Logo

Home Contact Nieuws Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren

KAD
logoJuweela.jpg

SPONSORING TALENTO METISSIMOBESTE LEZER,


Wilt u symphatisant of sponsor worden van ANBI Stichting Talento Metissimo?

Uw donatie is van harte welkom en stellen wij op prijs.

Onze Stichting is een zelfstandige groep (o.a. docenten en begeleiders) die zich inzet voor algemeen belang zonder financieel winstoogmerk. Binnengekomen gelden worden 100% besteed aan de goede doelen van T. Metissimo.
Voorop staat het maatwerk in talentontwikkeling van Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten (meer dan 90%).

Wij streven naar: Elk Talent Telt,  jong en oud (er). 
Door het ontwikkelen van meerdere talenten bij een leerling wordt de kans vergroot op "een leven lang functioneren".

DONATEUR
Giften & Schenkingen & Fondsdonaties zijn welkom voor voortzetting en verdere uitbreiding voor de talentontwikkelingen.
Dat kan een eenmalige, een regelmatige gift of een schenking zijn.

VOORBEELDEN
Binnen T. Metissimo zijn er diverse mogelijkheden voor sponsoring van talentontwikkeling:
- Individuele educatieve talentontwikkeling voor een (Nederlands) kind jonger
  dan 18 jaar (geen familie),

- Cursisten voor het nieuwe unieke vak Science & Cultuur van T. Metissimo in
  een doorlopende lijn met muziek-intervalklokjes inclusief (proef)examinatie, een
  certificaat of diploma,
- Evenementen, bijeenkomsten of activiteiten,
- Vrijblijvend, zo u wenst.

OPEN  SIENCE & CULTUUR ACTIVITEIT VOOR  SYMPHATISANTEN
Minstens 1x per jaar vinden activiteiten plaats om onze sponsoren te bedanken en in het zonnetje te zetten.


BELASTINGVOORDEEL

ANBIT. Metissimo heeft van de belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen vanaf de datum van oprichting:  6 januari 2016.
Een gift aan T. Metissimo wordt door de belastingdienst erkend als zijnde een nuttige gift hetgeen u een belastingvoordeel kan opleveren. (Zie voetnoot onderaan)
Zie hier de inhoudelijke gegevens over onze organisatie.

SYMPATHISANT IN NATURA
Werkt u, of uw organisatie samen met T. Metissimo aan een bepaald project en vindt er "sponsoring in natura"  (vrijwilligers en/of materialen) of financiele sponsoring plaats dan kunnen wij als dank uw logo aan de linkerzijde op deze website plaatsen, indien u dit wenst. Dit wordt ongeveer een jaar aangehouden. Uiteraard met uw welbevinden.

TM DRAAIT ZONDER SUBSIDIE
Alle talent-ontwikkel-projecten en activiteiten worden uitsluitend nog door T. Metissimo zelf geinitieerd. Dit is om misbruik van subsidiegelden tegen te gaan.
TM zelf draait ZONDER subsidiegelden!

OPENHEID
Het is een wettelijke verplichting dat ANBI instellingen zoals Stichting T. Metissimo inzicht, openheid en transparantie geven over haar activiteiten en financiële gegevens. Op de site vindt u bij de "algemene mededelingen en nieuwsberichten" als ook onder "organisatie" en "publicaties" het algemeen financieel jaaroverzicht terug.
Zo krijgt u inzicht in het algemeen en financieel functioneren van T. Metissimo.

GEBORGENHEID en AVG 2018
Bescherming van persoonsgegevens (dus ook van sponsoren en symphatisanten ) worden gewaarborgd.
Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.  Anonimiteit van donateurs is wettelijk toegestaan.

SPECIFIEKE WENSEN
Heeft u een idee of wens laat het ons a.u.b. weten, wij leveren graag maatwerk!
Algemeen geldt dat sponsoren of subsidieverstrekkers geen aanspraak kunnen maken op persoonlijke auteursrechten
van methodes of programma's e.d.  Overige wensen zijn uiteraard bespreekbaar.


Neemt u voor vragen gerust contact met ons op.
Zie hier onze bank- en contactgegevens


Wij hopen u als symphatisant of sponsor te mogen verwelkomen.

Onze hartelijke dank!

Namens het bestuur van T. Metissimo,
Ger, Rob, Jerry en Karen.


Kennis en ervaring op financieel gebied bij T. Metissimo:
KAD:
Theo Koeman:         administrateur en controleur, gespecialiseerd in Stichtingen
Bestuur:
Ger Wortel:             ervaren penningmeester (grote) clubs en verenigingen
Rob Knuiman:         ervaren budgetcoach
Jerry Tijssen:           gespecialiseerd in financiele bestuurszaken
Karen Langerwerf:   ervaren projectleiderBronnenlijst:

Overheid: ANBI

Overheid: GIFT-ANBI-VOORDEEL

Jaarkalender

Info flyer
FlyerMetissimoTalentEducatie2020

Nieuws 2019

Nieuws 2018

Nieuws 2017

Nieuws 2016


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo