Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI


Fondsen/Sponsoren
2020

KAD
logoJuweela.jpg

HUIDIGE en afgeronde PROJECTEN

Voor onderstaande projecten is financiële steun nodig zodat
T. Metissimo onafhankelijk educatieve talentontwikkeling en research kan blijven geven.

FlyerMetissimoTalentEducatie2020
 ANBI STICHTING TALENTO METISSIMO sinds 2016 

Maatwerk Talentontwikkeling in Beta & Cultuur voor Jong en Oud(er)

Steeds vaker wordt de weg gevonden naar T. Metissimo. Een verrijkingstaak voor thuis, onder school, een PWS-idee, een onderzoek, een cursus, een lezing, een schaakconcert als ook vragen, adviezen over zoal educatie horen daarbij. Educatie en training aan jeugdige talenten wordt gegeven door ervaren gediplomeerde docenten en trainers.

3 hoofdgroepen volgens het Iconenmodel
(van CCML)
  
I.   Individueel talent
   II.  Specifieke groep, b.v. Groepscursus of Ouder Raad Talentontwikkeling.
   III. De Gemeenschap


Talentontwikkeling

Blauw Individuele talentontwikkeling
Rood
:   Meervoudige of multidisciplinaire talentontwikkeling
Wit :     Research & Innovatie
Oranje: Bijzonder Project en/of ontwikkeling, bijdrage maatschappij (niet rood, wit of blauw)

Het geheel is steeds naar volle tevredenheid van de jeugdigen en hun ouders.
Dat willen we graag behouden. Dank voor uw vertrouwen!

Lang niet iedereen staat vermeld op deze site. Wel is iedereen van harte welkom!


certificaten_metissimo_2017                              WyberRozeWyberZilverWyberBlauwWyberGoud   ICOON JAARPROGRAMMA TALENTONTWIKKELING sinds 2016  

Bij de individuele talentontwikkeling met speciale educatie voor verrijkingen en verdiepingen hoort speciale toetsing. Bij goede inzet, voldoende behaalde resultaten zijn persoonlijke certificaten met iconen te behalen.
Vele jaren van ervaringen en uitwisselingen gingen vooraf voordat T. Metissimo is opgestart.


(Foto is met toestemming van betrokkenen 2017)

 OUDERS

    &

BEGELEIDERS


BlokBlauwBlokBlauw         BlokBlauw


  OUDER RAAD TALENTONTWIKKELING   
 
Officieel is er geen ouderraad meer sinds 1 augustus 2020 omdat we sinds 1 januari 2020 volledig zelfstandig zonder subsidiegelden draaien. We zoeken naar oplossingen om de Ouderraad op een speciale manier te kunnen blijven vormgeven.

Dit was voorheen de insteek:
"
De naam Ouderraad is op verzoek van ouders ingevoerd sinds juli 2019. Ouders gaven aan dat de vorige naam "ouderplatform" een foutief beeld schetst, het gaat immers om kerngezonde educatie, niet om zorg.
Het doel van de ouders is dat hun kinderen voldoende, goed,beter en het liefst optimaal kunnen presteren op school. En dat ze zeker niet ziek worden van school. Uitgangspunt van het team van Talento Metissimo is de visie dat educatie op maat bijdraagt aan een beter(e) leerproces en gezondheid voor ieder kind. Ouders spelen daarbij een belangrijke rol.
Speciaal op verzoek van de Gemeente Lingewaard is destijds door het team van T. Metissimo samen met ouders en begeleiders (opa's, oma's, oppassen etc.) in 2016-17 de informatieformule als project "Öuderplatform" bij Talento Metissimo ondergebracht naast de educatieve talentontwikkeling. Dit was een eis van de Gemeente om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiegelden. In Nederland is echter gebleken dat Gemeentes ondanks de zelfregulering geen wettelijke mogelijkheden hebben voor subsidieverstrekking op het gebied van thuis-educatie.
Voortaan spreken we dus weer gewoon van Ouderraad waarbij de formule van informatie-uitwisseling verder hetzelfde blijft zoals dat al 25 jaar zo gebeurt. (Ver voordat TM bestond).

Toelichting visie van TM
Ouders blijven de wettelijke eindverantwoordelijken voor hun minderjarige kinderen over de keuze van school, ziekenhuis, thuis, club etc.
Door de zelfregulerende werking in het Onderwijs en Gezondheidszorg en Gemeentes vraagt dit om een hogere zelfredzaamheid van ouders en het minderjarige leerplichtige kind in het maken van keuzes (dat is iets anders dan schoolplicht).
Dan kan het handig zijn om informatie uit te wisselen (intra- en extramuraal), individueel of in groepsverband, daarvoor zijn er diverse activiteiten en/of evenementen om kennis te delen.
Op 15 juni 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats voor en door ouders en talenten. Deze informatie-uitwisselingen blijven gewoon doorgaan.


Heeft u vragen?  Neem dan gerust contact op, telefonisch of per mail.
U bent van harte Welkom! "


KajValentin

100_3792

100_3788
PROFIELWERKSTUK KAJ EN VALENTIN

Kaj en valentin
creëerden volledig zelfstandig thuis (Bemmel en Malden) een 3-jarigprofielwerkstuk Bèta & Cultuur tijdens hun NT/NG-VWO-plus pakket en rondden dit af opresp. 17 - en 16 jarige leeftijd (zie boek).  Dit PWS is een zeer omvangrijk project metverrijking en verdieping in o.a. Informatica, Natuurkunde, Techniek en Cultuur: "De helmet van Thomas Bangalter".


Op de NSG kregen zij erkenning voor hun Meesterproef (1e prijs). Waardering kregen
ze door een KNAW Onderwijs Prijs 2016 waarvoor ze allebei een studiebeurs ontvingen.
Op 28/9/16 vond een huldiging tot ScienceMaker 2016 plaats. Zie: Huldiging.
Na het behaalde eindexamen met de extra vakken (en versneld) zijn de heren aan de 2e helm begonnen. In de vakantie van 2017 is de bouw van de 2e helm voortgezet. De presentatie van de beide helmen was op het Science & Cultuurplein te Bemmel september 2017.

Sinds september 2016 zijn Kaj (17) en Valentin (18)gestart met hun universitaire studies. Valentin (18) biologie aan de RUN en Kaj (17) Technische Informatica/Science aan de TU/E; in 2019 hebben beide heren inmiddels hun B.Sc. behaald (2019).
Valentin zet zijn specialisatie Ecologie voort aan de WUR te Wageningen.
Kaj heeft zijn stekje gevonden bij TUE Computer Science, Brain Port etc.

Het unieke PWS boek met o.a. de originele technische bouwtekeningen is te koop via T. Metissimo. Zie bestellingen. De opbrengst is bestemd voor voortzetting van de bouw van de 2e helm en verbeteringen.

Zie hier de website van: Kaj en Valentin met foto's, filmpjes en het staaltje software.
Hier kunt u de radiouitzending NPO-1 beluisteren: Interview

T. Metissimo is aktief voor Valentin en Kaj sinds 2013 voor talent- doorontwikkeling.


 100_3762 100_3794 100_3693100_3798 100_3787

Anna-Maja   TALENTONTWIKKELING ANNA-MAJA   
 

Anna-Maja: "2015 was een topjaar; Europees Schaakkampioen op 15-jarige
leeftijd in Porec, op het EK-landenteams van senioren in IJsland de 3e
individuele bordprijs, 2 WIM-normen en de ratinggrens van 2300 gepasseerd
waardoor ik de FM-titel heb behaald. Op 20 mei 2016 werd ik benoemd tot
Sport Talent van 2015. Een eervolle vermelding en prijs voor beste vrouwelijke IMschaakspeelster ontving ik op de Maccabiah Olympische Spelen 2017 te Israel.
Dit alles heb ik op eigen kracht bereikt, zonder professionele trainer.


Deze titels heeft Anna-Maja behaald:  Women FIDE Master (WFM) in 2012, Fide Master (FM) in 2015 en de Women International Master (WIM) schaaktitel in september 2016 op 16 jarige leeftijd tijdens de Olympiade Chess te Bakoe voor volwassenen (rating boven de 2250) bereikt.

Samen met haar ouders, T. Metissimo en de Schaakbond KNSB wordt gekeken naar optimale talentontwikkeling i.c.m. studie in veiligheid. Zie hier de website van Anna-Maja. Voor een interview met Anna-Maja zie uitzending  RTL Late Night (21-10-2015) en Pauls-Puber-Kookshow (05-03-2016). 
Anna Maja studeert sinds 2018 met plezier Artificial Intelligence aan de Universiteit van Amsterdam, de studie verloopt naar wens.

T. Metissimo is actief voor Anna-Maja sinds oktober 2015 op het gebied van talent- doorontwikkeling.

MarijnDenHartog  TALENTONTWIKKELING MARIJN  
                                                                    
Marijn: "Het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium draagt excellentie hoog in het vaandel en die uitdaging ga ik graag aan!" Het biedt mij mogelijkheden zoals:
Spaans, Chinees, Wiskunde D, innovatielab e.d.. Na selectie mocht ik mee met de Shanghai Internation Youth Camp, Junior Medschool Erasmus Universiteit en kreeg
ik ook een Engelse opdracht 3D printing.

In 2015 werd Marijn gedeeld eerste op het NK en behaalde met vlag en wimpel de NK titel in 2016. Na de EK Porec te Kroatie in 2015 volgde het WK Schaak WK 2016 te Khanty-Mansyisk in Siberie. Begin 2017 versloeg Marijn de WK Magnus Carlsen tijdens een simultaan in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.
Voor school- en schaakervaringen, zie Junior-Med-School  en International YouthCamp
Zie hier de website van: Marijn

T. Metissimo is actief voor Marijn sinds maart 2016 op het gebied van talent-door-ontwikkeling.

100_3695  TALENTONTWIKKELING COEN

Coen: "Door Metissimo maakt ”Top Down of Bottom Up" voor mij nu niet
meer het verschil. Die ervaring kan ik iedere dag inzetten of het nu muziek,
wiskunde of een ander vak is. Na succesvolle afronding van mijn schoolexamens in2016 (mede door inzet van T. Metissimo) ben ik inmiddels, naast mijn studie als teeltmanager met een prachtig nieuw project begonnen via T. Metissimo.


T. Metissimo is actief voor Coen sinds aug. 2015 voor Wiskunde en Muziek
(w.o. altsaxofoon en Sprookje van Spurn). Coen startte in 2014-15 zelf een PWS met verrijking- en verdieping.  Na zijn eindexamens heeft hij in december 2016 thuis (net als Kaj en Valentin) een nieuwe  verrijkingsopdracht met research ingezet binnen de teelt en groene technologie.
Op 26 maart 2017 toonde Coen (tijdens het 2e NSC 2017) zijn eerste planten op hydro- en aquaponics die hij volledig zelfstandig kweekte onder bijzondere omstandigheden.
Het team van Talento Metissimo benoemde zijn stevige en kruidig geurende planten:
Ocimum Basilicum Rexna: Koningskruid uit de Koningshof Rexna. Dit als beloning voor zijn goede inzet (en de gastvrije ontvangst in Ressen waar is gekweekt).

Naast dat het team actief blijft voor de talentontwikkeling van Coen (sinds 2015), is Coen sinds januari 2019 zelf actief bestuurslid bij Talento Metissimo.
Hij is een extra aanspreekpunt voor de jongeren op het gebied van talentontwikkeling.

rens2 TALENTONTWIKKELING RENS  


Na verrijking en verdieping in de Solfege, behaalde hij als jongste de HAFABRA A en B examens trompet in 2013 en 2015 met de nieuwe Conso/Disso methode!
Rens: "Supergoed. Ik snap het en het is leuk.!"
Rens heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de muziektheorie cursus OPMAAT., ontwikkeling van het nieuwe cursusmateriaal en is als trompettist betrokken bij het Sprookje van Spurn. Hij draagt bij aan het geven van workshops en is als jurylid actief binnen T. Metissimo!

Rens volgde voorheen wiskunde verrijking (maart 2017).
T. Metissimo is actief voor Rens sinds juli 2013 op het gebied van talentontwikkeling.
Rens is met regelmaat aktief betrokken bij jureringen en/of beoordelingen rondom de Conso & Disso methode.  
  TALENTONTWIKKELING ELISA 


Elisa: "Naast techniek in mijn vrije tijd heb ik gekozen voor een opleiding logistiek. Dat is een nieuwe uitdaging voor me." Bij T. Metissimo volg ik Science en Wiskunde.
 "De practica zijn bijzonder en superleuk."

In 2017 heeft Elisa een mooie presentatie gegeven en de VCA cursus met supergoed gevolg behaald (16 jaar). In 2018/9 haalde ze haar heft-truckdiploma (Th + Pr) en haar Pro-Collegediploma met een 10 voor haar presentatie!
Maar lieft 3x op een rij won ze de beker en de titel: Cultuurtalent van Talent Metissimo
met de knap lastige Science en Cultuur speurtochten met jureringen!

Elisa heeft in de (voor)laatste pilot in 2016 en 17 een bijzondere bijdrage geleverd aan de Conso & Disso muziektheoriecursus.

T. Metissimo is actief voor Elisa sinds juli 2016 op het gebied van talentontwikkeling.

   TALENTONTWIKKELING  MEES 

ikira2016

ikirakwartet2016
 TALENTONTWIKKELING IKIRA  

                                                                           
Ikira: "Mijn favoriete hobby's zijn altviool spelen, schaken en boogschieten.
Naast vele mooie orkestervaringen zoals Mahler's Adagietto met HGO (10 jaar) en
parochie ervaringen bij de Pinakeltjes in de Heilig Land Stichting (8-12 jaar) deed ik in Goch kamermuziekervaringen op met zoal het Mozart, Haydn en Beethovenkwartet in  (12, 14 en 15). De internationale operatoernee met Musik Take In was geweldig (15) evenals het Basileitrio met Rontgen op het Nationale Schaakconcert (16).
Bijzondere solo's ervaringen zijn het zelfbedachte Sprookje van Spurn (11), Premiere van Capricieux met Sofia Vasheruk (12) in Groningen, de NL'se altvioolversie van Benedictus met Harmonie UDI (12 en 13), de Elegie van Glazunow (12 en 13) in Rozet te
 Arnhem,recital van een uur in Ressen (15) met o.a. Enesco's Concertpiece, Capricieux en Andriessen's sonatine ook met Sofia.  Hopelijk  zijn de 6 Groene Zomerconcerten zinvol geweest voor behoud van Rustiek Erfgoed Ressen (zwaar maar leuk en mijn oranje ruitje met 15 jaar verdiend voor publieke inzet).  De vioolpartij op altviool van Schindler's List met harmonie St. Caecilia was onvergetelijk omdat ik op mijn altviool met XXL toets (eigen ontwerp) nieuwe zelf-bedachte altviooltechnieken kon laten horen, superspannend." 


Je gelooft het vast niet maar ik heb mezelf leren pianospelen, zingen, begeleiden en componeren. Improviseren vind ik het meest leuk. In juni 2017 componeerde en zong ik  "They are the stars" (15-16 jaar) als afstudeerwerk bij Talento Metissimo. De compositie "Magical Forest" (16-17 jaar) met duizend of meer variaties (met sfeeraanpassing) is ten gehore gebracht op het Science- en Cultuurplein 2017 te Bemmel. Daar heette mijn workshop Magical Music. Een jaar later componeerde ik "White Roses", een nader uitgewerkte variatie van Magical Forest. In 2019 gaf ik een pianorecital voor de opening van het amfitheater te Ressen in Park Lingezegen met een Special op Magical Forest. Voor mijn pianospel gebruik ik een nieuwe methodiek, die ikzelf logischer vind. Voor de altviool heb ik een nieuwe XXL-toets bedacht met een praktischere handgreep waardoor de altviool meer mogelijkheden krijgt.

De muziektheorie krijg ik via T. Metissimo en behoor tot de wis- en natuurkundige researchgroep van de nieuwe Conso en Disso methode en heb daar verschillende bijzondere bijdragen aan geleverd.

Mijn favoriete schoolvakken op t Gymnasium waren: wiskunde D/B, natuurkunde net zoals Grieks, Spaans (Latijn/Italiaans), Scheikunde, Biologie en tja, eigenlijk alles wel..."
Het is in NL niet mogelijk om gelijktijdig een pluspakket Gymnasium enTechnasium en b.v. Conservatorium te volgen.

Zie hier het artikel (Ode aan Gebski) in Hét Gemeente Nieuws dd. 6-4-2016 over het jeugdige internationale Beethoven kwartet o.l.v. Prof. Gebski. En hier het artikel over de Schinders' List. Zie: Getalenteerd violiste treedt op met harmonie. (art. 37)

Sinds 2018 studeert Ikira met plezier Electrical Engineering aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

T. Metissimo is actief voor Ikira sinds 2010 op het gebied van talent- (door)ontwikkeling.

 
scienceplein

2017FlyerSciencePleinOkido01
 TM SCIENCE EN CULTUURPLEIN  TE BEMMEL sinds 2017 


Op zondag 17 september 2017 is i.s.m. de 60 winkeliers van Bemmel en vele betrokkenen een eerste Science Cultuurplein(tje) gemaakt in Bemmel. 
Met dank aan Rens, Iza-Beau, Siam, Ella, Zoe,  Joost en Ikira voor de mooie foto!

Sindsdien wordt ieder jaar de Open Dag van Talento Metissimo gehouden als opening van het nieuwe Educatiejaar op de unieke thuislocatie!

De spreuk in 2017 en 2018 begonnen met: "De wetenschap achter een vak".
In 2019 veranderde dat al spoedig in "De wetenschap achter educatie "
Centraal staat nu : De Wetenschap naast Educatie!

Actieve betrokkenheid i.s.m. T. Metissimo:
-
Jeugdigen, ouderplatform en voltallig bestuur T. Metissimo
De foto is met toestemming van betrokkenen genomen in juni 2017

UDI
20161010FlyerMetissimoMuziek
TM  SCIENCE & MUZIEKCULTUUR MET CERTIFICAAT EN/OF DIPLOMA  

Sinds 2011 worden cursussen verzorgd individueel, in groepsverband en
soms voor (muziek)scholen of orkesten.
Vanaf 2016 is er een nieuwe leerlijn Science & MuziekCultuur met Conso & Disso en de unieke muziekklokjes met certificaat of diploma. 

Er zijn 3 niveaus:

- BasisWijs        Instrument is niet nodig 
                         Onderbouw: level 0, 1, 2, --> certificaat
                         Bovenbouw: level 2,3      --> certificaat
                         Basiswijs diploma is vergelijkbaar met school-EHBO of zwemdiploma A

- MuziekWijs    Level A, B,  CIENCE Muziek & Science diploma

- MuziekWijzer Level C, D Muziek & Science diploma


Naamsvermelding met toestemming van ouders en leerlingen.

SCIENCE & MUZIEKCULTUUR, CONSO & DISSO NIEUWE METHODE

- Schooljaar 2019-20 Nieuwe Science & Muziek diploma's
volgt

- Schooljaar 2018-19 Nieuwe Science & Muziek diploma's

volgt

- Schooljaar 2017-18 Nieuwe Science & Muziek diploma's
Elmar de Groot (BasisWijs A), Joost Wilkens (Basiswijs A),
Elisa Wagter (A), Toine Langerwerf (A).
volgt

- Schooljaar 2016-17 Nieuwe Science & Muziek diploma's
Coen Wagter (A,B), Rens Callaars (A,B), Kaj Wortel (A,B), Ikira Wortel (D plus),
Marlon Gerritsen (A,B), Nika Esterenko (Basiswijs).
volgt

- OUDE KMNO muziekexamens van 2011-2015
Astrid van den Brink (A), Rens Callaars (AB de jongste in 2013), Krijn Helling (A), Merel van der Hoeve (A), Belle van der Hoeve (A, de jongste in 2015), Agnes van Hoof (AB), Laureen Janssen (AB), Lysanne Janssen (AB), Menke de Leede (A), Fleur Martens (A), Sterre Peters (AB), Thijmen Peters (AB), Maarten Stunnenberg (AB), Isa Vierdag (AB), Coen Wagter (A, B volgt.), William Weideveld (AB) en Kaj Wortel (AB).

Foto's zijn met toestemming van betrokkenen 2015, 17, 18.


RozetGoud
T.M.  SEASON SCIENCES & CULTURE  sinds 2017

Laat je hersen maar kraken!
Door het jaar heen vinden er educatieve practica plaats bij T. Metissimo die
geschikt zijn leerlingen die van denk-uitdagingen houden.
Er liggen diverse modules "Leren met Plezier" met de ABCD-formule
(Alfa, Beta, Cultuur, Denksporten), voorbeelden zijn:

-   Lente:   Nationaal Schaakconcerten met heraldiek (2013/2016)
-   Lente:   Bruisende Bubbels & Energie-rijke Blokken (2008)
-   Zomer: Water-Knuffel practicum (2008)
-   Zomer: Waterpractica  (--> educatie 3e dinsdag van september sinds 2016, PEERICS)
-   Herfst:  Happy Gellyween, sinds 2018
-   Herfst:  Europees Metselen en Mozaiek (juni 2008, 2017 met Rexna Rekentoren
-   Winter: Happy Newyear with Orion, 3 Kings met Vita Kristal Getal, sinds 2019
-   Winter: Carnaval, voorjaar 2020
  
Nieuwe zomermodule 2020 verrassing!

Door het jaar heen
 Schaakcursus met variatie, voor meerdere spelers
-  Muziekcursus Sound of Science met Conso & Disso, Intervalklok,
   Notenhotel uit Taal der Tonen
-  Verhalend Musiceren & Masterclasses  (2016-17)


Resultaten:
zie publicaties en nieuwsberichten

20202204Nationaal_SchaakConcertFlyer_final TM'S  NATIONALE  SCHAAKCONCERTEN sinds 2016

Sinds 2016 organiseert T. Metissimo schaakconcerten met een varieteit van Schaken,
Muziek en Heraldiek.

5e NSC  2021:  1e lentezondag, 21 maart, Lingewaard Plakse Oever-Plas
-- NSC  2020:  1e lentezondag,  22 maart, Lingewaard Plakse Oever-Plas --> Corona!
4e NSC  2019:  1e lentezondag, 24 maart, Lingewaard Ressen
3e NSC  2018:  1e lentezondag, 25 maart, Lingewaard Ressen
2e NSC  2017:  1e lentezondag, 26 maart, Lingewaard Ressen
1e NSC  2016:  voorjaar 12 juni, Lingewaard Ressen
1e Schaak-Concert m.m.v. HKH Prinses Beatrix te Arnhem: december 2013

Resultaten:
zie publicaties en nieuwsberichten

schaaktorens_lingewaard HERALDIEK VAN DE SCHAAKTOREN ALIAS BEMMELTJE sinds 2016

Een amsterdammertje ken iedereen. Zo is er ook een bemmeltje, een schaaktorentje.

Huidige inzet

- Research herkomst Schaaktorens & Heraldiek binnen- buitenland
- Nationale Schaakconcerten 2016-2017-2018 met educatie heraldiek
- Science & Cultuurplein met bijbehorende heraldiek

Actieve betrokkenheid
- Ouderraad, symphatisanten en bestuur
- Dhr. Stuart, genealoog
- Mevr. Langerwerf, o.a. (micro)bioloog (bedenker)

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

FlyerScience&CultuurMetselMozaiek2019 EUROPEES METSEL & MOZAIEK VOOR ONZE SYMPHATISANTEN sinds 2017

Op 5 november 2017 vond het eerste TM METSELaktiviteit plaats.
Deze aktiviteit is een dank aan onze symphatisanten, donateurs en vrijwilligers. Samen bouwen we aan de toekomst. Sinds 2018 is het uitgebreid met MOZAIEK door de vondst van het Pythagoreische Bemmeltje in wiskunde-mozaiek (ccml).

Meten, rekenen, met in de pauze welbekende appelflapjes, appeltapjes en appeltjes thee. Gezellig samen verrijken, verdiepen en genieten!

Vanaf 2019 vindt het geheel plaats op eigen locatie plaats voor meerdere groepjes. 

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten
T.M. PROJECT OPEN EDUCATIE ECOLOGIE & MILIEU  sinds maart 2019Op 21 februari 2019 is een onafhankelijk onderzoek opgestart voor herstel en behoud van de natuur aan de Noord-oost oever Ontzandingsplas Plakse Wein met o.a. haar ijsvogels en beschermde flora en fauna,  na kaalkap en leegroof gepleegd aan een stuk bos gelegen aan bovengenoemde Oeverplas in het broedseizoen.
Dit leidde tot een specifiek verzoek voor een nadere invulling van de nieuwe omgevingswet.

Hoofdvragen en antwoorden die zijn gesteld aan de betrokken ambtelijke organisaties
- Opheldering gevraagd: Is er sprake van een milieudelict?
- Welke organisaties zijn voor welk besluit en welke actie/gedrag verantwoordelijk en voor wat
   betreft aangerichte schade aansprakelijk?
- Op welke wijze wordt over gegaan tot herstel van de kaalgeslagen oever voor herbeplanting
   en herstel van de IJsvogeloever.

Inzet & Resultaten
- WORD  OEVER-WATER-WACHTER  !
- Vogelsite:  http://members.chello.nl/g.wortel/tuinvogels.pdf
- 5e Nationale Schaakconcert 2020 nbv.--> verzet ivm Corona
- 4e Nationale Schaakconcerten 2019 met speurtocht (maart 2019)
- Gedicht IJsvogel door Joost Wilkens (4e NSC 2019)
- Muziek Alcedo (4e NSC 2019, Karen)
- Natuur tekeningen Alcedo (maart-juni 2019)
- Kunstwerk schilderij IJsvogel (maart-juni 2019)
- Presentatie van de research rondom de IJsvogels door Julie Schuiling (juni 2019)
- Diverse varianten van Bemmels-Groen-schaak (sept 2019)
- Research project E & M upgrade:  Ecologie opwaardering door Milieuverbetering.
Als voorbeeld zijn de opwaarderingen genoemd rondom de Natura 2, 20, 200 etc.

Er is in 2019-20 na de kaalkappen een speciaal project opgestart waarbij het geheel op unieke wijze in kaart wordt gebracht.
Jeugdigen kunnen de ecologie educatie volgen: --> wordt Oever-Water-Wachter!

Actieve betrokkenheid i.s.m. T. Metissimo sinds februari 2019
- Fam. Liang: bewoners natuurgoed,  sinds februari 2019
- Fam. Veenstra: bewoners natuurgoed Bemmel, sinds februari 2019
- Fam. Wortel-Langerwerf: bewoners natuurgoed, sinds februari  2019
- Stichting T. Metissimo: jeugdige talenten en studenten, jong en oud(ers), sinds februari 2019
- Belangstellenden mogen aansluiten

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

20160302BasileiTriomuziektekens_lingewaard
 KAMERMUZIEK LINGEWAARD & 't SPROOK(JES)HUIS sinds 2011


T. Metissimo wil graag jong en oud stimuleren om via kamermuziek samen verhalend te musiceren. Onder de naam Basilei vindt bij T. Metissimo samenspel plaats in diverse zettingen door het jaar heen.

Uitvoering zijn:

1e NSC 2016  DUO:         Sophia Vasheruk en Ikira Wortel, recital en concert
2e NSC 2017  Basileitrio:  Astrid, Ikira en Carolina. 
3e NSC 2018  Basiteitrio:  Lucie, Ikira, Karen, serenade voor Kees Schoonenbeek
4e NSC 2019  Basilei ensemble: Mees, Joost, Linde, Sare, Iris, Elin, Ikira, Kaj
5e NSC 2020
 
Muziek met verhaalvormen van T. Metissimo:

NEDERLAND (In Bemmel/Ressen staat een huis...)
....aanvulling volgt
Het Sprookhuis met Griezelig Romantische Muziek, Sonatina van Hendrik Andriessen
Voor altviool & piano.
Uitvoeringen 2015-6-7 Enschede, Zwolle, Tilburg, Goch (D.L.), Antwerpen (B), Ressen, Lingewaard
Oud-Hollandse Prenten
op volksliedjes uit het Trio van Rontgen
Voor klarinet, altviool en piano
Uitvoering: Basileitrio 26 maart NSC 2017 te Ressen
Gelderland 
Klassiek Heidewijs, melodie Rowan Roodbaert, Heidevolk Arnhem, bew.Gelderse Volkslyric 
Voor (a) altblokfluit & altviool en (b) sopraan/altfluit & altviool (arr. Ikira 2016)
Klassieke zetting 3 stemmig voor 2 instrumenten altblokfluit en altviool 
Uitvoering: Zomerconcert Ressen 2016.
Lingewaard
Conso & Disso kan nog wel even duren...

DUITSLAND
Vertellingen
op MarcherErzahlungen van Robert Schumann
Voor klarinet, altviool en piano
Uitvoering: Baileitrio 26 maart NSC 2017, Ressen

ENGELAND

Sprookje van Spurn op 6 Englisch Folksongs van Vaughan Williams
Voor altviool en piano
Sinds 2011 zijn er ieder jaar uitvoeringen geweest:  2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17
In o.a.: Niederwalde (DL), Antwerpen (B), Arnhem (2011 met Emmey Verhey, Nijmegen (div.), Enschede, Eindhoven, 's - Hertogenbosch (PCC, 2012 jongste concours-viola-speler),
Waalwijk, Malden, Gendt, Bemmel, Ressen.

ITALIE
Farinelli en Corelli in 1705
, Sonate "Folies d'Espagne", La Follia opus 5 nr. 12
Uitvoering: Zomerconcert 2016 te Ressen
Door: (alt)viool en (alt)blokfluit
Farinelli (1705) en Correlli (1653), Follia (1705)
--> Corselli in (1705)

SPANJE
 
Spaanse Suite en wat zich daar afspeelt met de 7 Spaanse gedichtjes
Siete Canciones Populares Espanolas van Manuel de Falla
Voor (alt)viool en piano
Uitvoering: Zomer Concerten 2017

Development Global Education :
Cicerone of Tone (CCML)
Research Results: Sound of Science 1985-2017 (hier wordt aan gewerkt)

Fluit-Ensemble Syrinx
De kamermuzieksetting van fluit-ensemble Syrinx (sinds 1985) is ondergebracht bij T. Metissimo

Aanvullende verhalen binnen de Science & Cultuur zijn
- Het sterappeltje van Newton (zie nieuwsbericht dec. 2019)
- De kroon van Archimedes
- Het sprookje van Conso & Disso

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

consodisso

SOUND
 
OF
 
SCIENCE

met

TAAL

DER

TONEN

en de

CONSO

DISSO

methoderesearch

innovatie

implementatie
SCIENCE & CULTURE; A GLOBAL OPEN EDUCATION PROGRAMM sinds 2011

 
Research:            Auditieve en Visuele Leerprocessen
 Open Education: Science & Muziek Cultuur

 Serie:            
Taal der Tonen
 Auteur:         
Karen  Langerwerf
 Vormgeving: 
Kaj Yuri Wortel 
 Auteursrechten (met Copyrights) gelden op alle cursusmaterialen en liggen
 bij de makers, zie ook "huisregels".

Cursussen worden via T. Metissimo gegeven.

Hieronder treft u o.a. doelen,  resultaten en de ontwikkelingen:
 
WERELDVREDE...
Zou dat mogelijk zijn, als klanken een universele eenduidige betekenis krijgen omdat ze eenzelfde functie (gevoel) oproepen?

Het streven is een effectieve leerstrategie voor iedereen die van gezond en logisch leren en musiceren houdt: No nonsense methodieken.
Deze science-muziekcultuur sluit aan bij het hedendaagse onderwijs: Begrijpend horen & lezen, luisteren, taal, rekenen, kloklezen, science-basics en natuurlijk muziek! Een boel basis voor: "Leren met Plezier", "Elk talent telt", "Een leven lang functioneren" en "Science en Cultuur is voor Iedereen". (Doel 1)
Echter, ook binnen "de solfege" zijn dialecten gevonden, afstemmen van interpretatie bij communicatie blijft een vereiste. (Doel 2)

Geschiedenis, 
na tientallen jaren van o.a. muziektheorie-onderwijs geven naast o.a. Biologie en Science ontstonden er nieuwe inzichten. Het muziek-theorie cursusmateriaal "OP-MAAT" groeide uit tot de Conso & Disso methode met unieke interval-klokjes die een doorlopende leerlijn met grafisch wiskundig beeldmateriaal in oplopende moeilijkheids-graad vormen.

De educatie (3) -
de wijze waarop kennis wordt overgebracht-  berust op de waarneming, beleving, herinnering en de reactie (biologie) op klanken/geluid (natuurkunde). Er wordt gebruik gemaakt van de voorstellingsvermogens van o.a. inbeelden, "inklinken", invoelen. Door de visualisering zoals de grafische wiskundefiguren Conso & Disso ontstonden ook nieuwe inzichten qua educatie. Het geheel draagt bij aan een betere communicatie en is bruikbaar in iedere taal en vertaalbaar naar ieder "vak". Kennis hiervan is een verrijkende aanvulling voor opgroeiende kinderen en betrokkenen.

De educatieve vormgeving (4) is een praktische ontdekkingsreis door Muziekland. De MuziekMaatjes: Conso & Disso, Notenkraker en Quinter de Sprinter ontmoeten een Tijdloper, ontdekken Rino een groeiend Ritmisch Noten-Hotel, een Bubbelduet, Vadertje Tijd met zoal een Tip van Leopold en nog veel meer. De  Intervalklok is een handigheidje met Muziek-weetjes. Alles met praktische Scienceproefjes en voor de liefhebber de achtergrond aansluiting die erbij hoort.

Wat is echt anders en nieuw? (5)
- De basis-methode is voor iedereen (het maakt niet uit of je een instrument speelt),
- De praktische Season Sience & Cultuur vult de muziektheorie aan en omgekeerd,
- De meervoudige functie van Conso & Disso met Sociale Interventie,
- Het unieke doorlopende Systeem met taal, rekenen, wiskunde, muziek, tijd, science etc.
- In het cursusmateriaal wordt zowel de verouderde muziektheorie als de
  correcte nieuwe eenduidige en praktische terminologie gehanteerd vanwege de examen-eisen.
- Wij ervaren hier dat de mooiste research met elkaar gebeurt, jong en oud!

Resultaten (6)
De research is vanaf de datum van oprichting, 6 januari 2016, ondergebracht bij de Stichting Talento Metissimo in Lingewaard (met ANBI) zodat het als geheel intact blijft.
- Na diverse pilots sinds schooljaar 2010-2011 zijn ter controle gedurende 4-5 jaar muziekexamens getoetst met KNMO A en B examens (100% score) voor melodische instrumenten. Er is 1x getoetst met slagwerkers zonder melodische ervaring (100% score). Zowel anoniem als met bekende namen bij de KNMO. Sindsdien wordt er gebruik gemaakt van eigen toetsingen.
- Aanvullingen en verbeteringen worden volcontinu verwerkt in het cursus-materiaal.
- In november 2016 en juli 2017 is een belangrijke aanvulling gevonden op het gebied van
  2 en 3D, dit is anno 2017 in het cursusboek is opgenomen.
- Sinds januari 2017 is er een uniek en vloeiend doorlopend interval klok-systeem gemaakt met
  bijpassende educatie en science (doorlopende leerlijn) een aangepaste terminologie.
- Begin 2017 zijn op zowel reken- als taalgebied belangrijke aanknopingspunten gevonden,
   hieruit zijn nieuwe taal- en rekenmodules uit ontwikkeld, 100% original !
- Uit de educatie bleek in september 2017 al dat de noodzakelijke ver-nieuwe eenduidige
  terminologie en indelingen perfect aansluiten en dat hier voor de kinderen echt behoefte aan
  is (examens).
- In juli 2017 zijn nieuwe aanvullingen op practisch muziek- en science gebied gevonden.
- Begin 2018 is de leerlijn volledig herzien zodat het 1 doorlopend systeem is. Er zijn meerdere
  modellen en uitvoeringen mogelijk. Er is een examinatievorm gemaakt en uitgeprobeerd. Ook
  wordt gewerkt aan verbeteringen van standaardiseringen voor examens vanwege het nieuwe
  fundament Conso & Disso.
- In 2018-19 is het jaarprogramma definitief geworden met Season-Science Practica.
- In 2018-19 is ook systeem ingevoerd inclusief een nieuwe toetsvorm op het einde van het
  schooljaar 2019, een succes!
- In schooljaar 2019-20 zijn nieuwe aanvullingen op de Twinkeltaal en de Rekenmethodieken gevonden als ook wijzigingen binnen de biochemie.
- Research gaat door.

Positieve bij-effecten (7)
-
Auditief:   Klankbewustwording (ook voor doven, slechthorenden, 2e, 3e taal etc.  of lager IQ!) is de basis van "verstaanbaarheid." Hoe nauwkeuriger dit is afgestemd hoe beter de communicatie zal zijn. "Ieder vogeltje zingt zoals het is gebekt," is een oud en wijs gezegde.
Of denk aan de musical "My Fair Lady...over het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan." Probeer iedere "aa" maar eens exact gelijk te laten klinken...
- Visuele ondersteuning:  Het afstemmen van visuele - en auditieve leerprocessen dragen bij aan betere (klank- en beeld) voorstellingsvermogens. Belangrijk voor positieve resultaten bij een leerproces-ontrafeling zijn:
"kijken" door de ogen van een kind en het: "luisterend leren" zien".
- Laagdrempeligheid: De eenvoud van de Conso & Disso educatie is gericht op het wegnemen van onwetenheid (informatieplicht, zorgplicht). Het bespreekbaar maken bevordert meestal de communicatie.
- Gedrag wordt beinvloedt door auditieve en visuele leerprocessen (synaptogenese) en v.v.
- Mede door de leidtoon blijkt het Conso & Disso systeem ook een sociale interventie in zich
  te dragen. (2011, 2016, juli 2017)

Primeurs Muziek & Science
- De eerste officiele besloten primeur van de Workshop Science & Muziek met de
  doorlopende intervalklokjes  vond plaats bij  ULTO te Winssen op 3 juli 2017 onder 29
  leerlingen, 4 docenten, 2 juryleden.
- Op het Science & Cultuurplein te Bemmel september 2017 is namens T.  Metissimo naast 10
  andere workshops die dag,  een openbare workshop Sound of Science gegeven met: Conso
  & Disso, Notenhotel, Muziektaart, de eerste 5 klokjes, Springtonen, etc. Ikira Wortel
  ondersteunde de muziekworkshop met o.a.  eigen composities: They are the Stars en Magical
  Forest (1001 variations).
- In 2018 is voor het eerst een Nationale Muziek-Interval race gehouden op de Koningshof te
  Ressen met de muziekklokjes.
- In 2018 is zowel de workshop als de cursus Basiswijs met succes opgenomen in het
  jaarprogramma van T. Metissimo.
- De eerste certificaten en diploma's Muziek & Science zijn na toetsing en examinatie in
  schooljaar 2017/18/19 behaald ( incl.proeftoetsing).
  Wederom met een 100% score (passend onderwijs)
- De eerste standaardisatie van het systeem dat bestaat uit grafisch wiskundig beeldmateriaal
   heeft in plaatsgevonden op een pedagogisch en educatieve logische ontwikkeling gefundeerd
   op natuurkundige wetten.
- Het geheel wordt getoetst tijdens educatie en examinatie sinds 2018. Tijdens de Nationale
  Schaakconcerten is er een speciale Musical Interval Race (MIR) in het leven geroepen.
- In 2019 won o.a. de 2-jarige Elin in de jongste categorie.
 
Voortzetting onderzoek
Het nieuwe cursusmateriaal bevat zowel de nieuwe als ook de oude terminologie.
Dit Conso & Disso systeem is eenduidig voor iedere mens, ongeacht of iemand wel of geen instrument bespeelt. Het geheel draagt bij om het universele toonsysteem (incl. het toonsysteem der aarde) inzichtelijker te maken voor iedere (!) mens jong en oud.
Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen aan het oplossen van neuro-biologische vraagstukken, leerprocessen, gedrag etc..en niet onbelangrijk, mondiaal een betere communicatie.
 
Kortom: 100% Original!
Er is mondiaal geen leerstoel gevonden voor deze methodieken en/of inzichten, velen zochten met ons mee. Het startpunt is "geluid" (natuurkunde/biologie) en het eindpunt "de betekenis van geluid in al haar facetten en communicatie".  Hierdoor ontstaat een combinatie van vele vakken; Science, Muziek, Taal, Educatie (leerprocessen ontrafelen): kortom: Beta & Cultuur.   De Conso & Disso educatie zelf draagt bij aan inzicht in deze leerprocessen, de intelligentie-ontwikkeling en verbetering van de communicatie. Dit is van belang voor de mensheid.
In multiculureel Nederland is Conso & Disso een welkome aanvulling voor ieder opgroeiend kind en zijn omgeving, uiteraard vrijblijvend.

Toelichting: Titel - uitleg en toelichting:  Taal der Tonen
Signalen uitwisselen is een kenmerk van communiceren. Een taal is een systeem van bijvoorbeeld gebaren, tonen, symbolen, tekens. Zo kent wiskunde een cijfer-taal en vormen molekuulformules bij Chemie een periodiek systeem. Bij Biologie vormen DNA aminozuren een soort "levensrecept" en binnen de Cultuur zijn de letteren zelf ondergebracht middels de alfabetten. Gebaren en muziek kan men beschouwen als een aparte of andere taal.

Water, wind, vulkanen, stenen, aarde produceren klanken en zijn vaak ritmisch. Vrijwel alle levende aardse wezens (alle humane culturen) maken in hun verbale communicatie gebruik van verschillende toontrillingen. Het onderlinge verband tussen deze toontrillingen (intervallen) geeft ze een functie, een soort kwaliteit. Samen vormt dit de taal van onze tonen hier op aarde. Terzijde: De aarde zelf plant zich niet voort waardoor ze volgens de biologie niet leeft. Geluid is voor ons hoorbaar via de dampkring. In het luchtledige, zoals buiten de dampkring, kunnen trillingen zich niet op deze wijze voortplanten. In ons zonnestelsel is in het vaste materiaal van de planeten een zelfde toonstelsel als op aarde (basisprincipe).

Kennisgebieden voor de klanken zijn o.a.: Natuurkunde, Muziek en speciaal de solfege en akoestiek, Biologie (w.o. ook de Antropology, Genetica), Wiskunde (toegepaste), Aardrijkskunde, Informatica, Educatie en Pedagogiek, Sociologie, kortom: Science.
Hierdoor krijgt de
"Science van Solfège" een eigen klank: the Sound of  Science en Science of Music. Science & Cultuur herbergen de Taal der Tonen;  Een zoektocht naar de functie van de intervallen en hun betekenis in het Toonsyteem der Aarde/Universum.

Bijzondere bijdragen leverden voor het verkrijgen van een betere visie:
Studenten uit o.a. de researchgroep sinds 2011
 
Rens (mindmap en lijnen trekken), Coen (kloktoetsen zwart/wit), Elisa (andere kloktoetsen), Kaj (klok zelf: Out of the box creeren en natuurkundige inzichten), Ikira (terts-inzichten in relatie tot Conso & Disso, nieuwe pianomethode), Toine (Euclidische methode, nieuwe tiptoetsen), Iza-Beau van 2D naar 3D (en later ook Joost, Mees, Benjamin, Louise). Twinkeltaal en nieuwe toepassingen: alle leerlingen sinds 2015-6.
Cursisten die meehielpen aan de Conso & Dissomethode kwamen uit (jeugd)orkesten, (kinder-/jeugd) koren, muziek-talentklassen, Science-NLT studenten en niet te vergeten de vele enthousiaste papa's en mama's van ca. 6-60 jaar (of ouder) en als ook opa's en oma's.
Prof. Elly vanuit University Arizona aan wie we eerder resultaten kenbaar zijn gemaakt om van gedachten te wisselen.
Kees Schoonenbeek voor zijn bijdrage aan "minimal music."
Medewerkers van SW Lingewaard, zij maakten in september 2017 een giga muziektaart van een meter doorsnede en ook zij krijgen nu educatie!  De rest volgt dan vanzelf.
Ab en Marc namens de KMNO voor hun visie als uitvoerend musicus op "amateur muziek".
En vooral alle mede-musici die geinteresseerd zijn in de nieuwe vondsten, professionales, liefhebbers en starters, afkomstig uit velerlei culturen en van allerlei pluimage die meedenken!

Bekostiging
De research-, muziektheorielessen en pilots etc. zijn vele tientallen jaren lang ZONDER bijdrage, vergoeding of belastingaftrek volledig bekostigd door de bedenker en auteur zelf.
De muziektheorie is tientallen jaren tot september 2017 volledig gratis gegeven. 
Voor de cursus wordt vanaf september 2017 een vergoeding gevraagd. De materialen worden  in bruikleen (gratis) ter beschikking gesteld door de makers ter verbetering van het systeem.
In schooljaar 2018-19 is het materiaal opgenomen in het jaaronderwijs van Talento Metissimo inclusief een nieuwe wijze van toetsen. In 2019-20 wordt het geheel verder uitgebouwd.
Het geheel is niet overdraagbaar naar een andere organisatie. De auteursrechten liggen strict bij de makers die het geheel gratis in bruikleen geven aan T. Metissimo.
Dit is om o.a. de research veilig te kunnen voortzetten.

Nieuws
Via docenten, ouders, kinderen, belangstellenden, betrokkenen en via activiteiten op deze site wordt informatie overgedragen en is het systeem zich aan het verspreiden.
U wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via T. Metissimo. Wij staan open voor constructieve aanvullingen, opmerkingen, verbeteringen etc.

Erkenning en dank voor elke inzet!
Het is fijn dat de groep belangstellenden groeit, dat het systeem zich verspreid en ook dat er tot op heden alleen positieve reacties zijn geweest, zelfs/juist over de verbeterpunten.
Dat willen we graag zo houden.
Enorme dank aan iedereen die meedenkt, voor al die mooie toontjes die nog steeds bijdragen aan een eenduidig functioneel klanksysteem, op weg naar WERELDVREDE !
ALLES gebeurt volledig met vrijwilligers, zonder enig budget.
We zijn jullie dankbaar voor elke inzet en bijdrage!


Klein nootje van de auteur
"Zonder de vele fijne mensen om me heen, de 25 jaren aan de ongeschonden Oeverplas en de kennis van de Biologie & Chemie had ik dit alles nooit kunnen vinden, begrijpen of ontrafelen. Chomsky had gelijk, "er is een bioloog voor nodig",  ik begreep dat eerst niet.  Ik zocht in de muziek, gerelateerd aan de wiskunde en de natuurkunde. Sinds 2008 (NCBI/RNA-lab RUN na ntp303 gen & hairpins & waterstofbrug) kom ik steeds weer en weer op dezelfde "golflengte" van Nero uit, de chemie van de biologie. Door de uitbraak van het Corona-virus 2019 werd me ineens ietsje meer duidelijk al is het maar een ultra-piepklein sluier-tipje, maar je bent met alles blij in dat machtig grote raadsel. Er is nog zo giga veel werk te verzetten.
Welkom zijn de jeugdigen bij Talento Metissimo, die belangstelling hebben voor dit leerzame geheel. We hebben jullie nodig voor moeder Aarde voor alles wat beweegt en leeft. Leer de Twinkeltaal voordat je 12 jaar bent tegelijk met de diepgang van de Season Sciences & Cultuur. Het is veilig. Dan heb je kennis. Dan heb je je oren en ogen ontwikkeld zodat ze kunnen horen en zien, zodat ze verder kunnen zoeken naar antwoorden en nieuwe oplossingen. Dat is, denk ik, een vorm van stabiele intelligentie die kan bijdragen in de zoektocht om de mensheid verder te kunnen laten overleven, als je wilt."
(ccml)


Hartelijke dank voor het lezen namens de voltallige Researchgroep T. Metissimo,
Muziek & Science,  Learning Processes m.b.t. het Project Taal der Tonen:

                                    
* Studenten en Docenten
T.  Metissimo:                         
- Toine Langerwerf                  Student T. Metissimo               
- Rens Callaars                        Student High School
- Coen Wagter                         Student College Prinsen Tuin Breda
- Elisa Wagter                          Student T. Metissimo and Student Logistic ROC Arnhem
- ir. Ger Wortel                        Apollo/Vredestein/ TU Delft
- Ikira Gea Wortel                    Bachelor Student EE/TU Eindhoven                           
- Kaj Yuri Wortel  BSc.            Master Student    CS/TU Eindhoven                  
- Drs. Karen Langerwerf MSc.  Supervisor T. Metissimo/UUtrecht, OUN, RUN/WUR
-
Leerlingen van T. Metissimo worden t.z.t. ingewerkt voor het geven van cursussen omdat  de kennis, ervaring en ontwikkeling van dit nieuwe fundament binnen een team.
Veel is nog in research en ontwikkeling.


Bij gewerkt tot: 02-02-2020

Resultaten:
zie publicaties en nieuwsberichten

muziektekens_lingewaard KAMERMUZIEK  COMPOSITITES  TE  LINGEWAARD  sinds  2011

De afgelopen jaren zijn vele mooie composities, arrangementen en/of bewerkingen geschreven en uitgevoerd. Stichting T. Metissimo zet zich in om deze muziekstukken een mooi plekje te geven.

* Viola Pergola Kopfestival ed. door Kees Schoonenbeek i.s.m. I.W. (11/12 jaar),
   zomer 2012
Voor:         oorspronkelijk altviool en harmonie orkest
Voor:         altviool en piano editie Kopfestival.
Uitvoering: Musis Sacrum Arnhem
1e Capricieux door Kees Schoonenbeek, 2012 lange versie
Voor:         altviool en piano
Uitvoering: UMC Groningen
2e Capricieux door Kees Schoonenbeek, 2012, korte speciale versie
Voor:         altviool en piano Uitvoering: Finale Concert 1e en 2e NSC 2016 Ressen
Uitvoering 1e NSC met altviool en piano, 2e NSC 2017 solistisch

* Benedictus
uit de Vredesmis van Karl Jenkins,
opgedragen aan zijn altviool spelende oom,
Voor:         oorspronkelijk cello en symfonie orkest
                 arr. Luc Vertommeren voor euphonium en harmonie-orkest
                 arr./bew. door musici harmonie orkest UDI voor altviool en harmonie-orkest
Uitvoering: Bemmel, Goede Week 2013 en Bemmel, Monumentendag 2013

*
De herautentune van Kaj Yuri Wortel
Uitvoering: - Opening Rozet in 2013, overdag en 's avonds (Kaj)
                 - Schoolschaak opening Arnhem 2013 (Kaj)
                 - Opening kerktheater 2017 (Rens)
                 - Huldiging Kees Schoonenbeek 2018 (Elmar)

* Canon van Tallis
arr. I.W. 201 
(Meervoudige zettingen)
Uitvoering: Ressen Zomerconcerten 2016

* Schindlers' List
door John Williams, arr. Calvin Custer, bew. Emile Stoffels, 2017
Voor:         altviool en harmonie orkest st. Caecilia Doornenburg
Uitvoering: 9 april 2017 Doornenburg

* They are the Stars
gecomponeerd door Ikira Wortel, 2016/2017
Voor:         zang en piano
Uitvoering: 15 juni 2017 in de Kinkel, 17 september 2017 te Bemmel

* Magical Forest
gecomponeerd door Ikira Wortel, 2017
Voor:         zang en piano
Uitvoering: 17 september 2017 Science & Cultuurplein te Bemmel

* Serenade van Kees voor Kees
Gecomponeerd door Kees Schoonenbeek, 2018
Voor:         Basilei trio
Uitvoering:  maart 2018, 3e NSC te Ressen

* White roses, onderdeel uit 1001 Magical Forest van Ikira voor Nico
Gecomponeerd door Ikira Wortel, 2019
Voor:         Nico Wortel
Uitvoering: mei 2018

* ALCEDO
Gecomponeerd door Karen, 2019
Voor:          piano (en educatie)
Uitvoering: maart 2019, 3e NSC te Ressen

* Ketting rijgen, Ta Tuu, Schaapje witte wol
Componist onbekend, arr. Karen, 2019
Opening Amfitheater Ressen
Voor:         Basilei trio en jeugdigen T. Metissimo
Uitvoering: mei 2019 Ressen

*  Magical Forest & 1001 variaties, piano recital 30 minuten
Gecomponeerd door Ikira Wortel, 2019
Voor:         Opening amfitheater Ressen, Park Lingezegen
Uitvoering: mei 2019 Ressen

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

logo DE ORGANISATIE VAN ANBI STICHTING TALENTO METISSIMO sinds 2015

Het leveren van maatwerk door T. Metissimo is een project op zichzelf en daar
komt een goede organisatie bij kijken. Individuele - en groepsactiviteiten
behoren tot onze mogelijkheden die we naar gelang de ontwikkelingen, bijsturen. 
Enorme dank aan de jeugdigen, hun ouders en/of begeleiders, betrokkenen en vrijwilligers voor jullie inzet en vertrouwen. Zonder jullie is dit niet mogelijk!

Vragen zijn zoal:
- Welke financiele middelen en mogelijkheden hebben we tot onze beschikking
- Welke locatiemogelijkheden zijn er voor T. Metissimo haalbaar?
- Welke organisaties zijn betrouwbaar op het gebied van samenwerking zonder misbruik van
   goodwill van de docenten, leerlingen en/of ouders en onze goede krachten?

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

SUCCESVOL AFGERONDE  PROJECTEN SINDS 2010

torens_samenSite


T.M.  INZET VOOR  RESSEN  DOOR  T. METISSIMO

In juni 2016 is onder de vlag van T. Metissimo een onafhankelijk onderzoek opgestart ter behoud van Bemmel en Ressen zonder drukke autowegen en met behoud van de natuur.
-  Dit vanwege de erfenis van 1996. In dat jaar is een deel van Ressen verkocht. De Koningshof Rexna staat in de oudste oorkonde van Gelderland voorop en was tot in de 12e eeuw hoofdhof van de oude Koningsabdij van Merovingers te Atrecht die de rijkste bibliotheek van Europa bezat.
- Inmiddels zijn vele vragen beantwoord en zijn alle projecten succesvol verlopen.

Hoofdvragen waren
- Welke "educatie branding" is positief effectief ?
- Waarom lijken de 2 kerktorentjes in Ressen en Bemmel zo op elkaar ?
- Hoe heette Bemmel toen Ressen Rexna heette?

Inzet & Resultaten vanuit Talento Metissimo
- Nationale Schaakconcerten 2016-17-18 met speurtocht en Rondje Ressen
- 5 Zomerconcerten 2016 en  Opera in 2016, 30e Monumentendag 2016
- Onderzoek Schaaktorens & Heraldiek, publicatie en presentatie
- Ocimum Basilicum Rexna
- Uniek reken- en bouwmodel voor jong en oud:  RekenToren Rexna (juni 2017)

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

LogoCultMijOost.jpg RONDE TAFEL MUZIEKCONFERENTIE CULTUURMIJ OOST - ARNHEM
Een rond-de-tafel gesprek te Arnhem op 15 oktober 2016 over: "Wat valt onder leerplicht in het basisonderwijs en wat bij een vereniging?" T. Metissimo schoof aan als een key-note speaker en lichtte de Conso/Disso methode en aanvullende ervaringen toe vanuit de muziekeducatie.

De MuziekConferentie is een samenwerking tussen MBGF en CultuurMijOost.

Resultaten:
zie publicaties en nieuwsberichten

MBGF EERSTE LEZING VOOR MBGF DOOR T. METISSIMO - NUNSPEET
Op 20 februari 2016 in de Veluvine in Nunspeet vond de eerste lezing plaats van
de nieuwe muziekcursussen. De lezing heette "'van UK tot STUK".
Hierin wordt zoal nieuwe Conso-/Disso Solfège methode met een Scheutje Science in het kader van Research en Innovatie besproken, na 3 jaar en 5 pilots.  

MBGF en Metissimo waren samen actief van 2013-2018.
Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

APoster6ZomerconcertenRessen2016  HET 6E GROENE ZOMERCONCERT: FINALE MET OPERA 2016 - RESSEN
In het monumentenweekend heeft op zaterdag 10 september 2016 ter afsluiting van de Groene Zomerconcertreeks de finale plaatsgevonden. De musici van het operagezelschap met ensemble van Stichting MusicTake In, genieten stuk voor stuk internationale allure. Dit jaar 2016 vond de tweede editie plaats van het Toernee Festival door Nederland en Duitsland. Jonge professionele musici presenteren zich! Om 15.00 uur start een muzikaal intermezzo waar musici van Lingewaardse bodem zich presenteren met aansluitend om 16.00 uur een introductie van de Opera met Ensemble van Music Take In met een traditionele Russische High Teastrong.
Om 20.00 uur volgt een spetterend slotconcert: Ressen at Night!

MUSIC Take In & T. Metissimo zijn samen actief sinds 2012.

Resultaten: Publicatienr. volgt

alle_posters 1-2-3-4-5 GROENE ZOMERCONCERTEN OP RUSTIEK ERFGOED 2016 - RESSEN

Dit project is vlak voor de zomervakantie 2016 ontstaan en vormgegeven.
Doel: Bewustwording en behoud van Erfgoed Rustiek Ressen en Bemmel te Lingewaard.  Het 11e-12e eeuwse kerkje is deze zomer 2016 voor het eerst opengesteld.

Muziektalenten kunnen solistisch, in duo, in trio of in kwartetvorm podiumervaring opdoen met de kamermuziek. Iedere week staat een thema centraal in oplopende muziektijdlijn: Barok, Renaissance, Klasssiek, vroeg/laat Romantiek, Gelderse componisten en als slot een spetterende finale met ware opera en ensemble!

Ieder concert is gezamelijk gestart met de canon van Thomas Tallis op de originele Engelse tekst van psalm 67a uit 1561.

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

20170326NationaalSchaakConcertFlyerDefintief  T. METISSIMO'S  2e  NATIONALE SCHAAKCONCERT - RESSEN

Op zondag 26 maart 2016 vond het 2e Nationale Schaak Concert plaats te Ressen. Ook dit jaar is met veel plezier gewerkt aan het tweede Nationale Schaakconcert. 
Betrokkenen in 2017 waren:  Leerling Orkest van harmonie UDI, Basilei Trio met Astrid, Ikira en Carolina. Genealoog Adri Stuart gaf een lezing over Nationale en Regio- nale heraldiek. Ook kon men na hartelust tekenen en knutselen binnen het thema muziek- en schaakheraldiek. De speurtocht in de tuinen en omgeving stond in het teken van behoud Rustiek Erfgoed Ressen. Het Schaak Koningstrio o.l.v. KNSB trainer Rob Knuiman verrichtte schaaklessen & analyses. De 2 uur durende simultaan door EK schaakkampioene Anna Maja Kazarian was bijzonder spannend.  

Zie het dagprogramma en het sfeerverslag van die dag. (Dit volgt zsm.)

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

T.Metissimo.Poster1eSchaakConcertRessen T. METISSIMO'S 1e NATIONALE SCHAAKCONCERT 2016 - RESSEN

Op 12 juni 2016 startte om 13.30 uur in het 12e eeuwse kerkje te Ressen een van het eerste Nationale Schaak Concert. Daarna volgde het recital gevolgd door een supermoderne lezing van de 2 techneuten over hun Daft Punk Helm met aansluitend een spannend nieuw muzieksprookje van Spurn!
In de naastgelegen Kosterij werd gelijktijdig gestart met schaaklesjes door KNSB gediplomeerde schaaktrainer Rob Knuiman.
Samen sloten we af met een simultaan door Anna-Maja Kazarian!

Zie het dagprogramma en het sfeerverslag van die dag. (Dit volgt zsm.)

Resultaten: zie publicaties en nieuwsberichten

IkiraAnna-Maja30 dec2016Den HaagIMG_3999.JPG  MINI CHESS IN CONCERTS 2015 - ARNHEM 

Een uitwisselingsschaakconcert op 30 december 2015 door Anna Maja en Ikira in Den Haag; Beide 15 jaar, Gymnasium, Grieks, houden beiden van wiskunde (resp. A en B/D), schaken en muziek. Anna-Maja is bloedfanatiek in schaak en heeft muziek als hobby. Ikira is serieus in wiskunde & muziek en schaakt als recreant.

lschaak5  NK CHESS IN CONCERTS IN 2014 - ARNHEM

Op 25 januari 2014 werd in Olympic Oval te Arnhem het NK schoolschaaktoernooi met trompetterende heraut en altviool geopend.


lschaak7

lschaak8
LEVEND SCHAAK & CHESS IN CONCERTS 2013 'S AVONDS 2X

Op 10 december 2013 was de grote feestavond na de opening van het Cultureel Gebouw De Rozet te Arnhem door HKH Prinses Beatrix. Een open bijeenkomst voor de vele inwoners van de stad Arnhem en omgeving. Wederom namen ruim 50 kinderen en ouders deel aan een dubbele partij van het Levend Schaakspel in het auditorium. In de hoofdrollen speelden de Grootmeester Ruud Janssen die het geblindoekt opnam tegen 3 jonge schaaktalenten.  Ikira (13) een ander jong talent nam het met een ander stukje hout op en speelde vooraf bij beide partijen de Elegie van Glazunow (ook "blind"),  de een auditief de ander visueel.

Resultaten: Zie programmaboekje van de Gemeente Arnhem:  Rozet. rozet

lschaak1 LEVEND SCHAAK & CHESS IN CONCERTS 2013 OVERDAG

HKH
Prinses Beatrix
heeft tijdens een besloten bijeenkomst officieel het Cultureel Gebouw De Rozet te Arnhem geopend. Ruim 50 kinderen namen deel aan het Levend Schaakspel in het auditorium met in de hoofdrollen echte schakende raadsheren. Presentator was Hans Bohm, schaak-heraut Kaj en vele jeugdigen. Zo bedachten we de naam: "Chess in Concerts" ©.
Met dank aan de gemeente Arnhem en alle betrokkenen. (2013)
 lschaak6lschaak3lschaak9lschaak4

© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo