Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Gedichten Publicaties Bestellingen Aanmelden

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren
2019


LogoLingewaard.png
UNIVE
B4 F
KAD
Accuraat
logoJuweela.jpg

DE ORGANISATIE VAN TALENTO METISSIMO
en huisregels


Bestuur

Voorzitter
   Drs. Karen Langerwerf M.Sc., Lingewaard, Bemmel 
   06-255 06 566

Secretaris
   Rob Knuiman, Lingewaard, Huissen
   06 - 496 492 24

Penningmeester
   Ir. Ger Wortel, Lingewaard, Bemmel
   06 - 555 83 162

Bestuurslid
   Coen Wagter, Lingewaard, Bemmel
   06 - 1934 76 04


Contactpersoon Ouderraad Talentontwikkeling
  Magriet Strasser,  Lingewaard, Bemmel
  06 - 28 722 478

Fotografen
  Magriet Strasser,     Coen Wagter,
  Toine Langerwerf,  Maja Kazarian, e.a.
Raad van Aanbeveling
 
Prof. Dr. Elly van Gelderen
Arizona State University


Dr. Eric Nulens, Ph.D., M.D.
Brugge, West-Vlaanderen, Belgie


Kees Schoonenbeek
voormalig conservatorium docent (35 jaar) componist, muziektheoreticus
Dieren, Gelderland

Webmaster, Logo & Huisstijl
 
Kaj Yuri Wortel, Eindhoven (TUE)


Redactie en eindredactie
  Bestuur

HUISREGELS (bijgewerkt op 30-10-2018)


DE STICHTING
1.    Wat doet Stichting Talento Metissimo?
2.    Visie, motto en logo
3.    Bereikbaarheid en vakanties
4.    Aanmelden, tarieven en betalingswijze

DOELEN
5.    Voor wie?  Wat?   Door wie?
6.    Talent-indeling en ontwikkeling
7.    Activiteiten talentenprogramma's
8.    Talent-Contact, verslaglegging
9.    Vragen, meldingen, klachten en adressen in NL
       Vertrouwenpersoon --> Aankomende Vacature !


KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID
10a
. Informatieplicht & publiciteit
10b. Registratie, dataverwerking & privacy AVG 2018
11.   Financiele achtergrond, controle en jaarverslagen van T. Metissimo
12.   Kwaliteit:  PEERICS & PRECISE en EVIDENTIES

13.  TOT SLOT
HUISREGELS (bijgewerkt tot 30-10-2018)


1. WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?


De Stichting Talento Metissimo is een enthousiaste organisatie die zich inzet voor Talentontwikkeling in
Bèta en Cultuur voor jong en oud, met ouderplatform. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht en uitwisseling; Educatie en Toetsing. Omdat letteren is gezeteld in Cultuur ontstaat hierdoor een ABCD-formule:
A
lfa, Beta, Cultuur en Denksporten.

Research en innovatie worden verricht voor o.a. een beter inzicht in de auditieve - en visuele leerprocessen.
Uitwisselen van informatie met landelijke organen behoort tot de mogelijkheden.


2. MOTTO, VISIE en LOGO


Iets waar je goed in bent vind je meestal ook leuk. Dat houdt je gezond en sterkt je weerstand.  
Een gezond leerproces is de basis voor efficient leren.
Voor Talentontwikkeling is o.a. wilskracht, discipline en een gezonde dosis zelfreflectie nodig.
"Effectief leren met plezier" betekent dat je uitgaat van jouw specifieke talenten waarop je verder bouwt.
Op school telt ieder kind, bij een club/vereniging telt een specifieke talentactiviteit, thuis telt ieder talent!
Bij T. Metissimo kun je je verrijken volgens de ABCD formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksport Schaken.
"Passend Onderwijs" is voor ons 100% gezonde educatie. Maatwerk is ons specialisme.
Van harte welkom!

Je leert bij T. Metissimo op verschillende wijzen: "horen, zien, nadenken en doen" op elkaar afstemmen. Dat is superleuk. Met eenzelfde hoeveelheid doorzettingsvermogen kun je dan verder komen,  dan is leren ook effectief. 
Als dat werkt heb je goede handgrepen voor "een leven lang functioneren".
Dit alles blijft een ware uitdaging!
Ons logo rechts- of linksom, geeft aan dat we meer mogelijkheden in huis hebben dan alleen een
standaard oplossing voor een mooi resultaat. Onlangs gaf een leerling een mooie aanvulling tijdens de les: 
rechts- of linksom is de hele klok, door het midden is de helft.

Motto: ELK TALENT TELT!   
Visie:   EFFECTIEF LEREN MET PLEZIER   &    EEN LEVEN LANG FUNCTIONEREN
Logo:  RECHTS- OF LINKSOM MET DE PUNTJES OP DE i   (middendoor is de helft)


Auditieve - en visuele leerprocessen
Een leerstijl is iets dat je aan de buitenkant ziet of hoort, denk aan een kledingstijl of een muziekstijl.
Een leer
proces is iets dat van binnen gebeurt. Denk aan het verterings- of verwerkingsproces. En processen kunnen elkaar beinvloeden.
Een belangrijk kenmerk binnen T.
Metissimo is de extra aandacht voor de leerprocessen zoals het horen, zien, doen en het beleven. Uitgangspunt is altijd een positieve bijdrage in het leerproces, individueel en/of in groepsverband.
Doelen kunnen zijn: jezelf afstemmen (intrinsiek) of juist afstemmen naar de groep (extrinsiek).


Indien wordt afgeweken van gangbare methodieken en research of pilot plaatsvindt wordt dit vooraf met alle betrokkenen afgestemd. Er vindt geen "blinde educatieve research" plaats.


 4. BEREIKBAARHEID, AANMELDEN,  TARIEVEN EN BETALINGSWIJZE

Wij stemmen graag uw wensen samen af.
Voorafgaand aan de vraag voor Talentontwikkeling vindt een gratis intake-gesprek plaats. 
Voor info of het maken van een afspraak kunt u terecht bij het secretariaat.

Aanmelden en veel voorkomende antwoorden
1. Registratie vindt uitsluitend plaats voor de administatie van Talento Metissimo.
    zie het hoofdstuk Privacy hoe T. Metissimo invulling geeft aan de AVG mei 2018.

2. U treft hier informatie over het aanmelden
3. Bij deelname aan Talent-educatie zoals bij een cursus, jaarprogramma, priveles, maatwerk etc.
    schrijft u in als Talent of Cursist.
4. Ouders/verzorgers dragen als wettelijke eindvertegenwoordigers zorg voor correcte vermelding van gegevens
    over hun minderjarige inderen. 

Vaste tarieven Talentontwikkeling Talentjaar 2018-19
- Intake gesprek: gratis.
- Talentles individueel duurt ca. 1-1,5 uur en bedraagt E25,=
- Jaarprogramma Talentontwikkeling all-in is gemiddeld E 800,= , afhankelijk van het wensenpakket.
- Tarief van Cursussen, workshops, activiteiten wordt in overleg afgestemd.
- Entree evenementen met Open Education is voor jaarleerlingen wordt per keer bepaald

Betaling
Vooraf wordt duidelijk afgestemd wat uw wensen en de kosten zijn.
U krijgt achteraf een rekening met specificatie van de penningmeester.
- Ouders/begeleiders wiens kind (eren) een Talenten-jaarprogramma volgen
  krijgen 2x per jaar een nota met specificatie (december/januari en mei/juni).
- Het lesgeld dient binnen 6 weken te worden voldaan.

Opschuiven van lessen
Lukt het niet om de factuur na 6 weken te voldoen, geef dit dan tijdig aan.
We nemen dan na 6 weken vriendelijk contact met u hierover op over de reden.
Indien gewenst kunnen lessen/cursus in overleg tijdelijk worden opgeschoven en later worden hervat.

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn: 
Laat het ons weten, we zijn er om het samen op te lossen!


4. JAARKALENDER EN VAKANTIE


T. Metissimo is voor educatie informatie het gehele jaar bereikbaar!

Voor vragen, meldingen, nieuwe initiatieven e.d. kunt u ook contact opnemen met het
secretariaat.
Voor info en deelname aan activiteiten kunt u hier aanmelden.
De exacte data staan in de jaarkalender. Voor lopende activiteiten zie: projecten.5. DOELGROEPEN:   VOOR WIE?   WAT?   DOOR WIE?

 
Voor wie? Voor talenten!
Een talent is bij T. Metissimo zowel de persoon zelf als ook de natuurlijke en/of verworven vaardigheid/heden die bij een talent horen. Iedere mens beschikt over meerdere talenten die in verschillende gradaties aanwezig zijn.

Dit Talentonderwijs is bedoeld voor leerlingen die leren leuk vinden, een klas hebben overgeslagen, of willen overslaan, vervroegd (willen) doorstromen, extra verrijking zoeken, hiaten willen opsporen, of graag hoger willen scoren etc.

Wat? 
Bij T. Metissimo is maatwerk van talentontwikkeling mogelijk op Beta en Cultuurgebied, voor talenten jong en oud. Dat kan via thuis, school, club of vereniging. Er zijn mogelijkheden voor privelessen, cursussen en/of deelname aan openbare activiteiten zoals Open Education.
Binnen T. Metissimo is ruime expertise (kennis en ervaring) aanwezig voor educatie van jong en oud.
Specialisaties zijn er voor (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie en getalenteerdheid op Beta en Cultuurgebied.
Schaken. Muziek & Science waaronder de nieuwste educatie Conso & Disso hebben bij T. Metissimo een bijzondere ingang gevonden. 

Het gebeurt hier op velerlei niveaus: BS, VO, PRO, MBO, HBO, Universitair niveau, jong en ouder, welkom!

Door wie?  
Bij het geven van maatwerk voor het (door)ontwikkelen van talenten, zijn verschillende groepen aktief:
1. Jeugdigen zelf en met elkaar
2. Ouders/begeleiders en ouderen
3. Gediplomeerde en ervaren docenten/trainers met specialisaties

4. T. Metissimo heeft een onafhankelijk Ouderplatform opgezet voor informatievoorziening over talentontwikkeling, binnen en buitenschool (intra- en extramuraal). Ouders zijn immers de wettelijke EINDverantwoordelijken die volgens de leerplichtwet hun minderjarige kinderen onderwijs dienen aan te bieden (dat is iets anders dan schoolplicht).
Omdat scholen net als ziekenhuizen zelfregulerend zijn in Nederland, vraagt dit om een hogere samenwerking en zelfredzaamheid van ouders, talenten en hun omgeving.
Bij het ouderplatform zijn naast ouders ook familieleden zoals opa's, oma's, coaches etc. betrokken.

5.
T. Metissimo heeft daarnaast een actieve groep Symphatisanten;  Mensen die ons vrijwillig helpen in natura of financieel. Voorbeelden zijn: Ouders, sponsoren, donateurs, vrijwilligers.
Iedere positieve bijdrage is welkom!  Daar zijn we superblij mee!
6.  TALENT-INDELING  EN  ONTWIKKELING 

T. Metissimo draagt o.a. gezonde educatie uit en is daarom NIET BIG-ZORG geregistreerd.
Onderwijs is een kinderrecht voor zieken en gezonde kinderen. Wij gaan uit ervan uit dat onderwijs zo goed mogelijk
"passend" aansluit bij zowel het individu als de groep.  Iedere mens heeft (gezonde) zorgplicht.

T. Metissimo heeft specialisaties op diverse vlakken in huis waaronder het maken van (individueel) maatwerk zoals aanvullende, verrijkings- en/of verdiepingstaken op diverse intelligenties en leeftijdsniveaus.

Binnen T. Metissimo zijn er 3 vormen Icoon Talentgroepen
I      Individuele talenten jong en oud (ruit)
II    Cursisten  (blok)
III   Gemeenschap (rozet)

Met 4 vormen van maatwerk Talent Ontwikkeling, ieder met een kleur
Blauw          Talentontwikkeling specifiek, individueel 
Wit              Research en/of innovatie zoals PWS     
Rood           Multidisciplenaire projecten zoals Evenementen
Oranje         Bijzondere (eenmalig) project, Sociale inzet (niet rood, wit of blauw)7.  INDELING  ACTIVITEITEN ICOON  TALENTEN PROGRAMMA'S


De Talentenprogramma's zijn volgens de ICOON- en KLEURindeling.
Voor de invulling van een activiteit of een bepaald programma zie aanmelden.


WyberBlauw

  GROEP I.  Individuele Talentontwikkeling

Doelgoep
 
Diegene(n) die echt graag wil leren.

Activiteiten sinds 2016

Talentontwikkelingen zoals:
- Jaarprogramma's, Verrijkingen, Recitals, Toernooien, Uitzendingen etc.       

Het jaarprogramma van de individuele educatieve Talentontwikkeling Beta & Cultuur
is gebaseerd op het C-STAR model volgens de PEERICS. (CCML 2016).
In het jaarprogramma zijn naast de talentlessen een 8 tal practica opgenomen voor uitwisseling.
Iedere talentles verloopt in een vaste structuur met eigen methodieken op maat:

Communication met Sociale Interventie w.o. Conso & Disso (het nieuwe vak Science & Cultuur)
S  
Science (dus ook Gamma!)
T  
Taal, (Cultuur, Alfa)
A
 Analyse en/of Activerende Didactiek (schaken, muziek, mozaiek)
Rekenen & Wiskunde (Beta)

PEERICSPreventie, Educatie, Examinatie, Research, Innovatie. Coaching en Support.
Zie het hoofdstuk over kernkwaliteiten. 


WyberZilver
  GROEP I. Talentontwikkeling Research en Innovatie
 
Doelgoep
Diegene(n) die graag wetenschappelijk willen leren denken en onderzoek willen doen,
talentontwikkeling enkel- of meervoudig.


Activiteiten sinds 2016
-
Profielwerkstukken,
- Individuele Jaaropdrachten SlotFinale


BlokBlauw GROEP II. Groepspecifieke talentontwikkeling (groep, vereniging, school)

Doelgoepen
A. Cursisten voor een workshop, clinic of lezing  
B. Ouderplatvorm. De specifieke groep wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige talenten van TM:
    ouders, verzorgers, opa's en oma's
C. De groep sympathisanten van vrijwilligers, sponsors en donateurs die T. Metissimo een warm hart toedragen.
    Zij helpen ons in natura (vrijwilliger) en/of financieel etc. 

Activiteiten 2018-'19

A1.  Science & Cultuurcursussen
A2.  Science & Cultuur educatie in het Talent Jaarprogramma
A3.  De groepspractica Season Sciences & Cultuur in het Talent Jaarprogramma w.o. Gelly-Ween
A4.  Toets of- Examinatie met vooraf een proeftoets
B/C. Samenwerking met de talenten zelf, hun ouders, scholen, bonden, clubs en andere betrokken instanties
        voor optimale prestaties op school, thuis en club.


BlokZilver GROEP II. Groepspecifieke enkelvoudige talentontwikkeling
Research & Innovatie

Doelgoep
Iedereen die leuke en nieuwe ideeen heeft voor T. Metissimo en helpt dat verder te ontwikkelen.

Activiteiten sinds 2016
Te veel om om op te noemen. Het bruist hier vol continu.


RozetRoze   GROEP III.  Multidisciplenaire Talentontwikkeling met OPEN EDUCATION;
                        Uitdragen aan de Gemeenschap zoals bij evenementen
.
Doelgoep
Belangstellenden

Activiteiten 2018-'19
 
Evenementen voor een meervoudige talentontwikkelingen met b.v. de carrouselmethode
1. Science & Cultuurplein Bemmel met workshops in de tuin.
    Eerste weekend van september, Open Education sinds 2017.
2. Euro Metsel en Mozaiek ook wel de bekende appel-tap met flap concerten.
    Science & Cultuuractiviteit voor onze Symphatisanten, luke lezing/concert en activiteit.
    In november, Open Education sinds 2016.
3. Nationaal Schaak Concert met Heraldiek
    Eerste lenteweekend: Open Education sinds 2013/6.
4. Finale slotavond: Open Education sinds 2016
    Een informatieve en gezellige schooljaar-afsluiting met Science & Cultuur activiteiten,


RozetZilver   GROEP III.  Bredere Research en Innovatie i.s.m. de Gemeenschap

Doelgoep
Belangstellenden

Activiteiten 2018-'19
- Talentenprogramma's blijven versterken
- Practica Season Science & Cultuur


RozetBlauw   GROEP III. Talentontwikkeling  i.s.m. de Gemeenschap

Doelgoep: 
Grote(re) groepen b.v. Talentengroep zelf of Team  T.Metissimo
Activiteiten 2018-'19:
- T. Metissimo, de organisatie versterken, het kan altijd beter.

 
RozetGoudr   GROEP III. Talentontwikkeling Sociale Activiteiten i.s.m. Gemeenschap
                       die niet rood, wit of blauw zijn

Doelgoep
Specifiek per project of doel

Activiteiten sinds 2016  i.s.m. Gemeenschap

- Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met zomerconcerten i.s.m. Dorpsvereniging Ressen sinds 2016
- Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met Internationale Opera 2016 i.s.m Musik Take In
- Opening Kerktheater op Zondag te Bemmel jeugdigen T. Metissimo
- Bemmels Blazoen te Ressen & Rondje Cultuur Lingewaard met Schaaktoren-historie i.s.m. Historische Kring BRH
- Ontwerp en Uitvoering Science & Cultuurplein te Bemmel 2017, op verzoek van Winkeliers Bemmel
- Bijdrage TM i.s.m Werkgroep Kasteelterrein Ressen (onderdeel van Dorpsvereniging Ressen)

SMART Projecten
Heb je zelf een leuk idee dat je graag wil gaan verwezenlijken of....?
Laat maar horen!
We denken met je mee in creatieve, originele en haalbare oplossingen!
Bedenk wel: Er worden geen projecten uitgewerkt die niet zijn geinitieerd door T.Metissimo.
Dit is om de jeugdigen en betrokkenen te beschermen, kwaliteit te waarborgen en misbruik te voorkomen. 
Voor de uitvoering van de projecten werkt T. Metissimo volgens het SMART principe:
S
pecifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 8.  TALENT CONTACT & VERSLAGLEGGING

Contacten
Binnen T. Metissimo zijn er contacten tussen talenten, begeleiders, ouders, gemeente, bonden, verenigingen, docenten, schoolbesturen en vele andere betrokkenen en/of instanties.  
Er is met enige regelmaat contact naar de ouder(s) en/of begeleider, mondeling, telefonisch, per e-mail, What's App,  etc. Dat kan over verschillende onderwerpen gaan.

Contacten met derden over talenten gebeurt via ouders/vertegenwoordigers. Er is geen uitwisseling van persoonlijke gegevens. Enkele voorbeelden zijn:
1. Deelname aan de workshops. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
Iedere school of organisatie kan een of meerdere workshop boeken. Afstemmen, maatwerk, locatie, aantallen en prijzen zijn in overleg.
2. Een gesprek op school/club/instantie
voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusmaterialen, extraplus-materiaal, talentontwikkeling etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de leerling en/of de ouders/eindvertegenwoordigers. In het kader van integriteit en vertrouwen zijn er geen gesprekken buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Vragen over de grenzen van intra- en extramuraal onderwijs
over waar het op school ophoudt en thuis of club verder gaat komen steeds vaker voor. Veiligheid staat ten alle tijde voorop. Zorgplicht heeft iedereen voor elkaar. Het blijft een bijzonder gebied.
Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek. Er is geen overlap met de schoolmethodieken. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau. Buitenschoolse educatie valt onder "vrijetijdbesteding".
4. Verrijkingstaken onder schooltijd komen soms voor.
Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders, wettelijke verzorgers of begeleiders. Zij dragen de eindverantwoording voor de leerplicht.  In goed overleg is met de leerplicht-vertegenwoordigers zoals de scholen, educatie af te stemmen onder schooltijd.
T. Metissimo stemt de educatie met de leerling en ouders samen af. De ouders stemmen dit zelf af met de school en/of eventueel leerplichtambtenaar.

Verslaglegging Talenten
Veilige (minimale) verslaglegging vindt in overleg plaats. Inzage in het dossier en/of verslaglegging is alleen mogelijk door de wettelijke vertegenwoordigers zoals ouders.

UITZONDERING
Alleen op speciaal verzoek met goede onderliggende argumentatie vindt in overleg met de ouders een algemene of speciale verslaglegging, rapportage of een ander schrijven plaats. Hier is een schriftelijke bevestiging nodig van een van de ouders (of beide ouders). Alleen de begeleider en/of ouder zelf mogen de gegevens aan derden verstrekken met kennisgeving aan T. Metissimo.  Wij stemmen graag uw wensen samen af. 


9.   VRAGEN,  MELDING/KLACHT en ADRESSEN IN NL

Waar kunt u met welke vraag terecht voor een onafhankelijk educatie advies ?

Algemeen
Bij T. Metissimo komen allerhande vragen en meldingen terecht. Die worden zo goed mogelijk opgelost.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal en het soort vragen (dus zonder vermelding van naam).

In de nabije toekomst kan het nuttig zijn dat de functie
vertrouwenspersoon wordt ingevuld.
Het bestuur staat open voor belangstellenden -->
vacature !

Een klacht over T. Metissimo? 
We hebben het nog niet meegemaakt... Meestal is de kortste ook een snelle weg naar een oplossing.
Probeer het op te lossen met de desbetreffende persoon. Lukt dit niet, schrijf/bel/app/mail dan uw bevinding aan het bestuur of neem contact op met de contactpersoon van het ouderrad.
Het bestuur draagt zorg voor een adequate oplossing; Ook dat is maatwerk leveren!
De tijd- en energierovende klachtenprocedures die resulteren in kastje-muur effect of in-de-wacht of stommetje-spelen zoals iedereen wel herkend, werken demotiverend. Hier zoeken we echt naar oplossingen waar iedereen mee verder kan, adequaat, samen. Je wordt gehoord en gezien.
 
Namen van instanties

Hieronder treft u een aantal namen van instanties waar u terecht kunt met uw vragen over educatie en talentontwikkeling die Onderwijs, of (Sociale) Zorg gerelateerd zijn in Nederland.
Op internet vindt u de meest recente wijze van bereikbaarheid.

 
Onderwijs
- TALENTO METISSIMO'S OUDER RAAD:
voor vragen of advies over Educatie en Talent.
  Daarnaast zijn er intakegesprekken voor informatie over lessen, cursus en maatwerk talentontwikkeling
 (1e les is gratis).
- UW  REGULIER ONDERWIJS:
Ouderraad PO of VO, klankbordgroepen, e.d.
- OVERHEID: MINISTERIE VAN ONDERWIJS: V
oor vragen aan onze minister en/of  2e Kamer

Zorg zoals sociale en gezondheidszorg
- GEMEENTE -->
b.v. Financiele zorgvragen --> jeugdconsulenten  (w.o. jeugdwet)
 
De gemeente gaat niet over inhoudelijke onderwijstaken. Ze kan wel zaken daar rondomheen stimuleren.
- DUO:
Met vragen en klachten over b.v. persoonlijke studiefinanciering zoals een studielening
- LAKS:
Landelijk AdviesBuro voor Klachten van Studenten over b.v. examens in het onderwijs 
- INSPECTIE VAN ONDERWIJS:
Incidentele en/of structurele problematiek m.b.t. het onderwijs
- OMBUDSMAN:
met klachten over overheidsinstanties


10a.  INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT

Het bestuur van T. Metissimo heeft naast zorgplicht ook informatieplicht. Zij draagt zowel de financiele verantwoording (zie nr. 7 hieronder) als verantwoording over de te halen doelen.
Informatie overdracht binnen T. Metissimo vindt plaats:

Algemeen

- Elektronisch via mail, What's App en website met verwijzingen naar uitzendingen van radio/t.v./blogs/jaarverslag etc.
- Publicaties in dag-, weekbladen, verslagen en/of boeken.
- Posters, flyers, cursusmateriaal, overzichten e.d. op milieu vriendelijk papier.
- Uitnodigingen per mail en What's App

Digitale uitnodigingen algemeen
Deze komen 4x per jaar over de volgende activiteiten:
- Begin schooljaar (september) met Science- & Cultuuractiviteiten,
- Na de herfstvakantie met Metsel & Mozaiek (het Appeltapconcert)
- Voorjaar voor de 1e lentezondag met het Nationale Schaakconcert met o.a. heraldiek
- Eind juni Slotfinale jaarafsluiting met presentaties.
Bij een eventuele lezing/activiteit of iets bijzonders kan er een extra uitnodiging komen.
U kunt altijd via een replay reageren, reserveren of opzeggen.

De Season Science leerlingen krijgen aparte uitnodigingen per activiteit

Website, homepage nieuwsmeldingen
Via verschillende kanalen komt nieuws binnen dat zo goed mogelijk wordt verwerkt.
De eindredactie ligt bij de voorzitter. Onvolkomendheden binnen nieuwsvermeldingen graag doorgeven.

Publicaties
Algemene informatie wordt vanuit de bron gegeven (ere wie ere toekomt) met inachtneming van de vereiste waarborging van privacy gevoelige informatie. Leuke meldingen zijn altijd welkom!

Publicaties, namens T. Metissimo, in dag-/weekbladen vinden in overleg, vooraf met de betrokken personen en het bestuur plaats. Bij minderjarigen worden ouders vooraf op de hoogte gesteld en om goedkeuring gevraagd.

Bij het maatwerk van de talentontwikkeling staan de veiligheid en de privacy van zowel jeugdigen als betrokkenen voorop. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de draagkracht en de uitwerking die een publicatie of site-vermelding voor betrokkenen kan hebben.


10b. REGISTRATIE, DATAVERWERKING   &   PRIVACY WET AVG 2018


ALGEMEEN GELDT:
In het kader van bescherming van persoonsgegevens worden door T. Metissimo
GEEN gegevens verstrekt aan anderen.  Optimale integriteit en vertrouwelijkheid worden zo goed mogelijk uitgedragen.

Inschrijfgegevens worden gebruikt voor bereikbaarheid talentontwikkeling, deelname aan toetsen,
certificaten en diploma's. 
Registratieverwerking is nodig voor deelname aan een wedstrijd, vooraf of op de dag zelf.
Bij een evenement of Open Education is registratie niet nodig en kan men gewoon aanschuiven.


PR & Privacywaarborging
Persoonlijke meldingen op deze site zijn in overleg met ouders, jeugdigen en/of betrokkenen.
Ten alle tijde is inspraak mogelijk. Bij minderjarigen en betrokken is er overleg over teksten en/of beeldmateriaal voor  goedkeuring van betrokken personen.

- Er is geen uitwisseling van data of persoonsgegevens zonder toestemming, niet digitaal, niet analoog,
- Er zijn wel verwijzingen naar sites, filmpjes etc. die geplaatst zijn door personen zelf,
- 4x per jaar is er een rondzending voor uitnodiging van activiteiten van TM naar betrokkenen.
  Dit is ten alle tijde stop zelf te zetten door een replay te sturen met een verzoek voor stopzetting.
- Er worden geen cookies gebruikt.

In goed overleg met het Bestuur en de Raad van Aanbeveling is besloten dat namens Stichting T. Metissimo geen   gebruik wordt gemaakt van: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, MP3, FastMP3, Spotify e.d.
Vindt u op Internet gegevens van ons via deze kanalen dat weet u zeker dat deze gefaked zijn.
Meldingen worden op prijs gesteld zodat we in ieder geval kunnen reageren.
Uiteraard is iedereen vrij om de faciliteiten van Social Media te gebruiken.

Toetsinzien, resultaatverwerking  & registratie
-Wedstrijd-, toets en examengegevens zijn in te zien door deelnemers ter reflectie, voorlopig tot een jaar na afname.
  Bij minderjarigen mag dit met een ouder/vertegenwoordiger omdat ouders de wettelijke vertegenwoordigers zijn.
- De puntenbeoordeling is vooraf bekend, resultaatverwerking kan wisselen per toetsing.
- Bij cursisten en leerlingen worden diploma- en certificaat gegevens bewaard als bewijs dat de cursus is gevolgd of
  voor als een certificaat zoek raakt. Vaak komt op de site of krant een publicatie met vermelding wie de cursus heeft
  behaald. Dit heeft te maken met het afgeven van de bewijskracht voor het werven van financien zodat we materialen
  qua prijs lager kunnen houden. Indien u dit liever niet heeft kunt u dit aangeven dan houden we hier rekening mee.
- Winnaars bij een wedstrijd worden genoemd in een verslag en/of publicatie na overleg.

Meldingen & registratie
Bij T. Metissimo en het ouderplatform komen allerhande (anonieme) vragen en meldingen terecht, van jong en oud. Informatie over oplossingen wordt zo goed mogelijk aangereikt zodat de persoon zelf en/of zijn ouders kan beslissen welke oplossing voor hem/haar het meest geschikt is.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal vragen en het soort vragen, echter zonder vermelding van naam.
Momenteel is het een kleine organisatie, in de toekomst is mogelijk een vertrouwenspersoon wenselijk.

Verwerking van research- en innovatiegegevens
Resultatenverwerking van toets- en cursusmateriaal dient ter verbetering van de educatie en kan (heel soms) worden gebruikt voor publicatie, b.v. bij bijzondere bevindingen. Dat gaat dan over methodieken etc. in anonimiteit, deze zijn niet herleidbaar naar personen.

Over materialen en bruikleen & registratie

Leerlingen van TM krijgen de unieke les-, cursus- en verrijkingsmaterialen gratis in bruikleen (zolang het financieel haalbaar blijft), b.v. de science, cultuur en muziekmaterialen, de klokjes, de reken- en taalmodules of andere materialen. Uitgeleende materialen worden geregistreerd tot deze retour zijn.

PR
Eindverantwoording van PR activiteiten ligt bij het bestuur. Zij draagt zorg voor een goede en betrouwbare verwerking. Teksten worden zo goed en veilig mogelijk afgestemd.

Publicaties, auteursrechten & verwante rechten T. Metissimo
Onder het kopje "publicaties" wordt op deze site een lijst bijgehouden van artikelen ter verantwoording van onze activiteiten. Auteursrechten/copyrights e.d. liggen uiteraard bij de schrijvers en/of fotografen zelf. Dit geldt ook voor de teksten op de website. Er is vrijwillig toestemming gegeven voor medewerking, instandhouding en uitbreiding van deze lijst. Informatie hierover is bij het bestuur verkrijgbaar.
Krantenberichten met spontane onwaarheden komen uiteraard niet in aanmerking voor opname in deze betrouwbare lijst.

Educatie- en creatieve materialen voor TM
Op materialen liggen rechten van makers. Zoals de bouwsteentjes van Juweela, methodes, maatwerk,  etc.
Hiervoor gelden  Wettelijke Bepalingen:
- Op voorhand verwijzen wij u naar de hiervoor van kracht zijnde wettelijke teksten, zie: www.overheid.nl
- Auteursrechten en Copyrights gelden wereldwijd en tot 70 jaar na het overlijden van de
  auteurs/vormgevers/researchers. 
- Uitzondering op de auteursrechten zijn het parodierecht ("pronken met andermans veren") en citaatrecht
  (wetenschappelijke bevindingen).
- Naburige rechten zijn o.a. intellectueel eigendom en artistiek recht.
- Vrijheid van kunst geldt in NL voor iedere creativiteit mits het niet grensoverschrijdend is.
- Op merkenrecht kan een onbeperkte levensduur gelden, meestal niet wereldwijd (op een enkele uitzondering na).

Ter info
Het is NIET mogelijk via het bestuur van TM aanspraak te maken op individuele rechten van methodes, programma's of materialen die vrijwillig aan Talento Metissimo in bruikleen worden gesteld.

Correct gebruik
Binnen T. Metissimo streven we samen naar een correct gebruik en instandhouding van het geheel.
Wij hanteren deze spreuken als huisregels:  
- Ere wie ere toekomt! 
(Spreuk herkomst is niet duidelijk), ofwel:
- Erkenning voor de eerlijke ontdekker en uitvinder ook voor kinderen en studenten, wees sportief !
- Enkel een piraat pleegt plagiaat!
Zie: www.enkeleenpiraatpleegtplagiaat.be 
  (Auteur spreuk is ons niet bekend).

ALGEMEEN GELDT HET VRIENDELIJKE VERZOEK:
 Ziet u onjuistheden? Mail het ons, we zijn u dankbaar.11.  FINANCIELE ACHTERGROND T. METISSIMO

Bestuur

Stichting T. Metissimo zet zich 100% in voor algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
T. Metissimo herbergt diverse projecten gericht op talentontwikkeling voor jong en oud(er).

Doelen
Totaal is meer dan 90% van de opbrengst bestemd voor de doelen van deze Stichting,
kortgezegd:  Maatwerk Talentontwikkeling in Beta en Cultuur. Dit is statutair vastgelegd.
In de notulen is vastgelegd dat de bestuursleden geen vergoeding wensen te ontvangen voor haar bestuurstaken. 
Maximaal 10% is voor de onkostenvergoedingen van overige vrijwilligers en noodzakelijke
materialen die zo laag mogelijk worden gehouden (bankkosten, website onderhoud, boekhouder etc.)
Geciteerd volgens de statuten: "Er worden geen bovenmatige vacatiegelden verstrekt".

Verantwoording
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en geeft haar goedkeuring aan o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaaroverzichten worden op deze site gepubliceerd.
Zie hier de gecontroleerde en goedgekeurde financiele jaaroverzichten door Koeman Administratieve Dienst (KAD):

 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2019, wordt verwacht eind juni 2020
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2018, 28 juni 2019
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2017, 15 juni 2018
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2016, 15 juni 2017
ANBI
ANBI
Een Status voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI) is door de Belastingdienst toegekend vanaf 6 januari 2016, de datum van opstart van Stichting T. Metissimo.
Iedere financiele bijdrage is welkom!

CultuurSubsidie, Educatiebijdrage, Sponsoring en Donatie
Door de Gemeente Lingewaard en onze sponsoren zijn het Ouderplatform en de Open Educatieve
evenementen Beta en Cultuur voor iedereen toegankelijk.

Ouders dragen zelf bij in het Talent-Educatieprogramma.

We zijn onze vrijwilligers, sponsoren en donateurs enorm dankbaar, zonder hen is dit alles niet mogelijk.
Iedere inzet blijft hard nodig en is welkom!  Ieder talent telt!
Alleen met elkaar is het mogelijk om dat wat al is bereikt in stand te houden.
Wensen zijn altijd bespreekbaar.
Zie voor een gift of bijdrage de informatie bij 
sponsor  worden van T. Metissimo's Goede Doelen.

U zult begrijpen dat het NIET mogelijk is aanspraak te maken op individuele rechten van methodes, programma's of materialen die vrijwillig aan Talento Metissimo in bruikleen worden gesteld. Deze rechten behoren toe aan de eigenaar. 

 
12 . KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE EN EVIDENTIES

Educatieve Kernkwaliteiten PEERICS
De kernkwaliteiten die T. Metissimo biedt zijn PEERICS-based. Deze PEERICS berusten op de hoogste evidentie (wettelijk onderbouwing) nl. het onderwijsrecht van kinderen. Een talent kan zich alleen ontwikkelen bij correct ondericht.
Preventie (informatie- en zorgplicht), Educatie & Examens (leerplicht met toetsing, onderwijsrecht van alle kinderen), Research & Innovatie (plicht voor passende educatie, maatwerk, Coaching  &  Support (Sociale samenwerking met de eindverantwoordelijken zoals ouders of verzorgers)
(jan. 2016, CCML). 

PEERICS
is een anagram voor PRECISE en geeft een maat van kwaliteit weer.
Voor optimale resultaten wordt gewerkt vanuit kennis en ervaring door inzet van:
- Een hoge mate van bewijskracht in praktijk en theorie (evidenced based) EN/OF
- Het toepassen van nieuwe en/of "op maat" educatieve methodieken;  Omdat iedereen uniek is.

De Educatieve inzet gebeurt op basis van bekende evidentie. Effectief maatwerk als aanvulling blijft essentieel omdat lang niet alles "passend" is. Dit maatwerk berust op kennis, ervaring, inzicht en visie.
Het bestuur van Talento Metissimo probeert research en innovatie voor maatwerk talentontwikkeling mogelijk te maken.

Controle vindt plaats door toetsing bij T. Metissimo of elders.
Toetsing wordt samen afgestemd welke wijze het meest effectief en ook wenselijk is.


Evidenties, de mate van bewijskjracht
Veel is bewaard gebleven.
Ver voor T. Metissimo in zicht was,  lagen er vragen door leerlingen uit heel NL,
en het werden er steeds meer...
"Wij willen ook graag meedoen aan team-schaak, team-wiskunde, kamermuziek..."
"Ik wil naar de WK waarom word ik buitengesloten? "
"Waarom word ik zomaar geroyeerd op mijn club, ik ben pas 9 jaar en een topspeler?"
"Op mijn school mag iedereen muziek maken behalve degene die het al kunnen."
"Wij willen ook graag meedoen met echte Wiskunde Olympiades."
"Waarom mag ik geen extra vakken?"
etc.....

Hieronder staan enkele reacties van betrokkenen per mail, What's App, mondeling of kaart,
rondom Talentontwikkeling bij T. Metissimo.


2015/16
"Alsof je door de ogen van een kind kijkt", "Het is bottem-up & top-down tegelijk",
"We worden gehoord en gezien en niet weggestopt",
2016/17
"Je hebt haar hersens aangezet", "Ze is weer wakker", "Hij doet weer mee en is er weer", "Hoera, we krijgen antwoord!", Wat fijn als je welkom bent!", "Hoera, we scoren!", "Leren is best leuk", "Alles op zijn tijd dan is leren leuk", "Ik snap het", "Goh, ik wist niet dat dit mogelijk was", "Bij Metissimo leer je zomaar nadenken",
"Iedereen is Talento", van Pro naar Gymnasium-niveau!
2017/18
"Wat doen jullie toch?", "Hoe kan dat nu?", "Waarom wist ik dit niet?", "Hij gaat met plezier en komt 2 uur later huppelend en opgeladen terug", "Ik herken mijn dochter weer", "Echte Metissimo-sfeer", "Leren denken zoals bij Metissimo", "Hoe kan dat nu?", "t Is altijd leuk", "Ja, het is goed zo",  "Ze leren anders denken",
De meest gestelde vraag: "Wat is wijsheid?", Yes aangenomen! Een leerkracht: "Woh, dit resultaat heb ik nog niet eerder meegemaakt, " "Van VMBO naar Gymnasium niveau (10 jaar) met 2 uur in de week!" "Je hoeft echt niet hoogbegaafd te zijn hoor, 1-2 uur bij T. Metissimo is genoeg!" "Het leukste was mijn research met de Metis-Weetjes, keicool" (leerling). "Ik heb, denk ik, nieuwe "striptoetsen"(cursist).  "Maakbaar Bovenwijs Met T'is Mooi" (ouder).
"Top-research levert Familie-uitbreiding van Conso & Disso", en "We willen graag een echt Metis-Huis!"

Opmerkingen anno 2018
"Nog steeds krijgen volwassenen meer eindexamen herkansingen dan minderjarigen."
"Summa Cum Fraude bij eindexamens anno 2018 in heel NL, niet alleen in Limburg."
En deze meldingen over het vak der evidenties: Wiskunde;
"Wij willen graag eerlijke Wiskunde Cito normeringen met niet alleen de standaard Cito antwoorden. Het is toch logisch dat leerlingen die wiskunde D volgen met slimmere oplossingen komen dan de standaard Wiskunde B Cito antwoorden?"  "En wat zegt dit over de andere vakken?"
Alles draait nu om de zelfregulerende school-beoordelingen van toetsingen,hoe kan dat?  Leerlingen, Ouders, Docenten,VO-Raad, CITO, Inspectie, LAKS, Regering, iedereen lijkt nu machteloos te staan tegenover de zelfregulering...

2018/19
Juni/augustus in gesprek:
Ouders:  "Dit en Dat en Zus en Zo kan niet op school, geld is op...
Oma: "We hebben Metissimo toch...",

"Rechtsom of linksom is de hele klok, middendoor is de helft" (leerling)
"Je bent hier om te leren, nog niet om te weten, je wordt vanzelf Metis-Wetis" (leerling)
"Gellyween" (leerling)
"Wanneer komt dat huis ooit?" (leerling over Metis huis)
"Veters strikken in 3 minuten geleerd, nieuw record"


Wordt vervolgd...


TOT SLOT


T. Metissimo is er voor maatwerk van talentontwikkeling in Bèta en Cultuur.
Rechts- of linksom met de puntjes op de i. Zie het logo van T. Metissimo.

© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo