Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren
2020

KAD
logoJuweela.jpg

DE ORGANISATIE VAN TALENTO METISSIMO
met huisregels


Bestuur

Voorzitter
   Drs. Karen Langerwerf M.Sc., Bemmel, Lingewaard
   06-255 06 566

Secretaris
   Rob Knuiman, Huissen, Lingewaard
   06 - 496 492 24

Penningmeester
   Ir. Ger Wortel, Bemmel, Lingewaard
   06 - 555 83 162

Bestuurslid
   Jerry Tijssen M.Sc., Angeren, Lingewaard
  


Contactpersonen Talentontwikkeling
   
Karen Langerwerf:  06 255 06 566
    Ikira Gea Wortel, Eindhoven (TUE)
   
 

Huis fotograaf en TOA
  Toine Langerwerf
Raad van Aanbeveling
 
Prof. Dr. Elly van Gelderen
Arizona State University


Dr. Eric Nulens, Ph.D., M.D.
Brugge, West-Vlaanderen, Belgie


Kees Schoonenbeek
voormalig conservatorium docent (35 jaar) componist, muziektheoreticus
Dieren, Gelderland

Webmaster, logo & huisstijl
 
Kaj Yuri Wortel, B.Sc., Eindhoven (TUE)
Redactie en eindredactie
  Bestuur

HUISREGELS (bijgewerkt tot 24-08-2020)


Voor Corona worden de regels gehanteerd op:  <Corona + Overheid.nl>


DE STICHTING
1.    Wat doet Stichting Talento Metissimo?
2.    Visie, motto en logo
3.    Bereikbaarheid, activiteiten, jaarkalender en vakanties
4.    Inschrijven, tarieven, betalingswijzen en veelvoorkomende antwoorden (VVA)
5.    Eten en drinken tijdens lessen of activiteiten

DOELEN
6.    Voor wie?  Wat?   Door wie?
7.    Talent-indeling en ontwikkeling
8.    Activiteiten talentenprogramma's
9.    Contacten, verslaglegging en de keuze intra- en extramurale educatie
10.  Vragen, meldingen, klachten en adressen in NL

KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID
11a
. Informatieplicht & publiciteit
11b. Registratie, dataverwerking & privacy AVG 2018
12.   Financiele achtergrond, controle en jaarverslagen van T. Metissimo
13.   Kwaliteit:  PEERICS & PRECISE en EVIDENTIES

14.  TOT SLOT


HUISREGELS (bijgewerkt tot 11-10-2019)


1. WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?


De Stichting Talento Metissimo is een enthousiaste organisatie die zich inzet voor Talentontwikkeling in
Bèta en Cultuur voor jong en oud, met ouderplatform. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht en
uitwisseling; Educatie en Toetsing. Omdat letteren is gezeteld in Cultuur ontstaat hierdoor een
ABCD-formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.

Research en innovatie worden verricht voor o.a. een beter inzicht in de auditieve - en visuele leerprocessen.
Uitwisselen van informatie met landelijke organen behoort tot de mogelijkheden.


2. MOTTO, VISIE en LOGO


Iets waar je goed in bent vind je meestal ook leuk. Dat houdt je gezond en sterkt je weerstand.  
Een gezond leerproces is de basis voor efficient leren.
Voor Talentontwikkeling is o.a. wilskracht, discipline en een gezonde dosis zelfreflectie nodig.
"Effectief leren met plezier" betekent dat je uitgaat van jouw specifieke talenten waarop je verder bouwt.
Op school telt ieder kind, bij een club/vereniging telt een specifieke talentactiviteit, thuis telt elk talent!
Bij T. Metissimo kun je je verrijken volgens de ABCD formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksport Schaken.
"Passend Onderwijs" is voor ons 100% gezonde educatie. Maatwerk is ons specialisme.
Van harte welkom!

Je leert bij T. Metissimo op verschillende wijzen: "horen, zien, nadenken en doen" op elkaar afstemmen.
Dat is superleuk. Met eenzelfde hoeveelheid doorzettingsvermogen kun je dan verder komen, 
dan is leren ook effectief.  Als dat werkt heb je goede handgrepen voor "een leven lang (leren) functioneren".
Dit alles blijft een ware uitdaging!
Ons logo rechts- en/of linksom, geeft aan dat we meer mogelijkheden in huis hebben dan alleen een
standaard oplossing voor een mooi resultaat. Onlangs gaf een leerling een mooie aanvulling tijdens de les: 
rechts- of linksom is de hele klok, door het midden is de helft.

Motto: ELK TALENT TELT!   
Visie:   EFFECTIEF LEREN MET PLEZIER   &    EEN LEVEN LANG (LEREN) FUNCTIONEREN
Logo:  RECHTS- EN/OF LINKSOM MET DE PUNTJES OP DE i   (middendoor is de helft)


Auditieve - en visuele leerprocessen
Een leerstijl is iets dat je aan de buitenkant ziet of hoort, denk aan een kledingstijl of een muziekstijl.
Een leer
proces is iets dat van binnen gebeurt. Denk aan het verterings- of verwerkingsproces. En processen
kunnen elkaar beinvloeden.
Een belangrijk kenmerk binnen T.
Metissimo is de extra aandacht voor de leerprocessen zoals het horen, zien,
doen en het beleven. Uitgangspunt is altijd een positieve bijdrage in het leerproces, individueel en/of in groepsverband.
Doelen kunnen zijn: jezelf afstemmen (intrinsiek) of juist afstemmen naar de groep (extrinsiek).

Indien wordt afgeweken van gangbare methodieken en er een research of een pilot plaatsvindt wordt dit vooraf
met alle betrokkenen afgestemd. Er vindt geen "blinde educatieve research" plaats.


3. BEREIKBAARHEID, ACTIVITEITEN EN JAARKALENDER EN VAKANTIE


T. Metissimo is voor educatie informatie het gehele jaar bereikbaar, zie contact.
Het jaarrooster, activiteiten
en vakanties staan in de jaarkalender.


 4.  INSCHRIJVEN EN AANMELDEN,  TARIEVEN EN VEELVOOKOMENDE ANTWOORDEN

Voorafgaand aan de vraag voor Maatwerk Educatieve Talentontwikkeling vindt een intake-gesprek plaats,
waarin wij graag samen met u uw wensen en doelen afspreken. Indien gewenst kan aansluitend een open proefles worden gegeven. Voor vragen, meldingen, nieuwe initiatieven, afspraak e.d. zie:  contact.

A
anmelden en inschrijven
-
Wil je zeker zijn van een vast tijdstip dan is aanmelden en inschrijven voor een jaarprogramma nodig.
-
Gezamenlijke activiteiten, ook voor niet-jaarleerlingen, worden aangekondigd via de website, Whatt's App
  of het Gemeentenieuws en dan is aanmelden nodig.

Materialen
De materialen worden gratis verstrekt en/of zijn in gratis bruikleen. Speciale wensen worden overlegd.
Indien materialen onverwacht stuk gaan dan wordt samen gekeken naar een oplossing.
Unieke educatiematerialen zijn niet altijd te vervangen, wees er samen zuinig op.

Vaste tarieven Talentontwikkeling Talentjaar 2019-20
- Een intake gesprek is gratis met (indien gewenst) aansluitend een proefles. De administratiekosten zijn € 5,=
- Een talentles kost € 30,= per 1,5 uur. Deze les bestaat uit 1 uur educatie en 1/2 uur verrijking/verdieping.
- Een examentraining of voorbereiding van een schooltoets of examen valt onder een educatieve talentles.

Verschil jaarprogramma, jaarvariant (b.v. gezin), losse lessen of gewoon aanschuiven van activiteiten
1. Losse educatieve talentlessen (priveles) vinden plaats op wisselende tijden
2. Het jaarprogramma vindt plaats op vaste tijden en omvat:
    - Minimaal 20 lessen per educatie-jaar incl. (her)examen, 
    - Gratis research opdracht,
    - Gratis gezamenlijike activiteiten zoals de Season Sciences en evenementen.
    - Bij voldoende resultaat een certificaat of diploma:
      BasisWijs (F1), VoortgezetWijs en PWS (F2, F3),  DoorgezetWijs bij speciale PWS (F4 of hoger)
    - Bij isolatie of thuis-verblijf zoals bij een positieve Corona is er ThuisWijs eductie (speciale leswijze)
    - Speciaal: De eindtermen van het ministerie worden gehanteerd.
      De methodes Rekentoren Rexna en Toekan-Rekenwiskunde hanteren gelijke terminologie en zijn
      bedoeld voor een betere overgang van BasisWijs naar VoortgezetWijs.
      De methodieken van Twinkeltaal en MuziekScience hanteren zowel  oude als nieuwe eindtermen.
3. De Jaarvariant kent dezelfde inhoud als een jaarprogramma. Samen met 2 of 3 personen beschik je dan over
    een vast tijdstip. Dit is handig binnen b.v. een gezin.
4. Tijdstippen:
    - Je bent welkom als er plaats is, meestal gelden deze tijden:
    - BasisWijs:           lessen tot       18.00 uur 
    - VoortgezetWijs:  lessen vanaf   19.00 uur
    - DoorgezetWijs:   variabel
    - Leerlingen van buiten Gelderland en buiten Nederland: in overleg. Zij hebben voorrang in de weekenden.
5. Los aanschuiven bij de gezamenlijke activiteiten, zoals cursussen, evenementen, lezingen etc. is mogelijk
    en kost 5 Euro administratiekosten.
 

Vaste entreeprijs externe deelnemers Season Sciences en Evenementen (zie vorig punt 5)
Voor deelname aan de Open Education zoals de Open Season Science, Nationaal Schaakconcert, Europees Metsel & Mozaiek, Gellyween, Finaleavond, etc. wordt voor externe deelnemers per middag/groepsles of activiteit € 5,= per jeugdige deelnemer gerekend (dus niet de jaarleerling).
De evenementen worden tijdig bekend gemaakt zodat er genoeg ruimte is dat ook andere jeugdigen kunnen aansluiten.
Bijdrage dient vooraf aan de activiteit te zijn voldaan. 

Groepen
Tarieven van cursussen op maat, workshops, lezingen worden in overleg met elkaar afgestemd.

Afzeggen van lessen
Mocht u onverwacht geen les kunnen volgen, geef dit dan tijdig aan.
Met tijdig wordt minimaal 24 uur van te voren bedoeld, het liefst langer. 
Er worden lessen op maat voorbereid en daar zijn kosten mee gemoeid.
Ook andere leerlingen willen soms schuiven door omstandigheden.
Vriendelijk verzoek: Probeer met elkaar rekening te houden.

Betaling
Vooraf wordt duidelijk afgestemd wat uw wensen en wat de kosten zijn.
- Talent-ouders van jaarleerlingen halfjaarlijks achteraf een electronische notalijke nota met specificatie,
  1x in december en 1x in juni. Dit lesgeld dient binnen 4 weken te worden voldaan.
- Bij "aanschuiven" worden de wensen overlegd.
Heeft u zelf wensen? Maak ze dan kenbaar bij Ger de penningmeester.

Administratiekosten
Om de Stichting in stand te houden wordt een bijdrage van € 5,00 per halfjaarlijkse rekening
gevraagd voor de verwerkings-, bank/administratie- en websitekosten van Talento Metissimo.
De rekeningen worden electronisch verzonden. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan kunnen wij
hier rekening mee houden en u een papieren versie verstrekken.

Te late betaling en opschuiven van lessen

Lukt het niet om de factuur na 4 weken te voldoen, geef dit dan tijdig aan.
Na 4 weken wordt vriendelijk contact met u opgenomen over de reden.
Indien gewenst kunnen lessen/cursus in overleg tijdelijk worden opgeschoven en later worden hervat.

Is er na 4 weken geen reactie/reden gegeven dan volgen automatisch administratiekosten.
1e aanmaning is € 10, =  na 4 weken dagtekening rekening.
2e aanmaning is € 20,=   na 8 weken dagtekening rekening.
Indien 10 weken na dagtekening van de rekening de rekening niet is voldaan zonder reactie/reden
wordt contact met u opgenomen over het vervolg.

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn: 
Laat het ons weten, we zijn er om het samen op te lossen!

Bedenk
Het bestuur werkt vrijwillig.
Alle uren zijn spaarzaam en die willen we liever aan de jeugdigen en hun talentontwikkeling
besteden dan aan onnodige adminstratie.

Veel voorkomende antwoorden, de VVA's:
1.  Informatie over de deelname aan (gezamenlijke) activiteiten worden u vrijblijvend en gratis uitgelegd.
2.  Voor een intake gesprek met aansluitende proefles wordt 5 Euro administratiekosten in rekening gebracht.
3.  Een Talent(educatie)les kost 30 Euro en bestaat uit:
     1 uur educatie + 1/2 uur verrijking/verdieping die samen worden afgestemd.
4.  Bij deelname aan Talent-educatie zoals bij een jaar(variant)programma, cursus, priveles, maatwerk etc.
     schrijft u in als Talent (leerling) of Cursist, zie aanmelden.
5.  Voor jaarleerlingen zijn de gezamenlijke activiteiten gratis, dit is incl. de educatiematerialen.   
6.  Ouders van minderjarige jaarleerlingen krijgen per half jaar een rekening van het aantal afgenomen lessen
     met 5 Euro administratiekosten.
7.  U bepaalt ten alle tijde zelf het aantal lessen. Tussentijds is te zien hoeveel lessen er zijn afgenomen.
8.  Een jaarprogramma voor een certificaat/diploma omvat minimaal 20 lessen, een (her)examen of eindtoets,
     de verrijkingsopdracht, enkele gezamenlijke bijeenkomsten en is incl. materialen € 610,= per jaar.
8.  Registratie van gegevens vindt plaats voor de administatie van Talento Metissimo.
     In het hoofdstuk Privacy, leest u hoe T. Metissimo invulling geeft aan de AVG mei 2018.
9.  Ouders/verzorgers dragen als wettelijke eindvertegenwoordigers zorg voor correcte vermelding
     van gegevens van hun minderjarige kinderen.
10. Voorbeelden van lopende activiteiten zie: projecten.  


5. ETEN EN DRINKEN TIJDENS ACTIVITEITEN

 
Standaard
Er is geen enkele verkoop van consumpties.
Alcohol-houdende dranken worden niet geaccepteerd door begeleiders voor, tijdens of na
activiteiten (of evenementen) op locatie in het bijzijn van jeugdigen.
In principe is de koelkast/kraan hier gevuld met standaard gezonde dranken die zijn afgestemd met de
jeugdigen en ouders voor tijdens de educatie lessen.

Binnen- en buitenactiviteiten, pauzes en lunch.

Brood, crackers, gezonde hap of fruit tijdens de pauze is toegestaan.
Indien er een (buiten)acitviteit is met een lunchpauze breng je zelf je eigen lunchpakket mee.
Bij speciale wensen ook graag je eigen drinken.

Buitenlokaal of tuin
Hier gelden dezelfde regels als voor het binnenlokaal.6. DOELGROEPEN:   VOOR WIE?   WAT?   DOOR WIE?

 
Voor wie? Voor talenten!
Een talent is bij T. Metissimo zowel de persoon zelf als ook de natuurlijke en/of verworven vaardigheid/heden die bij een talent horen. Iedere mens beschikt over meerdere talenten die in verschillende gradaties aanwezig zijn.

Dit Talentonderwijs is bedoeld voor leerlingen die leren leuk vinden, een klas hebben overgeslagen, of willen overslaan, vervroegd (willen) doorstromen, extra verrijking zoeken, hiaten willen opsporen, echt "automatiseren", anders "automatiseren" of graag hoger willen scoren etc.

Wat? 
Bij T. Metissimo is maatwerk van talentontwikkeling mogelijk op Beta en Cultuurgebied, voor talenten jong en oud. Dat kan via thuis, school, club of vereniging. Er zijn mogelijkheden voor privelessen, cursussen en/of deelname aan openbare activiteiten zoals Open Education.
Binnen T. Metissimo is ruime expertise (kennis en ervaring) aanwezig voor educatie van jong en oud.
Specialisaties zijn er voor (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie en getalenteerdheid op Beta en Cultuurgebied.
Schaken, Muziek & Science waaronder de nieuwste educatie Conso & Disso hebben bij T. Metissimo een bijzondere ingang gevonden. 

Het gebeurt hier op velerlei niveaus: BasisWijs (F1/F; BS), VoortgezetWijs (F2, F3, F4;VO) en DoorgezetWijs (vanaf F2;  MBO, HBO, Universitair niveau).
Jong en ouder, welkom!


Door wie?  
Bij het geven van maatwerk voor het (door)ontwikkelen van talenten, zijn verschillende groepen aktief:

1.
Gediplomeerde en ervaren docenten/trainers met expertises
2. Oudere leerlingen/studenten
3. Ouders/begeleiders en ouderen

4. T. Metissimo heeft een Open Ouderraad voor informatievoorziening over talentontwikkeling, binnen en buitenschool (intra- en extramuraal). Ouders zijn immers de wettelijke EINDverantwoordelijken die volgens de leerplichtwet hun minderjarige kinderen onderwijs dienen aan te bieden (dat is iets anders dan schoolplicht).
Omdat scholen net als ziekenhuizen zelfregulerend zijn in Nederland, vraagt dit om een hogere samenwerking en zelfredzaamheid van ouders, talenten en hun omgeving.
De groep ouders bestaat uit familieleden zoals opa's, oma's, coaches etc. betrokken.
Dit alles is in ontwikkeling omdat er vanwege het maatwerk al bijzondere aandacht is voor ieder individu.
Er wordt bekeken naar gezemnlijke behoeften.

5.
T. Metissimo heeft daarnaast een actieve groep Symphatisanten;  Mensen die ons vrijwillig helpen in natura of financieel. Voorbeelden zijn: Ouders, sponsoren, donateurs, vrijwilligers.
Iedere positieve bijdrage is welkom.  Daar zijn we superblij mee!
7.  TALENT-INDELING  EN  ONTWIKKELING 

T. Metissimo draagt o.a. gezonde educatie uit en is daarom NIET geregistreerd als BIG-ZORG.
Onderwijs is een kinderrecht voor zieke en gezonde kinderen. Wij maken talentontwikkeling en onderwijs zo goed mogelijk "educatief passend" voor zowel het individu als de groep.  Iedere mens heeft daarnaast (gezonde) zorgplicht.

T. Metissimo heeft specialisaties op diverse vlakken in huis waaronder juist het maken van maatwerk (individueel, kleine en grote groepen) zoals aanvullende, verrijkings- en/of verdiepingstaken op diverse intelligenties en leeftijdsniveaus. Er is daarvoor een ICOON programma ontwikkeld, gericht op de ABCD talentontwikkeling. .

Binnen T. Metissimo zijn er 3 vormen Icoon Talentgroepen
I      Individuele talenten jong en oud (ruit)
II    Cursisten  (blok)
III   Gemeenschap (rozet)

Met 4 vormen van maatwerk Talent Ontwikkeling, ieder met een kleur
Blauw          Talentontwikkeling specifiek, individueel 
Wit              Research en/of innovatie zoals PWS     
Rood           Multidisciplenaire projecten zoals Evenementen
Oranje         Bijzondere (eenmalig) project, Sociale inzet (niet rood, wit of blauw)8.  INDELING  ACTIVITEITEN ICOON  TALENTEN PROGRAMMA'S


De Talentenprogramma's zijn volgens de ICOON- en KLEURindeling.
Voor de invulling van een activiteit of een bepaald programma zie aanmelden.


WyberBlauw

  GROEP I.  Individuele Talentontwikkeling

Doelgoep
 
Diegene(n) die echt graag wil leren.

Activiteiten sinds 2016

Talentontwikkelingen zoals:
- Jaarprogramma's, Verrijkingen, Recitals, Toernooien, Uitzendingen etc.       

Het jaarprogramma van de individuele educatieve Talentontwikkeling Beta & Cultuur
is gebaseerd op het C-STAR model volgens de PEERICS. (CCML 2016).
In het jaarprogramma zijn naast de talentlessen een 8 tal practica opgenomen voor uitwisseling.
Iedere talentles verloopt in een vaste structuur met eigen methodieken op maat:

Communication met Sociale Interventie w.o. Conso & Disso (het nieuwe vak Science & Cultuur)
S  
Science (dus ook Gamma!)
T  
Taal, (Cultuur, Alfa)
A
 Analyse en/of Activerende Didactiek (schaken, muziek, mozaiek en water/oeverwacht)
Rekenen & Wiskunde (Beta)

PEERICSPreventie, Educatie, Examinatie, Research, Innovatie. Coaching en Support.
Zie het hoofdstuk over kernkwaliteiten. 


WyberZilver
  GROEP I. Talentontwikkeling Research en Innovatie
 
Doelgoep
Diegene(n) die graag wetenschappelijk willen leren denken en onderzoek willen doen,
talentontwikkeling enkel- of meervoudig. Bijvoorbeeld een PWS of een educatieve verrijking op maat.


Activiteiten sinds 2016
-
Profielwerkstukken,
- Individuele Jaaropdrachten SlotFinaleBlokBlauw GROEP II. Groepspecifieke talentontwikkeling (groep, vereniging, school)

Doelgoepen
A. Cursisten voor een workshop, clinic of lezing  
B. Ouderraad. De specifieke groep wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige talenten van TM:
    ouders, verzorgers, opa's en oma's
C. De groep sympathisanten van vrijwilligers, sponsors en donateurs die T. Metissimo een warm hart toedragen.
    Zij helpen ons in natura (vrijwilliger) en/of financieel etc. 

Activiteiten

A1.  Science & Cultuur educatie in het Talent Jaarprogramma (priveles Science & Cultuur)
A2.  De groepspractica Season Sciences & Cultuur in het Talent Jaarprogramma
A4.  Toets of- Examinatie met vooraf een proeftoets
B/C. Samenwerking met de talenten zelf, hun ouders, scholen, bonden, clubs en andere betrokken instanties
        voor optimale prestaties op school, thuis en club.BlokZilver  GROEP II. Groepspecifieke enkelvoudige talentontwikkeling
Research & Innovatie

Doelgoep
Iedereen die leuke en nieuwe ideeen heeft voor T. Metissimo en helpt dat verder te ontwikkelen.

Activiteiten sinds 2016
Te veel om om op te noemen. Het bruist hier vol continu.RozetRoze   GROEP III.  Multidisciplenaire Talentontwikkeling met OPEN EDUCATION;
                        Uitdragen aan de Gemeenschap zoals bij evenementen
.
Doelgoep
Belangstellenden

Activiteiten 2020-'21

Voor Corona worden de regels gehanteerd op:  <Corona + Overheid.nl>

Evenementen met een uitdaging voor een meervoudige talentontwikkeling d.m.v. de carrouselmethode
1. Science & Cultuurplein Bemmel met workshops: Open Middag
    Eerste weekend van september, Open Education sinds 2017.
2. Euro Metsel en Mozaiek ook wel de bekende appel-tap met flap concerten.
   Science & Cultuuractiviteit voor onze Symphatisanten, lezing/concert en activiteit.
    In november, Open Education sinds 2016.
3. Happy Gellyween, Science & Cultuur activiteit sinds 2018
4. Verjaardag T. Metissimo 6 januari met sterrenpracht (Orion) en Nieuwjaarstoast sinds 2019

6. Galante bio-kristallen: Science & Cultuur in het voorjaar (b.v. met Carnaval)
5. Nationaal Schaak Concert met Heraldiek

    Eerste lenteweekend: Open Education sinds 2013/6
7. Examinatie Science & Cultuur

8. Finale slotavond: Open Education sinds 2016
    Een informatieve en gezellige schooljaar-afsluiting met Science & Cultuur activiteiten

*   1, 2, 5, 8  zijn de Open Educaties.
(*) 3 is gedeeltelijk open, is in onderzoek.RozetZilver   GROEP III.  Bredere Research en Innovatie i.s.m. de Gemeenschap

Doelgoep
Belangstellenden

Activiteiten sinds 2017
- Talentenprogramma's blijven versterken
- Practica Season Science & CultuurRozetBlauw   GROEP III. Talentontwikkeling  i.s.m. de Gemeenschap

Doelgoep: 
Grote(re) groepen b.v. Talentengroep zelf of Team T.Metissimo
Activiteiten sinds 2016:
- T. Metissimo, de organisatie versterken, het kan altijd beter.


 
RozetGoudr   GROEP III. Talentontwikkeling Sociale Activiteiten i.s.m. Gemeenschap
                       die niet rood, wit of blauw zijn

Doelgoep
Specifiek per project of doel

Activiteiten sinds 2016  i.s.m. Gemeenschap

-
- 2020: Bijdrage rondom herinrichting n.a.v. kaalkap Oeverplas Plakse Wei noordrand Bemmel,
           (1. 5e NSC 2020 --> geen doorgang i.v.m Corona), Open Middag Science & Cultuurplein
- 2019: Bijdrage rondom handhaving n.a.v. kaalkap Oeverplas Plakse Wei noordrand Bemmel,
           1. 4e NSC 2019, 2. Science- en Cultuurplein met Bemmelse Groen Schaak
- 2019: Opening Amfitheater Park Lingezegen 2019 i.s.m Werkgroep Kasteelterrein Ressen
- 2018: Opzet Season Sciences
- 2017: Ontwerp en Uitvoering Science & Cultuurplein te Bemmel 2017, op verzoek van Winkeliers Bemmel
- 2017: Bemmels Blazoen te Ressen & Rondje Schaaktoren-historie cultuur (heraldiek)
- 2016: Opening Kerktheater te Bemmel jeugdigen T. Metissimo
- 2016: Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met Internationale Opera i.s.m Musik Take In
- 2016-2019: Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met zomerconcerten i.s.m. Dorpsvereniging Ressen

SMART Projecten
Heb je zelf een leuk idee ?
Laat maar horen!
We denken met je mee in creatieve, originele en haalbare oplossingen!
Bedenk wel: Er worden geen projecten meer uitgewerkt die niet zijn geinitieerd door T.Metissimo.
Dit is om de jeugdigen en betrokkenen te beschermen, kwaliteit te waarborgen en misbruik te voorkomen. 
Voor de uitvoering van de projecten werkt T. Metissimo volgens het SMART principe:
S
pecifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 9.  CONTACTEN & VERSLAGLEGGING

Contacten
Binnen T. Metissimo zijn er contacten tussen talenten, begeleiders, ouders, gemeente, bonden, verenigingen, docenten, schoolbesturen en vele andere betrokkenen en/of instanties.  
Er is met enige regelmaat contact naar de ouder(s) en/of begeleider, mondeling, telefonisch, per e-mail, What's App,  etc. Dat kan over verschillende onderwerpen gaan.

Contacten met derden over talenten gebeurt via ouders/vertegenwoordigers. Er is geen uitwisseling van persoonlijke gegevens. Enkele voorbeelden zijn:
1. Deelname aan de workshops. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
Iedere school of organisatie kan een of meerdere workshop boeken. Afstemmen, maatwerk, locatie, aantallen en prijzen zijn in overleg.
2. Een gesprek op school/club/instantie
voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusmaterialen, extraplus-materiaal, talentontwikkeling, educatie-niveau etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de  ouders/eindvertegenwoordigers en/of leerling. In het kader van integriteit en vertrouwen zijn er geen (zorg)gesprekken op school of elders buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Verrijkingstaken onder schooltijd zijn toegestaan.
Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders, wettelijke verzorgers of begeleiders. Zij dragen de eindverantwoording voor de leerplicht van hun minderjarig kind. In goed overleg is met de leerplicht-vertegenwoordigers zoals de scholen, educatie af te stemmen onder schooltijd. Een school kan lang niet altijd alles bieden. Samen reik je verder.
Op scholen zijn steeds vaker externe uitbestedingen: examentrainingen, schoolreisjes, overblijfouders, lezingen, etc.
T. Metissimo stemt de talent-educatie met de leerling en ouders samen af.
Indien gewenst stemmen de ouders dit zelf af met de school en/of eventueel leerplichtambtenaar af. 
4. Vragen over de grenzen van intra- en extramuraal onderwijs
waar het op school ophoudt en thuis of club verder gaat komen steeds vaker voor. Veiligheid staat ten alle tijde voorop. Zorgplicht heeft iedereen voor elkaar.
Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau.
Ouders zijn de wettelijke eind-vertegenwoordigers, niet de school. Samen de educatie mogelijkheden afstemmen voor onder of na school blijft belangrijk in de preventielijn. Buitenschoolse educatie valt onder "vrijetijdbesteding"of zoals in het geval van Corona onder "thuis-onderwijs".
Talento Metissimo levert echter een compleet nieuwe vorm, die wettelijk niet bestaat.


Verslaglegging Talenten
Veilige (minimale) verslaglegging vindt in overleg plaats. Inzage in het dossier en/of verslaglegging is alleen mogelijk door de wettelijke vertegenwoordigers zoals ouders.

UITZONDERING
Alleen op speciaal verzoek met goede onderliggende argumentatie vindt in overleg met de ouders een algemene of speciale verslaglegging, rapportage of een ander schrijven plaats. Hier is een schriftelijke bevestiging nodig van een van de ouders (of beide ouders). Alleen de begeleider en/of ouder zelf mogen de gegevens aan derden verstrekken met kennisgeving aan T. Metissimo.  Wij stemmen graag uw wensen samen af. 
10.   MELDING/KLACHT, VVA ORGANISATIE en ADRESSEN IN NL

Algemeen
Bij T. Metissimo komen allerhande vragen en meldingen terecht. Die worden zo goed mogelijk opgelost.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal en het soort vragen (dus zonder vermelding van naam).

In de toekomst kan het mogelijk nuttig zijn dat de functie
vertrouwenspersoon wordt ingevuld, we blijven voor mogelijkheden open staan. Dit onderdeel wordt meegenomen met het hoofdstuk "ouderraad". 

Hierna worden vragen beantwoord.


1. Een klacht over T. Metissimo? 
We hebben het nog niet meegemaakt... Meestal is de kortste ook een snelle weg naar een oplossing.
Probeer het op te lossen met de desbetreffende persoon. Lukt dit niet, schrijf/bel/app/mail dan uw bevinding aan het bestuur of neem contact op met de contactpersoon van het ouderraad.
Het bestuur draagt zorg voor een adequate oplossing; Ook dat is maatwerk leveren!
De tijd- en energierovende klachtenprocedures die resulteren in kastje-muur effect of in-de-wacht of stommetje-spelen zoals iedereen wel herkend, werken demotiverend. Hier zoeken we echt naar oplossingen waar iedereen mee verder kan, adequaat, samen. Je wordt gehoord en gezien.

2. Waar kunt u met welke vraag terecht voor een onafhankelijk educatie advies ? 
Hieronder treft u een aantal namen van instanties waar u terecht kunt met uw vragen over educatie en talentontwikkeling die Onderwijs, of (Sociale) Zorg gerelateerd zijn in Nederland.
Op internet vindt u de meest recente wijze van bereikbaarheid.

 
ONDERWIJS
- Ouderraad Talento Metissimo:
voor vragen of advies over Educatie en Talent.
  Daarnaast zijn er intakegesprekken voor informatie over lessen, cursus en maatwerk talentontwikkeling
 (1e les is gratis).
- Uw regulier onderwijs:
Ouderraad PO, VO, klankbordgroepen, MBO, HBO, e.d.
- Overheid:
Voor vragen aan onze Minister en/of  2e Kamer en/of Ombudsman/vrouw

ZORG zoals sociale en gezondheidszorg
- Gemeente -->
b.v. Financiele zorgvragen --> jeugdconsulenten  (w.o. jeugdwet)
 
De gemeente gaat niet over inhoudelijke onderwijstaken. Ze kan wel zaken daar rondomheen stimuleren.
- DUO:
Met vragen en klachten over b.v. persoonlijke studiefinanciering zoals een studielening
- LAKS:
Landelijk AdviesBuro voor Klachten van Studenten over b.v. examens in het onderwijs 
- Inspectie van onderwijs:
Incidentele en/of structurele problematiek m.b.t. het onderwijs
- Ombudsman:
met klachten over overheidsinstanties


3.  Waarom valt dit onder educatie en niet onder zorg ?
De basis ligt bij de ABCD educatie: Alfa, Beta Cultuur en Denksporten. Het gevonden systeem met als fundament Conso & Disso is ontdekt tijdens het lesgeven om complexe auditieve belevingen visueel te ondersteunen met logische wiskunde figuren. De gevonden Euclidische wiskundige bewijskracht enerzijds EN de stijgende onderwijsresultaten onder alle intelligentievormen van IQ 70 tot IQ 170 MET het feit dat dit tegelijk een sociale interventie is die berust op beleving van 'waarheid' anderzijds draagt bij aan een meer stabiel leerproces.  Dit is een nieuwe stap in de wetenschap. Zonder educatie is er geen wetenschap. Veel is in nog in research. Lees verder onder 4. voor de samenhang.

4.  Waarom kan dit niet worden vergoed en moeten ouders dit zelf betalen?
Goede vraag. Er is een ander soort wet nodig met financiele draagkracht (valorisatie is in weze het proces na het innoveren).  Mijn visie (ccml) ligt niet in lijn der economische verwachting van deze regering omdat etikettering een wetenschappelijk en economisch belang dient. Dat kan anders. Mijn persoonlijke visie is eenvoudig: 'De eerste lijns zorg voor een kind dat ziek wordt van school is passende educatie. Het begrip 'passende educatie',  is en blijft 'educatie' waar een minderjarig kind recht op heeft. En dat is iets anders dan 'zorg'. Etikettering op basis van onjuiste educatie is extra beschadigend, foutieve etikettering helemaal. Dan is er maar 1 remedie: correcte educatie elders. Onwetendheid is vaak de onderliggende oorzaak. De screening voor een goede diagnose (mits men niet verkeerd diagnostiseerd) is vrij eenvoudig. Biedt eerst goede educatie aan, dit vereist bijzondere expertise. Kinderen hebben recht op onderwijs.
Zijn er geen veranderingen dan is er mogelijk meer aan de hand.
- Kortom:  zonder (juiste) activatie van het leerproces kunnen kinderen ziek worden of volledig afhankelijk blijven. Nu ligt er voor het eerst een mogelijkheid om al voor de geboorte te starten met een prachtig begrijpbaar systeem. Vanaf 2 jaar zijn er al educatievormen, misschien zelfs al eerder. Dit schept mogelijkheden. 
Sociale - en educatieve verschillen dienen altijd bespreekbaar te blijven, dat is evident. 
- Een scherper afgestemde wet- en regelgeving kan al bijdragen, dat is soms een lange weg.
Wij vinden dat deze wijze van effectief leren bijdraagt aan "een leven lang functioneren", de pensioenleeftijd ligt al op 68 jaar...en wie weet hoe ver dat nog stijgt. Op een goede basis kun je goed bouwen.

5. Waarom kan dit niet op school?
Vele Nederlandse gangbare school-wegen zijn uitgeplozen (regering, provincie, gemeentes, scholen, bonden, clubs, etc.) maar de wettelijke medewerking in Nederland voor de eigen bevolking voor een nieuwe vorm van gezonde educatie ontbreekt,  het is alleen mogelijk onder "zorg".  Dit, terwijl de hoge bewijskracht is geleverd dat het geen juist "geen zorg" is maar een kennis-systeem met elementen. Kinderen vertonen ineens normaal gedrag bij goede educatie, of zijn ineens weer gezond. Resultaten stijgen, dat vindt toch iedereen fijn.
-  Oplossing door TM: Door het gebruik van de unieke  methodieken toe te staan in een Stichting en het zelf met de leerlingen jong en ouder uit te dragen worden de verschillende resultaten op school juist beter zichtbaar en meetbaar. Alle kinderen tonen hier goede tot uitzonderlijk stijgende resultaten, al meer dan 25 jaar. In het begin was niet precies duidelijk wat de clou nu was van deze resultaten.. Sinds het Conso & Disso systeem, Rekenen, Twinkeltaal en de practica wel. Het is een zeer goede educatie voor o.a. de groep die meer aan kan zoals (zeer) hoogbegaafden en/of meervoudig getalenteerd is vanwege de unieke doorlopende leerlijn.  Het is sowieso goed voor elke  leerling omdat het de intelligentie versterkt en de leerlingen elkaar versterken.  Een win-win formule. Dit is een extra reden om o.a. het Conso en Disso systeem, Twinkeltaal, Rekenmodules en diverse practica  grotendeels (nog) buiten alle schoolse leer-kaders te houden.  Er zijn daarnaast voldoende betaalbare open activiteiten.  
- Bedenk wel:  Vele jongeren en ouderen kunnen het Conso- en Disso systeem nog niet "horen" en daardoor niet "begrijpen" of "aanvoelen". Wel is er nu 'een begin', een ommezwaai gemaakt...
- En de visie: Je kunt van dit systeem  toch ook 'leuke speeltjes' maken? Klopt! Voor ons is het nog steeds een zeer leerzame en leuke puzzel. Voor de leerlingen ook, zij puzzelen net zo hard mee. Het Conso &  Disso Systeem is net zo leerzaam als:  het chemische palet van het periodieke systeem,  de CGTA-varianten in de biologische tuin, de wiskundige vallei der bewijsvoering,  de alfabetische toren voor de taalkundigen en de fysische krachtmetingen overal en nergens. Deze Conso en Disso methode schiep orde in de Muziek, begreep de Sociale Interventie, trof de Taal, vond de Wiskunde, zag de overeenkomsten met de Fysica en van daaruit kon worden in- en uitgezoomed op micro- en macroniveau van de Chemie van de Biologie. Veel is nog in research.
- Kortom: We hebben van de nood een deugd gemaakt en dragen het systeem voortaan zelf verder uit. Het wordt hier door iedereen gewaardeerd en gekoesterd. De kinderen, vriendjes, vriendinnetjes, kennissen, hun familieleden en zo meer, dragen het verder uit.  Dit systeem is een doorbraak op velerlei gebieden en is een wereldeducatie op Alfa, Beta, Cultuur en Denksportgebied. Daarnaast is Leren een Kinderrecht (geen schoolplicht)! 
Wij zijn er voor de kinderen (en hun ouders).  Het is hun jeugd! We dragen onze kennis en de aarde aan hen over.

6.  Is  T.M. aangesloten bij een beroepsgroep?
- De belastingdienst erkent T.Metissimo vanaf dag 1 van oprichting, mede door de statuten die notarieel zijn vastgelegd.
Dat is de wettelijke (beroeps)groep die toetst en telt. 
- Betrokken team-medewerkers hebben allen een eigen risicoverzekering: een persoonlijke  beroepsgroep.
- Als nieuwe wetenschappelijke beroepsgroep leveren we zelf een nieuw product binnen de educatie met prachtige resultaten op BS, VO en Beroepsopleidingen en Universiteiten, nl. het nieuwe vak Science & cultuur/. .
- Er is geen aansluiting bij een specifieke andere discipline of vakgroep, juist omdat we zelfstandig en onafhankelijk willen blijven. Iedere scientist wil zijn eigen kleur vetertje hebben voor zijn eigen kleur toko.  Dit systeem is een Regenboog-vetertje a la Villa Kakelbont, met vele eindjes aan elkaar geknoopt.
Er is geen leerstoel wel een echt nieuw fundament.  Dan is volledige zelfstandigheid de meest veilige route. De kleur "transparant"  ligt dan het meest voor de hand.
Dit is serieus en niet zoiets als: de muziek of kennis zat al in het kind, laat maar zelf aanmodderen.

7. Wat is nu zo uniek ?
Er is een nieuw fundament gevonden en daardoor is een ander startpunt pontstaan.
T. Metissimo kent 1 hoofdvak Science en Cultuur met: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.
De gevonden resultaten dragen bij aan een hoge mate van interdisciplinairiteit.   

Het fijne is dat deze doorlopende leerlijn in een soort studie-thuis ligt, los van alle BS, VO of universiteiten,
het is daarom zo veilig. 

Hopelijk verduidelijkt deze uitleg een beetje...Heeft u vragen ?  Laat het graag horen !

11a.  INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT

Het bestuur van T. Metissimo heeft naast zorgplicht ook informatieplicht. Zij draagt zowel de financiele verantwoording (zie nr. 7 hieronder) als verantwoording over de te halen doelen.
Informatie overdracht binnen T. Metissimo vindt plaats:

Algemeen

- Elektronisch via mail, What's App en website met verwijzingen naar uitzendingen van radio/t.v./blogs/jaarverslag etc.
- Publicaties in dag-, weekbladen, verslagen en/of boeken.
- Posters, flyers, cursusmateriaal, overzichten e.d. op milieu vriendelijk papier.
- Uitnodigingen per mail en What's App

Digitale uitnodigingen algemeen
Deze komen ongeveer 4x per jaar over de volgende activiteiten:
- Begin schooljaar (september) met Science- & Cultuuractiviteiten,
- Na de herfstvakantie met Metsel & Mozaiek (het Appeltapconcert)
- Voorjaar voor de 1e lentezondag met het Nationale Schaakconcert met MIR en heraldiek
- Eind juni Slotfinale jaarafsluiting met presentaties.
Bij een eventuele lezing/activiteit of iets bijzonders zoals Corona kan er een extra uitnodiging komen.
U kunt altijd via een replay reageren, reserveren of opzeggen.

De Season Science leerlingen krijgen aparte uitnodigingen per activiteit

Website, homepage nieuwsmeldingen
Via verschillende kanalen komt nieuws binnen dat zo goed mogelijk wordt verwerkt.
De eindredactie ligt bij de voorzitter. Onvolkomendheden binnen nieuwsvermeldingen graag doorgeven.

Publicaties
Algemene informatie wordt vanuit de bron gegeven (ere wie ere toekomt) met inachtneming van de vereiste waarborging van privacy gevoelige informatie. Leuke meldingen zijn altijd welkom!

Publicaties, namens T. Metissimo, in dag-/weekbladen vinden in overleg, vooraf met de betrokken personen en het bestuur plaats. Bij minderjarigen worden ouders vooraf op de hoogte gesteld en om goedkeuring gevraagd.

Bij het maatwerk van de talentontwikkeling staan de veiligheid en de privacy van zowel jeugdigen als betrokkenen voorop. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de draagkracht en de uitwerking die een publicatie of site-vermelding voor betrokkenen kan hebben.


11b. REGISTRATIE, DATAVERWERKING   &   PRIVACY WET AVG 2018


ALGEMEEN GELDT:
In het kader van bescherming van persoonsgegevens worden door T. Metissimo
GEEN gegevens verstrekt aan anderen.  Optimale integriteit en vertrouwelijkheid worden zo goed mogelijk uitgedragen.

Inschrijfgegevens worden gebruikt voor bereikbaarheid talentontwikkeling, deelname aan toetsen,
certificaten en diploma's. 
Registratieverwerking is nodig voor deelname aan een wedstrijd, vooraf of op de dag zelf.
Bij een evenement of Open Education is registratie niet nodig en kan men gewoon aanschuiven.


PR & Privacywaarborging
Persoonlijke meldingen op deze site zijn in overleg met ouders, jeugdigen en/of betrokkenen.
Ten alle tijde is inspraak mogelijk. Bij minderjarigen en betrokken is er overleg over teksten en/of beeldmateriaal voor  goedkeuring van betrokken personen.

- Er is geen uitwisseling van data of persoonsgegevens zonder toestemming, niet digitaal, niet analoog,
- Er zijn wel verwijzingen naar sites, filmpjes etc. die geplaatst zijn door personen zelf,
- 4x per jaar is er een rondzending voor uitnodiging van activiteiten van TM naar betrokkenen.
  Dit is ten alle tijde stop zelf te zetten door een replay te sturen met een verzoek voor stopzetting.
- Er worden geen cookies gebruikt.

In goed overleg met het Bestuur en de Raad van Aanbeveling is besloten dat namens Stichting T. Metissimo geen   gebruik wordt gemaakt van: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, MP3, FastMP3, Spotify e.d.
Vindt u op Internet gegevens van ons via deze kanalen dat weet u zeker dat deze gefaked zijn.
Meldingen worden op prijs gesteld zodat we in ieder geval kunnen reageren.
Uiteraard is iedereen vrij om zelf deze faciliteiten van Social Media te gebruiken.

Toetsinzien, resultaatverwerking  & registratie
-Wedstrijd-, toets en examengegevens zijn in te zien door deelnemers ter reflectie, voorlopig tot een jaar na afname.
  Bij minderjarigen mag dit met een ouder/vertegenwoordiger omdat ouders de wettelijke vertegenwoordigers zijn.
- De puntenbeoordeling is vooraf bekend, resultaatverwerking kan wisselen per toetsing.
- Bij cursisten en leerlingen worden diploma- en certificaat gegevens bewaard als bewijs dat de cursus is gevolgd of
  voor als een certificaat zoek raakt. Vaak komt op de site of krant een publicatie met vermelding wie de cursus heeft
  behaald. Dit heeft te maken met het afgeven van de bewijskracht voor het werven van financien zodat we materialen
  qua prijs lager kunnen houden. Indien u dit liever niet heeft kunt u dit aangeven dan houden we hier rekening mee.
- Winnaars bij een wedstrijd worden genoemd in een verslag en/of publicatie na overleg.

Meldingen & registratie
Bij T. Metissimo en het ouderplatform komen allerhande (anonieme) vragen en meldingen terecht, van jong en oud. Informatie over oplossingen wordt zo goed mogelijk aangereikt zodat de persoon zelf en/of zijn ouders kan beslissen welke oplossing voor hem/haar het meest geschikt is.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal vragen en het soort vragen, echter zonder vermelding van naam.
Momenteel is het een kleine organisatie, in de toekomst is mogelijk een vertrouwenspersoon wenselijk.

Verwerking van research- en innovatiegegevens
Resultatenverwerking van toets- en cursusmateriaal dient ter verbetering van de educatie en kan (heel soms) worden gebruikt voor publicatie, b.v. bij bijzondere bevindingen. Dat gaat dan over methodieken etc. in anonimiteit, deze zijn niet herleidbaar naar personen.

Over materialen en bruikleen & registratie

Leerlingen van TM krijgen de unieke les-, cursus- en verrijkingsmaterialen gratis in bruikleen (zolang het financieel haalbaar blijft), b.v. de science, cultuur en muziekmaterialen, de klokjes, de reken- en taalmodules of andere materialen. Uitgeleende materialen worden geregistreerd tot deze retour zijn.

PR
Eindverantwoording van PR activiteiten ligt bij het bestuur. Zij draagt zorg voor een goede en betrouwbare verwerking. Teksten worden zo goed en veilig mogelijk afgestemd.

Publicaties, auteursrechten & verwante rechten T. Metissimo
Onder het kopje "publicaties" wordt op deze site een lijst bijgehouden van artikelen ter verantwoording van onze activiteiten. Auteursrechten/copyrights e.d. liggen uiteraard bij de schrijvers en/of fotografen zelf. Dit geldt ook voor de teksten op de website. Er is vrijwillig toestemming gegeven voor medewerking, instandhouding en uitbreiding van deze lijst. Informatie hierover is bij het bestuur verkrijgbaar.
Krantenberichten met spontane onwaarheden komen uiteraard niet in aanmerking voor opname in deze betrouwbare lijst.

Educatie- en creatieve materialen voor TM
Op de educatiematerialen liggen rechten van makers. Zoals de bouwsteentjes van Juweela, methodes, maatwerk,  etc.
Hiervoor gelden  Wettelijke Bepalingen:
- Op voorhand verwijzen wij u naar de hiervoor van kracht zijnde wettelijke teksten, zie: www.overheid.nl
- Auteursrechten en Copyrights gelden wereldwijd en tot 70 jaar na het overlijden van de
  auteurs/vormgevers/researchers. 
- Uitzondering op de auteursrechten zijn het parodierecht ("pronken met andermans veren") en citaatrecht
  (wetenschappelijke bevindingen).
- Naburige rechten zijn o.a. intellectueel eigendom en artistiek recht.
- Vrijheid van kunst geldt in NL voor iedere creativiteit mits het niet grensoverschrijdend is.
- Op merkenrecht kan een onbeperkte levensduur gelden, meestal niet wereldwijd (op een enkele uitzondering na).

Ter info
U begrijpt dat het NIET mogelijk is via het bestuur aanspraak te maken op individuele rechten van methodes, programma's of materialen die vrijwillig aan Talento Metissimo in bruikleen worden gesteld. Deze rechten behoren toe aan de eigenaar. 

Correct gebruik
Binnen T. Metissimo streven we samen naar een correct gebruik en instandhouding van het geheel.
Wij hanteren deze spreuken als huisregels:  
- Ere wie ere toekomt! 
(Spreuk herkomst is niet duidelijk), ofwel:
- Erkenning voor de eerlijke ontdekker en uitvinder ook voor kinderen en studenten, wees sportief !
- Enkel een piraat pleegt plagiaat!
Zie: www.enkeleenpiraatpleegtplagiaat.be 
  (Auteur spreuk is ons niet bekend).

ALGEMEEN GELDT HET VRIENDELIJKE VERZOEK:
 Ziet u onjuistheden? Mail het ons, we zijn u dankbaar.12.  FINANCIELE ACHTERGROND T. METISSIMO

Bestuur

Stichting T. Metissimo zet zich 100% in voor algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
T. Metissimo herbergt diverse projecten gericht op talentontwikkeling voor jong en oud(er).

Doelen
Totaal is meer dan 90% van de opbrengst bestemd voor de doelen van deze Stichting,
kortgezegd:  Maatwerk Educatieve Talentontwikkeling in Beta en Cultuur. Dit is statutair vastgelegd.
In de notulen is vastgelegd dat de bestuursleden geen vergoeding wensen te ontvangen voor haar bestuurstaken. 
Maximaal 10% is voor de onkostenvergoedingen van overige vrijwilligers en noodzakelijke
materialen die zo laag mogelijk worden gehouden (bankkosten, website onderhoud, boekhouder etc.)
Geciteerd volgens de statuten: "Er worden geen bovenmatige vacatiegelden verstrekt".

Verantwoording
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en geeft haar goedkeuring aan o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaaroverzichten worden op deze site gepubliceerd.
Zie hier de gecontroleerde en goedgekeurde financiele jaaroverzichten door Koeman Administratieve Dienst (KAD):
 
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2020, wordt eind juni 2021 verwacht.
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2019, 16 juni 2020
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2018, 28 juni 2019
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2017, 15 juni 2018
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2016, 15 juni 2017
ANBI
ANBI
Een Status voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI) is door de Belastingdienst toegekend vanaf 6 januari 2016, de datum van opstart van Stichting T. Metissimo.
Iedere financiele bijdrage is welkom!

CultuurSubsidie, Educatiebijdrage, Sponsoring en Donatie
Door de Gemeente Lingewaard en onze sponsoren zijn het Ouderraad en de Open Educatieve
evenementen Beta en Cultuur voor iedereen toegankelijk.

Ouders dragen zelf bij in het Talent-Educatieprogramma.

We zijn onze vrijwilligers, sponsoren en donateurs bijzonder dankbaar, zonder hen is dit alles niet mogelijk.
Iedere inzet blijft hard nodig en is welkom!  Ieder talent telt!
Alleen met elkaar is het mogelijk om dat wat al is bereikt in stand te houden.
Wensen zijn altijd bespreekbaar.
Zie voor een gift of bijdrage de informatie bij 
sponsor  worden van T. Metissimo's Goede Doelen.

 
13. KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE EN EVIDENTIES

Educatieve Kernkwaliteiten PEERICS
De kernkwaliteiten die T. Metissimo biedt zijn PEERICS-based. Deze PEERICS berusten op de hoogste evidentie (wettelijk onderbouwing) nl. het onderwijsrecht van kinderen. Een talent kan zich alleen ontwikkelen bij correct ondericht.
Preventie (informatie- en zorgplicht), Educatie & Examens (leerplicht met toetsing, onderwijsrecht van alle kinderen), Research & Innovatie (plicht voor passende educatie, maatwerk, Coaching  &  Support (Sociale samenwerking met de eindverantwoordelijken zoals ouders of verzorgers)
(jan. 2016, CCML). 

PEERICS
is een anagram voor PRECISE en geeft een maat van kwaliteit weer.
Voor optimale resultaten wordt gewerkt vanuit kennis en ervaring door inzet van:
- Een hoge mate van bewijskracht in praktijk en theorie (evidenced based) EN/OF
- Het toepassen van nieuwe en/of "op maat" educatieve methodieken;  Omdat iedereen uniek is.

De Educatieve inzet gebeurt op basis van bekende evidentie. Effectief maatwerk als aanvulling blijft essentieel omdat lang niet alles "passend" is. Dit maatwerk berust op kennis, ervaring, inzicht en visie.
Het bestuur van Talento Metissimo probeert research en innovatie voor maatwerk talentontwikkeling mogelijk te maken.

Controle vindt plaats door toetsing bij T. Metissimo of elders.
Toetsing wordt samen afgestemd welke wijze het meest effectief en ook wenselijk is.


Evidenties, de mate van bewijskjracht
Veel is bewaard gebleven.
Ver voor T. Metissimo in zicht was,  lagen er vragen door leerlingen uit heel NL,
en het werden er steeds meer...
"Wij willen ook graag meedoen aan team-schaak, team-wiskunde, kamermuziek..."
"Ik wil naar de WK waarom word ik buitengesloten? "
"Waarom word ik zomaar geroyeerd op mijn club, ik ben pas 9 jaar en een topspeler?"
"Op mijn school mag iedereen muziek maken behalve degene die het al kunnen."
"Wij willen ook graag meedoen met echte Wiskunde Olympiades."
"Waarom mag ik geen extra vakken?"
etc.....

Hieronder staan enkele reacties van betrokkenen per mail, What's App, mondeling of kaart,
rondom Talentontwikkeling bij T. Metissimo.


2015/16
"Alsof je door de ogen van een kind kijkt", "Het is bottem-up & top-down tegelijk",
"We worden gehoord en gezien en niet weggestopt",
2016/17
"Je hebt haar hersens aangezet", "Ze is weer wakker", "Hij doet weer mee en is er weer", "Hoera, we krijgen antwoord!", Wat fijn als je welkom bent!", "Hoera, we scoren!", "Leren is best leuk", "Alles op zijn tijd dan is leren leuk", "Ik snap het", "Goh, ik wist niet dat dit mogelijk was", "Bij Metissimo leer je zomaar nadenken",
"Iedereen is Talento", van Pro naar Gymnasium-niveau!
2017/18
"Wat doen jullie toch?", "Hoe kan dat nu?", "Waarom wist ik dit niet?", "Hij gaat met plezier en komt 2 uur later huppelend en opgeladen terug", "Ik herken mijn dochter weer", "Echte Metissimo-sfeer", "Leren denken zoals bij Metissimo", "Hoe kan dat nu?", "t Is altijd leuk", "Ja, het is goed zo",  "Ze leren anders denken",
De meest gestelde vraag: "Wat is wijsheid?", Yes aangenomen! Een leerkracht: "Woh, dit resultaat heb ik nog niet eerder meegemaakt, " "Van VMBO naar Gymnasium niveau (10 jaar) met 2 uur in de week!" "Je hoeft echt niet hoogbegaafd te zijn hoor, 1-2 uur bij T. Metissimo is genoeg!" "Het leukste was mijn research met de Metis-Weetjes, keicool" (leerling). "Ik heb, denk ik, nieuwe "striptoetsen"(cursist).  "Maakbaar Bovenwijs Met T'is Mooi" (ouder).
"Top-research levert Familie-uitbreiding van Conso & Disso", en "We willen graag een echt Metis-Huis!"

Opmerkingen anno 2018
"Nog steeds krijgen volwassenen meer eindexamen herkansingen dan minderjarigen."
"Summa Cum Fraude bij eindexamens anno 2018 in heel NL, niet alleen in Limburg."
En deze meldingen over het vak der evidenties: Wiskunde;
"Wij willen graag eerlijke Wiskunde Cito normeringen met niet alleen de standaard Cito antwoorden. Het is toch logisch dat leerlingen die wiskunde D volgen met slimmere oplossingen komen dan de standaard Wiskunde B Cito antwoorden, waarom worden de slimmere antwoorden niet goed gerekend of worden er minder punten toegekend?"  
"En wat zegt dit over de andere vakken?"
Alles draait nu om de zelfregulerende school-beoordelingen van toetsingen, hoe kan dat?  Leerlingen, Ouders, Docenten,VO-Raad, CITO, Inspectie, LAKS, Regering, iedereen lijkt nu machteloos te staan tegenover de zelfregulering...

2018/19
Juni/augustus 2018 in gesprek:
Ouders:  "Dit en Dat en Zus en Zo kan niet op school, geld is op...
Oma: "We hebben Metissimo toch...",

"Rechtsom of linksom is de hele klok, middendoor is de helft" (leerling)
"Je bent hier om te leren, nog niet om te weten, je wordt vanzelf Metis-Wetis" (leerling)
"Gellyween" (leerling)
"Wanneer komt dat huis ooit?" (leerling over Metis huis)
"Veters strikken in 3 minuten geleerd, nieuw record"
"Van E naar C met spelling".
"Van D naar A met lezen",
"...dan filmen we het toch, voor de meester EN de juf!"
"Van VMBO naar HAVO/VWO 2x."
"Geen medewerking voor BRIN? Dan maken we de toetsen voortaan ook zelf! "
"Niemand komt er doorheen bij die krenterige kruidenbaas en die "werkjes afmaken", wil jij ons helpen?
"Al 13 scholen handelingsverlegen, we tellen gewoon door...
"Waarom zwijgt de Gemeente, de Provincie en het Rijk over T. Metissimo? Waarom mag niemand weten dat jullie   bestaan? Deze educatie is een machtig systeem."
"Deze leerling zit al een jaar thuis. Dit kan zijn redding zijn, waarom stuurt de Gemeente niet door, de zelfregulering  werkt gewoon niet!
"Er zijn meer slimme kinderen die al een jaar thuis zitten, docenten ook...onwetend.
"IQ ca. 150, kader advies...help ons! "

In quatro-loog voorjaar 2019:
X: "Daar gaat je biologielokaal K., waar is die kaalkap goed voor?
Y: "Is er in Bemmel geen plaats meer voor PimpelMeesjes en IJsvogels?"
Z: "Toch zeggen de kinderen: "We willen leren zoals bij T. Metissimo!"
Q: "Is die tegenwerking niet het beste compliment?"

In trialoog zomer 2019:
S:  "Dit is toch allemaal wel erg veel."
M: "Welke ministeries en wetten heb je nog niet gehad?"
K:  "Och, na iedere verkiezing begint er een nieuwe pot Levend Schaak..."

2019/20 
"We zijn blij dat we onze kinderen dit kunnen meegeven."
"Als ouders moeten we zelf terug naar school, naar T.M. dan..., "
"Wat hier gebeurt kan een normaal mens toch niet bevatten"
"Het is die keukentafel!" "Nee de tuin!" "De dieren dan?"  Hoe kan dit?
"Alles is gekopieerd, gefotografeerd, gefilmd, meegekeken, opgenomen, het zijn open lessen
  met een open boek. Hoe kan dit en wat is hier anders?"
"Al die jaren komt er op school niks uit en nu ineens hoogbegaafd...? Hoe kan dat nu weer?"
"Met IQ 170 heb je echt wel meer nodig..." (een slimme moede;, appel valt niet ver van de boom)
"Komen er straks niet teveel slimme leerlingen?" (bezorgde ...)
"Te lang vergeten... van IQ 50-70 naar IQ 80 op weg naar --> 90 en getalenteerd,
  na leren lezen, schrijven en rekenen volgens de Conso & Disso methode, en de leerling ontwikkelt
  de methode mee verder uit! Een ware kroon op ons werk in Corona kroonjaar 2020 !"
"De resultaten van Kaspar Hauser kloppen, binnen 10 maanden een niveau van 17 jaar,
  ook haalbaar bij 50 jaar!"
  Grootste verschil: Kaspar Hauser was individueel geisoleerd, en de huidige persoon heeft
  Nederlands onderwijs genoten...dan vraag je je toch wel af hoe dat kan...
  gaan we 100 jaar terug qua onderwijs?
"Leerling van 20 jaar zegt: Ik kan dus echt rekenen? Is het echt waar?"
  "Ja, je kunt echt rekenen, dit is pas het begin!"
"Is het al tijd om deze methodieken verder uit te gaan dragen naar andere docenten?" (Ouders)
"Wanneer komt dit op school?" (LL 10 jaar)
"Dit lokaal mag noooooit meer weg!" (LL 10 jaar)
"Thuisonderwijs toen ik ziek was, is gewoon perfect voor mij" (LL 19 jaar)
"Hoe, hoe heb je dit voor elkaar gekregen, hoe kan dit?" (Arbo-arts)
"Waarom heb je dit niet jaren eerder gedaan?" (zelfde Arbo-arts)
  Antwoord: "Ik heb het jaren eerder gedaan, maar ik wist niet alles, tussen 2010-12 heb ik pas meer ontdekt."
"Perfect" (leerling)
"Zeer professioneel" (vader)
"Bijzonder en apart" (leerlingen)


2020/21
Word vervolgd, we zijn weer benieuwd wat er gaat komen...


14.  TOT SLOT


T. Metissimo is er voor maatwerk van educatieve talentontwikkeling in Bèta en Cultuur.
Rechts- of linksom met de puntjes op de i. Zie het logo van T. Metissimo.

© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo