Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Gedichten Publicaties Bestellingen Aanmelden

ANBI

Sponsor worden?

Fondsen/Sponsoren
PBF

logoJuweela.jpg

KAD

Accuraat

DE ORGANISATIE VAN TALENTO METISSIMO
2018

Bestuur

Voorzitter
   Drs. Karen Langerwerf M.Sc., Lingewaard, Bemmel 
   06-255 06 566

Secretaris
   Rob Knuiman, Lingewaard, Huissen
   06 - 496 492 24

Penningmeester
   Ir. Ger Wortel, Lingewaard, Bemmel
   06 - 555 83 162

Bestuurslid
   Marc Gouswaert B.A., Nunspeet
   06 - 53 93 13 87


Contactpersoon Ouderplatform Talentontwikkeling
  Magriet Wagter-Strasser,  Lingewaard, Bemmel
  06 - 28 722 478
Raad van aanbeveling
 
Prof. Dr. Elly van Gelderen
Arizona State University


Dr. Eric Nulens, Ph.D., M.D.
Brugge, West-Vlaanderen, Belgie


Kees Schoonenbeek
voormalig conservatorium docent (35 jaar) componist, muziektheoreticus
Dieren, Gelderland

Webmaster, Logo & Huisstijl
 
Kaj Yuri Wortel, Eindhoven (TUE)

ALGEMENE INFORMATIE: update 12-2-2018

1. WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?
2. KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE,  SMART en KLACHT
3. REGISTRATIE, CONTACTEN EN VERSLAGLEGGING
4
. TALENTEN EN TALENTONTWIKKELING
5. FINANCIELE ACHTERGROND EN JAARVERSLAG 2016
6. INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT
7. KORTOM

EEN KORT HUISHOUDELIJK REGLEMENT  IS  IN DE MAAK.1. WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?


De Stichting Talento Metissimo is een enthousiaste organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling in
Bèta en Cultuur voor personen jong en oud met ouderplatform. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht en uitwisseling; Educatie en Toetsing. Omdat letteren is gezeteld in Cultuur ontstaat hierdoor een ABCD-formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.

Research en innovatie worden verricht voor o.a. een beter inzicht in de auditieve - en visuele leerprocessen.
Uitwisselen van informatie met landelijke organen behoort tot de mogelijkheden.

Voor lopende activiteiten zie projecten. Voor deelname aan activiteiten zie aanmelden.
Voor nieuwe initiatieven kunt u contact opnemen met het secretariaat.

1.1 Doelgroepen algemeen: Door wie en voor wie?
Voor talenten! Een talent is bij T. Metissimo zowel de persoon zelf als ook de natuurlijke en/of verworven vaardigheid/heden die bij een talent horen. Iedere mens beschikt over meerdere talenten die in verschillende gradaties aanwezig zijn. Binnen T. Metissimo is zowel ruime expertise als ervaringsdeskundigheid aanwezig bij jong en oud op het gebied van (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie en getalenteerdheid op Beta en Cultuurgebied.
Schaken en Muziek hebben bij T. Metissimo een bijzondere ingang.

Bij T. Metissimo is maatwerk van talentontwikkeling mogelijk voor talenten jong en oud. Dat kan via thuis, school, club of vereniging. Betrokken bij het leveren van maatwerk voor het (door)ontwikkelen van talenten, zijn o.a.:
jeugdigen, ouders/begeleiders, ouderen en gediplomeerde en ervaren docenten/trainers met specialisaties.

T. Metissimo heeft een onafhankelijk Ouderplatform met expertise op educatie, gezondheid en veiligheid. Ouders
zijn de wettelijke EINDverantwoordelijken die volgens de leerplichtwet hun minderjarige kinderen onderwijs dienen
aan te bieden (dat is iets anders dan schoolplicht). Omdat scholen net als ziekenhuizen zelfregulerend zijn in
Nederland, vraagt dit om een hogere zelfredzaamheid van ouders en talenten.
Binnen het ouderplatform zijn naast ouders ook familieleden zoals opa's, oma's, coaches etc. betrokken.

T. Metissimo heeft een actieve groep Symphatisanten;  Mensen die ons helpen, sponsoren, donateurs financieel of
in natura, vrijwilligers, iedereen is welkom!  

1.2 Motto: ELK TALENT TELT!   
      Visie:   LEREN MET PLEZIER   &    EEN LEVEN LANG FUNCTIONEREN
      Logo:   RECHTS- OF LINKSOM ALS DE PUNTJES MAAR OP DE I KOMEN.

Iets waar je goed in bent vind je meestal ook leuk. Dat houd je gezond en sterkt je weerstand.  Een gezond leerproces is de basis voor efficient leren. "Leren met plezier" betekent dat je uitgaat van jouw specifieke talenten waarop je verder bouwt. Voor talentontwikkeling is o.a. wilskracht, discipline en een gezonde dosis zelfreflectie nodig.
Je leert bij T. Metissimo op verschillende wijzen: "horen, zien, nadenken en doen". Dat is superleuk. Met eenzelfde hoeveelheid doorzettingsvermogen kun je dan verder komen,  dan is het ook effectief. Als dat werkt kun je "een leven lang functioneren".

Enkele reacties van betrokkenen sinds 2016 per mail, mondeling of kaart:
"Alsof je door de ogen van een kind kijkt", "Het is bottem-up & top-down tegelijk", "We worden gehoord en gezien en niet weggestopt", "Je hebt haar hersens aangezet", "Ze is weer wakker", "Hij doet weer mee en is er weer", "Hoera, we krijgen antwoord!", Wat fijn als je welkom bent!", "Hoera, we scoren!", "Leren is best leuk", "Alles op zijn tijd dan is leren leuk", "Ik snap het", "Goh, ik wist niet dat dit mogelijk was", "Bij Metissimo leer je zomaar nadenken", "Iedereen is Talento", "Wat doen jullie toch?", "Hoe kan dat nu?", "Waarom wist ik dit niet?", "Hij gaat met plezier en komt 2 uur later huppelend en opgeladen terug", "Ïk herken mijn dochter weer", "Echte Metissimo-sfeer", "Leren denken zoals bij Metissimo"...Wordt vervolgd...

1.3   Auditieve - en visuele leerprocessen & verschil leerstijl en leerproces
Een leerstijl is iets dat je aan de buitenkant ziet, net zoals een kledingstijl of een muziekstijl.
Een leerproces is iets dat van binnen gebeurt.
Een belangrijk kenmerk binnen T. Metissimo is de extra aandacht voor de leerprocessen zoals het horen, het zien
het doen en het beleven.
Indien er research of een pilot plaatsvindt wordt dit vooraf met de betrokkenen afgestemd.
Uitgangspunt is altijd een positieve bijdrage in het leerproces, individueel en/of in groepsverband.

1.4    Educatie Voorbeelden
Bekende voorbeelden met activerende didactiek bij T. Metissimo zijn:

Individueel
- Verrijkingstaken op maat, omdat je het leuk vindt of als aanvulling, verrijking,
- PWS of research in een groep(je)
- Diverse schoolvakken in een ander jasje, behalve LO
- Projecten op maat

Groeps Specifiek
- Lezingen
- Cursussen/Worhshops zoals
  Science & Cutluur doorlopende leerlijn met Conso & Disso,  Het Waterknuffelpracticum,
  Het Energierijk Lego, Oranje TorenRokade, Heraldiek, Levend Schaak, RekenWijzer
  (Rekentoren Rexna, Metis Huis),  het Sprookjeshuis, Speciale leertips etc. en er komt nog veel meer...

- Algemene lezing is in wording

Voor iedereen
- Nationaal Schaak Concerten officieel sinds 2015
- Metis uurtje met appel-tap met flap concerten voor onze Symphatisanten sinds 2017
  Incl. bijzondere educatieve projecten in opdracht of overleg zoals:
- Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met zomerconcerten en Internationale Opera 2016
- Bemmels Blazoen te Ressen, Rondje Cultuur Lingewaard met Schaaktoren-historie
- Science & Cultuurplein Bemmel 2017


2. KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE,  SMART en KLACHT

De kernkwaliteiten die T. Metissimo biedt zijn PEERICS-based:
Preventie (zorgplicht), Educatie & Examens (leerplicht), Research & Innovatie (maatwerk),
C
oaching & Support (sociale samenwerking met de eindverantwoordelijken zoals ouders of verzorgers)
(jan. 2016 CCML).

PEERICS is een anagram voor PRECISE en geeft een maat van kwaliteit weer.
Voor optimale resultaten wordt gewerkt vanuit kennis en ervaring door inzet van:
- Een hoge mate van bewijskracht in praktijk en theorie (evidenced based) EN/OF
- Het toepassen van nieuwe en/of "op maat" educatieve methodieken;  Omdat iedereen uniek is.
  Controle vindt plaats door toetsing bij T. Metissimo of elders.

Voor de uitvoering van de projecten werkt T. Metissimo volgens het SMART principe:
S
pecifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Een klacht?  We hebben het nog niet meegemaakt... Meestal is de kortste ook een snelle weg naar een oplossing.
Probeer het op te lossen met de desbetreffende persoon. Lukt dit niet, schrijf dan uw bevinding aan het bestuur.
Het bestuur draagt zorg voor een adequate oplossing; Ook dat is maatwerk leveren!
De tijd- en energierovende klachtenprocedures die resulteren in kastje-muur effect of in-de-wacht of stommetje-spelen zoals iedereen wel herkend werken demotiverend. Hier zoeken we naar oplossingen waar iedereen wel mee verder kan, adequaat, samen.  Je wordt gehoord en gezien. 

3. REGISTRATIE, CONTACTEN, VERSLAGLEGGING

Binnen T. metissimo
worden nieuwe talenten, cursisten, ouders of begeleiders, sponsoren en symphatisanten geregistreerd, uitsluitend voor onze eigen administatie.
ALGEMEEN GELDT:
In het kader van bescherming van persoonsgegevens worden door T. Metissimo
GEEN gegevens verstrekt aan anderen! Optimale integriteit en vertrouwelijkheid worden zo goed mogelijk uitgedragen.

Aanmelding
- Voor aanmelding als talent, jong of oud(er), talentouder/begeleider is het voldoende om 1x een
   formulier in te vullen voor onze eigen adminstratie en financiele verantwoording.
- Bij een open of algemene activiteit is dit niet nodig en kan men gewoon aanschuiven,
  zoals het Science Cultuurplein.
- Bij minderjarigen ligt de eindverantwoording, net als op school, club of vereniging, bij de wettelijke
  eindvertegenwoordigers zoals ouders, verzorgers of begeleiders.
- Wij stemmen graag uw wensen samen af, of dat nu voor talentontwikkeling, sponsoring of iets anders is.

Contacten
Binnen T. Metissimo zijn er contacten tussen talenten, begeleiders, ouders, docenten, schoolbesturen en vele andere betrokkenen en/of instanties.
Zo is er ook met enige regelmaat vanuit de organisatie Talento Metissimo contact naar scholen toe, telefonisch, per e-mail, gesprekken etc. Dat kan over verschillende onderwerpen gaan.
We noemen er hier een paar:
1. Deelname aan de workshops. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
Iedere school of organisatie kan een of meerdere workshop boeken. Afstemmen, maatwerk, locatie, aantallen en prijzen zijn in overleg.
2. Een gesprek op school/club/instantie voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusmaterialen, extraplus-materiaal, talentontwikkeling etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de leerling en/of de ouders/eindvertegenwoordigers. In het kader van integriteit en vertrouwen voeren wij  geen gesprekken buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Vragen over de grenzen van intra- en extramuraal onderwijs over waar het op school ophoudt en thuis of club verder gaat komen steeds vaak voor. Veiligheid staat ten alle tijde voorop. Zorgplicht heeft iedereen voor elkaar. Het blijft een bijzonder gebied.
Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek. Er is geen overlap met schoolmethodieken. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau. Buitenschoolse educatie valt onder vrijetijdbesteding.
4. Verrijkingstaken onder schooltijd komen soms voor. Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders die in goed overleg met de diertegenwoordigers zoals ouders, wettelijke verzorgers of begeleiders.

Verslaglegging Talenten
Veilige (minimale) verslaglegging vindt in overleg plaats indien dit wenselijk, noodzakelijk of in opdracht is. Inzage in het dossier en/of verslaglegging is alleen mogelijk voor de wettelijke vertegenwoordigers zoals ouders.

UITZONDERING
Alleen op speciaal verzoek met goede onderliggende argumentatie vindt in overleg met de ouders een algemene of speciale verslaglegging, rapportage of een ander schrijven plaats.
Alleen de begeleider en/of ouder zelf mogen de gegevens aan derden verstrekken met kennisgeving aan T. Metissimo. Hier is een schriftelijke bevestiging nodig van een van de ouders (of beide ouders).  T. Metissimo mag GEEN gegevens verstrekken aan derden en doet dat ook niet.
Wij stemmen graag uw wensen samen af. 4.  TALENTEN  EN  TALENTONTWIKKELING

T. Metissimo draagt o.a. gezonde educatie uit en is daarom niet BIG geregistreerd (en wenst dit ook niet). Zij heeft specialisaties op diverse vlakken waaronder het maken van (individueel) maatwerk betreffende verrijkings- en of verdiepingstaken.

Deze activiteiten zijn kenmerkend per individu en/of (specifieke) groep.

Er zijn bij T. Metissimo 3 groepen:
I
             Individuele talenten (ruitje)
II            Specifieke groepen  (blokje)
III           Algemene groep     (rozetje)

Maatwerken Talent Ontwikkeling van TM:
Blauw     
Talentontwikkeling b.v.  Individueel, Groep of Gemeenschap
Wit        
Research en/of Innovatie       
Rood      
Meervoudige Talent Ontwikkeling of Multidisciplenaire samenwerking (b.v.Evenementen)
Oranje   
Bijzonder (eenmalig) project/Sociale inzet  (niet rood, wit of blauw)

I. Persoonlijke, Individuele Talentontwikkeling, bijvoorbeeld:
- Samenwerking met de talenten zelf, hun ouders, scholen, bonden, clubs en andere betrokken instanties
  instanties voor optimale prestaties op school, thuis en club.
  Voorbeelden zijn: Examens, Recitals, Toernooien, Uitzendingen etc.

- Profielwerkstukken en Specifieke Research

II. Talentontwikkeling in groepsverband, bijvoorbeeld:
- Cursussen voor b.v. groep, vereniging, school etc. 
- Een specifieke groep vormen de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige talenten:
  namelijk de ouders/begleiders waarvoor speciaal een Ouderplatvorm is opgezet, ook opa's en oma's
  of begeleiders of oppassers schuiven graag aan. Ook is er een groep symphatissanten die de Stichting
  Metissimo een warm hart toedragen. Zij helpen ons in natura, financieeel, als vrijwilliger etc. 
- Researchgroepen met Innovatie zoals Conso/Disso methodieken, Nationale/Regionale heraldiek,
  de diverse leerprocessen etc.

III. Kennis en ervaring uitwisselen van zoal meerdere Talenten voor belangstellenden
      door activiteiten en/of evenementen, bijvoorbeeld:
- Meervoudige activiteiten met talentontwikkelingen zoals een activiteitendag met carrousselmethode.
  bijvoorbeeld  Schaak-concerten, PWS voordrachten, Lezingen, Simultaan, Recital, etc.

- Bredere Research en Innovatie; Beta en Cultuur.

- Talento Metissimo: Talentontwikkeling. Zelfbehoud voor een gezonde en goedwerkende organisatie.

- Speciale activiteiten (niet rood, wit of blauw) zoals: 
  Zomer-Concert-Reeks behoud Rustiek Bemmel Ressen,  opening Theaterkerk,
  Science Plein voor winkeliers.WyberBlauw


WyberZilver

BlokBlauw


BlokZilver

RozetRoze

RozetZilver

RozetBlauw

RozetGoud
5.  FINANCIELE ACHTERGROND

Tarieven van activiteiten

Op de site vindt u bij het kopje "aanmelden" de vaste tarieven per activiteit.
Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn:  Laat het ons a.u.b. weten, daar zijn we voor!

Bestuur
Stichting T. Metissimo zet zich 100% in voor algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
T. Metissimo herbergt diverse projecten gericht op talentontwikkeling voor jong en oud(er).

Totaal is meer dan 90% van de opbrengst bestemd voor de doelen van deze Stichting.
In de notulen is vastgelegd dat de bestuursleden geen vergoeding wensen te ontvangen.
Maximaal 10% is voor de onkostenvergoedingen van overige vrijwilligers en noodzakelijke
materialen die zo laag mogelijk worden gehouden (bankkosten, websiteonderhoud, boekhouder,
educatiematerialen etc.).
Geciteerd volgens de statuten: "Er worden geen bovenmatige vacatiegelden verstrekt".

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en geeft haar goedkeuring aan o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaaroverzichten worden op deze site gepubliceerd.
Zie hier het goedgekeurde financieel jaaroverzicht over het jaar 2016.
ANBI
Een Status voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI) is door de Belastingdienst toegekend vanaf 6 januari 2016, de datum van opstart van Stichting T. Metissimo.
Iedere financiele bijdrage is welkom! Zie de informatie voor een gift bij sponsor worden,
van T. Metissimo's Goede Doelen.6.  INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT

Het bestuur van St. T. Metissimo heeft naast zorgplicht ook informatieplicht. Zij draagt zowel de financiele verantwoording (zie hierboven) als verantwoording over de te halen doelen: Maatwerk in Talentontwikkeling.
Informatie overdracht binnen T. Metissimo vindt plaats:

Algemeen

- Elektronisch via website, mail of mobiel met verwijzingen naar uitzendingen van radio/t.v./blogs/jaarverslag etc.
- Publicaties in dag-, weekblad, verslag en/of boek.
- Posters, flyers, cursusmateriaal, overzichten e.d. op milieu vriendelijk papier.

Persoonlijke uitwisseling van informatie & feedback valt onder talentontwikkeling zie hfst. 4

Website, homepage nieuwsmeldingen
Via verschillende kanalen komt nieuws binnen dat zo goed mogelijk wordt verwerkt op de homepage wordt verwerkt.
De eindredactie ligt bij de voorzitter. Onvolkomendheden graag doorgeven.

Publicaties
Algemene informatie wordt vanuit de bron gegeven (ere wie ere toekomt) met inachtneming van de vereiste waarborging van privacy gevoelige informatie. Leuke meldingen zijn altijd welkom!

Publicaties, namens T. Metissimo, in dag-/weekbladen vinden in overleg-vooraf met de betrokken personen en het bestuur plaats. Bij minderjarigen worden ouders vooraf op de hoogte gesteld en om goedkeuring gevraagd.

Bij het maatwerk van de talentontwikkeling staan de veiligheid en de privacy van zowel jeugdigen als betrokkenen voorop. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de draagkracht en de uitwerking die een publicatie of site-vermelding voor betrokkenen kan hebben.

Geen Facebook, geen Twitter, geen Cookies etc.
In goed overleg met het Bestuur en de Raad van Aanbeveling is besloten dat namens Stichting T. Metissimo geen gebruik van Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, MP3, FastMP3, Spotify e.d. wordt gemaakt.
Ook worden geen cookies gebruikt.
Vind u op Internet gegevens van ons via deze kanalen dat weet u zeker dat deze gefaked zijn.
Meldingen worden op prijs gesteld zodat we in ieder geval kunnen reageren.
De reden is dat wij deze middelen niet nodig hebben voor onze doeleinden.

"Links" en teksten zijn met goedkeuring van betrokken personen.

Veranderingen worden tijdig kenbaar gemaakt.

Talenten, ouders en/of betrokken zijn uiteraard vrij om zelf van deze faciliteiten gebruik te maken.


7. KORTOM


T. Metissimo is er voor maatwerk van talentontwikkeling in Bèta en Cultuur.
Rechts- of linksom; als de puntjes maar op de i komen.  Zie het logo van T. Metissimo.
Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Samenwerking met

KNSB

KNMO

MBGF

logoULTO.jpg

STCeacilia

UDI

VDR

LogoHistKringBemmel.jpg

LogoBeleefBemmel.jpg

Stoffels

Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo