Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden

ANBI

Sponsor worden?

Fondsen/Sponsoren


LogoLingewaard.png

PBF

logoJuweela.jpg

KAD

Accuraat

SPONSORING TALENTO METISSIMOBESTE LEZER,


Wilt u symphatisant of sponsor worden van ANBI Stichting Talento Metissimo?

Uw donatie is van harte welkom en stellen wij op prijs.

Onze Stichting is een zelfstandige groep die zich inzet voor algemeen belang zonder financieel winstoogmerk. Binnengekomen gelden worden 100% besteed aan de goede doelen van T. Metissimo.
Voorop staat het maatwerk in talentontwikkeling van Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten (meer dan 90%).
Elk Talent telt!  Zie hier de inhoudelijke gegevens over onze organisatie.

Naast individuele talentbegeleiding, het geven van cursussen en vaste activiteiten zoals het Nationaal SchaakConcert en/of  Science-Cultuurplein streven we naar een jaarlijks:
OPEN  SIENCE & CULTUUR CONCERT
VOOR ONZE SYMPHATISANTEN
Minstens 1x per jaar vinden activiteiten plaats om onze sponsoren te bedanken. Dit gebeurt in het seizoen van de Betuwse Talent-Appels met een appeltapje en flapje.BELASTINGVOORDEEL
ANBIT. Metissimo heeft van de belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen vanaf de datum van oprichting:  6 januari 2016.
Een gift aan T. Metissimo wordt door de belastingdienst erkend als zijnde een nuttige gift hetgeen u een belastingvoordeel kan opleveren. (Zie voetnoot onderaan)
Alle betrokkenen bij T. metissimo zijn u daar dankbaar voor!


SYMPHATISANT IN NATURA
Werkt u, of uw organisatie samen met T. Metissimo aan een bepaald project en vindt er "sponsoring in natura" plaats (vrijwilligers en/of materialen) dan plaatsen wij als dank uw logo aan de rechterzijde op deze website. Dit wordt ongeveer een jaar aangehouden. Uiteraard met uw welbevinden.
Er vinden geen projecten plaats door andere organisaties namens T. Metissimo.


DONATEUR
Giften & Schenkingen & Fondsdonaties zijn echt welkom voor voortzetting en verdere uitbreiding van onze talwentontwikkelingen; educatie voor ieder kind dat graag wil leren. 
Dit kan door een eenmalige of regelmatige gift of schenking.
Indien een financiele input plaats vindt voor een project dan plaatsen wij uw logo aan de linkerzijde van de website.


OPENHEID
Het is een wettelijke verplichting dat instellingen zoals ANBI Stichting T. Metissimo inzicht geven over contactgegevens, activiteiten en financiële gegevens. Zowel op de site bij de "algemene mededelingen en nieuwsberichten" als onder "organisatie" en ook onder "publicaties" verschijnt een algemeen financieel jaaroverzicht.
Een jaarrapport is na opvragen in te zien.
Zo krijgt u inzicht in het algemeen en financieel functioneren van T. Metissimo.


GEBORGENHEID
Bescherming van persoonsgegevens (dus ook van sponsoren en symphatissanten ) worden gewaarborgd.
Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.  Anonimiteit voor donateurs is wettelijk toegestaan.

SPECIFIEKE WENSEN
Heeft u een idee of wens laat het ons a.u.b. weten, wij leveren graag maatwerk!
Neemt u voor overige vragen gerust contact met ons op.
Zie hier onze bank- en contactgegevens


Wij hopen u als symphatisant of sponsor te mgoen verwelkomen.

Onze hartelijke dank!

Namens het bestuur van T. Metissimo,
Marc, Rob, Ger en Karen.

Ger Wortel, penningmeester
Rob Knuiman, gecertificeerd en ervaren budgetcoach


Bronnenlijst:

Overheid: ANBI

Overheid: GIFT-ANBI-VOORDEEL

Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Samenwerking met

KNSB

KNMO

MBGF

logoULTO.jpg

STCeacilia

UDI

VDR

LogoHistKringBemmel.jpg

LogoBeleefBemmel.jpg

Stoffels

Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo