Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Gedichten Publicaties Bestellingen Aanmelden

Sponsor worden?

ANBI

2018
Fondsen/Sponsoren


LogoLingewaard.png
PBF
B4 F
KAD
Accuraat
logoJuweela.jpg

DE ORGANISATIE VAN TALENTO METISSIMO

Bestuur

Voorzitter
   Drs. Karen Langerwerf M.Sc., Lingewaard, Bemmel 
   06-255 06 566

Secretaris
   Rob Knuiman, Lingewaard, Huissen
   06 - 496 492 24

Penningmeester
   Ir. Ger Wortel, Lingewaard, Bemmel
   06 - 555 83 162

Bestuurslid
   Marc Gouswaert B.A., Nunspeet
   06 - 53 93 13 87


Contactpersoon Ouderplatform Talentontwikkeling
  Magriet Wagter-Strasser,  Lingewaard, Bemmel
  06 - 28 722 478
Raad van aanbeveling
 
Prof. Dr. Elly van Gelderen
Arizona State University


Dr. Eric Nulens, Ph.D., M.D.
Brugge, West-Vlaanderen, Belgie


Kees Schoonenbeek
voormalig conservatorium docent (35 jaar) componist, muziektheoreticus
Dieren, Gelderland

Webmaster, Logo & Huisstijl
 
Kaj Yuri Wortel, Eindhoven (TUE)

HUISREGELS
Laatste update: 14-08-2018


1.   WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?
2.   TALENTEN EN TALENTONTWIKKELING:  IKONENPROGRAMMA
3.   AKTIVITEITEN
4.   KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE MET ENKELE EVIDENTIES

5.   AANMELDEN, LESGELDEN, CONTACTEN EN VERSLAGLEGGING
6a. INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT
6b. REGISTRATIE, DATAVERWERKING TM  &   PRIVACY AVG 2018
7.   FINANCIELE ACHTERGROND EN JAARVERSLAGEN
8.   VERTROUWENSPERSOON
--> toekomstige vacature !
9.   VRAGEN, MELDING OF KLACHT: ADRESSEN IN NL

10. KORTOM


HUISREGELS

1. WAT DOET STICHTING TALENTO METISSIMO?


De Stichting Talento Metissimo is een enthousiaste organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling in
Bèta en Cultuur voor jong en oud, met ouderplatform. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht en uitwisseling; Educatie en Toetsing. Omdat letteren is gezeteld in Cultuur ontstaat hierdoor een ABCD-formule:
A
lfa, Beta, Cultuur en Denksporten.

Research en innovatie worden verricht voor o.a. een beter inzicht in de auditieve - en visuele leerprocessen.
Uitwisselen van informatie met landelijke organen behoort tot de mogelijkheden.

Voor lopende activiteiten zie  hier de projecten. Voor deelname aan activiteiten kunt u hier aanmelden.
Voor nieuwe initiatieven kunt u contact opnemen met het secretariaat.


1.1 Doelgroepen algemeen: Voor wie?   Wat?   Door wie?

Voor wie?
Voor talenten! Een talent is bij T. Metissimo zowel de persoon zelf als ook de natuurlijke en/of verworven vaardigheid/heden die bij een talent horen. Iedere mens beschikt over meerdere talenten die in verschillende gradaties aanwezig zijn.

Wat?  Bij T. Metissimo is maatwerk van talentontwikkeling mogelijk voor talenten jong en oud op Beta en Cultuurgebied. Dat kan via thuis, school, club of vereniging.
Er zijn mogelijkheden voor privelessen, cursussen en/of deelname aan activiteiten.

Door wie?   Betrokken bij het leveren van maatwerk voor het (door)ontwikkelen van talenten, zijn o.a.:
jeugdigen, ouders/begeleiders, ouderen, gediplomeerde en ervaren docenten/trainers met specialisaties.
Binnen T. Metissimo is ruime expertise (kennis en ervaring) aanwezig voor educatie van jong en oud.
Specialisaties zijn er voor (hoog)begaafdheid, meervoudige intelligentie en getalenteerdheid op Beta en Cultuurgebied.
Schaken, Muziek & Science waaronder de nieuwste educatie Conso & Disso hebben bij T. Metissimo een bijzondere ingang.

T. Metissimo heeft een aparte projectruimte geschapen i.s.m. de Gemeente Lingewaard voor een onafhankelijk Ouderplatform in het kader van het verstrekken van informatie over educatie (school) en talentontwikkeling.
Ouders zijn immers de wettelijke EINDverantwoordelijken die volgens de leerplichtwet hun minderjarige kinderen onderwijs dienen aan te bieden (dat is iets anders dan schoolplicht).
Omdat scholen net als ziekenhuizen zelfregulerend zijn in Nederland, vraagt dit om een hogere samenwerking en zelfredzaamheid van ouders en talenten.
Binnen het ouderplatform zijn naast ouders ook familieleden zoals opa's, oma's, coaches etc. betrokken.

T. Metissimo heeft daarnaast een actieve groep Symphatisanten;  Mensen die ons helpen, sponsoren, donateurs financieel of in natura, vrijwilligers, iedereen is welkom!  Daar zijn we superblij mee!


1.2 Motto: ELK TALENT TELT!   
      Visie:   EFFECTIEF LEREN MET PLEZIER   &    EEN LEVEN LANG FUNCTIONEREN
      Logo:  RECHTS- OF LINKSOM MET DE PUNTJES OP DE i


Iets waar je goed in bent vind je meestal ook leuk. Dat houd je gezond en sterkt je weerstand.  Een gezond leerproces is de basis voor efficient leren.
Voor talentontwikkeling is o.a. wilskracht, discipline en een gezonde dosis zelfreflectie nodig.
"Effectief leren met plezier" betekent dat je uitgaat van jouw specifieke talenten waarop je verder bouwt.
Je leert bij T. Metissimo op verschillende wijzen: "horen, zien, nadenken en doen" op elkaar afstemmen. Dat is superleuk. Met eenzelfde hoeveelheid doorzettingsvermogen kun je dan verder komen,  dan is leren ook effectief.  Als dat werkt heb je goede handgrepen voor "een leven lang functioneren". Dit alles blijft een ware uitdaging!
Ons logo rechts- of linksom, geeft aan dat we meer mogelijkheden in huis hebben dan alleen een standaard oplossing
voor een mooi resultaat.

1.3   Auditieve - en visuele leerprocessen
Een leerstijl is iets dat je aan de buitenkant ziet of hoort, denk aan een kledingstijl of een muziekstijl.
Een leer
proces is iets dat van binnen gebeurt. Een belangrijk kenmerk binnen T. Metissimo is de extra aandacht voor de leerprocessen zoals het horen, zien, doen en het beleven.  Uitgangspunt is altijd een positieve bijdrage in het leerproces, individueel en/of in groepsverband.
Doelen kunnen zijn: jezelf afstemmen (intrinsiek) of juist afstemmen naar de groep (extrinsiek).

Indien er research of een pilot plaatsvindt wordt dit vooraf met de betrokkenen afgestemd.
2.  TALENTEN  EN  TALENTONTWIKKELING:  IKONENPROGRAMMA 

T. Metissimo draagt o.a. gezonde educatie uit en is daarom niet BIG geregistreerd, immers ieder kind heeft recht op onderwijs. Er zijn specialisaties op diverse vlakken in huis waaronder het maken van (individueel) maatwerk betreffende verrijkings- en of verdiepingstaken op diverse intelligentie en leeftijdsniveaus.

T.M.  herbergt 3 Icoongroepen:
I      Individuele talenten jong en oud (ruit)
II    Cursisten  (blok)
III   Gemeenschap (rozet)

Binnen T. Metissimo zijn er 4 vormen (maatwerk) Talent Ontwikkeling, ieder met een kleur:
Blauw         
Talentontwikkeling Specifiek
Wit             
Research en/of Innovatie zoals PWS     
Rood          
Multidisciplenaire projecten zoals Evenementen
Oranje        
Bijzondere (eenmalig) project, Sociale inzet (niet rood, wit of blauw)

 I. Persoonlijke, Individuele Talentontwikkeling, bijvoorbeeld:

WyberBlauw
- Samenwerking met de talenten zelf, hun ouders, scholen, bonden, clubs en andere betrokken instanties
   instanties voor optimale prestaties op school, thuis en club.
   Voorbeelden zijn: Jaarprogramma's, Recitals, Toernooien, Uitzendingen etc.
WyberZilver
 
- Profielwerkstukken en Specifieke Research

 II. Cursisten, Talentontwikkeling in groepsverband, bijvoorbeeld:

BlokBlauw - Cursussen voor b.v. groep, vereniging, school etc. 
 - Een specifieke groep vormen de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige talenten:
        namelijk de ouders/begleiders waarvoor speciaal een Ouderplatvorm is opgezet, ook opa's en oma's
        of begeleiders of oppassers schuiven graag aan. Ook is er een groep sympathissanten die de Stichting
        Metissimo een warm hart toedragen. Zij helpen ons in natura, financieeel, als vrijwilliger etc. 
BlokZilver
- Researchgroepen met Innovatie zoals Conso/Disso methodieken, Nationale/Regionale heraldiek,
  de diverse leerprocessen etc.

III. Gemeenschap, openbare groepen zoals bij activiteiten en evenementen.

RozetRoze
- Meervoudige activiteiten met talentontwikkelingen zoals een activiteitendag met carrousselmethode.
   b.v. Schaak-concerten, Science-cultuurplein
RozetZilver - Grote en bredere research en innovatie; Beta en Cultuur

RozetBlauw - Grote groepen talentontwikkeling en Talento Metissimo zelf
 
RozetGoudr - Speciale activiteiten (niet rood, wit of blauw) zoals: 
   Zomer-Concert-Reeks behoud Rustiek Bemmel Ressen, opening Theaterkerk, cience en Cultuurplein Plein


3.  AKTIVITEITEN


De educatie voorbeelden met activerende didactiek bij T. Metissimo zijn:

Individueel
- Verrijkingstaken op maat als aanvulling, verrijking of omdat je het fijn vindt
- PWS of research in een groep(je)
- Diverse schoolvakken in een ander jasje
- Projecten op maat

Groeps Specifiek
- Lezingen
- Cursussen/Worhshops zoals
  Science & Cutluur doorlopende leerlijn met Conso & Disso,  Het Waterknuffelpracticum
  Het Energierijk Lego, Oranje TorenRokade, Heraldiek, Levend Schaak, RekenWijzer
  (Rekentoren Rexna, Metis Huis),  het Sprookjeshuis, Speciale leertips etc. en er komt nog veel meer...

Openbare activiteiten binnen het jaarprogramma
1. Eerste weekend van september: Science & Cultuurplein Bemmel met workshops (in de tuin),
    sinds 2017.
2. Eerste weekend van november: Science & Cultuuractiviteit voor onze Symphatisanten
    Leuke lezing en activiteit, b.v. 't Metselconcert (ook wel de bekende appel-tap met flap concerten),
    sinds 2016.
3. Eerste lenteweekend: Nationaal Schaak Concert met Heraldiek,
    sinds 2013/6.
4. Finale slotavond: Een informatieve en gezellige schooljaar-afsluiting met Science & Cultuur activiteiten,
   sinds 2016.
5. De SummerSience zijn korte zomercursus activiteiten, in een bepaalde periode,
   sinds 2016.

 
Voorbeelden van bijzondere educatieve projecten van T. M. in opdracht of overleg zoals:

- Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met zomerconcerten i.s.m. Dorpsvereniging Ressen
- Behoud Rustiek Erfgoed Ressen met  Internationale Opera 2016 i.s.m Musik Take In
- Bemmels Blazoen te Ressen, Rondje Cultuur Lingewaard met Schaaktoren-historie i.s.m. Historische Kring BRH
- Science & Cultuurplein te Bemmel 2017, op verzoek van Winkeliers Bemmel
- TM i.s.m Werkgroep Kasteelterrein Ressen (onderdeel van Dorpsvereniging Ressen)


SMART Projecten
Heb jezelf een leuk idee dat je graag wil gaan verwezelijken of....?
Laat maar horen!
We denken met je mee in creatieve, originele en haalbare oplossingen!
Bedenk wel: Er worden geen projecten uitgewerkt die niet zijn geinitieerd door TM.
Dit is om de jeugdigen en betrokkenen te beschermen, kwaliteit te waarborgen en misbruik te voorkomen. 
Voor de uitvoering van de projecten werkt T. Metissimo volgens het SMART principe:
S
pecifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.4. KWALITEIT:  PEERICS & PRECISE

4.1 Educatieve Kernkwaliteiten
De kernkwaliteiten die T. Metissimo biedt zijn PEERICS-based. Deze PEERICS berusten op de hoogste evidentie (wettelijk onderbouwing) nl. het onderwijsrecht van kinderen. Een talent kan zich alleen ontwikkelen bij correct ondericht.
Preventie (informatie- en zorgplicht), Educatie & Examens (leerplicht, onderwijsrecht van kinderen), Research & Innovatie (plicht voor maatwerk, Coaching  &  Support (Sociale samenwerking met de eindverantwoordelijken zoals ouders of verzorgers)
(jan. 2016 CCML). 

PEERICS
is een anagram voor PRECISE en geeft een maat van kwaliteit weer.
Voor optimale resultaten wordt gewerkt vanuit kennis en ervaring door inzet van:
- Een hoge mate van bewijskracht in praktijk en theorie (evidenced based) EN/OF
- Het toepassen van nieuwe en/of "op maat" educatieve methodieken;  Omdat iedereen uniek is.

De Educatieve inzet gebeurt op basis van bekende evidentie. Effectief maatwerk als aanvulling blijft essentieel omdat lang niet alles "passend" is. Dit maatwerk berust op kennis, ervaring, inzicht en visie.
Het bestuur van Talento Metissimo probeert research en innovatie voor maatwerk talentontwikkeling mogelijk te maken.

Controle vindt plaats door toetsing bij T. Metissimo of elders.
Toetsing wordt samen afgestemd welke wijze het meest effectief en ook wenselijk is.4.2 Evidenties
Lang niet alles is bewaard gebleven.

Al ver voor T. Metissimo in zicht was,  lagen er vragen door leerlingen uit heel NL
en het werden er steeds meer...
"Wij willen ook graag meedoen aan team-schaak, team-wiskunde, kamermuziek..."
"Ik wil naar de WK waarom word ik buitengesloten? "
"Waarom word ik zomaar geroyeerd op mijn club, ik ben pas 9 jaar en een topspeler?"
"Op mijn school mag iedereen muziek maken behalve degene die het al kunnen."
"Wij willen ook graag meedoen met echte Wiskunde Olympiades."
"Waarom mag ik geen extra vakken?"
etc.....

Anno 2018:
"Nog steeds krijgen volwassenen meer eindexamen herkansingen dan minderjarigen."
"Summa Cum Fraude bij eindexamens anno 2018 in heel NL, niet alleen in Limburg."
En deze meldingen over het vak der evidenties: Wiskunde;
"Wij willen graag eerlijke Wiskunde Cito normeringen met niet alleen de standaard Cito antwoorden. Het is toch logisch dat leerlingen die wiskunde D volgen met slimmere oplossingen komen dan de standaard Wiskunde B Cito antwoorden?"  "En wat zegt dit over de andere vakken?"
Leerlingen, Ouders, Docenten, Regering, VO-Raad, CITO,  Inspectie, LAKS, iedereen  staat machteloos tegenover deze school-zelfregulering.  Alles draait om de zelfregulerende beoordelingen van toetsingen...


Enkele reacties van betrokkenen per mail, What's App, mondeling of kaart,
na educatie inzet van T. Metissimo:

2015/16
"Alsof je door de ogen van een kind kijkt", "Het is bottem-up & top-down tegelijk",
"We worden gehoord en gezien en niet weggestopt",
2016/17

"Je hebt haar hersens aangezet", "Ze is weer wakker", "Hij doet weer mee en is er weer", "Hoera, we krijgen antwoord!", Wat fijn als je welkom bent!", "Hoera, we scoren!", "Leren is best leuk", "Alles op zijn tijd dan is leren leuk", "Ik snap het", "Goh, ik wist niet dat dit mogelijk was", "Bij Metissimo leer je zomaar nadenken",
"Iedereen is Talento", van Pro naar Gymnasium-niveau!
2017/18
"Wat doen jullie toch?", "Hoe kan dat nu?", "Waarom wist ik dit niet?", "Hij gaat met plezier en komt 2 uur later huppelend en opgeladen terug", "Ik herken mijn dochter weer", "Echte Metissimo-sfeer", "Leren denken zoals bij Metissimo", "Hoe kan dat nu?", "t Is altijd leuk", "Ja, het is goed zo",  "Ze leren anders denken",
De meest gestelde vraag: "Wat is wijsheid?", Yes aangenomen! Een leerkracht: "Woh, dit resultaat heb ik nog niet eerder meegemaakt, " "Van VMBO naar Gymnasium niveau (10 jaar) met 2 uur in de week!" "Je hoeft echt niet hoogbegaafd te zijn hoor, 1-2 uur bij T. Metissimo is genoeg!" "Het leukste was mijn research met de Metis-Weetjes, keicool." "Ik heb, denk ik nieuwe "striptoetsen",  "Maakbaar Bovenwijs Met T'is Mooi".
"Top-research levert Familie-uitbreiding van Conso & Disso", en "We willen graag een echt Metis-Huis!"

2018/19
Juni/augustus in gesprek:
Ouders: 
"Dit en Dat en Zus en Zo kan niet op school, geld is op...
Oma:
"We hebben Metissimo toch...",

Wordt vervolgd...5. AANMELDEN, LESGELDEN, CONTACTEN, VERSLAGLEGGING

Binnen T. Metissimo worden nieuwe talenten, cursisten, ouders of begeleiders, sponsoren en symphatisanten geregistreerd, uitsluitend voor onze eigen administatie, zie voor Privacy AVG hfst. 6.

Aanmelding
- Bij deelname aan educatie (cursus, jaarprogramma, priveles, maatwerk etc.) schrijft u zichzelf in als
  cursist (bij minderjarigen door de ouders). Deze gegevens worden gebruikt voor bereikbaarheid, deel-
  name aan toetsen, certificaten en diploma's.  Zie aanmelding
- Registratieverwerking is er ook bij deelname aan een wedstrijd, vooraf of op de dag zelf.
- Bij een evenement is dit niet nodig en kan men gewoon aanschuiven.

Bij minderjarigen ligt de eindverantwoording, net als op school, club of vereniging bij de wettelijke
eindvertegenwoordigers zoals ouders, verzorgers of begeleiders. Wij stemmen graag uw wensen samen af.

Tarieven van activiteiten en verzuim van betaling
Op de site vindt u bij het kopje "aanmelding" de vaste tarieven per activiteit. Deze worden jaarlijks bepaald. Lukt het niet om lesgeld tijdig te betalen (binnen 6 weken) dan worden in overleg de lessen/cursus tijdelijk opgeschoven en kunnen deze later weer worden hervat.
Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn:  Laat het ons a.u.b. weten, daar zijn we voor!

Activiteiten van het ouderplatform zijn gratis
De intakegesprekken, adviezen, afstemmen en de Finale Slotavond (medewerking is fijn) zijn gratis.
Voor jeugdigen die een jaarprogramma volgen zijn de bijeenkomsten een onderdeel van hun programma.

Contacten
Binnen T. Metissimo zijn er contacten tussen talenten, begeleiders, ouders, docenten, schoolbesturen en vele andere betrokkenen en/of instanties.  
- Er is met enige regelmaat contact naar de ouders en/of begeleider, telefonisch, per e-mail, What's App, gesprekken etc. Dat kan over verschillende onderwerpen gaan.

- Contacten met derden gebeurt via ouders/vertegenwoordigers. Er is daarbij geen uitwisseling van persoonlijke gegevens. We noemen hier voorbeelden: 
1. Deelname aan de workshops. Op de site onder Projecten kunt u daar meer over lezen.
Iedere school of organisatie kan een of meerdere workshop boeken. Afstemmen, maatwerk, locatie, aantallen en prijzen zijn in overleg.
2. Een gesprek op school/club/instantie
voor een persoonlijk advies, vervolgonderwijs, afstemmen van (individuele) plusmaterialen, extraplus-materiaal, talentontwikkeling etc.. Dit gebeurt uitsluitend samen met de leerling en/of de ouders/eindvertegenwoordigers. In het kader van integriteit en vertrouwen zijn er geen gesprekken buiten de ouders of leerlingen om. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
3. Vragen over de grenzen van intra- en extramuraal onderwijs
over waar het op school ophoudt en thuis of club verder gaat komen steeds vaker voor. Veiligheid staat ten alle tijde voorop. Zorgplicht heeft iedereen voor elkaar. Het blijft een bijzonder gebied.
Bij T. Metissimo zijn de maatwerk-materialen volledig uniek. Er is geen overlap met de schoolmethodieken. Wij leveren eigen educatie op hoog niveau. Buitenschoolse educatie valt onder "vrijetijdbesteding".
4. Verrijkingstaken onder schooltijd komen soms voor.
Verantwoording van leerplicht ligt bij de ouders, wettelijke verzorgers of begeleiders. Zij dragen de eindverantwoording voor de leerplicht.  In goed overleg is met de leerplicht-vertegenwoordigers zoals de scholen, educatie af te stemmen onder schooltijd.
T. Metissimo stemt de educatie met de leerling en ouders samen af. De ouders stemmen dit zelf af met de school en/of eventueel leerplichtambtenaar.

Verslaglegging Talenten
Veilige (minimale) verslaglegging vindt in overleg plaats. Inzage in het dossier en/of verslaglegging is alleen mogelijk door de wettelijke vertegenwoordigers zoals ouders.

UITZONDERING
Alleen op speciaal verzoek met goede onderliggende argumentatie vindt in overleg met de ouders een algemene of speciale verslaglegging, rapportage of een ander schrijven plaats. Hier is een schriftelijke bevestiging nodig van een van de ouders (of beide ouders). Alleen de begeleider en/of ouder zelf mogen de gegevens aan derden verstrekken met kennisgeving aan T. Metissimo.  Wij stemmen graag uw wensen samen af. 


6a.  INFORMATIEPLICHT & PUBLICITEIT

Het bestuur van T. Metissimo heeft naast zorgplicht ook informatieplicht. Zij draagt zowel de financiele verantwoording (zie nr. 7 hieronder) als verantwoording over de te halen doelen.
Informatie overdracht binnen T. Metissimo vindt plaats:

Algemeen

- Elektronisch via mail, What's App en website met verwijzingen naar uitzendingen van radio/t.v./blogs/jaarverslag etc.
- Publicaties in dag-, weekbladen, verslagen en/of boeken.
- Posters, flyers, cursusmateriaal, overzichten e.d. op milieu vriendelijk papier.
- Uitnodigingen per mail en What's App

Digitale uitnodigingen
Deze komen 4x per jaar over de volgende activiteiten:
- Begin schooljaar (september) met Science- & Cultuuractiviteiten,
- Na de herfstvakantie het Appeltapconcert met Science & Cultuuractiviteiten (b.v. Metselconcert)
- 1e lentezondag het Nationale Schaakconcert met heraldiek
- Eind juni Slotfinale jaarafsluiting met presentaties.
Bij een eventuele lezing/activiteit of iets bijzonders kan er een extra uitnodiging komen.
Opgeven kunt u door ons een reaktie te sturen.
U kunt altijd via een replay reageren, reserveren of opzeggen.

Website, homepage nieuwsmeldingen
Via verschillende kanalen komt nieuws binnen dat zo goed mogelijk wordt verwerkt.
De eindredactie ligt bij de voorzitter. Onvolkomendheden binnen nieuwsvermeldingen graag doorgeven.

Publicaties
Algemene informatie wordt vanuit de bron gegeven (ere wie ere toekomt) met inachtneming van de vereiste waarborging van privacy gevoelige informatie. Leuke meldingen zijn altijd welkom!

Publicaties, namens T. Metissimo, in dag-/weekbladen vinden in overleg, vooraf met de betrokken personen en het bestuur plaats. Bij minderjarigen worden ouders vooraf op de hoogte gesteld en om goedkeuring gevraagd.

Bij het maatwerk van de talentontwikkeling staan de veiligheid en de privacy van zowel jeugdigen als betrokkenen voorop. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de draagkracht en de uitwerking die een publicatie of site-vermelding voor betrokkenen kan hebben.6b. REGISTRATIE, DATAVERWERKING   &   PRIVACY WET AVG 2018


ALGEMEEN GELDT:
In het kader van bescherming van persoonsgegevens worden door T. Metissimo
GEEN gegevens verstrekt aan anderen! Optimale integriteit en vertrouwelijkheid worden zo goed mogelijk uitgedragen.

PR & Privacywaarborging
Persoonlijke meldingen op deze site zijn in overleg met ouders, jeugdigen of betrokkenen.
Ten alle tijde is inspraak mogelijk. "Links" en teksten zijn met goedkeuring van betrokken personen.

- Er is geen uitwisseling van data of persoonsgegevens zonder toestemming, niet digitaal, niet analoog,
- Er zijn wel verwijzingen naar sites, filmpjes etc. die geplaatst zijn door personen zelf,
- 4x per jaar is er een rondzending voor uitnodiging van activiteiten van TM naar betrokkenen.
  Dit is ten alle tijde stop te zetten door een replay.
- Er worden geen cookies gebruikt.

In goed overleg met het Bestuur en de Raad van Aanbeveling is besloten dat namens Stichting T. Metissimo geen   gebruik wordt gemaakt van: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, MP3, FastMP3, Spotify e.d.
Vindt u op Internet gegevens van ons via deze kanalen dat weet u zeker dat deze gefaked zijn.
Meldingen worden op prijs gesteld zodat we in ieder geval kunnen reageren.
Uiteraard is iedereen vrij om de faciliteiten van Social Media te gebruiken.

Toetsinzien, resultaatverwerking  & registratie
-Wedstrijd-, toets en examengegevens zijn in te zien door deelnemers ter reflectie, voorlopig tot een jaar na afname.
  Bij minderjarigen mag dit met een ouder/vertegenwoordiger omdat ouders de wettelijke vertegenwoordigers zijn.
- De puntenbeoordeling is vooraf bekend, resultaatverwerking kan wisselen per toetsing.
- Bij cursisten en leerlingen worden diploma- en certificaat gegevens bewaard als bewijs dat de cursus is gevolgd of
  voor als een certificaat zoekraakt. Vaak komt op de site of krant een publicatie met vermelding wie de cursus heeft
  behaald. Dit heeft te maken met het afgeven van de bewijskracht voor het werven van financien zodat we materialen
  qua prijs lager kunnen houden. Indien u dit liever niet heeft kunt u dit aangeven dan houden we hier rekening mee.
- Winnaars bij een wedstrijd worden genoemd in een verslag en/of publicatie na overleg.

Meldingen & registratie
Bij T. Metissimo en het ouderplatform komen allerhande (anonieme) vragen en meldingen terecht, van jong en oud. Informatie over oplossingen wordt zo goed mogelijk aangereikt zodat de persoon zelf en/of zijn ouders kan beslissen welke oplossing voor hem/haar het meest geschikt is.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal vragen en het soort vragen (dus zonder vermelding van naam).
Momenteel is het een kleine organisatie, in de toekomst is mogelijk een vertrouwenspersoon wenselijk.

Verwerking van research- en innovatiegegevens
Resultatenverwerking van toets- en cursusmateriaal dient ter verbetering van de educatie en kan (heel soms) worden gebruikt voor publicatie, b.v. bij bijzondere bevindingen. Dat gaat dan over methodieken etc. in anonimiteit, deze zijn niet herleidbaar naar personen.

Over materialen en bruikleen & registratie

Leerlingen van TM krijgen de unieke les- en cursusmaterialen, indien dit nodig is, gratis in gebruik en/of in bruikleen (zolang het mogelijk is), b.v. de science, cultuur en muziekmaterialen, de klokjes, de reken- en taalmodules of andere verrijkingsmaterialen etc.  Dit wordt geregistreerd tot de uitgeleende materialen terug zijn.

PR
Eindverantwoording van PR activiteiten ligt bij het bestuur. Zij draagt zorg voor een goede en betrouwbare verwerking. Teksten worden zo goed en veilig mogelijk afgestemd.

Publicaties, auteursrechten & verwante rechten T. Metissimo
Onder het kopje "publicaties" wordt op deze site een lijst bijgehouden van publicaties ter verantwoording van onze activiteiten.
- Publicatie eigen werk voor TM
Deze reeds gepubliceerde artikelen met foto's zijn voor eenmalig gebruik in de desbetreffende dagbladen en tijdschriften bestemd geweest. Persoonlijke auteursrechten/copyrights e.d. liggen uiteraard bij de schrijvers en/of fotografen zelf.
- Op de website site gelden individuele auteursrechten.
- Externe publicatie en/of educatiematerialen voor TM
- Publicaties elders worden ook in deze lijst opgenomen, indien dit niet wenselijk is stuur dan een reaktie naar het bestuur dan komt er een adequate oplossing.
Krantenberichten met spontane onwaarheden komen uiteraard niet in aanmerking voor opname in deze betrouwbare lijst. Allen geven vrijwillig toestemming voor medewerking, instandhouding en uitbreiding van deze lijst.
Informatie hierover is bij het bestuur verkrijgbaar.
- Op b.v. de educatie van TM gelden persoonlijke auteursrechten
Zorgplicht en Waarborging
- Auteursrechten met Copyrights liggen alleen bij de makers zoals: auteurs, illustrators, programmeurs etc.
Er kunnen namens het bestuur van T. Metissimo geen rechten worden gegeven aan anderen voor welke vorm van ander gebruik dan ook (dus geen duplicering). Wel kan T. Metissimo vragen voorleggen aan betrokken makers.

Wettelijke bepalingen auteursrechten
Op voorhand verwijzen wij u naar de van kracht zijnde wettelijke teksten, zie: www.overheid.nl
Auteursrechten en Copyrights gelden wereldwijd en tot 70 jaar na het overlijden van de auteurs/vormgevers/researchers. Uitzondering op de auteursrechten zijn het parodierecht ("pronken met andermans veren") en citaatrecht (wetenschappelijke bevindingen). Naburige rechten zijn o.a. intellectueel eigendom en artistiek recht. Vrijheid van kunst geldt in NL voor iedere creativiteit mits het niet grensoverschrijdend is.
Op merkenrecht kan een onbeperkte levensduur gelden, meestal niet wereldwijd (op een enkele uitzondering na).

Correct gebruik
Binnen T. Metissimo streven we samen naar een correct gebruik en instandhouding van het geheel.
Wij hanteren deze spreuken als huisregels:  
- Ere wie ere toekomt! 
(Spreuk herkomst is niet duidelijk), ofwel:
- Erkenning voor de eerlijke ontdekker en uitvinder ook voor kinderen en studenten, wees sportief !
- Enkel een piraat pleegt plagiaat!
Zie: www.enkeleenpiraatpleegtplagiaat.be 
  (Auteur spreuk is ons niet bekend).

ALGEMEEN GELDT HET VRIENDELIJKE VERZOEK:
 Ziet u onjuistheden? Mail het ons, we zijn u dankbaar.7.  FINANCIELE ACHTERGROND TM

Bestuur

Stichting T. Metissimo zet zich 100% in voor algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
T. Metissimo herbergt diverse projecten gericht op talentontwikkeling voor jong en oud(er).

Totaal is meer dan 90% van de opbrengst bestemd voor de doelen van deze Stichting,
kortgezegd:  Maatwerk Talentontwikkeling in Beta en Cultuur.
In de notulen is vastgelegd dat de bestuursleden geen vergoeding wensen te ontvangen.
Maximaal 10% is voor de onkostenvergoedingen van overige vrijwilligers en noodzakelijke
materialen die zo laag mogelijk worden gehouden (bankkosten, website onderhoud, boekhouder,
educatie materialen etc.).
Geciteerd volgens de statuten: "Er worden geen bovenmatige vacatiegelden verstrekt".

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en geeft haar goedkeuring aan o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaaroverzichten worden op deze site gepubliceerd.
Zie hier de gecontroleerde en goedgekeurde financiele jaaroverzichten door Koeman Administratieve Dienst (KAD):

 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2018, wordt verwacht rond 15 juni 2019
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2017, 15 juni 2018
 Financieel Jaarverslag T. Metissimo 2016, 15 juni 2017
ANBI
Een Status voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI) is door de Belastingdienst toegekend vanaf 6 januari 2016, de datum van opstart van Stichting T. Metissimo.
Iedere financiele bijdrage is welkom! Zie de informatie voor een gift bij sponsor worden,
van T. Metissimo's Goede Doelen.8.   VERTROUWENSPERSOON

In ontwikkeling!9.   VRAGEN,  MELDING OF KLACHT en ADRESSEN IN NL

9.1  Waar kunt u met welke vraag terecht over educatie voor een onafhankelijk advies?

Algemeen
Bij T. Metissimo komen allerhande vragen en meldingen terecht. Die worden zo goed mogelijk opgelost.
Er vindt anonieme registratie plaats van het aantal en het soort vragen (dus zonder vermelding van naam).


Adressen
Hieronder treft u een aantal namen van instanties waar u terecht kunt met uw vragen over educatie en talentontwikkeling die Onderwijs, of (Sociale) Zorg gerelateerd zijn.
 
Onderwijs
- TALENTO METISSIMO'S OUDER PLATFORM TALENTONTWIKKELING: voor vragen of advies over
  Educatie en Talent. Via het ouderplatform krijgt u gratis een onafhankelijk advies. Daarnaast zijn intakegesprekken
  mogelijk voor informatie over lessen, cursus en maatwerk talentontwikkeling (1e les is gratis).
- REGULIER ONDERWIJS: Ouderraad BS of VO, klankbordgroepen, e.d.
- LAKS: Landelijk AdviesBuro voor Klachten van Studenten over b.v. examens in het onderwijs
- INSPECTIE VAN ONDERWIJS: Incidentele en/of structurele problematiek m.b.t. het onderwijs
- DUO: Met vragen en klachten over persoonlijke financien m.b.t. het onderwijs, zoals een studielening
- OVERHEID: MINISTERIE VAN ONDERWIJS: voor vragen aan onze minister en/of  2e Kamer
- OMBUDSMAN: met klachten over overheidsinstanties

Zorg zoals sociale en gezondheidszorg

GEMEENTE --> b.v. Financiele zorgvragen --> jeugdconsulenten  (w.o. jeugdwet)
De gemeente gaat niet over inhoudelijke onderwijstaken. Ze kan wel zaken daar rondomheen stimuleren.9.2  Een klacht over T. Metissimo? 
We hebben het nog niet meegemaakt... Meestal is de kortste ook een snelle weg naar een oplossing.
Probeer het op te lossen met de desbetreffende persoon. Lukt dit niet, schrijf/bel/app/mail dan uw bevinding aan het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor een adequate oplossing; Ook dat is maatwerk leveren!
De tijd- en energierovende klachtenprocedures die resulteren in kastje-muur effect of in-de-wacht of stommetje-spelen zoals iedereen wel herkend, werken demotiverend. Hier zoeken we echt naar oplossingen waar iedereen mee verder kan, adequaat, samen. Je wordt gehoord en gezien.
 

10. KORTOM


T. Metissimo is er voor maatwerk van talentontwikkeling in Bèta en Cultuur.
Rechts- of linksom met de puntjes op de i. Zie het logo van T. Metissimo.
Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo