Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren
2019


LogoLingewaard.png
UNIVE
B4F
KAD

Accuraat
logoJuweela.jpg

METIS WEETJES

TERMINOLOGIE BIJ T. METISSIMO
Voor de terminologie gelden PERSOONLIJKE auteursrechten met Copy-Rights.
 Bij het bestuur van T. Metissimo is inforamtie verkrijgbaar.
ABCD formule betekent bij T. Metissimo activiteiten voor jong en oud die kenmerkend zijn voor:
A
lfa, Beta, Cultuur en Denksporten. Nader toegelicht: De basis is Beta, onder Cultuur valt Alpha (letteren), de  Denksporten stimuleren de motivatie.
In de educatie van T. Metissimo wordt het geheel gecombineerd zoals in het vak Science.
Voor goede betrouwbare research is passie, talent en vooral doorzettingsvermogen nodig is. (CCML 2015-16)

Alcedoblauw is bedacht voor de Nederlandse ijsvogel die ook wel "de koningsvisser" of "de sprookjesvogel" wordt genoemd. Hij is lid van de familie der ijsvogels: Alcedinidae. We dragen de naam Alcedoblauw met eer aan hem op nadat zijn leefgebied woest werd verstoord in een natuurgebied waar wij ons Open Education leslokaal hebben.
De verhalen uit de natuur worden gebruikt voor educatie en in het sprookjeshuis. (20 februari 2019, CCML)


B
asisWijs
diploma is het Basisschooldiploma dat bij T.Metissimo te behalen is met eindtermen en eisen aangevuld met de gevonden nieuwe fundamenten gebaseerd op de klank-wetten van het universum. Alles volgens een doorlopende leerlijn in oplopende pedagogische wijze van IQ 80-180. Ontwikkelingen gaan nog steeds door. (2015-->)

Bravissimo dynamische vorm van Bravo, in dit geval versterkend bedoeld, superdupergoed, komt af en toe terug in teksten van TM.

Blokjesschrift is een reken- of wiskundeschrift bij T. Metissimo. In het ddagelijkse gebruik wordt het ruitjesschrift genoemd. Echter een ruitje is niet altijd een vierkant blokje. Een leerling bij T. Metissimo sprak over blokjes-schrift  Na spontaan overleg met andere leerlingen en meerdere wiskundige van TU  Delft en Eindhoven is de naam blokjesschrift hier ingevoerd.  Inmiddels is er ook een stippeltjeschift ingevoerd.
Koningsdag 2019, EW + IGW + CCML

Chess in Concerts of schaakconcerten zijn inloopschaakconcerten met als uitgangspunt muziek en schaken. Ook lezingen of voordrachten kunnen tussendoor worden gegeven. Tijdens de programma's door kan men wisselen van aktiviteit. Het eerste is bij Metissimo een werkwoord voor "flinterdunne mis-communicatie". Het is per toeval ontstaan tijdens een gesprek hierover waarbij een woord verkeerd werd opgevangen. Benoemen van miscommunicatie kan bijdragen aan bewustwording. Voor het werkwoord flispelen is geen herkenning, betekenis, gebruik of herkomst gevonden. (CCML,  dec. 2016)
Qua klank is er een duidelijk onderscheid in flispelen en flisperen. Het woord flisperen is teruggevonden in een Duitste brontekst van Evangelist Johann Kaindl zie http://books.google.nl, (internet, 5 jan. 2017)

Happy Gellyween is een educatiemodule die in 2017 samen met een groep leerlingen is gemaakt in het kader van goede voorlichting geven aan elkaar als bijvoorbeeld bij Halloween. 

Hoorsprong
 is een term die wordt gebruikt in Twinkeltaal in relatie met een denkbeeldige (h)oorsprong.
 (--> 2008, CCML)

Iconenmodel van K. Langerwerf:
Dit model is in 2007/8 ontstaan waardoor individuele talenten samen een groep kunnen vormen. Dit model is gebaseerd op wetgevingen waar je als ouder, docent, coach en betrokkenen mee te maken krijgt bij talentontwikkeling van jong en oud(er) ongeacht welk vak, element of sport. Als icoon is de ruit gekozen, het hart van de samengestelde "Conso & Disso" vorm. Zie ook "DE PEERICS"

1.
De 3 iconen staan voor 3 gekozen hoofdgroepen binnen T. Metissimo
   I.   Individuele talentontwikkeling: Ruitje
   II.  Specifieke Groep voor b.v. cursus of b.v. het Talent Ouder Platform: Blokje
   III. De gemeenschap voor uitwisseling: Rozet
Deze iconen zijn zo ontstaan:
- Ruit uit de vlakverdeling van Conso & Disso 2011
- Blokje als tegenhanger voor het "klaslokaal"
- Rozet ter herinnering aan de opening van Cultureel Centrum de Rozet te Arnhem in 2013

2. De 4 kleuren staan voor 4 gekozen maatwerk-vormen van talentontwikkeling binnen T. Metissimo
Rood
:    De samenleving: Meervoudige of multidisciplenaire uitwisselingr
Wit
:      Research & Innovatie, transparantie staat voor eerlijk, oprecht en uitdragend RI proces.
Blauw:   Individuele Talentontwikkeling blauw is de kleur van wijsheid en per toeval de huiskleur van T.Metissimo
Oranje: Niet rood, wit of blauw. Bijzonder maatwerk of project met een maatschappelijke ontwikkeling.

Inklinken is een woord dat in Taal der Tonen tegenover inbeelden staat. Beide hebben te maken met onze voorstellingsvermogens van zowel beeld als geluid en spelen een rol bij het beklijven van materie dat het synaptogenese proces beinvloedt. In een eerdere studie werd aangetoond dat Kolb geen auditieve leerstijl kent (2008).
Toelichting: Men kan dit zo zien: Een leerstijl is waarneembaar aan de buitenkant. Een leerproces speelt zich aan de binnenkant af waar het synaptogenese proces een belangrijke rol speelt.

Intervallen: In de serie Taal der Tonen (2017, CCML) wordt uitgegaan van 2 hoofdvormen van intervallen, namelijk:
1.  De natuurlijke-intervallen:  intact, natuurlijk, evolutionair gelijk, rudimentair, en
2.  De kunstmatige-intervallen: onderhevig aan selectie, afgestemd, aangepast aan de situatie
                                             
Interval klok zie muziek intervalklok.

Interval Race zie muziek intervalrace ofwel MIR.

Klaveron of Klaveron-perk is een perk van klaver, ter vervanging van het gazon. Ontstaan in 2018 tijdens een bloedhete zomer waarin weinig gesproeid kon worden. Voor de "lol" bedacht als cultuur-circeltjes in het gras,  bleek het handig educatief natuurgetrouw spelmateriaal.
(2017, CCML)

Levend Muziek SchaakSpel is een evenement van een groot Levend Schaakspel vol muzikale verrassingen!

Metissimo beschouwt het team van Metissimo als een dynamische vorm van wijsheid. (Team T.M., jan 2016)

Metissimooi wordt aansluitend dynamisch mooi gevonden. (Team T.M., jan. 2016)

Metsel- en Mozaiekconcerten. (Team T.M., jan. 2016), compilaties van Science & Cultuur zoals het Pythagoreisch Schaaktorentje alias bemmeltje, het opmeten, bouwen en metselen van de toren van Ressen, een schoorsteentje of een ander bouwwerkje. Het gaat om de relatie 2D en 3D met metsel en mozaieksteentjes en luisteren naar muziek of gedichten. Het is een onderdeel uit de wiskundige rekenmethode Rexna Rekentoren.

Muziek interval klokjes zijn educatieve klokjes in oplopende gradatie van moeilijkheid die van oorsprong met klassieke wiskundige (mozaiek) figuurtjes de auditieve klassieke natuurkundige toonsafstanden visualiseren binnen de methode Taal der Tonen volgens het Conso, Disso en Neutrismo systeem.
Zie ook het
Science en Cultuurmodel Conso, Disso & Neutrismo.

- Voor de mei/juni examens 2018 zijn een reeks klokjes eenduidig uitgevoerd, getest en gestandaardiseerd.
- Aanvullend blijft maatwerk voor vrije keuze van toepassing voor een groot aantal klokjes.
Tijdens de practica leert men verschillende klokken kennen en herkennen en omgaan met interpretaties.

Per level zijn deze Science & Muziek Interval Klokjes gestandaardiseerd voor de Science & Muziek examens.
Fase 1    Klok 1 BasisWijs                        Level 0-2   BS  
Fase 2    Klok 2 BasisWijs 24                   Level 2-4   BS  
Fase 3    Klok 3 Science & MuziekWijs     Level   A  
Fase 4    Klok 4 Science & MuziekWijs     Level   B  
Fase 5    Klok 5 Science & MuziekWijzer  Level   C  
Fase 6    Klok 6 Science & MuziekWijzer  Level   D  


Geschiedenis (buiten T. Metissimo)
- De eerste denkwijze van deze klok-muziek-educatie geschiedde ruim 45 jaar geleden of langer, geschat vanaf 1970,
  waarbij de zoektocht van "tijdbeleving klank na klank" een rol speelde en "ander" leer-spelmateriaal werd bedacht.
- In 2011 kwam een spontane doorbraak waarbij Conso & Disso een unieke grafische wiskundige vorm kregen.
  Hoewel een dergelijk systeem niet bleek te bestaan (vele zoeken nog steeds wereldwijd mee) werd duidelijk dat
  een circel, driehoeken en andere wiskundige vormen, inspiratiebronnen zijn voor elke vorm van wetenschap,
  onderwijs, religie en cultuur (Science & Sociologie in de breedste zin, en dat is iets anders dan Social Sciences).
- De naam "interval klok " is in onderling overleg afgestemd door: Ikira, Kaj, Rens, Coen, Ger en Karen voordat T.
  Metissimo in beeld was. Hier is voor gekozen omdat de intervallen bij praktijk- en theoriemuziekexamens
  worden getoetst waar destijds een visueel hulpmiddel voor is bedacht.
- Vele taaltechnische en rekenkundige vaardigheden worden met de klokjes gestimuleerd en diverse leuke Science
  proefjes zijn opgenomen waardoor een nieuw vak is gelanceerd, nl. Science & Cultuur. Binnen de muziek heet
  het Science & Muziekcultuur waarbij de bestaande muziekterminologie is uitgebreid met nieuwe terminologie,
  er wordt gewerkt aan een correct passende naamgeving op systeem niveau.
- Inmiddels zijn de klokjes in een systeem, educatief gestandaardiseerd voor de examens.
  Daarnaast zijn er veel vrije modellen beschikbaar. Er is een aparte BasisWijs klok ontwikkeld voor een vloeiende
  overgang naar MuziekWijs. Dat was een lastig puzzeltje, terwijl het achteraf allemaal zo simpel lijkt.
- Cursussen worden via Talento Metissimo gegeven op diverse niveaus.
- Het gedachtengoed van Talento Metissimo is: "Als zoiets moois, spontaan mag worden ontdekt dan vraagt dit om
  zorg en bescherming om het op correcte wijze als geheel in stand te houden en te behoeden
  tegen inspiraties van b.v. plagiaat, roofzucht, plundering, verminking, verdeling, verbrokkeling, verduistering,
  zwartmakerij, rookgordijnen of andere negatieve vormen, ongeacht door wie. Dit blijkt een niet geringe taak..."
- De ontwikkeling gaat door.

Muziek IntervalRace is een eductieve competitie in oplopende moeilijkheidsgraad. Er mag per ronde gebruik gemaakt worden van 1 muzieklokje uit het Conso & Disso systeem waarop 12 klassieke toonsafstanden zijn gerangschikt.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen hieraan deelnemen. Jonger mag !
Het is een bijzondere race in geluid niet tegen de tijd, maar IN DE TIJD: toon-tijdrichting! Een toonklank klinkt Klank NA Klank en geeft altijd eenzelfde circulaire toon-tijdrichting aan. Tijdens het 3e NSC 2018, 25 maart te Ressen op de Koningshof is de eerste officiele Race met intervalkllokjes gespeeld. c


NSC is het Nationaal Schaak Concert met bijzondere muzikale bijdragen en een spannende simultaan
voor junioren en senioren. Het eerste SC in NL vond plaats in 2013. In 2015 vond het eerste NSC plaats onder de vlag van T. Metissimo.

Ocimum Baslicum rexna is 't koningskruid uit de koningshof gekweekt in Ressen via aqua- en hydroponics. ( CCML 2017)

Open Education, Open Science & Cultuur is de werkwijze van onze educatie, iedereen mag en kan meegenieten.
( CCML 2008, zie ook "luisterend leren").

Oranje Torenrokkade is een schaak-verrijkingstaak:
Bedenk een nieuwe rokkade-regel en verwissel je Toren van kleur, b.v. rood, wit, blauw of oranje. (CCML 2012).

PEERICS staat bij Metissimo voor haar kernkwaliteiten:
Preventie, Educatie & Examinatie, Research & Innovatie, Coaching & Support.
Kwaliteit zit in precisie. Precise is een anagram voor Peerics en v.v. (CCML 2015-6 voor T. Metissimo)

Pythagoras-schaaktoren Rexna of wel Pythagoras Bemmeltje wordt uitgedragen tijdens het Nationaal Schaakconcert en tijdens het Europees Metsel & Moziek Concert en is een onderdeel uit de Rekentoren Rexna.

Rekentoren Rexna is een nieuwe vorm of een andere benadering van rekenen en basiswiskunde die met jeugdigen van T. Metissimo samen wordt bestudeerd en nader wordt uitgewerkt, het staat in nauwe verband met de Conso & Disso methode. Ook hier wordt van bepaalde eigenschappen uitgegaan.

Schaak-Triade, 
een schaakvaria toernooi van Talento Metissimo waarbij 3 varianten van schaak worden gebezigd. Op het 3e Nationale SchaakConcert te Ressen 2018 werd dit als toernooi door het team van TM opgezet en is met succes uitgevoerd.(Team T.M., jan. 2018)

Science & Cultuur
is een nieuw vak dat via T. Metissimo wordt uitgedragen sinds 2017.

Science & Cultuurplein
door T.Metissimo is voor het eerst gehouden op zondag 17 september 2017 te Bemmel.
(Team T.M., jan. 2018)

Science en Cultuursysteem met Conso & Disso

Dit educatie systeem bestaat uit Muziek-Mozaiek Interval klokjes uit de serie Taal der Tonen.
Op wonderlijke wijze komen vele kennisvormen samen in de formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.
Een voorlopige voorzichtige omschrijving is: "Een educatie systeem dat bestaat uit op elkaar afgestemde auditieve en visuele expressiedragers (klanken en vormen) gebaseerd op een mate van consonantie en dissonantie met leidtoonfunctie, in oplopende gradatie van informatie en moeilijkheid..."
Hier leest u een stukje uit het cursusmateriaal van de serie Taal der Tonen.

"...
In 2011 is na een jarenlange speurtocht spontaan thuis aan de keukentafel, een visueel educatie-model ontstaan voor toonintervallen, tijdens het vrijwillig lesgeven van o.a. muziektheorie. Het begon met een enkele klok met geografisch wiskundige figuren.  Meerdere muziek-klokjes kregen klank na klank gestalte en zo ontstond een doorlopende leerlijn. Later bleek dat het tevens om een meerlagig systeem gaat (2015-'16-'17-'18-'19).

Beschrijving
1
. In het primaire aanvangs- en basismodel Conso & Disso wordt samen met de intervalklok een relatie zichtbaar tussen de conso- en dissonante toonsafstanden die gebaseerd zijn op de natuurkundige boventoonreeks van ons zonnestelsel. Het Europese klassieke muziektoonstelsel dat hierop is gebaseerd is (in beginsel) hiervoor gebruikt, echter alle toonstelsels uit ons zonnestelsel zijn in dit educatiesysteem toepasbaar. Het is universeel.
2. Conso en Disso worden grafisch wiskundig voorgesteld door 2 gelijkbenige driehoeken die qua vorm lijken op een taart-, pizza-, of kaaspunt. Volgens de Euclidische meetkunde zijn de driehoeken congruent die voldoen aan de 'Alleen-Passer-Lineaal-Controle' (volgens de klok: 1-6-11 en 0-5-7 driehoek), twee en driedimensionaal.
De klank-semantiek draagt echter een tegengestelde functie, de start van een mooi leermoment.
3. De grafische samensmelting van de 2 driehoeken Conso & Disso toont wiskundig een 'getailleerde zeshoek', hopelijk is deze naam voldoende wiskundige helder ; ) .  Een jeugdige heeft de werknaam 'Disco' bedacht die is goedbevonden na overleg in de researchgroep.
Deze grafisch wiskundige 'Disco' heeft o.a. de mogelijkheden van een correct kloppend optisch effect:
- 2 D van een oneindige regelmatige vlakverdeling of vlakvulling (dus volledig repeterend).
- 2 D van een oneindige diepgang op micro- of macroniveau. Deze 'Disco' bevat 6
Consootjes en
  Dissootjes. Door in- of uitzommen kan respectievelijk een nieuwe 'mini Disco'  of 'macro Disco' worden gevormd
 (geen fractal).
- 3 D-draai-effect De jeugdige illustrator (toen 14 jaar) maakte van de 'Disco' een handige vorm die inmiddels
 (in deze serie) het meest favoriet is bij vrijwel alle leerlingen.
  Terzijde: van zijn hand is ook het logo  van T. Metissimo.
4. Het midden van deze 'getailleerde zeshoek Disco' toont een langgerekte 'ruit'.  Deze ruit is als overeenkomstige icoon gekozen voor de PEERICS waar de kern van de educatie van T. Metissimo op rust:  Preventie, Educatie, Examinatie/Toetsing, Research, Innovatie, Coaching en Support. Terzijde: De Peerics zijn gebaseerd op de hoogste evidentie voor de van toepassing zijnde wetgevingen, gekozen door zoal de Nederlandse regering, voor bijvoorbeeld goed onderwijs en goede zorg die elkaar treffen in preventie. Deze ruit-iconen komen terug op de diverse certificaten en diploma's zoals Basiswijs/zer, Conso & Disso, etc. te behalen bij Talento Metissimo sinds 2016. Het gaat immers om een goede balans, afweging ofwel verhouding.
5. Na kennismaking met Conso & Disso en 'Disco' intervalklokken op educatief nieuwe wijze, volgt een eerste kennismaking met de intervallen opgevolgd door Mineur, Majeur en Septiem. Al deze expressiedragers zijn eveneens in klank en vorm, enkel- of meervoudig samengesteld.
6. Net als voor 'Disco' is er ook een samensmeltingsvorm voor deze groep ontstaan. Deze heeft als werknaam 'Neutrismo' gekregen. De naam is bedacht door dezelfde jeugdige met ook hier eenstemmige goedkeurig na overleg  in de researchgroep (en zo ontstond ook Neutrissimo zie cursusmateriaal).
Algemeen ter verduidelijking: Bij de grafische klankfiguren worden zowel strakke rechte lijnen, bijbehorende cirkel-lijnen alswel onderbroken "toonklank-lijnen" gebruikt, met een eenduidige betekenis in dit systeem.
Veel is nog in ontwikkeling.
7.
Qua beeld- en of klankvorming kan het even wennen zijn met een nieuwe familie van grafisch wiskundige klankvormen. In het cursusmateriaal zijn naast de vele auditieve muziekwerken vele andere visuele toepassingen te vinden zoals ook in mozaieken ofwel betegelingen (o.a. tesselaties) voorkomen. Ook in mozaieken zijn consonanten en dissonanten te benoemen. Voorbeelden van wiskundige mozaieken die inspireren zijn afkomstig uit Griekenland, Mesopotamie of de Moorse Mozaieken in het Al Hambra Paleis te Andalusie, Granada.
Als tegenstelling tot de mogelijke of (bijna) onmogelijke wiskundige (w.o. vele houtgravures) noemen we als Nederlandse bijdrage de grafische kunstwerken van het internationaal erkende talent M.C. Esher uit Leeuwarden.  Daarop volgend kwamen vanuit de wetenschap vele fractals al dan niet met optisch bedrog.
Een optisch correcte wiskundige vlakverdeling zoals in de intervalcircels die een grens aanreikt tussen klanken en figuren is echter niet eerder aangetoond, voor zover ik weet.
8. Functioneel is gebleken dat Conso en Disso (in alle gebruikte vormen en combinaties) een educatieve basis van Natuurlijke Sociale Interventie in zich dragen, auditief en visueel op elkaar afgestemd. Samen met de expressiemogelijkheden 'Disco' en Neutrismo (en uitbreidingen) blijken ze 1 systeem te vormen, gebaseerd op zowel de Beta gerichte vakken: Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Aarde-rijkskunde, alswel de Alfa en Cultuur gerichte expressievakken: Taal, Muziek en Mozaik.
Alle vakken zijn met hun systemen binnen ons zonnestelsel, informatieve expressiedragers van humane aardse Culturen waardoor het vak 'Science & Cultuur' is ontstaan, waaronder 'Science & Muziek Cultuur'.
Wereldwijd is gezocht en anno augustus 2018 is er geen ander eenduidig fundament, systeem en/of methode gevonden gebaseerd op een mate van consonantie en dissonantie (leidtoonfunctie) dat natuurkundig auditief en wiskundig visueel zodanig op elkaar is afgestemd voor een praktisch educatief systeem dat tevens meerlagig vertaalbaar is naar andere systemen met andere informatiedragers.

Eindelijk, het bijzondere begin is gevonden waar zovele mensen voor ons naar zochten.
Nu kunnen we een klein stukje verder invullen...

Ter overdenking:
Het is algemeen bekend dat een tekstuele omschrijving zelden perfect en alles omvattend is, zo ook deze teksten.

Deze informatie hier is direct van de auteurs en makers afkomstig (hoogste bron van waarheid, eerstegraads) zonder tussenkomst en zonder belangenverstrengeling van derden. Deze systeem-ontwikkeling is volledig onafhankelijk op eigen kracht met passie en enthousiaste gedrevenheid bereikt, waarbij ter reflectie de velerlei op- en aanwijzigingen als klankbord zo goed mogelijk zijn verwerkt. Het geheel is bedoeld als bijdrage voor iedereen die bij de opvoeding van jeugdigen is betrokken met de intentie van een goed voorbeeld. Iedereen mag mee denken.
De speurtocht van 't klankbord gaat door: "Elke Klank Telt"; Auditief en Visueel.

*  Belangstellenden die constructief willen bijdragen aan verbetering van dit (global)educatieve systeem, zijn van
   harte welkom. Het is een begin voor een betere communicatie, auditief en visueel.
    Spontaan ontstaan in het kleinste land met het hoogste aantal verschillende culturen ter wereld: Nederland.

...'
                                                                                                                            Namens de auteur
                                                                                                                            Karen (o.a. scientist)

Aldus deels geciteerd uit het Cursusmateriaal Science & Muziek Cultuur voor T. Metissimo.

Vorderingen worden met regelmaat gemeld, zo worden ook lezingen, workshops en cursussen hierover gegeven, artikeltjes geplaatst in de plaatselijke krant of meldingen gemaakt op de website van T. Metissimo waar de cursussen zijn ondergebracht en waardoor het ook wereldwijd bekeken en/of besproken kan worden en wellicht ook anderen kan inspireren. Voor auteursrechten van de teksten van en voor T. Metissimo, zie de "huisregels" van T. Metissimo.

Schrijfschaak
is voor het eerst in 2012 met een groep jeugdigen bedacht tijdens een slotfeestje in Arnhem. (CCML, 2012)

Season Science zijn
de practica van de real life Sciences van o.a. Summer, Winter, Spring, Autum etc. zijn in het jaarprogramma ondergebracht binnen de term Season Science Practica.

Springafstanden geven de grootte van het interval aan bv.: 1,5. De klassieke namen zijn prime, secunde terts etc..
Terzijde: Ieder toonsverschil dat wij als mens waarnemen is echter al zo groot dat er vrijwel altijd sprake is van een "sprongetje". (CCML 2010 muziekcursus)

Springtonen zijn de begintoon en de eindtoon van een interval: dus het start en eindpunt zelf. Bijvoorbeeld c en e zijn springtonen, maar b en d dus ook; beide voor het interval kleine terts. (CCML 2010 muziekcursus)

Sprookje van Spurn gaat over zoal FL/Joris en de Draak op de 6 English Folksongs van V. Williams
en kreeg de naam Sprookje van Spurn. (Ikira 2011-12)


Talentissimo wordt beschouwd als een dynamische vorm van talent. (Team T.M., jan. 2016)

Toon tijdrichting ofwel klank tijdrichting is een term die gebruikt wordt in de cursusmaterialen van T. Metissimo en de Nationale IntervalRace. Betekenis van geluid vindt klank na klank plaats waardoor sprake is van een tijdrichting. (CCML, sinds 2011).

Triade zie Schaaktriade.

Twinkeltaal is een bijzondere solfege taalmanier of wijze, speciaal voor het aanvangend lezen, klank voor klank, omdat de toonsafstanden een speciale functie hebben.
(Naam Twinkeltaal bestaat sinds de musical Levixy met het Regenboogkoor te Bemmel en activiteiten bij de Pinakeltjes in de H. landstichting. )

Vindplaats als contrast van een zoekplek. (Team T.M., jan. 2016)


Witte kurkgiraf is als bio-natuurkundig model ontstaan ter vergelijk van een ondergedompelde kurk die naar boven "floept" en ganzen en zwanen die tijdens het duiken ditzelfde onregelmatige gedrag vertonen met hun achterste lichaam en staart. In de praktijk bleek dit lachwekkende effect bijzonder educatief.  Vergelijk het met een meerkoet die een zeer effectieve duiker is. Opmerkelijk is dat het lijkt alsof een zwaan gewoon over een meerkoet heen zwemt als zij elkaar close naderen, beiden wijken niet uit voor elkaar, de meerkoet duikt onder. (KYW/CCML, sinds januari  2019).
 
 

1 Januari 2016, 11:06 uur
LEERTIP

In de sierwerk smederij van Opa Laurent in Amsterdam hing de spreuk:
“Denkt voordat gij doende zijt en al doende denkt dan nog”.
Velen zien en horen alleen het eerste of alleen het tweede gedeelte.
De een denkt te snel, de ander juist te traag.
“Eerst denken, dan doen!” wordt vaak gezegd of geroepen door volwassenen.
Heb je moeite met uit-je-hoofd-leren, vooruitdenken, onthouden, leren?
Draai de spreuk eens om en begin bij het doen.
“Al doende LEERT men (na-)denken”. (Karen)
Kort gezegd: Maak er een doe-werkje van.
Overtypen in WRTS is niets anders dan bezig zijn met “leren”;
kortweg zien, voelen en horen op elkaar afstemmen!

Succes verzekerd. Groet Karen

1 Januari 2016, 11:06 uur
T. METISSIMO'S  BETA  CULTUUR  SPORTEN

De literatuur van schaak-, muziek- en bèta valt onder letteren, gezeteld in cultuur.
Maar waarom valt het spel schaken onder een sport en niet onder cultuur
en waarom is muziek geen sport maar cultuur?
Deze vragen hielden jeugdigen bezig tijdens een muziekschrijf- en een schrijfschaakgebeuren
van Metissimo.

Er volgden diverse redenaties, enkele noemen we:

"Zonder beweging geen muziek. "
"Muziek is meer sport dan schaken.
"
"Tijdens het schaken schrijf je."
"Alleen bij Levend Schaak gebruik je spieren."
"Schaken is meer cultuur dan sport.
"

En een leuke toevoeging: "Schaken en muziek zijn beiden hersengymnastiek."

Samen bedachten we de oplossing dat bij Metissimo schaken en muziek het meest
op een Bèta Cultuur Denksport lijken.
Hierdoor ontstond de ABCD formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten!

© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo