Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren


LogoLingewaard.png

UNIVE

logoJuweela.jpg

KAD

Accuraat

SPONSORING TALENTO METISSIMOBESTE LEZER,


Wilt u symphatisant of sponsor worden van ANBI Stichting Talento Metissimo?

Uw donatie is van harte welkom en stellen wij op prijs.

Onze Stichting is een zelfstandige groep (o.a. docenten en begeleiders) die zich inzet voor algemeen belang zonder financieel winstoogmerk. Binnengekomen gelden worden 100% besteed aan de goede doelen van T. Metissimo.
Voorop staat het maatwerk in talentontwikkeling van Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten (meer dan 90%).

Wij streven naar: Elk Talent Telt,  jong en oud (er). 
Door het ontwikkelen van meerdere talenten vergroot je de kans op "een leven lang functioneren".

Binnen T. Metissimo zijn er diverse mogelijkheden:
- Individueel, in groepsverband of tijdens evenementen of bijeenkomsten.
- In groepsverband als cursist met het unieke nieuwe vak Science & Cultuur van T. Metissimo met een doorlopende lijn
  muziek-intervalklokjes inclusief (proef)examinatie, een certificaat  of diploma.
- Jaarlijks streven we naar een  OPEN  SIENCE & CULTUUR CONCERT
VOOR ONZE SYMPHATISANTEN
  Minstens 1x per jaar vinden activiteiten plaats om onze sponsoren te bedanken. Dit gebeurt in het seizoen van de Betuwse
  Talent-Appels met een appeltapje en flapje.BELASTINGVOORDEEL
ANBIT. Metissimo heeft van de belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen vanaf de datum van oprichting:  6 januari 2016.
Een gift aan T. Metissimo wordt door de belastingdienst erkend als zijnde een nuttige gift hetgeen u een belastingvoordeel kan opleveren. (Zie voetnoot onderaan)
Zie hier de inhoudelijke gegevens over onze organisatie.
Alle betrokkenen bij T. Metissimo zijn u daar dankbaar voor!


SYMPHATISANT IN NATURA
Werkt u, of uw organisatie samen met T. Metissimo aan een bepaald project en vindt er "sponsoring in natura"  (vrijwilligers en/of materialen) of financieel plaats dan kunnen wij dank uw logo aan de linkerzijde op deze website plaatsen, indien u dit wenst. Dit wordt ongeveer een jaar aangehouden. Uiteraard met uw welbevinden.
Alle talentontwikkel projecten in het jaarprogramma worden uitsluitend door T. Metissimo geinitieerd.


DONATEUR
Giften & Schenkingen & Fondsdonaties zijn echt welkom voor voortzetting en verdere uitbreiding van onze talentontwikkelingen; educatie voor ieder kind, of belangstellende die graag wil leren. 
Dit kan door een eenmalige of regelmatige gift of schenking.


OPENHEID
Het is een wettelijke verplichting dat ANBI instellingen zoals Stichting T. Metissimo inzicht, openheid en transparantie geven over contactgegevens, activiteiten en financiële gegevens. Op de site vindt u bij de "algemene mededelingen en nieuwsberichten" als ook onder "organisatie" en "publicaties" het algemeen financieel jaaroverzicht terug.
Een volledig jaarrapport is na opvragen in te zien.
Zo krijgt u inzicht in het algemeen en financieel functioneren van T. Metissimo.


GEBORGENHEID en AVG
Bescherming van persoonsgegevens (dus ook van sponsoren en symphatisanten ) worden gewaarborgd.
Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.  Anonimiteit van donateurs is wettelijk toegestaan.


SPECIFIEKE WENSEN
Heeft u een idee of wens laat het ons a.u.b. weten, wij leveren graag maatwerk!
Algemeen geldt dat sponsoren of subsidieverstrekkers geen aanspraak kunnen maken op persoonlijke auteursrechten
van methodes of programma's e.d.  Overige  wensen zijn uiteraard bespreekbaar.


Neemt u voor vragen gerust contact met ons op.
Zie hier onze bank- en contactgegevens


Wij hopen u als symphatisant of sponsor te mogen verwelkomen.

Onze hartelijke dank!


Namens het bestuur van T. Metissimo,
Marc, Rob, Ger en Karen.

Ger Wortel, penningmeester
Rob Knuiman, gecertificeerd en ervaren budgetcoach.


Bronnenlijst:

Overheid: ANBI

Overheid: GIFT-ANBI-VOORDEEL

Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo