronkstuk van de Conso & Disso doorlopende leerlijn.  Op jullie vragen: "Waar is dit voor?" en "Waarom moet ik dit maken" hebben jullie al een klein beetje een antwoord gehad... Met Annelies Gossink worden afspraken gemaakt dat jullie een muziekworkshop op maat krijgen over Conso & Disso, en met echte lekkere taartjes en met introducees! Want die hebben jullie dubbeldik verdiend!   SUPER  DANK  JULLIE  WEL !!! Zie: Dank voor de mega-muziektaart! (art. 51)

137.     08 september  2017     THEY ARE THE STARS  &  MAGICAL FOREST VAN IKIRA
In juni rondde Ikira haar lied "They are the stars" af als een verrijkingstaak op de slotdag van T. Metissimo en binnenkort verschijnt de bladmuziek met tekst voor de liefhebbers. Inmiddels heeft ze een nieuwe compositie:
"Magical Forest" voor piano. Deze naam is gekozen vanwege de vele 1001 variatiemogelijkheden die muzikaal mogelijk zijn met dit werk. En u raadt het al, een derde compositie is in de maak...
Op het Science & Cultuurplein zal Ikira de stukken laten horen, we hebben dus een primeur! Terzijde: Ze leerde dit zichzelf, zonder piano- of zangles. Schroom dus niet om zelf ook te komen spelen, want muziek is gewoon superleuk, met of zonder muziekles. GEWOON  DOEN!

136.     08 september  2017   SCHAAKLESSEN & SCHAAKTOREN OP SCIENCE & CULTUURPLEIN.
Bij T. Metissimo groeit de verzameling SchaakTorens: Een Oranje Toren-Rokade, Een Levend SchaakToren (en Levend SnelSchaak & Levend MoerasSchaak), SchaakConcerten met SimultaanTorens en van eigen bodem: De SchaakToren op Bemmels Blazoen. Recent werd dat aangevuld met een symbolische giga witte Schaaktoren met bovenin alle mogelijke Talenten van T. Metissimo: Lang, kort, dik, dun, gekleurd etc.

Op het Science & Cultuurplein is er zondag een "Cultuur Rondje Bemmel", zodat men kan zien en beleven wat nu een SchaakToren kan zijn. daar hoort natuurlijk een verhaaltje bij. Tijdens het bedenken van de speurtocht kwamen we iets leuks tegen... Komt u gerust kijken!

Zondag worden er ook normale SCHAAKLESJES met NORMALE SCHAAKTORENS gegeven door onze eigen KNSB trainer Rob. Zal een simultaan gaan lukken? Welkom!

135.     08 september  2017       CURSISTEN EN SYMPHATISANTEN GROOTSTE GROEP T. METISSIMO!
Naast de talenten, het ouderplatform en de cursisten dragen steeds meer mensen als symphatisant de Stichting Talento Metissimo een warm hart toe. Mensen die als vrijwilliger aansluiten, in natura helpen met spulletjes, financieel helpen, scholen, organisaties en verenigingen die ons weten te vinden. Het is dankbaar om dit samen te mogen doen, met elkaar. De cursisten en symphatisanten vormen de grootste groep, de talentengroep en het ouderplatform groeien ook goed! De groepen versterken elkaar.
Symphatisant kan iedereen worden: Jong, oud, ouder, vrijgezel, etc. We doen ons best om de programma's zo goed mogelijk af te stemmen. Iedere bijdrage voor Talentontwikkeling in Beta & Cultuur is welkom: Ieder Talent Telt!
Van Harte Welkom als u ook Symphatisant wilt worden: Zie Sponsor hoe u ons financieel kunt helpen.
--

134.     8 september 2017       VERZOEK OM PLUS-PETJES VOOR KERNGEZONDE EDUCATIE T. METISSIMO  
Met enige regelmaat klinken hier wonderlijke vragen. Vaak gaat het over vergoedingen die er niet zijn voor de extra plus-leerlingen uit een plusklas, een soort PLUS-petjes. In het reguliere onderwijs worden deze EXTRA-PLUS-leerlingen vaak aan hun lot overgelaten. Er is ook een wezenlijk verschil tussen een PLUS-petje en een RUGzakje.
Vervolgens komen er dan weer nieuwe vragen zoals: "Is zoiets te standaardiseren, financieel in kaart te brengen?" Antwoord: "Zo'n PLUS-PETJE? Ja, een beetje. IQ testen zijn handig maar zeggen ook niet alles. Onderwijs is en blijft mensenwerk, we moeten waakzaam blijven".  Een eindtoets Basis-onderwijs is lastig af te stemmen en dat zegt al genoeg. Onderpresteerders bijvoorbeeld,  vragen om een andere aanpak.
Even een terugblik: Bij T. Metissimo wordt de educatie links- of rechtsom afgestemd,  ongeacht of iemand ziek of gezond is, bijzonder of dubbeldik getalenteerd is. Elk Talent Telt! Preventie dragen we hoog in het vaandel. We zeiden het al eerder: Als je op een potje pindakaas een "etiketje smeervet" plakt, dan smaakt de pindakaas niet echt lekker meer...toch? Van foutieve etikettering kan iemand ziek worden. Ook dat komt met regelmaat voor, op school en ook in de sport- en muziekwereld. Er is veel onbegrip voor jeugdigen die zich een hele dag moeten aanpassen. Preventie van uitval door gezonde educatie is enorm belangrijk. Dat vraagt om kennis, ervaring, tijd en vooral inzicht. En rondom die erkenning zit een bottleneck. In het onderwijs heet bijna iedereen juf, meester of docent, soms plus-juf. Vaak wordt verwacht dat iedere docent alles kan en doet, want vroeger...er is weinig verschil in educatie-specialisten. Vergelijk het met een tandarts, een orthodentist of een kaakchirurg...
Hier bij T. Metissimo denken we daar een ietsepietsje "anders" over. Om educatie materialen te kunnen afstemmen en te kunnen ontwerpen heb je ietsje meer "inzicht" nodig. Dat lukt nog niet als je net van achter de schoolbank, voor de schoolbank gaat lesgeven. Wat voor het ene kind goed is, werkt bij de ander juist averechts. Het is ook een bijzonder fenomeen dat er "basis-plusklassen" zijn,...Uit die klassen verwacht je toch 1 of 2 kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een PLUS-PETJE, of 1 of 2 kinderen die dik vet aan het onderpresteren zijn en onderduiken in de gewone klas. Toch worden ze vaak niet gevonden, herkend, erkend, gehoord, begrepen. Ook hun ouders niet, want de appel valt meestal niet zover van de boom... Is dat logisch? Ja, dat is superlogisch. Want wat je niet kent kun je niet herkennen. Er zijn veel verschillende vormen en het komt vaker voor dan wij denken, maar wie geef je nu wel of juist niet de kans van dat Plus-Petje? Wie kan ze goed herkennen? Onderwijs is en blijft mensenwerk, net als de Gezondheidszorg. Soms is een lesje, een gesprekje een opdracht, een verrijking,  even buiten de klas al genoeg. De factor "mensenwerk", dat is precies wat lastig in kaart te brengen is. Het percentage van echte hoogbegaafde en/of getalenteerde kinderen blijft ernstig onderschat, onderkend en nauwelijks geaccepteerd.
Dan rijst de vraag: Waarom is dat zo? U kunt dit artikeltje "rond" lezen, door vooraan te beginnen, bij de titel...

Dec. 2017  Nagekomen reactie:
Geciteerd: "Buiten de klas werkt demotiverend voor de achterblijvers. Beter is na schooltijd, juist weg van school voor een beter resultaat, dat bewijzen ook de clubs en verenigingen. Diegene die echt willen, kunnen dat ook opbrengen, hebben die drive. Persoonlijk Maatwerk op topniveau is daarom beter om dat buiten school, Universiteit of Hogeschool te houden, ze moeten nog zo lang...Alle kinderen hebben recht op vrijheid en acceptatie in hun gedachtengoed.  Dat wat T. Metissimo biedt is uniek!"
Jan. 2018 Nagekomen reactie:
Geciteerd: "In het onderwijs ontbreekt acceptatie dat de een anders leert dan de ander, dat is de bottle-neck. Er is 1 methode voor iedereen, allemaal gelijk. Alles draait om kennen en kunnen, de een kan meer, de ander kent meer. Kinderen/Ouders mogen van elkaar niets meer weten, optimale privacy voor veiligheid. door ontbreken van reflectie is er geen adaptatie en acceptatie meer."

Namens het team van TM: Dank voor de nagekomen toelichting, zeer verhelderend!

133.     07 september  2017   DANK AAN JUWEELA VOOR DE REKEN-STEENTJES
Na een landelijk belrondje bleek dat firma JUWEELA ons spontaan wil sponsoren met steentjes voor onze Reken-Toren! In nog geen 10 uur tijd stond er een heavy doos vol juweeltjes van bouwsteentjes op de stoep.
Na de activiteiten van het Science & Cultuurplein gaan we zo snel mogelijk weer verder met onze nieuwe rekenmethode want die is keileuk! U hoort er spoedig meer over!
We houden u op de hoogte van onze projecten en ...JUWEELA,  ENORME DANK ZOVAST! Wat a surprise!!!

132.     15 augustus 2017      NOG EEN PRIMEUR VOOR ULTO WINSSEN!
Na de zomervakantie starten de eerste officiele Conso en Disso muziekcursussen voor de muziekgroep van leden van de Koninklijke Harmonische Fanfare, Drumband, Majorettes ULTO en scholieren uit Winssen. Samen
beleven we "Samenwerkend Leren" met nieuwe Muziekeducatie en een scheutje Science. De ULTO Jeugd Muziekgroep is de eerste groep in Nederland die met de spiksplinternieuwe materialen, zoals de klokken, instrumentjes deze educatie aangaat. Samen op ontdekkingsreis na jarenlang research, sleutelen en afstemmen van materialen hopen we op een mooi resultaat. Wordt vervolgd... Zie: Ulto Winssen


131.   28 juli  2017          CONCERT VOOR ONZE SPONSOREN & MONUMENTENDAG 2017
Op Monumentendag 2017 vindt er GEEN internationale opera van Music-Take-In plaats in Ressen. De meeste zangers en musici bevinden zich op dat moment elders in Europa. Als contrast hebben we gekozen voor een binnenlands appeltapje met een flapje van Betuwse bodem waarbij de muziek u vertrouwd zal smaken. Met een vleugje herinnering aan de mooie opera en de Bach cantates. Datum, tijd en plaats maken we z.s.m. bekend.
We wensen de musici van Music Take In veel succes en hopen op ooit nog eenzelfde Concerto Grandioso !!!

 SCIENCE   &   CULTUUR  METSEL-CONCERT    RozetGoud
RozetGoud5 november van 14.00 - 16.00 uur te Ressen
met Betuwse AppelTap & Flap 
Vaste Donateurs zijn VIP
Entree: Volgt -  

130.   28 juli  2017  MetselConcert voor onze Symphatisanten
In oktober/november willen we als dank voor onze sponsoren een appeltap, flap & thee concertje organiseren.
Ter info: Een appel-tapje is verse appelsap uit een pak met een tapkraantje. In de Betuwe wel bekend.
Onze eigengemaakte welbekende flapjes horen daarbij!
We zijn op zoek naar een geschikte locatie hiervoor.
Heeft u een wens of een verzoek?
Neemt u bij vragen gerust contact op via mail/telefoon. Wordt vervolgd...

129.   28 juli  2017           TOETJE-NA:  DE VIOLA STRIJKSTOK BIJ DE XXL TOETS
De nagekomen vragen over o.a. de viola strijkstok en de XXL violatoets ontstonden spontaan tijdens de zomergesprekken en lachen, zelfs in de supermarkt! Positieve reakties zijn altijd leuk. De antwoorden staan vermeld onderaan het stukje nr. 96  over de XXL toets, alles bij elkaar is handiger. Dank voor jullie hele wakkere opmerkingen, want wat suf dat we niet eerder schreven over die bijzondere Nederlandse gebouwde strijkstokken, want daar valt of staat een groot deel van muziekverhaal mee! Ze strijken zo fijn dat je bijna vergeet dat je een strijkstok in je hand hebt...
Dank voor de zeer terechte aanvullende vragen! Zie nr. 96 hieronder.

128.   27 juli 2017           GEEN  GETIKTE  SUMMERSIENCE  2017
De zomercursusjes van de maand juli zitten er bijna op. Er is gewerkt aan de helmen, muziek, enkele bouwwerkjes en in het bijzonder aan de muziekklokken. We hebben nog nooit zoveel (zomer)klokken bij elkaar gezien, gelukkig tikken ze niet, silent sc
ience. Margriet maakte iets overheerlijks; Een ware koninklijke verrassing en dat was genieten! De bijzondere rekenopdrachten vragen om uitvoering en daar zijn plannen voor gemaakt. Ook is er nagedacht over en gewerkt aan de opzet van ons aller-eerste Sience pleintje in september waar we enkele werken laten zien. Kortom: De Summersience is voor herhaling vatbaar! Aan uitbreiding van de talent-educatie, die al een ietsepietsje meer herkenbaar begint te worden wordt met plezier verder gewerkt.

127.    21 juli  201             ANNA-MAJA IN DE PRIJZEN BIJ MACCABIAH 2017
Na een goede reis en aankomst in het prachtige DAN hotel op de berg Scopus te Jerusalem volgde een mooie opening van de Maccabiah. Sinds 1932 wordt om de 4 jaar deze Joodse Olympische Spelen gehouden. Dit jaar 2017 was de 20ste  editie met een record aantal deelnemers . Meer dan 20.000 strijdvaardigen uit 80 verschillende landen voor  3000 competitites in 46 sporten. Hiermee behoren deze spelen tot de top van Wereld Evenementen.
Aanvankelijk werd in 1935 het Schaken bij de Joodse Spelen geaccepteerd als zijnde een Maccabiah Sport. Sinds 1977 staat Schaken definitief op het programma van de Maccabiah voor mannen, vrouwen en jeugdigen. Dit in tegenstelling tot de algemene Olympische Spelen waar Schaken niet erkend is. Maar wie weet wat er nog gaat veranderen...
En al eerder was hier de vraag: Als schaken een sport is waarom muziek dan niet...?

Naast het toernooi waren er ook open, Youth and Blitz competities. De indeling van het toernooi gebeurde op titel en rating (van 2665-1466).  Anna Maja (rating 2242) werd geplaatst in de International Master B groep en kreeg 9 tegenstanders: Bar Roman (2471), Kaspi Alexander (2435), David Kudischewtisch (2330), Maria Manakova (2291), Arie Axelrod (2290), Salomeja Zaksaite (2287), Or Bronstein (2276), Dan Poleg (2232) en Or Globus (2208). Er volgde een reeks pittige veldslagen. Anna Maja speelde ook mee in het Blitzkampioenschap, hier startte 37 spelers. 

Resultaten Olympisch toernooi:
- In de Grootmeester A groep werd het goud werd behaald door de Duitser GM Georg Meier met 7.5 uit 9 wedstrtijden. Het Zilver was voor de GM Alexander Moisieenko (6.5 punt, uit de Oekraine). Zilver kreeg Eduard Rozentalis met 5.5 punt.  De Nederlander,  GM David Klein behaalde 2,5 punten.
In dit verslag ziet u een mooie foto van Georg Meier en o.a. Anna-Maja in Oranje gehuld: Verslag Maccabiah
- In de IM groep B van Anna-Maja IM was het goud voor Roman Bar met 7/9. Het zilver ging naar IM Alex Kaspi die voor de 7e keer meespeelde en het brons naar David Kudischewtisch.

Resultaten Blitz toernooi:
- Het Blitz-goud was voor GM Alexander Moiseenko (Oekraine) met 9 uit 11 en het zilver voor de GM Georg Meier met 8 punten.  Brons was zeer verrassend voor WIM Svetlana Bezgodova (Rusland) met 7.5 punten.
Anna-Maja ontving met 6.5 punten de prijs voor
beste vrouwelijke speelster. In dit FIDE-artikel kunt u lezen over de prijs van Anna-Maja als ook de partij van David-Klein (2508) tegen Yair Parkhov (2407) van 9 juli j.l. Verslag Fide
Voor alle wedstrijden en resultaten zie: http://www.mchess.co.il/

126.   12 juli 2017       FELICITATIES EN EEN FIJNE VAKANTIE!
Iedereen die is geslaagd, modules en/of certificaten heeft behaald (b.v. van T. Metissimo), over is naar een volgende klas of naar een nieuwe school gaat: PROFICIAT met de behaalde resultaten! Coen, Elisa, Marlon, Nika, Ella, Iza-Beau, Zoe, Elmar, Marijn, Anna-Maja, Isolde, Valentin, Soren, Rens, Joost, Siam,
Toine, Kaj, Ikira, broertjes, zusjes, papa's, mama's, opa's, oma's, sympathisanten, vrienden en betrokkenen van verenigingen en samenwerkende organisaties: Tijd om te genieten: VAKANTIE!

Een aantal van jullie bouwen nog mee aan de Zomerse RekenToren, het RekenKasteel of Notenhotel,  de 2e helm of zijn nog druk met composities van muziekstukjes of andere bezigheden. Voor iedereen zovast een hele fijne vakantie!

125.   3 juli 2017        PRIMEUR MUZIEK WORKSHOP CONSO & DISSO  IN  WINSSEN!
Op maandag 3 juli  had de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. te Winssen-Ewijk een verrassende jaarafsluiting voor 29 jeugdigen in petto.  De groep bestond uit o.a. blazers, slagwerkers, zangers, majorettes (twirlgroep) en belangstellenden in de leeftijd van 6 tot ca. 14 jaar. Zij hebben 's middags als eerste in NL met succes deelgenomen aan de educatieve muziek workshop Conso & Disso van T. Metissimo. Tijdens deze introductie leerden ze (taal)klanken en tonen  te herkennen op de interval-klok.  Een carroussel aan muziek-expressiemogelijkheden volgde: "klankanalyse",  tellen, tikken, luisteren, muziek maken, de klok, het Notenhotel en nog veel meer. Een compleet nieuwe universele wijze van klanken en muziek(theorie) beleven, alles met een scheutje Science:  Horen, Zien, Doen en Beleven en echt iets leren! Perfect voor iedere (muziek)docent als "leidraad" in het onderwijs,  ideaal als voorbereiding op serieus muziekonderwijs en een goede fundering voor de student die ook echt verder wil. Of gewoon als exclusief onderwijs voor een vereniging, klas, school zoals T. Metissimo etc. Alles op maat afgestemd.  Als antwoord op de vragen:  Ja, na de vakantie krijgen jullie zelf een Conso & Disso. En voor de jongste van 6 jaar: Er wordt hard gewerkt aan jouw speciale vraag; Er komt een oplossing: Op-Maat!
De spannende puzzelprijsvraag leverde een lastige beslissing op voor de jury. De uitslag stelde het geduld gezond op de proef....Na de gezellige gezamenlijke maaltijd en een frisse neus buiten begon het slotconcert met vele prachtoptredens. Jongere en oudere twirlgroepen met lenige solodansen, een gedragen trompetsolo, het jeugdorkest dat enthousiast van zich liet horen o.l.v. dirigent Jan Wensink, een slagwerker en tot slot een daverende afsluiter van de slagwerkgroep o.l.v. Marc Gouswaart. de slagwerkers gingen maar door... 
Tot slot volgde de spannende bekendmaking van de Conso & Disso puzzelprijsvraag. Van de 29 leerlingen hadden er maar liefst 7 kinderen een 10 gescoord. Wat een kanjers! Er werden 3 prijzen uitgereikt.
Het middag- en avondprogramma lag in handen van Jeugdcoördinator ULTO mevr. Klaasje Dijkstra-Kuperus (RT), mevr. Cindy Kersten-Coenders (docent), overige en betrokken docenten/orkestleden i.s.m. T. Metissimo.  Het was een super-gezellige en leerzame bijeenkomst, voor ons allemaal! Dank namens T. Metissimo!
Zie: Ulto Winssen

124.  2 juli  2017      &   ONTKNOPING SCHAAK NK 2017 TE AMSTERDAM
Vandaag vond de NK schaakontknoping plaats om wie de titel: "Algemeen Nederlands SCHAAKKampioen 2017" mag dragen. Om 12 uur begonnen de laatste spannende schaakpartijen tussen de 8 dames en tussen de 8 heren
Bij de dames behield Anne Haast (rating 2266, TPR 2400) haar NK titel ook voor 2017 na barrage met Tea Lanchava (2295, TPR 2396) nadat beide op 5 punten waren geeindigd. De allerjongste speler Anna Maja eindigde net als vorig jaar op een 4e plaats met een positieve TPR. Het was voor haar een prachtgelegenheid als voorbereiding op de Olympische Spelen in Israel.
Voor de heren werd om 18:42 op de NK-site het bericht bevestigd van de Live partij dat Loek van Wely (2675, TPR 2683) en Sipke Ernst (2535, TPR 2703) weer een theoretische battle uitvochten. Na de remise van ronde 1 volgde de  barragepartij met om 18:54 uur het bericht dat Loek van Wely Nederlands kampioen 2017 is (vorige jaar eindigde hij 2e). Allen van harte proficiat!

Tijdens het NK schaken vond ook het Festival Schaken en Cultuur plaats waar lezingen, gedichten, muziek en voordrachten elkaar opvolgden i.s.m. meerdere Stichtingen.
Ook dit jaar lag de goede organisatie in handen van Paul Rump.  Zie: www.nkschaken.nl/

123.   28 juni 2017&     MUZIEK WORKSHOP CONSO & DISSO  IN  WINSSEN
Een verrassende jaarafsluiting is in de maak op maandag 3 juli bij ULTO te Winssen-Ewijk. Een grotere groep jeugdigen uit Winssen gaat deelnemen aan de educatieve muziek workshop Conso & Disso van T. Metissimo. br>Het belooft een gezellige en leerzame bijeenkomst te worden, wordt vervolgd,  Zie: Ulto Winssen

122.   27  juni 2017    STAKING LEERKRACHTEN BASISONDERWIJS
Op 16 augustus is aanvullende informatie gekomen die is verwerkt.
.
Een terecht signaal over werkdruk afgeven is goed. 1 vraagje:
Lost een hoger salaris de werkdruk op voor het schoolgaande kind en de leerkracht?
Het verlagen van de werkdruk en een aanpak voor achterstallig salaris onderhoud zijn mogelijk slechts 2 handreikingen naar oplossingen voor beter onderwijs.

De werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs is te hoog. Dat zijn terechte en ernstige feiten.
Stichting Talento Metissimo is opgericht om o.a. een piep-klein-beetje van het noodzakelijke /maatwerk en druk van de educatie op zich te nemen en te delen. Er zijn vele vormen van maatwerk en in het reguliere onderwijs ontbreekt (vaak) de tijd, kennis en/of ervaring om adequaat en effectief daarop te kunnen inspelen, terwijl dat wel hard nodig is. Goed maatwerk is vakoverschrijdend en kan daardoor worden uitbesteed. Bij steeds meer leerkrachten, docenten, ouders en jeugdigen groeit die erkenning. Sommige ambtenaren geven eerlijk toe nog niet helemaal precies te begrijpen dat sociale interventie direct samenhangt met effectief onderwijs en vice versa. Het is ook goed als dat wordt aangegeven, dank hiervoor, daar kunnen we iets mee! Velen betrokkenen ondervinden dagelijks hinder hiervan en zijn overtuigd,  maar hoe doorbreek je een systeem?
En de aanvullende informatie van 16 aug.: Heel simpel gezegd: "Van verwaarlozing of foutief (verplicht) onderwijs dag in en dag uit worden kinderen echt ziek". Bedenk wat de gevolgen kunnen zijn voor een potje pindakaas met het etiketje van een potje (smeer)vet?
Financieel rammelt het (op zijn Nederlands) nog steeds aan alle kanten, maar er is een beginnetje. Samen zoeken we verder. Steeds meer leerlingen en ouders weten ons te vinden en de eerste leerlingen mogen nu ook onder schooltijd komen. Soms een lesje, soms een uitleg en soms pittige opdrachten! Dit werkt werkdrukverlagend voor de hele groep. Velen halen opgelucht adem. Geen spagaat meer voor de leerkrachten. Als zij veilig kunnen werken (ook qua niveau) is er al een hele strijd gewonnen. Hierdoor vindt verschuiving van intra- naar extramuraal maatwerk plaats. Heel simpel: Laat de mensen doen waar ze goed in zijn, ieder met zijn talent. Het gaat om een leven lang functioneren.
Echter: Dit is toch iets anders dan achterstallig onderhoud van salarissen en dat verdient ook aandacht!

Daadwerkelijk draait het om noodzakelijke veiligheid met rust, reinheid, regelmaat met preventie en interventie voor de kinderen en de leerkrachten. (Basis)Scholen hebben een zelfregulering opgelegd gekregen zonder een landelijk eenduidig kwaliteitssysteem (zoals gekwalificeerde toetsen of schoolexamens met correcte puntentelling per vraag). Leerlingen zijn de dupe bij het ontbreken daarvan. Ouders zijn eindverantwoordelijke voor het aanbieden van onderwijs aan hun kinderen en staan volledig buiten deze spelregels!
Samen kunnen we wel signaleren en een bijdrage leveren aan oplossingen, als we worden gehoord en er iets mee wordt gedaan. Want alleen inventariseren schiet niet op. Zo zijn er nog vele wensen te vervullen.
De Politiek heeft hierin ZELF-REGULEREND een voorbeeldfunctie. We wachten op antwoorden, spannend!

121.  26 juni 2017           ELISA GESLAAGD VOOR VCA !
Bij T.M. vindt bijzondere talentontwikkeling plaats op allerlei niveaus. Elisa bestudeerde bijna een jaar lang de gevreesde Veiligheidscursus VCA. Diverse leerprocessen werden hier doorgrond en nieuwe effectieve leerstrategien  werden gevonden, aangereikt en ingezet!
Afgelopen donderdag hield Elisa een presentatie in de Kinkel te Bemmel en behaalde ze het Talentcertificaat van T. Metissimo. Vandaag was het VCA school-examen te Nijmegen en behoorde Elisa tot de 4 geslaagden van de 15 en behaalde ze de hoogste score en was ze het enige meisje dat slaagde.  Een prachtprestatie!
NaNa de grondige research vooraf vanuit de Conso & Disso methode die nieuwe inzichten gaf, was er een bijzondere inzet van de ouders en broer. Iedereen hoopt op mooie resultaten en je gunt het iedereen. Als het dan ook daadwerkelijk gebeurt zijn we superblij.  Proficiat Elisa, eerlijk verdiend! Nu is er tijd om te genieten, gebakjes te smullen, een extra appeltje voor paard Victor en op naar het volgende dwarsfluitboek!

120.   26  juni  2017        DELOITTE  NK  SCHAKEN 2017 IN AMSTERDAM VAN START
Vandaag maandag 26 juni 2016 start de Schaak-NK te Amsterdam, een prachtig Oer-Nederlands toernooi in de Tolhuistuin te Amsterdam dat tot en met 2 juli zal duren. De partijen beginnen 's middags om 14.30 uur zodat vele
's middags ook kunnen meegenieten!
Dit jaar is er een festival over Schaken en Cultuur met op woensdagmiddag ook jeugdactiviteiten.
De jeugdige Anna Maja Kazarian (17 jaar rating van 2253) is ook dit jaar van de partij en gaat het als allerjongste opnemen tegen de volwassen dames. Het damesteam bestaat uit:
Zhaoqin Peng (2386), Mariska de Mie (2270,  come-back), Tea Lanchava (2295), Anne Haast (2266), Arlette van Weersel (2203), Lisa Hortensius (2155) en Maaike Keetman (2144).
Wij wensen allen veel speelplezier en Anna Maja superveel succes! Wordt vervolgd! Zie: www.nkschaken.nl

119.   15 juni  2017        DE EERSTE 12 TALENT-CERTIFICATEN 2017  BIJ T. METISSIMO 
Tijdens de informatie- en slotavond vond de uitreiking plaats van de eerste T.Metissimo certificaten met blauwe icoon dat staat voor zelfstandige talentontwikkeling. Het blauwe talent-icoon certificaat is behaald door:
- Nieuwe muziekSprookje van Spurn door: Marlon, Coen, Rens, Nika en Ikira met in totaal 11 optredens.
- Optredens van Ella met de presentatie over Felis Canis, Elisa met de VCA cursus, Coen voor alles rondom de
  Hydro Aquaponics, Ikira met het lied "They are the stars", haar nieuwe ideeen over de langere altviooltoets en
  nieuwe technieken en altviool concerten, Anna-Maja voor haar vele bijdragen aan de Schaakwereld en
  Valentin
en Kaj voor hun boek, website, helm (research &  bijdrage Arduino-bijdrage volgt nog).
- Eerder werden 2 talentmoeders Maja en Arja gehuldigd voor hun internationale inzet voor talentvolle schaakkinderen
  in o.a. Porec en Rusland (Nationale Schaakconcert 2017)

Inmiddels werken ook andere leerlingen hard aan het behalen van de door hen gekozen nieuwe uitdagingen.
Wij wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier! Uitreiking van o.a. research certificaten volgt op een nader tijdstip. Zie ook vermelding onder nr. 117.
Zie:  Feestje bij Talento Metissimo (en de eerste 12 certificaten, art. 45).

118.   15 juni  2017        MARGRIET MAAKT  TALENT - TOREN ALS SYMBOOL VOOR T. METISSIMO
Als verrassing had Margriet, een van de talentouders, op de slotavond wel een heel bijzondere bijdrage.
Het bestuur en de kinderen mochten een grote Talent-Toren onthullen die ontworpen en gemaakt had als symbool voor T. Metissimo! Het is een prachtige witte schaaktoren met bovenin gekleurde "vingers". Op de toren zelf staan vrolijk gekleurde tekens uit de talentmaterialen die T. Metissimo gebruikt zoals b.v. de muzieknoten en ook het logo van T. Metissimio erop. De puntjes moeten er nog opgezet worden!!! Geciteerd volgens Margriet:
"De vele gekleurde elementen bovenin de Toren zijn de vele verschillende talenten (kinderen) bij T. Metissimo. Iedereen is welkom en is een talent bij T. Metissimo ongeacht kleur, geloof, afkomst, geaardheid, taal, intelligentie, lengte, geslacht, leeftijd, door de bijzondere educatie van T. Metissimo."

Dit is Margriet haar 3e originele kunst-project dat ze volbrengt van papier mache. Prachtig gemaakt Margriet, we zijn bijzonder onder de indruk, zo'n grote Toren:  Vooral ook de interpretatie! Enorme dank!
Hoe bijzonder: Naast de 3 Zwarte Heraldische SchaakTorens is Bemmel nu ook een Witte Talent Toren rijker!
Zie:  Een WareTalent Toren (artikel 48)

117.   15 juni  2017         GESLAAGD OPTREDEN VAN  ELLA, ELISA, COEN EN IKIRA IN DE KINKEL
Op donderdag 15 juni heeft een gezellige informatie- en slotavond plaatsgevonden in Cultureel Centrum de Kinkel te Bemmel door en voor talenten, ouders en begeleiders over hun verrijkingstaken onder en/of na schooltijd. Na een welkomstwoord door Karen was er een korte introductie over de nieuwe talenteducatie van T. Metissimo omdat vanuit de Conso & Disso methode wederom nieuwe effectieve leerstrategieen zijn gevonden. Ditmaal op taal- en rekengebied. Vandaag vertelden de leerlingen daar zelf over. De unieke educatie-materialen lagen ter inzage op ca. 12 tafels.

- Als jongste talent kreeg Ella Renting (11 jaar) de spannende gelegenheid om als eerste over haar verrijkingstaak te vertellen. Ella begon met een Engelse introductie en hield een poster-presentatie over haar huispoes: Loesje. Ze had een Latijnse stambooom van de Felis Catis gemaakt van o.a. de 2 kenmerken: slagtanden en het brullen. Ook vertelde ze over de verschillende chromosoom-aantallen, het territorium aangevuld met speciale Metis-Weetjes van de huiskat etc. Ella presenteerde volledig uit haar hoofd (na slechts 1x thuis oefenen).
- Elisa Wagter (16) presenteerde haar Veiligheid Cursus die ze het afgelopen jaar had gevolgd. Vele termen werden zowel vakinhoudelijk als taaltechnisch hoor- en zichtbaar gemaakt via een powerpointpresentatie. Voor deze cursus is een speciale leerstategie opgezet vanuit de Conso & Disso methode. Elisa toonde atributen zoals de veiligheidschoen, labjas, diverse handschoenen, brillen etc.. Op 26 juni heeft ze het VCA-examen, spannend...
- Daarna was het woord aan Coen Wagter (18) die indrukwekkend vertelde over zijn bijzondere kweekwijze van o.a. sla, tomaten, Basilicum Rexna op hydro- en aquaponics. Coen deed naast zijn opleiding als teeltmanager en stage zelfstandig onderzoek naar deze nieuwe kweekmethoden. In geuren en kleuren beantwoordde hij de vele vragen over het proces van nitrificering en de diverse omzettingen. Problematiek blijft het financieel rendabel maken. Binnen T.M. wordt meegedacht over oplossingen, hier komen steeds vaker mooie kennisbronnen samen.
- Tot slot zong Ikira Wortel (16) haar nieuw gecomponeerde lied: "They are the stars" met eigen piano/keyboardspel . Dit was de laatste VWO/Gymnasium muziekeis waarvan ze alles volledig extramuraal heeft volbracht! (16 jaar, eigen song, recitals, soloconcerten, kamer- en orkestspel, verbetering Viola-toets + nieuwe techniek, research Conso & Disso). Binnenkort komt "They are the Stars"  met de originele pianobegeleiding op YouTube...eerst studeren voor de SE-week, dat gaat voor!
Kortom: Een dikke PROFICIAT voor jullie allemaal met een terecht behaald certificaat voor deze pittige verrijkingstaken met toetsingen die jullie prachtig hebben volbracht! Namens het voltallige T.M. bestuur: Marc, Rob, Ger en Karen. Lees verder onder nr. 119....

116.   15 juni  2017        JAARVERSLAG T. METISSIMO 2016
Na afloop van de geslaagde bijeenkomst was er een nabespreking van het bestuur waarbij het jaarverslag door het voltallige bestuur van Ger, Rob, Marc en Karen kon worden ondertekend. Een ANBI Stichting is verplicht openheid te geven. Zie: Jaarverslag Talentometissimo 2016 (publ. J1)

115.   15 juni  2017        TM  INFO-AVOND VOOR OUDERS,  BEGELEIDERS & TALENTEN
Op donderdag 15 juni is er een informatie avond in het Cultureel Centrum de Kinkel te Bemmel door en voor talenten, ouders en begeleiders. U kunt vanaf ca. 19.00 uur binnen lopen.  Aansluitend start vanaf 19.30 uur een welkom door teamleden van T. Metissimo. Naast een korte uitleg over wat T.M. zoal doet, spreken ook enkele ouders en vertellen jeugdige sprekers over hun verrijkingstaken, research en resultaten. Van harte welkom!
Consumpties voor eigen rekening. Zie: Informatieavond bij Talento Metissimo (art. 44)

114.   15 mei 2017              KIDS RIGHT GIVES A VOICE TO THE VOICELESS
T. Metissimo streeft naar optimale talentontwikkeling:
Veilig, no nonsens, praktisch, leerzaam, gezond, voor jong en oud, ook in Nederland!
Zie hier de organisatie over de kinderrechten: https://kidsrights.org/nl/Kidsright
Steunt u ook Talento Metissimo? Meld u aan als talent-ouder(s), sympathisant of wordt donor!
WELKOM!  Zie Sponsor

113.   15 mei  2017         NEDERLAND DAALT NAAR 15E PLEK KIDS-RIGHT-INDEX WERELD RANGLIJST
Een recente ouderbijeenkomst leverde bijzondere informatie op. Hier enkele nootjes. Misschien denken meer mensen er ook zo over of zijn er goede tegen-argumenten. Laat het ons graag horen!

Op 15 mei  is bekend geworden dat Nederland verder is gedaald op de wereldlijst van kinderrechten. Sinds vorig jaar horen we helaas niet meer bij de top 10 en bevinden we ons nu halverwege de top 10 en 20: Plaats 15.
Als reden wordt "de decentralisatie" aangevoerd waardoor de aanpak zou zijn vertraagd van aantoonbaar ongelijke toegang tot de Zorg en tot het Onderwijs. De landelijke politiek zou deze problematiek onvoldoende voorbereid bij de gemeenten hebben neergelegd. Is dit een correcte conclusie? Enkele feiten vanuit de praktijk:
Kwaliteit en Veiligheid
Zowel in de Nederlandse Gezondheidszorg als in het Onderwijs zijn er geen eenduidige kwaliteits-systemen voor op de werkvloer. Logisch want de NL'se politiek heeft wettelijk bepaald dat er ook Zelfregulerende "Kwaliteit" is. Zo is Dalton geen Montessori of Vrije Schoolonderwijs en zo kent de Gezondheidszorg ook haar eigen specialisaties.
BasisVeiligheid en Centraal Eindexamen normeringen worden wel landelijk bepaald. Goede geschillenmogelijkheden dragen bij via aan betrouwbare jurisprudentie met op "den lange duur" verbetering van kwaliteits-systemen. En die geschillen-mogelijkheden lijken precies het heikele punt. Niet klagen maar pleiten dus...maar het is inmiddels allemaal zo'n gedoe geworden dat ook de burger liever "zelf-reguleert".
Ernstige tendens anno 2016-17: Steeds jongere kinderen blijven thuis van school! Erkenning is nodig.
Rem op Talentontwikkeling in het Onderwijs wordt veroorzaakt door o.a. :
- Doordat er weinig "zelf te regelen is" als je wettelijk afhankelijk bent...zoals kinderen op school (deels terecht)
- Zelfregelende klachtenprocedures met standaardprocedures: "In De Wacht" is "Onmacht" leiden tot achteruitgang
  van kwaliteit omdat zo mis-communicaties ontstaan.
- Een landelijke melding komt terecht bij een plaatselijk team zonder terugkoppeling.  Ouders blijven wel
  eindverantwoordelijk.
- Pleiten kan via een prive-advocaat, rechtsbijstandsverzekering, via de KinderOmbudsman, via een vraagstelling aan
  de 2e Kamer of schrijf een brief aan het kabinet van de Koning. Een melding of vraag dus, verwacht geen
  persoonlijke oplossing.
- Pleitprocedures geven teveel gedoe in NL waardoor het alleen-recht van scholen en zorginstellingen toeneemt ook bij
  discriminatie en ongelijke behandeling. Melden is gebleken weinig of nauwelijks zinvol.
- Zelf-regulering neemt toe, ook bij de burger zelf...
Adequaat handelen ontbreekt
- Te veel instanties verzamelen en produceren allerlei gegevens i.t.t. het bieden van adequate hulp of goede
   interventiemogelijkheden.
Bots-effect tussen veiligheid, meldingsplicht en privacy/integriteit.
- Op scholen, clubs, verenigingen en zorginstellingen liggen privegegevens op straat, waardoor de (fysieke en/of
  mentale) veiligheid voor de kinderen in het gedrang komt:  Een belangrijke onderschatte factor.
- Dagelijks komen in het onderwijs en gezondheidszorg foutieve diagnoses voor,  met ernstige gevolgen.
  Zou een zelfregulerende richtlijn daadwerkelijk kunnen bijdragen aan herstel van foutieve diagnoses?
Enkele oorzaken van Rem op Talentontwikkeling in Nederland door de politiek:
- Maatwerk is zeer breed interpreteerbaar en noodzakelijk en is op scholen vaak niet haalbaar, of betaalbaar.
Examinatie is een knelpunt:
- Herkansingsmogelijkheden eindexamen voor minderjarigen wijken af  t.o.v. volwassen onderwijs.
- Een 2e VO-examen-herkansing is een gemis voor allen, vooral diegenen die meer vakken doen.
  Dit verlaagt de werk-druk echter niet, vanaf mei zijn er nl. geen lessen meer voor de eindexamenklassen.
- Scholen regelen zelf het PTA. Informatieplicht, toezicht en terugkoppeling naar leerlingen en ouders en betrokkenen is
  onvoldoende duidelijk.
- Kwaliteit ontbreekt op schriftelijke en mondelinge schoolexamenS. Dit werkt gesjoemel en willekeur in de hand.
  Een correcte puntentelling per vraag aan het begin van het schoolexamen is een onderdeel van deze kwaliteitstoetsen.

Voorstellen voor Politieke Bijdragen aan Verbetering van Talentontwikkeling vanuit T. Metissimo:
- De hoeveelheid School- en Landelijke Her-Examens zijn eerlijker als zij naar rato van het aantal uur-vakken
  plaatsvinden; Hiermee wordt een belangrijke rem op talentontwikkeling opgeheven.
- Doorvoeren van de Vrije Profielkeuze voor die leerling die dat aankan, met een minimale uren-eis, wel volledig los
  van het PWS. Het is beter inplanbaar, gebeurt al vele jaren, werkt motiverend en verhoogt het leer-plezier.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor (staat)examens in de gehele maand mei en juni zonder dubbele vakken op 1 dag
   tijdens de reguliere landelijke examens zijn welkom! Voor alle vakken, ook Grieks,  Latijn of Beta vakken.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor herkansingen in juli en augustus. Alle scholen staan leeg in de zomermaanden
  en er zijn legio examenbureaus die zich specialiseren hierin. Bij een goede aanpak is dat werkdrukverlagend en
  sfeerverhogend in het reguliere onderwijs. Dan is er ook een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs.
- Aanvulling op Wet Sociale Zekerheid biedt mogelijkheden, omdat deze op "pestgedrag" na, behoorlijk leeg is.
  Bijvoorbeeld: De informatieplicht van scholen verduidelijken met een extern meldpunt voor klachtenprocedures net
  zoals LAKS, maar dan een meldpunt voor extramurale schoolse en ziekenhuis zaken. Er is nu echt veel te vaak
  "in de wacht" en dat is "onmacht". Dan is er hulp nodig. Deze problematiek is landelijk. Niet alleen meten is weten,
  onafhankelijke gelijkwaardige  informatie voor de burger. Dit als aanvulling op het kopje "ädequaat handelen".
   Laks bewijst de effectiviteit voor de examens. Iedereen is er blij mee! Dat kan ook voor reguliere zaken.

Waarborging van kwaliteit in het onderwijs verdient echt meer aandacht!
Zie hier de Wereld Indexlijst

T. Metissimo streeft naar optimale talentontwikkeling, gezond en leerzaam, voor jong en oud.
Meld u ook aan als talent-ouder(s) of sympathisant bij Talento Metissimo:  Iedere steun is welkom. Zie Sponsor

112.   15 juni  2017        EXAMEN UITSLAGEN VO
Het is fijn dat er al zoveel openheid is over de voortgang van de examens en dat er wordt gewerkt aan een goede voorlichting door Buro LAKS. Landelijk is LAKS ook dit jaar overspoeld door vele vragen en klachten rondom schoolexamens en "zelf" regulering etc. Een aantal keer was LAKS helaas niet bereikbaar (vermoedelijk overbezet) en kwamen diverse vragen bij T.M. terecht die zo goed mogelijk zijn opgelost. Door T. Metissimo werd vorig jaar de rem op talentontwikkeling al gemeld na vele binnengekomen meldingen uit o.a. de regio Gelderland vanwege onduidelijke en niet werkende PTA's, we wachten de inventariseringen af! Inmiddels zijn we over de grens van Gelderland heen...
Of deze trent zich voortzet is nog niet te voorspellen.

111.   8 juni  2017          OORKONDE LANSINGERLAND VOOR NK SCHAAK MARIJN
Het bestuur van SV de 3-Torens te Lansingerland heeft Marijn den Hartog opgegeven voor de titel Sporttalent 2017 van de Gemeente Lansingerland. Motiverende reden is dat Marijn het Nederlands Kampioenschap Schaken tot 16 jaar heeft behaald. Hij leverde daarnaast een opmerkelijke prestatie door wereldkampioen Magnus Carlsen in een simultaan te verslaan in het Sophia kinderziekenhuis!
Bijzonder is dat Lansingerland bijzonder veel talenten kent: NK, EK en zelfs een WK! De titel van sporttalent van Lansingerland van het jaar 2017 ging naar het 8-jarige atletiektalent Julia Crins met maar liefst 32 records op haar naam. Marijn ontving voor zijn bijzondere prestaties een mooie oorkonde van de gemeente Lansingerland.
Proficiat Marijn, familie, Gemeente Lansingerland en natuurlijk SV De 3 Torens!
(Terzijde: Wat leuk Marijn,  dat jullie ook 3 Torens hebben net als het Bemmelse Toren Trio!)

110.   11 mei 2017         UITSLAGEN BEKEND CENTRALE EINDTOETSEN BASISSCHOLEN
Een Basisschool-Eindtoets is sinds 2015 een door de Overheid verplichte gesteld eis. Scholen kunnen kiezen uit 6 verschillende toetsen waaronder de Cito en de IEP toetsen. Op 11en 12 mei zijn de uitslagen van de Centrale Eindtoetsen aan de scholen bekend gemaakt en in de loop van de komende dagen krijgen de leerlingen en hun ouders persoonlijk de uitslag.
Het resultaat van de eindtoets lijkt een kleinere rol te spelen sinds dat in 2015 de toets in april wordt afgenomen in plaats van in februari. Het schooladvies moet immers voor 1 maart zijn afgegeven aan de leerlingen en hun ouders.
Feed-back op het toets-resultaat en het school-advies is wel degelijk mogelijk:
- Bij een te lage score blijft het schooladvies vrijwel altijd gehandhaafd.
- Bij een hogere score is heroverweging mogelijk voor de schoolkeuze, type brugklas, onderwijs of niveau.
Weetje:
Uit onderzoek van Staatssecretaris Sander Dekker is in januari 2017 gebleken dat de niveau-normen van de 6 verschillende eindtoetsen onderling niet met elkaar overeenkomen, nader onderzoek wordt nog verricht.
Conclusie volgens T.M.: Dit geeft tegelijk aan hoe moeilijk het is om een betrouwbaar schooladvies af te kunnen geven als zelfs 6 instanties gezamenlijk hierover van interpretatie verschillen! Onderwijs blijft mensenwerk.
Middelbare scholen kunnen aanvullende eisen stellen zoals IQ-scores of orthopedagogische rapporten. En zoals eerder vermeld: Er zijn zelfs scholen die dubbele IQ scores vragen.
Passie, doorzettingsvermogen en leerhouding zijn van essentieel belang.
Tips: Kies voor veiligheid EN kies waar je goed in bent want dan leer je met plezier!
Veel succes en wijsheid bij het nemen van de juiste of zo goed mogelijke beslissing.

109.    10 mei 2017         START EINDEXAMENS 2017 MIDDELBARE SCHOLEN
De middelbaar schooleindexamens zijn weer van start gegaan in NL.
Wij wensen alle kandidaten VEEL SUCCES met de voorbereidingen en de examens!
Capriolen tijdens examens: Overal gaat wel eens iets mis...
Vele instanties invenstariseren allerlei gegevens en bij velen blijft het daarbij. Bureau LAKS is ieder jaar een dankbaar meldpunt voor vele duizenden scholieren over allerlei examenstunten. Let op; Dit is een meldpunt!  Landelijke gegevens kunnen van invloed zijn op de eind uitslagen. Echter persoonlijke oplossingen moeten leerlingen en ouders zelf creeeren. Het onderwijs is volledig zelfregulerend en de creativiteit en starheid wisselt per school.
Twijfel je over je melding of heb je een hulpvraag of wil je anoniem blijven dan kan dat via T. Metissimo.
Wij blijven streven naar adequate oplossingen en het samen ontmantelen van de hiaten in het onderwijs:
Ieder jaar weer: Dank voor jullie vertrouwen!

WyberBlauwWyberBlauwBELEEF BEMMEL!   17-9-17  van  12 - 17.00 uur
    
SCIENCE  &  C
ULTUUR
- PLEIN
WIELERRONDE    
CREATIEVE PROMENADE

108.  28 april  2017      BELEEF BEMMEL:  EEN WIELERRONDE MET CREA-DOE, SCIENCE & CULTUUR


Meer dan 60 winkeliers organiseren op zondag 17 september 2017 vanaf 13.00 uur een Koopzondag met een Crea-Doemarkt in Bemmel. Zij vroegen of  T. Metissimo misschien ook een ideetje had en mee wilde doen... 
Hier borrelt en bruist het altijd, en zo ontstond het idee om een echt Science-plein(tje) te maken voor jong, ouder en oud.  En hoera, men vond ons idee goed! Vorig jaar: Verrassend Compleet en dit jaar: Compleet Verrassend!


Als antwoord op de vraag:  "Van welke planeet komen jullie?" 
.....een wedervraagje: "Is er al buitenaards leven gevonden dan...?"
We filosoferen/fantaseren verder op 17 september op het Science-Plein van Bemmel!

Lijkt het je leuk,  leerzaam en gezellig om ons mee te helpen op het Science Plein van Bemmel ?
Van harte welkom! Stuur een mailtje naar: Talentometissimo@gmail.com   Zie website: Beleef Bemmel

107.  28 april  2017            WAT WORDT HET VOLGENDE ARTIKEL EN VAN WELKE PLANEET...?
Net als iedereeen ontvangt ook deze Stichting "wel eens" electronische berichtgevingen.
Daar zat vorige week een interessante vraag tussen: "Van welke planeet komen jullie...? " 
Die vraag kwam als antwoord op een rondmailing over een nieuw idee en wie het leuk vond om mee te helpen?
Er was wel wat verbazing en het maakte wat vragen los, zoals van deze slimmerik hierboven (!).
Het antwoord laat nog even op zich wachten ...(voor zover een serieus antwoord wordt verwacht.)
De activiteiten worden leuk en ook weer een iets "anders"...

106.   28 april  2017           EINDSTAND NK JEUGDSCHAAK IN ZWOLLE: deel 2
Na 3 jaar Jeugd NK toernooien georganiseerd door Pathena te Rotterdam vindt dit jaar het NK Jeugd Schaak in grachtenstad Zwolle plaats. Op Koningsdag was er een heuse Schaakmarkt en in de binnenstad werd een Koningssimultaan gegeven. De hele stad in de schaak-ban: Een gezellig feest!

Bij de NK A Jeugd speelde Marijn den Hartog  (NKJ B kampioen 2016) een bijzondere 2e winnende partij tegen Lucas van Foreest. Op het toernooi eindigden Lucas en Robby Kevlisvilli beide 16 jaar (!) gelijk in de slotfase. Daarna volgde een barrage met een 0-2 eindstand. Een verrassende ontknoping. Robby is NKA Kampioen met vermelding in de eregalerij. Robby kennen we van het trio Anna-Maja, Marijn en Robby van de WK 2016 in Rusland. 
Marijn scoorde met 5 uit 9  op het NKJ, 1e jaar in de A-top-klasse.
Een mooi resultaat tussen de Gymnasium-Plus-5 schoolexamens door.
 
Proficiat aan alle spelers en winnaars!  Zie hier de schaakeindresultaten.

105.   26 april  2017        SUMMER SIENCE VOOR IEDEREEN: JONG, OUDER, GEZOND OF HERSTELLENDE!
Zo snel hadden we geen reacties verwacht...hier zijn enkele antwoorden:
De zomercursussen van T. Metissimo zijn geschikt voor IEDEREEN met interesse,  vanaf ca. 11 - 12 jaar zoals:
- Jong, ouder, oud.
- Gezond of herstellende! Dus ook voor de bijzondere groep jeugdigen en volwassenen met sterk verminderde
  weerstand, zoals leukemie,  (non) Hodgkin en/of transplantatiepatienten. Naast preventiebehoeften beschikken
  zij vaak over bijzondere kennis. Binnen T. Metissimo is medische kennis/ervaring theoretisch en  praktisch aanwezig.
- Kinderen jonger dan 11-12 jaar kunnen en mogen eerder instromen als ze uitdaging zoeken zoals (hoog)begaafden,
  of meervoudig getalenteerden en/of bij bijzondere interesses.

Door het maatwerk kan een cursus vaker worden gevolgd, want diepgang en tempo bepaal je hier zelf.
Voor cursusinformatie zie: cursus of neemt u bij vragen gerust contact op via mail/telefoon.

WyberBlauwWyberBlauwWyberZilverWyberZilverSUMMER SCIENCE & CULTUUR  T. METISSIMO
TALENTEN JONG & OUDER
juli 2017 Bemmel

104.   24 april  2017       AANKONDIGING: SUMMER-SCIENCE  CURSUSSEN  BIJ  T. METISSIMO
Summer sience voor jong, ouder, gezond of herstellend!
In de gehele maand juli zijn bij T. Metissimo diverse cursussen te volgen.  Diepgang en tempo bepaal je zelf.
Voor cursusinformatie zie: cursus of neemt u bij vragen gerust contact op via mail/telefoon.

103.  22 april  2017       SOLFEGE  MET  SCIENCE:    WAT  IS  DAT  NU  PRECIES?
Hier een voorbeeldje uit het cursusmateriaal Taal der Tonen:
De deurbel klinkt: "Ding - Dong," je hoort 2 tonen. (Voor de filosofen die meelezen: Zijn ze er echt?)
Dinge Dong is ook de naam van het winnende lied op het Internationale Pop-Songfestival in 1975,
door de NL'se groep Teach-in.
De begintonen van deze melodie komen overeen met het beroemde Barok-Bourree van J.S. Bach
waar vele op improviseren; klassiek, pop, jazz. Ook de Padde(n)stoelen van Bach uit de Efteling
(zoals wij ze noemen) vormen zo'n inspiratiebron voor jong, ouder en oud.
De afstand tussen Ding en Dong is een toonsafstand. We noemen dat een interval.

In de nieuwe Muziek-Science educatie Taal der Tonen is o.a. een "Science van Solfège" gemaakt.
Hiervoor zijn de intervallen in 2 hoofdgroepen ingedeeld:
1.  De natuurlijke-intervallen:  intact, natuurlijk, evolutionair gelijk, rudimentair, en
2.  De kunstmatige-intervallen: onderhevig aan selectie, afgestemd, aangepast aan de situatie.
Omdat intervallen varieren in afstand tot elkaar noemen we de betrokken tonen springtonen.

Level BasisWijs: Science van Solfège
A. Binnen de Science bestuderen we natuurtonen en leer je natuurintervallen (her)kennen.
Via een bubbel-duet maken we intervallen (zien wat je hoort).
B. Door intervallen te vergelijken leer je ze (her)kennen. Daar zijn verschillende manieren voor.
In de muziek heet dat oefenen met je oren Solfège.
In Taal der Tonen is gekozen om te oefenen met je oren en je ogen op een logische wijze. Want
beide kunnen je "beduvelen" (o.a. Mc. Gurk-effect).
Er wordt uitgegaan van de functie van 2 hoofdvormen:
- Conso, dat staat voor consonante klanken. Prachtig klinkende vredige toonsafstanden.
- Disso,  dat betekent dissonant. Griezelige klanken, zoals de Tritonus die "dwingend" om
een oplossing vraagt. In een melodie hebben ze elkaar vaak nodig.
De ontwikkelde intervalklok biedt inzicht in het toonssysteem waardoor de toonsafstanden gemakkelijker te onthouden en te begrijpen zijn. Zo is ook de Conso-/Dissomethode ontstaan.

Cijfers, letters, noten en andere tekens voor klanken
Voor wiskunde bewijsvoering gebruiken we cijfers en getallen, zo krijg je wiskundetaal. Scheikunde maakt
gebruik van chemische elementen uit een Periodiek Systeem. In de biologie vormen o.a. aminozuren de DNA code,  een soort "levensrecept".  En vele culturen hebben een eigen alfabet voor hun taal en/of dialect zoals b.v.
de toontaal Swahili.
De Sound of Science herbergt eigenlijk alles wat met geluid te maken heeft b.v. klanken, tonen, melodische
en harmonische reeksen. De intervallen komen we in meerdere vakgebieden tegen zoals: muziek, wiskunde, natuurkunde, biologie, informatica etc.. Ze zijn een praktisch hulpmiddel voor het bestuderen van geluid.
Kortom: Science.  Hierdoor kan een beter inzicht in de geluiden om ons heen ontstaan.

Het is bewezen dat je van muziek slimmer kunt worden, zie: www.muziekmaaktslim.nl.
De research van T. Metissimo gaat door, voor meer inzicht in de betekenis van geluid, logisch toch?

                                                            Voor insiders: Lokrisch toch? (Triton-grapje met leidtoon)

Voor cursusinformatie zie: cursus of neemt u bij vragen gerust contact op via mail/telefoon.

WyberBlauwWyberBlauwBlokBlauwBlokBlauwINFORMATIE   AVOND   T.  METISSIMO
TALENTEN  OUDERS  BEGELEIDERS
Donderdag 15 juni 2017:  19.30 uur
CC de Kinkel  Bemmel

102.  20 april  2017  2        AANKONDIGING:  INFO-AVOND  OUDERS,  BEGELEIDERS & TALENTEN
Op donderdag 15 juni is er een informatie avond in het Cultureel Centrum de Kinkel te Bemmel door en voor talenten, ouders en begeleiders. U kunt vanaf ca. 19.00 uur binnen lopen.  Aansluitend start vanaf 19.30 uur informatie door teamleden van T. Metissimo. Naast een korte uitleg over wat T.M. zoal doet, spreken ook enkele ouders en vertellen jeugdige sprekers over hun verrijkingstaken, research en resultaten.  Van harte welkom!
Consumpties voor eigen rekening.

101.   18 april  2017         T.M.  MUZIEKCURSUS IN ZEIST
OOver 2 weken start in Zeist/Bunnik de introductie cursus: "Taal der Tonen" op het Basiswijs Level.
Aansluiten mag en kan nog.  We houden u op de hoogte! br>Graag vooraf een mailtje naar info@TalentoMetissimo.nl  of  Talentometissom@gmail.com

100.   16 april  2017         WELKOM SOREN VILJO LANGERWERF!    HET 100-STE ARTIKEL!
Op zondag 16 april, 1e Paasdag 2017, is het jongste talent van T. Metissimo geboren: Soren Viljo Langerwerf. Hij is kerngezond, met alles erop en eraan en 100% original!  Soren, moeder en vader maken het goed.
Proficiat saampjes. Wij wensen Soren, Renza en Aleksis een fantastische kraamtijd,
namens alle kinderen, betrokkenen en het Team van T. Metissimo.

99.   15 april  2017            NK JEUGDSCHAAK IN ZWOLLE: Deel 1
Tussen Pasen en Koningsdag valt het NK schaaktoernooi en wel van 23 tot en met 29 april.
Er worden 7 ronden gespeeld door de dames A en B,  dat is dus precies iedere dag een ronde.
De heren A en B spelen 9 ronden met op maandag en woensdag een dubbele partij!
NK B winnaar Marijn den Hartog speelt mee in de sterke A-schaaktop.
Wij wensen hem superveel succes toe!
Anna-Maja speelt sinds haar 16e niet meer mee op het NK jeugdschaak en zal in Zwolle niet aanwezig zijn.
Ze speelt wel mee in het volwassenen NK dames schaak.

Voor alle spelers, begeleiders en organisatoren in Zwolle: Veel succes!
Zie hier de deelnemerslijsten en de schaakresultaten

98.   15 april  2017        CITO &  IEP TOETSEN:  SUCCES LEERLINGEN BS!
Op 18, 19 en 20 april breken er spannende dagen aan voor vele basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 voor de landelijke CITO - of IEP toets of (de 4) overige vervangende toetsen. Als je ziek of geoorloofd afwezig bent komt er een inhaalmoment. Het inhaalverbod geldt gelukkig niet op basisscholen.
Jullie weten allemaal best wat je kunt. Blijf in jezelf geloven! In ieder geval op tijd naar bed, 's ochtends genoeg drinken. Tijdens de toets vooral goed lezen en controleer je antwoord!  Succes, en maak er iets moois van!
Voor ouders:
Naast het schooladvies en deze moment toets-opname is het ook mogelijk om bredere testen aan te vragen bij b.v. een orthopedagoog. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Het kan meer duidelijkheid geven over een keuze op 10, 11 of  12 jarige leeftijd. Mogelijkheden zijn: Versnellen,  verbreden, allebei, thuis nog meer extra dingen of gewoon normaal want het is al gek genoeg en ook de pubertijd komt eraan. Een VO-school kan aanvullende testen vragen en soms worden zelfs dubbele IQ-testen gevraagd...
Ter info: Een Technasium en Gymnasium zijn beide gewone VWO opleidingen met extra vakken, de een meer technisch en de ander meer taalkundig gericht. Echter op veel VWO-scholen zijn extra vakken mogelijk. 
Het Basis-LeerlingVolgSysteem (LVS) kan enig inzicht geven omdat schooltoetsen onder "gelijkwaardige omstandigheden" worden afgenomen.  Let op:  Ouders blijven eindverantwoordelijk!

97.   9 april  2017          MOOIE PRESTATIES BIJ ST. CAECILIA'S  SOUND OF LIBERTY:  slotdeel III
Op zondag 9 april waande je je bij binnenkomst in de st. Martinus kerk te Doornenburg terug in de 40ér jaren door
de ontvangst van in uniform geklede heren. Zij stonden aan het begin van het decor "Kerkstraat" met straatlantaarns
 uit 1940-50. Namens organisator en gastheer van Harmonie St. Caecilia sprak voorzitter Rob van de Sant een openingswoord. Het concert was een golf van impressies: beelden, kleuren, lichteffecten en signaaltechnieken;
Een verhaal van doodse stilte met tranen van ontroering naar intense vreugde: De bevrijding!

De musici van Harmonie St. Caecilia, onder bezielende leiding van dirigent Emile Stoffels, vingen dit bevrijdingsconcert aan met een spannend Awakening van B. Appermont. Een treffende sfeer werd neergezet met  "Soldaat van Oranje" (R. van Otterloo).  Voorzitter Luuk Timmers van De Historische Kring Doornenburg liet tijdens zijn vertelling foto's en beelden uit het archief zien over zoal: Doornenburg in de Frontlinie.
Ikira Wortel (16) vertolke met warm muzikaal gevoel en samenspel de vioolpartij van Theme from Schinder's List van John Williams op gelijke toonhoogte op de altviool (!) inclusief die hoge slotnoot met vibrato (12e positie). Miriam de Vroome, Caia Mangelsdorf en Janet Kooper vormden het in origineel leger-uniform geklede trio Bubbles and Boas; Toepasselijk en erg mooi droegen zij The Shrine of St. Caecilia voor. Ook in prachtig folkloristische outfit speelde doedelzakspeler Henk Meussen van de Nederlandse afdeling van "Pipes and Drums van de Royal Britisch Legion" uit Ede/Barneveld. Samen met de musici van St. Caecilia werd het Amazing Grace (trad.) en The Rose of Kelvingrove (D. Knox) indrukwekkend en in goede samenklank gespeeld en dat is bijzonder moeilijk voor doedelzak vanwege de stemming. The Longest Day March (arr. E. Stoffels), Song of Liberation (J. de Haan) en "Soldaat van Oranje" uit de musical (arr. P.K. Schaars) vulden toepasselijk het geheel aan. De Last Post trompetsolo door Bert van Deurnen ter nagedachtenis aan de grote getale slachtoffers van vele nationaliteiten werd krachtig neergezet. In samenspraak bracht het Trio Bubbles and Boas + swingend ensemble met contrabas en blauwe glitterhoedjes de flitsende bevrijdings-medley van Emile Stoffels; Meeklappen en deinen konden we op "de Appeltjes van Oranje" om daarna verder te genieten van Elmer's Tune van The Andrew Sisters en the Stars on 45.
Na een daverend applaus en staande ovatie volgde het dankwoord namens de voorzitter van Harmonie st. Caecilia met een bloemenregen voor de vele musici en superbedankjes aan iedereen die betrokken was bij deze totstandkoming.

Namens Ikira en het team van T. Metissimo: Dank musici van st. Caecilia Doornenburg! Voor het samen mogen vertolken van deze mooie (alt)vioolpartij en de fijne samenwerking met iedereen die hierbij betrokken was, het applaus en de mooie bloemen en Emile: Het was fantastisch, dank!

Vooraankondigingen:
St. Caecilia Sound of Liberty en Bubbles en Boas bevrijden Doornenburg en
Getalenteerd violiste treedt op met harmonie. (art. 37)
Overdag:
  Programma
Recensie: 
Indrukwekkend bevrijdingsconcert harmonie Sint-Caecilia Doornenburg (art. 42 )
Website Sint Caecilia:  Zie: www.harmoniedoornenburg.nl

96.   9 april  2017           STAMHOUDER VIOLA MET XXL TOETS IN LINGEWAARD (aanvulling na vele vragen)
Na het mooie Bevrijdingsconcert te Doornenburg volgt hier, op verzoek,  meer informatie over de altviool.
De altviool of viola is als oudste lid van de vioolfamilie de "stamhouder" binnen de strijkinstrumenten. Tussen de cello en de altviool zit precies een octaaf verschil; hun snaren stemming is C-G-D-A. Een moderne 5-snarige altviool heeft een bredere hals voor de snaren: C-G-D-A-E. De violino is een gewone viool en heet zo omdat zij kleiner is en een half octaaf hoger klinkt dan de alt. Haar snarenstemming is: G-D-A-E. Door haar kleiner formaat is ze vooral praktischer.
Karakteristiek voor altviool en cello zijn de lage C-snaar en voor viool juist de hoge E-snaar.
Blazer en Strijker
De combinatie Harmonie blaasorkest en altviool is best bijzonder. De altviool mengt met veel instrumenten goed zoals de klarinet die in een Harmonie orkest rijkelijk aanwezig is. In een Symfonie orkest wordt deze klarinet-rol niet door de altviolen maar traditioneel door de violen vervult, dat is historisch zo "gegroeid".
De gewone viool is qua toonhoogte vergelijkbaar met o.a. piccolo of esklarinet. Een altviool met dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, hoorn, trompet, etc. En de warme cello met trombone, basklarinet, euphonium, tuba, es-bas etc.
Altviool met XXL hals en composities
De vroegere oude altviolen hadden een korte hals. Door een "langere toets" en verbetering van viool en altviool-technieken begin vorige eeuw nam het toonbereik toe en "groeide" ook het repertoir.
In 2015 is door Ikira (toen 14) - en haar ouders, detail...-  de opdracht gegeven aan een kundige bouwer uit Roemenie voor een 40,5 cm altviool. Hij heeft op haar verzoek o.a. een "andere" extra lange andere toets en aangepaste kam bij een bepaald type alt geplaatst en met wat rekenwerk vooraf.
Geheel onverwacht gaf deze versie van Schindler's List, Ikira de mogelijkheid om die hoge viooltonen van de E-snaar op de A-snaar van deze XXL hals te kunnen spelen. Het bleek praktischer om de vingers in deze extreme hoogte, recht op de toets te plaatsen net zoals in de lagere regionen, het is ook niet "moeilijk" (in 2-3 weken geleerd). Meerdere muziekdocenten vertelden na het concert dat zij deze techniek herkenden van gitaar en basgitaar en logisch vonden. Voor Ikira was dit alles een bevestiging dat haar idee juist was: Met een XXL-toets op altviool is toon-uitbreiding mogelijk van de heldere A-snaar met behoudt van de karakteristieke C-diepte.
Bij de blaasinstrumenten is het een bolwerk van vernuftigheden, echte science. Hier iets voor de alt!
Uitbreiding repertoir
Zonder E vioolsnaar (!) is deze versie van Schinder's List op de normale (alt)viool of 5-snarige altviool niet mogelijk. Het is wel haalbaar op een XXL toets en bij grote alten van > 44-46 cm die al een langere toets hebben.
Door de combi van de XXL toets en techniek zijn meer vioolpartijen beter en ook virtuoos haalbaar op de altviool.
Speelplezier
De lol in het spelen neemt toe bij een fijn instrument. Dat zijn persoonlijke keuzes. Het betekent vooral een zoektocht en enorm veel uitproberen voor een optimale toon-beleving. Ofwel de "klik" qua maat en toon. Qua (financiele) haalbaarheid is het vooral verdiepen, meten, rekenen, tekenen, goed nadenken en antwoorden zoeken. Vragen zoals: Wat zoek je, oud/nieuw, welk model, 4 of 5 snaren, klank i.v.m. de tertsen etc.? Wat is voor jou het meest belangrijk?

Het muzikale eind-samenspel van het bevrijdingsconcert in Doornenburg lag in de kundige handen van dirigent Emile. Een fijne muzikale samenwerking! Velen waren ontroerd, reakties lovend.

31/7/17:  Nagekomen vragen/antwoorden over de viola met XXL toets.
Wat een leuke reakties. Hier de antwoorden:

 - De alt was ingespeeld. Dat duurde niet zo heel lang en de klank verandert nog een beetje.
   Enesco's Concert Piece en het Beethovenkwartet in Goch zijn ook op deze alt gespeeld, 1-2 jaar daarvoor maar met
   een andere strijkstok!
-  De extra lange toets konden we gewoon niet vinden. Dat was niet voor Schindler's List, het kwam zo uit. Er was al
   lange tijd gezocht naar die hoge viooltonen op de alt omdat die zo mooi zijn. Meer violisten zoeken naar een breder
   klankbord.
-  Deze originele vioolstemming van Schindler's List is het meest mooi bevonden en is een persoonlijke
   keuze waarmee ze het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt. De dirigent, componist & arrangeur wilde het
   omschrijven indien dit nodig mocht blijken. Hier is ook zeer zeker aandacht aan besteed, echter de originele
   stemming komt het meest perfect uit qua klankverhouding. Omdat het mogelijk was om op deze alt te vergelijken is
   dat ook gedaan.
-  De houtsoort komt uit de Karpaten en is oud. Het is voor nu een fijn model, geen idee hoe dat over een paar jaar is.
   Er kwamen ook bouwers bij ons die b.v. een Biennale in Italie hadden gewonnen en die keken ook mee. Zo kregen
   we meer informatie. Ook van Nederlandse bouwers hebben we veel en erg fijne informatie gekregen.
   In Nederland is erg kostbaar om een instrument te laten bouwen, tenzij je het zelf doet, als je dat kunt...
-  Iedere docent heeft andere ideeen over speeltechnieken. Een bouwer over de bouwtechnieken. Logisch.
-  De kam is anders door die lange toets en dat was ook even puzzelen. De houtsoort van de kam is heel belangrijk.
   Het is net als met "dans-spitzen". Gelukkig leeft een kam wat langer...
-  De snaren waren na het 2e setje uit-proberen gelukkig oke. Het klikt of het klikt zo ongeveer. Deze klikten goed.
- De koffer is een ietsepietsje aangepast.
Over de viola strijkstok. De stok is ruim een jaar na de alt met XXL toets gemaakt door een NL'se strijkstokkenmaker omdat ook daar eigen ideeen over waren. Tijdens het inspelen is er even op een oudere stok gespeeld omdat er vlak voor een concert ineens een andere gebroken stok in de koffer lag, dit is van korte duur geweest. Dit is nu de 3e stok van deze bouwer en iedere keer wordt ie beter en beter. De bouwer heeft er, (experimentje deze keer), iets fijns aan toegevoegd en daar heb ik ook weer iets mee gedaan. Nu is echt fijne. Pluimpje!
Techniek: In het boek van Leopold staan mooie en heldere afbeeldingen over hoe je wel en vooral hoe je een stok niet vast kunt houden. Daarnaast zijn er in de loop der jaren veel verschillende soorten technieken ontwikkeld.  Overdreven zwabber zeemanstechnieken zijn in het orkest of kwartet niet zo fraai, want je streeft toch naar saamhorigheid voor oor en oog. Zlata Bouwer schreef een mooie scriptie over de meest beroemde en gebruikte technieken. Vingerzettingen worden bij een alt vaak zelf uitgezocht omdat dit met frasering van de compositie en de logica en de klankverhouding van het instrument te maken heeft. De alt is een spannend instrument!
Groetjes van Ikira.
Zie: Getalenteerd violiste treedt op met harmonie. (art. 37)

95.   9 april  2017         WELKOM MARCEL & DANIELLE,  KOSTERIJ RESSEN
Op zondag 9 april is er een welkomstviering voor Marcel en Danielle Brouwer, de nieuwe bewoners van de Kosterij en kosters van het erfgoed te Ressen. Namens team T. Metissimo: Veel woonplezier en succes in de nieuwe Woning! 
Zie artikel: Welkom nieuwe Ressense Kosters.

94.   9 april  2017               St. CAECILIA'S  SOUND  OF  LIBERTY:  DOORNENBURG Deel II
Op zondag 9 april laat Harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg o.l.v. Emile Stoffels een verrassend en spannend muzikaal spektakel horen met meerdere solisten. De repetitities verlopen volgens planning in goede sfeer en gezelligheid. Ook een beetje nieuwsgierig...?  We houden u op de hoogte!
Entreekaarten zijn te koop € 7,50 bij:
Spar Witjes, Het Ontmoetingscentrum te Doornenburg en Bruna Viergever in Gendt.
Zie: www.harmoniedoornenburg.nl

93.   26 maart  2017         DANK AAN DE VELE VRIJWILLIGERS & SPONSOREN: NSC 2017 Slotdeel 5
Ook het tweede NSC is sfeervol en gezellig verlopen. Vele hebben genoten van de prachtige muziek in het nostalgische kerkje met zijn schone "puur natuur akoestiek. In de Kosterij werden leuke schaaklesjes verzorgd en een spannende simultaan. Ook deden groepjes enthousiast mee aan de speurtocht die in het teken stond van heraldiek en behoud Rustiek Erfgoed Ressen. Dank aan de vele belangstellenden en de grote en kleine mede-organisatoren zoals: 
De vorige kosters Dolf en Sara voor de overdracht, de nieuwe kosters Danielle en Marcel te Ressen voor hun vrije uurtjes tussen de verhuizing door, de speurtocht en hulp bij alles klaarzetten, Margriet en Elisa speciale dank voor jullie meedenken, de inkopen, het klaarzetten van de spullen en vooral de vele lekkernijen die jullie bakten!
Bijzondere dank aan de musici van het leerlingorkest van Harmonie UDI o.l.v. dirigent Johan Jacobsen, het Basileitrio: Astrid, Ikira & Carol, Adri voor de schaakheraldiek lezing, het Koningstrio Schaak: Rob, Bram en Jerry, Anna-Maja voor de simultaan, Ikira voor de traditionele altviool-solo voorafgaand aan de simultaan, de 3 juryleden voor de speurtochtcontrole, Kaj bij de ontvangsttafel en de Daft Punk Helmet als presentator op afstand, Coen voor de plantjes, Sabine bij de knutseltafel, Maja, Ellen en Adri voor de foto's en Ger voor de filmpjes en de vele schrijvertjes.
Speciale dank gaat uit naar de grote en kleine sponsoren van T. Metissimo, het Prins Bernhard CultuurFonds en de gastvrijheid van Ressen door de Kosterij & Kerkenraad. Ook dank aan onze sponsor voor de posters, flyers, programma's etc.. Tot slot: Dank aan allen die meehielpen met opruimen;  2017 is net als 2016: GESLAAGD!

92.   26 maart  2017         GESLAAGD NATIONAAL SCHAAKCONCERT 2017: NSC deel 4
Op 26 maart, de eerste lentezondagmiddag van 2017,  vond het Tweede Nationale Schaak Concert van T. Metissimo plaats op de Koningshof te Ressen. Het klimaat en de sfeer waren binnen en buiten plezierig, velen hebben genoten!  Kenmerkend waren deze keer: Openingsconcert, huldiging van 2 schaakmoeders, Basileitrio muziek, het Koningskruid van de Koningshof: Ocimum Basilicum Rexna, Lezing over Schaak-heraldiek  &  tekenen over o.a. de Bemmelse Schaaktoren(s),  Speurtocht ter behoud van Rustiek Erfgoed Ressen, Schaaklesjes en puzzels en een afsluitende spannende simultaan met vooraf de traditionele altvioolsolo (en volgend jaar is er weer een herauten trompetsolo).

Uitslagen NSC 2017:
Winnaars Speurtocht NSC 2017 in het teken van behoud Rustiek Erfgoed Ressen (alle hulpmiddelen toegestaan):
Gedeelde 1e prijs met 79 punten (van de 100):
Jongensteam:  Rens en Krijn & het jonge damesteam:  Laureen, Louise, Lieke en Agnes
(Terzijde: Gezinsleden van Karen waren uitgesloten van deelname)
Winnaars Simultaan NSC 2017 Senioren/Europees kampioene Anna-Maja Kazarian (2 uur zonder hulpmiddelen)
1e prijs Rob Knuiman
2e prijs Adri Stuart
3
e prijs Bram Arends
Winnaars Simultaan NSC 2017 Junioren/Europees kampioene Anna-Maja Kazarian (2 uur zonder hulpmiddelen)
1e prijs Ikira Wortel
2e prijs Julien van den Berk
3e prijs Krijn Helling

De strijd tussen de junioren en de senioren was superspannend, het was doodstil en superspannend, wie hield het het langste vol, 1 grote jury alom, want iedereen volgt de zetten mee...de echte schakers herkennen dit! 
Zoiets spannends kun je van te voren niet bedenken, want je kent de spelers niet, je weet niet precies wie er komt, welke ervaring of welke rating de spelers hebben en wat leuk als zoiets dan spontaan ontstaat!
Ook 2017 is een geslaagd concert geworden en het groeit ieder jaar. Een topdag. Op naar 2018!

Alles op een rijtje
Vooraankondigingen

Flyer/Poster en Banner-site
Nationaal Schaakconcert in Lenteweekend Ressen (publ. 34)
Nationale Muzikale Schaakpartij (publ. 35)
Nationale schaakconcert (publ. 36)
Overdag: Dagprogramma en Programmaboekje
Recensies
Een dag vol (schaak)muziek plezier. Nationaal Schaak Concert 2017 (publ. 38)
Geslaagd Nationaal SchaakConcert 2017 (publ. 39)
Lingewaardse Natuur (publ. 43)
Sfeer Verslag:
T.Metissimo's Eerste SchaakConcert (publ. 40)
2e NSC 2017 Koningshof Ressen (publ. 41)
Mededelingen:  Zie HomePage T.M. nr. 75-82-84-90-91-92-93

Nagekomen Zomer 2017 informatie:
Een simultaan schaak op het Nationaal Schaakconcert is een open schaak Schaaksimultaan in stilte waarbij junioren en senioren door elkaar zitten gedurende 2 uur. Iedereen kan en mag aanschuiven. Het is onbekend wie er van te voren wel of niet gaan meespelen. De volgorde van winnaars was zowel het eerste jaar als het tweede jaar op volgorde van rating en ervaring, op zich niet zo'n verwonderlijke uitslag.
Misbruik wordt ten alle tijde gemeld door het voltallige bestuur.  Een simultaan is geen reden om kinderen van bestuursleden buiten te sluiten van deelname.
Zij nemen geen deel aan de speurtochten omdat zij vaak meehelpen met het samenstellen daarvan. Dit geldt ook voor de vele Science speurtochten. Het lijkt ons eerlijk en logisch om daar open over te communiceren.
Heeft u vragen stel ze gerust!

91.   26 maart  2017         KONINGSKRUID UIT DE KONINGSHOF: OCIMUM BASILICUM REXNA
Na het zelfstandige project te Lingewaard van de Helm van Daft Punk onder de beschermhoede van T. Metissimo,  toonde Coen tijdens het Nationaal Schaak Concert de eerste resultaten van zijn zelfstandige ingezette verrijkingstaak. Hij kweekte diverse stevige geurige kruidplanten op hydroponics onder speciale omstandigheden o.a. in het gastvrije Ressen. Dit Koningskruid Basilicum kreeg van het team T. Metissimo de naam Ocimum Basilicum Rexna. De naam werd bekend gemaakt tijdens de opening van het NSC 2017 voor Coen zijn inzet en resultaten en als herinnering aan de gastvrijheid van de Koningshof. Op naar de volgende kweek...
Ook Coen zoekt sponsoren via T. Metissimo (met ANBI), zie Sponsor.

90.   26 maart  2017        HULDIGING SCHAAKMOEDERS NSC 2017: MAJA LOMSADZE & ARJA HUISMAN
Tijdens de opening van het Nationaal Schaak Concert zijn 2 schaakmoeders gehuldigd als Talentouder: Maja Lomsadze uit Den Haag en Arja Huisman uit Rotterdam (Arja was afwezig door verdrietige omstandigheden). Beide ouders reisden vaker hun schaakkinderen achterna (buiten de delegatie). Arja was als huisarts aktief in meerdere landen en Maja zette/zet zich meerdere malen in als tolk tijdens schaak-EK/WK. Beide ontvingen een prachtig houten schild van de Koningshof als oorkonde van TalentOuder voor hun bijzondere inzet. Proficiat dames! De musici van Harmonie UDI speelden vol enthousiasme het Lang Zullen Ze Leven gevolgd door een driewerf: Hoera!

89.   26 maart  2017         ANNA MAJA NAAR MACCABIAH te ISRAEL
Anna-Maja neemt deel aan de Joodse Olympische Spelen 2017 die van 4 tot en met 18 juli plaatsvinden in Israel waar schaken tot de strijdpartijen behoort in tegenstelling tot de algemene Olympische Spelen.
Iedere financiele bijdrage is welkom. Vriendelijk verzoek om bij donaties via T. Metissimo te vermelden of het om een algemene of anonieme sponsoring van T. Metissimo gaat of een specifiek project van talentontwikkeling gaat zoals dit van Anna-Maja. Zie Sponsor; Voor informatie zie: www.anna-maja.nl   en   https://www.maccabiah.com/2017/eng/

88.   19 maart  2017        DE WEEK VAN DE GEO-METRIE DRIEHOEK BIJ T. METISSIMO
Deze week ontvingen de leerlingen/talenten van TM een geometrie-driehoek. Er was extra aandacht voor dit handige wiskunde meetgereedschap waarbij we genoten van Pythagoras, Thales, de Gulde Snede, maar ook van reeksen zoals Fibonacci. En wat is die conso-/disso muziek science dan leuk! 

87.   19 maart  2017           FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016
Hierbij het goedgekeurde Financieel jaaroverzicht over het jaar 2016.  Jaarverslag 2016 volgt voor 1 mei.

86.   19 maart  2017        WOORDEN VAN DANK VOOR DOLF EN SARA  KOSTERIJ RESSEN
Vandaag was er, na een gezamenlijke viering in het rustieke kerkje te Ressen, een mooie receptie voor Dolf Thedinga en Sara Prescott. Ze zijn recent verhuist naar (bridge-rijk) Zetten en nemen na 13 jaar afscheid als Kosters van Ressen. Namens het team van T. Metissimo enorm dank voor jullie inzet en gastvrijheid. Wij wensen jullie alle goeds toe in jullie nieuwe levensfase. Zie artikel Afscheidsreceptie Koster Echtpaar.

85.   9 maart  2017          St.CAECILIA'S  SOUND  OF  LIBERTY: DOORNENBURG: Deel I
Over precies een maand, op 9 zondag april, organiseert Harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg o.l.v. Emile Stoffels een muzikaal spektakel. Caecilia's musici gingen verschillende samenwerkingsverbanden aan voor een verrassend programma met vele hoogtepunten zoals met T. Metissimo. Emile schreef vol vertrouwen een nogal uitdagend arrangement...spannend! Entreekaarten zijn te koop a E7,50 bij:
Spar Witjes, Het Ontmoetingscentrum te Doornenburg en Bruna Viergever in Gendt.
Zie: www.harmoniedoornenburg.nl

84.   9 maart  2017        T. METISSIMO ZOEKT SPONSOREN VOOR SCHAAKSTUKKEN NSC 2017 !!!
Ieder project is een nieuwe uitdaging die we zorgvuldig overwegen. Achter de schermen wordt hard gewerkt door vele grote, kleine, jonge en oudere talenten om van het Nationale Schaak Concert iets moois en gezelligs te maken voor jong en ouder(s). Graag willen we nieuwe schaakborden en stukken; Wie draagt een "stukje" bij?
Zie Sponsor hoe u ons kunt steunen!

83.   6 maart  2017          WIM NORM VOOR ANNA-MAJA DEFINITIEF !
Anna-Maja,  die net terug is van de Bundes Liga van de vrouwen in DL, werd vandaag aangenaam verrast. Haar behaalde Women International Master NORM in Bakoe is nu echt helemaal definitief. FEEST in Huize Kazarian!!! Op 14 september en 18 november berichten wij daar eerder over. Nu op 6 maart 2017 is het een feit!
Proficiat met deze mijlpaal namens alle jeugdigen, ouderen, ouders en het team van T. Metissimo.
Zie:  Fiderating en zie:  SV En Passant

82.   2 maart  2017          BASILEITRIO OP DE KONINGSHOF TIJDENS NSC 2017
De twee dames Astrid en Ikira van het nieuwe Basileitrio beleefden afgelopen donderdag 2 maart een masterclass in de kamermuziek voor hun nieuwe muziekstukken van R. Schumann en Julius Röntgen. Deze werd gegeven door concertpianiste Carol Ruiz die zich tevens specialiseerde in kamermuziek. Dat was volop genieten!
Op zondagmiddag 26 maart speelt dit Basilei trio tijdens het Nationaal Schaakconcert de laatste delen uit Marchererzahlungen van Shumann en het trio van Rontgen. Wordt vervolgd...

81.   20 februari  2017      HOE HERKEN IK EEN GOEDE SCHOOL?
Het voorjaar komt eraan en zo ook de schoolkeuzes. Er kwamen vragen of T. Metissimo tips heeft...
Hieronder staan er enkele. Voor "school" kunt u ook "club" invullen:

Een school moet passen, "klikken", net zoals je een woning uitzoekt. Achteraf weet je pas of je keuze goed was.
Algemeen: Begin 1-2 jaar vooraf met inventariseren. Praat met leerlingen, docenten, trainers en/of directie.
- Op de BS is de communicatie belangrijk over: Voortgang, het leerlingvolgsysteem, actieve OR/MR, inspraak leerlingen en ook of veel kinderen onverwachts de school verlaten en waarom. Welke verrijkingsmaterialen zijn er en wie geeft deze ? Welke criteria worden hiervoor gehanteerd?
- Voor het VO:  Hot item: Hoe is het inhaalbeleid van toetsen en schoolexamens voor leerlingen geregeld?  En de PTA's en inzage van examens? Die bovenbouw lijkt zo ver weg maar is o zo dichtbij; voor VMBO is het al na 2 jaar aan de orde! Heeeeeel belangrijk: Welke (afwijkende) profielkeuzes zijn mogelijk en hoeveel? Is er Grieks, Wiskunde D, Science/NLT ?  Kun je Cambridge Engels in de 5e of 6e of gelden er idiote eisen voor een 2e klas waardoor andere vakken benadeeld worden? Zijn er naast NT/NG profielen ook nog andere vakken mogelijk bv. Muziek, Beeldende vorming in de onder- en bovenbouw? En voor degenen die van wiskunde houden: Vraag leerlingen naar geldige landelijke deelnames aan Olympiades/Kangoeroe. Tegenwoordig is er ook een MINI-Olympiade o.a. voor wiskunde. Algemeen: Ondervinden talenten plezier of juist hinder van het soort onderwijs, vraag het hen, zij alleen kennen de antwoorden!
- Plus-VO: Reken-/analysetalenten kiezen het liefst VWO/Technasium en taaltalenten VWO/Gymnasium. De combi Gymnasium/Technasium voor meervoudige talenten is in NL sporadisch of niet mogelijk, de combi Gymnasium Plus/ Conservatorium is niet mogelijk. De combi Technasium/GymnasiumPlus/Conservatorium zijn prachtvoorbeelden van componisten zoals Rontgen en Andriessen. Kortom: Vraag naar de mogelijkheden? Is maatwerk bespreekbaar? Wordt dit intern aangepakt of juist naar extern verwezen...? Welke vorm van maatwerk past?
- Beroepsopleiding: Sluit het profiel en het niveau goed aan? Is het een geaccrediteerde opleiding? Blijft deze opleiding bestaan? Wat is de kans op een baan?  Wat zijn de mogelijkheden als het niet lukt?

Maatwerk
Een school kan/mag uw kind aannemen als het vooraf op de hoogte is van alle ins and outs. Maatwerk vraagt soms expertise zoals bij hoogbegaafdheid, meervoudige intelligentie of bij bijzondere of meervoudige talentontwikkeling. Dat kunnen voor een school vakoverschrijdende activiteiten zijn. Is er vooraf helderheid dan voorkomt dit onnodige school-wisseling. Vraag vooraf of een school deze expertise ZELF in huis heeft of dat dit wordt uitbesteedt aan derden! Hoe wordt dit gecommuniceerd met de ouders? Is het bespreekbaar? Vaak worden in het begin van het schooljaar afspraken gemaakt, houdt dit plan in de gaten! Besef: Ouders blijven eindverantwoordelijk! Informeer goed!

Club of vereniging
Hiervoor geldt hetzelfde: Veiligheid, aanschaf en controle op de lesmaterialen. Zijn er ervaren trainers en op een hoger  niveau: Welke techniek en aandacht is er voor evt. (top)talenten. Is dat bij deze club mogelijk of is het beter om dan uit te wijken naar een andere club? Of ga je gewoon voor recreativiteit; een gezellige club?
Belangrijk bij grote jeugdafdelingen: Is er een ouder commissie of ouderraad etc.? Dat is niet vanzelfsprekend...

Bedenk: Het gaat om de juiste vraag aan de juiste persoon op een correcte manier. Een 100% perfecte school bestaat niet, er is altijd wel iets. Bijsturen hoort bij het "opgroeien". Basisveiligheid is en blijft uitgangspunt, mocht dat ontbreken luidt dan de hoogste bel: Iedere mens behoudt zijn persoonlijke zorgplicht voor elkaar, ongeacht welke zelfreguleringswet er ook is! Gelukkig is de veiligheid op de meeste scholen in NL op orde.  Heel veel succes!
ps. Aanvullingen en/of verbeterpunten blijven altijd welkom!

80.   9 februari   2017       OUDER PLATFORM TALENTONTWIKKELING  I.S.M. GEM. LINGEWAARD
Aanleiding
De gemeenten in NL krijgen meer taken. Ook vinden steeds meer talenten de weg naar T. Metissimo en ook steeds meer ouders, opa's, oma's, oppassers, begeleiders, coaches worden betrokken; individueel of in samenspraak.  Door de "zelfregulering" van scholen (net zoals in de gezondheidszorg), vraagt dit alles om een hogere zelfredzaamheid van het opgroeiende kind en de ouders/verzorgers. Omdat een kind meerdere scholen/clubs doorloopt kan het handig zijn om bij een onafhankelijke organisatie terecht te kunnen naast een evt. MR, OR van een BS of VO etc. 
Op verzoek van de Gemeente Lingewaard heeft Talento Metissimo een Ouderplatform Talentontwikkeling opgezet naar aanleiding van diverse gebeurtenissen. Met elkaar kennis uitwisselen, ongeacht van welke school of club, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden (casussen) draagt bij aan minder onwetenheid en dus preventie.
U hoort binnenkort meer over een bijeenkomst in wording.

T.M.  Ouder(s) platform talentontwikkeling voor wie, wat, hoe ...
Dit is bedoeld voor ouders/begeleiders etc. en hun talenten van T. Metissimo op school, club of thuis: Welkom!
Niet alleen Ouders maar ook  Opa's, Oma's, Begeleiders, Buurvrouw, Opppas, Coach, Trainer, Docent etc. zijn welkom! Het hoofddoel is uitwisselen van informatie over maatwerk talentontwikkeling (binnen- en buitenschool).

Talentouders van T. Metissimo en hun talenten hebben voorrang op de services van T. Metissimo.
Kosten deelname / inschrijving ouderplatform: Gratis.

Services vanuit T. Metissimo voor Talentouders, verzorgers, begeleiders
 
1. Persoonlijk intake gesprek talentontwikkeling
  2. Bij voortzetting volgt een plan van aanpak en worden resultaten (individueel per leerling) bijgestuurd
  3. Bijeenkomst(en)/lezing over talentontwikkeling en/of maatwerk talentontwikkeling
  4. Informatieuitwisselen met elkaar, indien gewenst, op bijeenkomsten.

Aanmelden, vragen of meedoen met het ouderplatform? TALENTOUDERS: Welkom!
Stuur een mailtje naar T. Metissimo, vul het inschrijfformulier in en je bent talent-ouder!
Zie hier de nieuwe flyer van Talento Metissimo.
In het kader van veiligheid en waarborging van persoonlijke gegevens worden geen gevens verstrekt door T. Metissimo. Er is namens T. Metissimo i.o.m. het Bestuur en Raad van Aanbeveling geen Facebook of Twitter.
Uiteraard mag een ieder daar wel voor zichzelf aan deelnemen.

79.   6 januari  2017        TIJDELIJK POLITIEKE RUST IN RESSEN
Al meer dan een kwart eeuw vecht Ressen voor zelfbehoud! Even is de rustieke rust wedergekeerd; Er komen voorlopig geen snelwegen door Ressen en Bemmel!
In de zomer van 2016 zetten ook jeugdige muziektalenten van T. Metissimo zich in voor behoud van de Koningshof, waaronder de 5 Zomerconcerten en de Opera als slotfinale.  Ook het Nationale Schaakconcert 2017 zal in het teken van behoud van Ressen, Bemmel en Lingewaard staan.

Lees hier het artikel met filmpje - waarin wethouder Theo Peren spreekt over het mooiste dorp van Nederland - en het interview van de voorzitter Rien Adolf van het bewonerscomite van Ressen (2 december 2016).

 78.   6 januari  2017       FINANCIEEL JAAROVERZICHT T. METISSIMO
Een berichtje van de penningmeester: Op dit moment zijn we met de afronding bezig van het afgelopen jaar waarna alles voor goedkeuring naar de accountant gaat ter controle. Omdat sponsoren voor het Nationaal Schaakconcert om een overzicht vroegen plaatsen wij hierbij op voorhand een tijdelijk overzicht van het voltallige bestuur. Na de goedkeuring van de accountant brengen wij u hiervan op de hoogte. Zie: Voorlopig Financieel Jaaroverzicht 2016

 77.   6 januari  2017       TARIEVEN MAATWERK TALENTLESSEN T. METISSIMO PER 2 APRIL 2017
Steeds vaker komen er vragen over deelname aan talentlessen. In het verleden waren deze lessen volcontinu gratis incl. speciaal ontworpen materialen hiervoor. De meeste pilots zijn inmiddels naar tevredenheid afgerond waardoor we nu met definitieve materialen kunnen gaan draaien.
De prijzen en mogelijkheden zijn per 2 april 2017 standaardprijzen:
- Talentlessen of Maatwerklessen Individueel zijn 25,= per uur.
- MuziekTheorieCursus is per level (6-12 lessen) in groepsverband 25,= per persoon excl. boek en excl. examenkosten.
- Ouderplatform Talentontwikkeling blijft gratis. Ook het intake gesprek blijft gratis.
Er wordt onderzocht of onkosten te vergoeden zijn. Voor informatie zie Contact, voor inschrijven zie Aanmelden.

 76.   6 januari  2017       TATA STEEL WEIGERT ANNA-MAJA OP SCHAAK EK
Afgelopen weekend vond in Wijk aan Zee het beroemde Tata Steel Schaaktoernooi plaats. Ondanks de correcte en tijdige aanmelding met het verzoek om indeling op ratingniveau werd de 16 jarige WIM en Europees Kampioene Anna-Maja niet toegelaten om te mogen spelen op het voor haar goede ratinglevel. Om ratingwinst te kunnen behalen is het belangrijk om te kunnen schaken op exact het juiste niveau. Niet te hoog en niet te laag, net als op school. Het Tata Steel Toernooi leek een uitgelezen kans voor Anna Maja zonder veel te moeten reizen vanwege haar examenjaar.  Eerder werden bij Tata Steel ook uitzonderingen gemaakt voor Nederlandse jonge vrouwelijke deelnemers. Echter Anna Maja werd dit jaar buitengesloten. TaTa's Talentontwikkeling is vooralsnog gehuld in (staal) grijze nevel...
Zie hier de Tata-Steel ratingindelingslijsten

schaaktorens_lingewaardmuziektekens_lingewaard T. METISSIMO'S
2e NATIONALE SCHAAKCONCERT
!!!  ZONDAG 26 MAART 13.30 uur TE RESSEN  !!!

75.   6 januari  2017        AANKONDIGING NATIONAAL SCHAAK CONCERT 2017
Dit jaar 2017 wordt op 26 maart het schaakconcert op de Koningshof Rexna te Ressen gehouden met een carrousel aan mogelijkheden voor talentontwikkeling. Toegang is gratis.
                                    NSC 2017 IN TEKEN VAN BEHOUD RUSTIEK RESSEN
                                   Dagprogramma zondag 26 maart 2017:

20170326NationaalSchaakConcertFlyerDefintief

Gezamenlijke opening vanaf 13.30 uur door het LeerlingOrkest van Udi.
Daarna varieert het dagprogramma en kunt u kiezen:
Kerkje 
14.00 uur  Basileitrio Astrid, Ikira & Carolina
14.30 uur  Lezing Genealoog Adri Stuart Nationaal en Regionale heraldiek & heraldiek tekenen
15.15 uur  Op verzoek nogmaals sprookje van Spurn,
                 liefhebbers kunnen inschrijven voor de hoofdrollen:
                 2 vertellers, Draak, May Mukle
Binnen/Buiten
Vanaf 14.00 uur Talentspeurtocht met prijsvraag
Kosterij    
14.00 uur  Schaaklessen en schaakpartijtjes verzorgd door Schaak Koningstrio o.l.v.
                KNSB gediplomeerde schaakdocent Rob Knuiman.
16.00 uur  Simultaan door Europees Kampioene Anna-Maja Kazarian  
                Voor de 3 beste is er een schaakbeker: jeugdigen en volwassenen. 

Alle leeftijden. Entree is vrij.  Talentmaterialen €1,= of  €2,=
Koffie, thee e.d. is voor eigen rekening.
Voor info zie contact.
 Voor reserveren zie Aanmelden   (€2,=)

74.   6 januari  2017        BEMMELS  BLAZOEN MET SCHAAKTOREN OP KONINGSHOF RESSEN
Het eerste artikel in 2017 valt te beurt aan de samenwerking tussen de Historische Kring Bemmel-Ressen-Haalderen
& Talento Metissimo. Sinds juli 2016 hebben we gegevens verzameld over o.a. de 3 schaaktorens uit het familiewapen van de Heeren van Bemmel die zowel in Bemmel als in Ressen prijken. Tijdens de historische zoektocht maakten we kennis met Franse Koningskinderen, een Spaanse Schaak Dame en een Germaanse Levensboom.
Speciale dank gaat uit naar het voltallige team te weten: Genealoog Adri Stuart, voor de fantastische samenwerking over de vele historische weetjes, voorzitter van de Historische Kring Gijs Bouwman die met aanvullende verhalen kwam over de omgeving, Dolf en Sara Thedinga als bewoners en ware kennisbronnen van De Koningshof en Rien Adolfs, voorzitter van "Behoud Rustiek Ressen" zonder hem had dit alles in 2016 niet deze wending gekregen. Het geheel i.s.m. onze voorzitter Karen Langerwerf.  Het schaakconcert van T. Metissimo krijgt op de Koningshof te Ressen dit jaar een bijzondere Nederlandse dimensie. Zie:  Bemmels Blazoen te Ressen.

73.   6 januari  2017        TALENTO METISSIMO 1 JAAR:  WOORD VAN DANK!
Het eerste jaar onder de naam Talento METISSIMO zit erop en we kijken met plezier op 2016 terug!
Velen willen we graag bedanken: 
Financiële hulp
Allereerst dank aan onze fantastische sponsoren en subsidieverstrekker:  De anonieme kleine en grote gevers, notaris van Schaik en de steun van de Gemeente Lingewaard. Zonder jullie financiele steun hadden we afgelopen jaar deze resultaten niet kunnen behalen. 
Ouders en jeugdigen
Goede samenwerking kan alleen bij wederzijds vertrouwen: Superdank hiervoor, keer op keer weer! Dank ook voor de hulp bij de koffie, thee, fris, broodjes, het bakken en weer opruimen, dat blijft onmisbaar.
Mede-auteurs, webmasters, Radio & TV programmamakers
Een applausje voor Het GemeenteNieuws, de Gelderlander, de Haagse Courant, de radio NPO1, filmmakers uit Hilversum, Lingewaard, Rijn/Waal gebied, webmasters van T. Metissimo en alle betrokkenen.
Na 72 berichtjes, 32 publicaties, honderden posters en flyers en programma's is dat dubbeldik verdiend.
Publiek
Wat fijn dat er zoveel mensen naar een voorstelling kwamen luisteren zoals bij de opening van de Theaterkerk te Bemmel. Muziek zonder publiek is als schaken zonder maatje; Waardering en dank hiervoor.
De activiteiten in 2016
....die begonnen in Den Haag met Schaakbesprekingen, rond dezelfde tijd als het prachtverslag, de boekproductie en de KNAW Onderwijsprijs van Kaj en Valentin afgerond werden, gevolgd door het 1e Nationale Schaak Concert onder de vlag van T. Metissimo geopend door de allereerste kinderburgemeester van Lingewaard: Gijs Teunissen.
In 2016 groeide het prijzenpaleis van Chess-Queen Anna-Maja verder en ook die van de kersverse NK schaakkampioen Marijn die in Rusland mooie schaakprestaties neerzetten. In het voorjaar ontplooiden 4 solisten van Goch's String-Time zich: Mira, Salome, Ikira en Zoe zette Gebski's Internationale Beethoven-ensemble in DL en NL waardig neer. In de zomer van 2016 klonken 5 Groene Concerten ter behoud van Rustiek Erfgoed Ressen & Bemmel door Ikira m.m.v. van o.a. Lucy. Het 6e concert was op de 30e Monumentendag met een schitterende Opera door "Music Take In". Klapper op de vuurpijl werd het optreden tijdens de opening van de Theaterkerk te Bemmel met o.a. 't Sprookje van Spurn door Rens, Coen, Marlon, Sofia, Nika, Valentin (op afstand), Ikira en Kaj. Tussen die bedrijven door waren er lezingen bij MBGF en Rijnbrink Oost, de 1e cursus met de Conso/Disso Methode, nieuwe Kamermuziek Lingewaard in wording (verrassing!), research met de Historische Kring en Coen die een 2e research-project is gestart. Daarnaast blijven er jeugdigen en ouders "even" binnenkomen voor lesjes leerprocessen waardoor ze zelfstandig verder kunnen tot en met universitaire modules. De vele mailtjes, telefoontjes, app'jes,  in binnen- en buitenland, planningen, maatwerk van educatief materiaal verliepen prima. Het afstemmen van wensen en mogelijkheden van maatwerk tussen binnen- en buitenschoolse educatie is niet altijd eenvoudig en met creativiteit kwamen we er met elkaar steeds weer goed uit!
In december volgde geheel onverwacht een fantastische samenwerking uit diverse delen van het land met decanen, onderdirecteuren, leerplichtambtenaren, inspectie, afdelingsleiders, docenten en al dan niet betrokken organisaties. Het onafhankelijk kunnen sparren met elkaar is een ongelofelijke steun voor vele ouders en jeugdigen. Tenslotte een woord van dank voor onze Raad van Aanbeveling: Elly, Eric en Kees bij wie we door het hele jaar heen voor raad terecht kunnen. Enorme dank aan iedereen die heeft meegeholpen; 2016 is onvergetelijk en eerlijk gezegd: Wat een knaljaar !
Het team van Talento Metissimo; Marc, Rob, Ger en Karen.

Jaarkalender

Info flyer
FlyerMetissimoTalentEducatie2020

Nieuws 2019

Nieuws 2018

Nieuws 2017

Nieuws 2016


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26br>
E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo