Logo

Home Contact Nieuws Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Info cursus Bestellingen

Sponsor worden?

ANBI

Fondsen/Sponsoren

KAD
logoJuweela.jpg

METIS WEETJES
TM's  Open Education Database SCIENCE & CULTUUR    

TERMINOLOGIE BIJ T. METISSIMO
 Voor info auteursrechten en Copyrights zie huisregels T. Metissimo
ABCD formule betekent bij T. Metissimo activiteiten voor jong en oud die kenmerkend zijn voor:
A
lfa, Beta, Cultuur en Denksporten. Nader toegelicht: De basis is Beta, onder Cultuur valt Alpha (letteren), de  Denksporten stimuleren de motivatie.
In de educatie van T. Metissimo wordt het geheel gecombineerd zoals in het vak Science.
Voor goede betrouwbare research is passie, talent en vooral doorzettingsvermogen nodig is. (ccml, 2015-16)

Alcedoblauw is bedacht voor de Nederlandse ijsvogel die ook wel "de koningsvisser" of "de sprookjesvogel" wordt genoemd. Hij is lid van de familie der ijsvogels: Alcedinidae. We dragen de naam Alcedoblauw met eer aan hem op nadat zijn leefgebied in de IJsvogeloever woest werd verstoord in een natuurgebied waar wij ons Open Education leslokaal hebben. De verhalen uit de natuur worden gebruikt voor educatie en in het sprookjeshuis. (ccml, 20 februari 2019)

B
asisWijs
diploma is het Basisschooldiploma dat bij T.Metissimo te behalen is met eindtermen en eisen aangevuld met de gevonden nieuwe fundamenten gebaseerd op de klank-wetten van het universum. Alles volgens een doorlopende leerlijn in oplopende pedagogische wijze van IQ 80-180. Ontwikkelingen gaan nog steeds door. (ccml, 2015-->)

Bemmels Groen Schaak is een schaakvariatie met groene en witte schaakstenen.
Het is een bundeling van Flora- en Fauna elementen die bij T. Metissimo gezamenlijk de
Green Chess heten en bestaan uit:
- Metselschaak (2020),
- Moerasschaak (een bekende variant, eerder is ook Levend Moeras-Schaak
  uitgevoerd),
- Oeverschaak (2019),
- Oever-Moerasschaak hier Sweet Mangrove genoemd (2019),
- Kikkerschaak met dik-kopjes (2019),
- Groene simultaan,
- Naspelen van de Immer-Grune-partij waar de schaakmuziek van K. Schoonenbeek op is gecomponeerd.
De Green Chess werd voor het eerst gespeeld op de Open zaterdagmiddag 31 augustus 2019 van Talento Metissimo tijdens het Science- en Cultuurplein. Het geheel stond in teken van de kaalkap van de IJsvogeloever in het voorjaar van 2019 waarvoor een handhavingsverzoek is geplaatst dat meerdere keren werd genegeerd in een volgens bestemmingsplan erkend beschermd natuurgebied. Zo ontstond de naam Bemmels Groen Schaak.
(CCML 2019).


Bomentaal en bomengroet

Blokjesschrift is een reken- of wiskundeschrift bij T. Metissimo. In het algemeen dagelijkse gebruik wordt het ruitjesschrift genoemd. Echter een ruitje is niet altijd een vierkant blokje. Een leerling bij T. Metissimo sprak over blokjes-schrift en na spontaan overleg met andere leerlingen en meerdere wiskundige van TU  Delft en Eindhoven is de naam blokjesschrift hier ingevoerd.  Inmiddels is er ook een stippeltjeschift ingevoerd. Lijntjes schrift is algemeen ingeburgerd.  (Koningsdag 2019,  EW + IGW + CCML)

Bravissimo dynamische vorm van Bravo, in dit geval versterkend bedoeld, superdupergoed, komt af en toe terug in teksten bij TM.

Chess in Concerts of schaakconcerten zijn inloopschaakconcerten met als uitgangspunt muziek en schaken. Ook lezingen of voordrachten kunnen tussendoor worden gegeven. Tijdens de programma's door kan men wisselen van aktiviteit.

Code(s) and Carrier(s)

Conso & Disso hexagon ofwel de getailleerde muzikale zeshoek (getailleerde hexagon) van Disco en haar betekenissen binnen de muziekintervalcirkels vormen een nieuw fundament in o.a. de wiskunde en muziek. Het is gevonden tijdens het muziektheorie-lesgeven en het aanreiken van een visuele handgreep voor muziekexamens met voorbeelden uit de zang-solfege met een vernieuwde en eenduidige en efficiente nomenclatuur. Middels een lezing van deze nieuw-gevonden interpretatie met bewijskracht waren leden van de KNMO, Prins Bernhard Cultuur Fonds, diverse bestuursleden van muziekverenigingen en mede-docenten aanwezig. In de serie Taal der Tonen wordt alles nader uitgelegd. De boeken, klokken en toebehoren zijn niet te koop, wel in bruikleen verkrijgbaar via de cursussen die Talento Metissimo verstrekt.
(ccml, cursusjaar 2010-11-12, openbaar sinds 2016 via Talento Metissimo )
.


DenkVertellen en Denktellen zijn een "andere" manier om een verhaal of gebeurtenis te presenteren waarbij je zoveel mogelijk luisteraars aan het denken zet, pas op dat je je niet ver-telt!
(Zie ook het Sprookjeshuis van T. Metissimo).
Vragen stellen is zinvol, echter het is absoluut geen debattering.
Er is een tweedelig effect:
1. Enerzijds voor de verteller: overredingskracht en het inzetten van kennis en
    charisme. Anderzijds je eigen reflecie: Wat voor een soort groep luistert er
    nu, welk taal- en woordgebruik? etc. 
2. De luisteraar wordt aan het denken gezet en mag/moet vragen stellen.
   Wat is de juiste vraag? Sommige stellen 1 vraag en weten het antwoord,
   onbegrijpelijk soms. Een andere keer kom je er na 100 vragen nog niet uit.
   Zie ook: Sprookjeshuis van Talento Metissimo.
(ccml,  lang geleden..).
  
 Zie ook: Code and Carrier (schooljaar 2020 en 2021 docent PWS en leerlingen).

Disco hexagon
zie Conso & Disso.

Ecologische  - Biodiversiteit
, afgekort tot ECO BIOdiversiteit is in het leven geroepen ter onderscheid van de Politieke Biodiversiteit. Zie ook Zingend Zuurstof(ccml 2019-9 ).

Eierstomer, ei-stomer, ei-klaar-stomer, ei-water-stomer zijn andere woorden voor een elektrische eierkoker, omdat daarin de eieren worden gestoomd en niet worden gekookt. (
kyw,  2 februari 2020).

E & M
upgrade, Ecologische Opwaardering door Milieuverbetering
, is een term die in het leven is geroepen naar aanleiding van de kaalkap in Lingewaard. Ze is bedoeld voor echte natuurlijke milieuverbetering van de woonomgevingen waarbij de omgeving gelegen nabij natuurgebieden als voorbeeld zijn genoemd. Een ecologische opwaardering ligt ten grondslag aan de nieuwe milieuwetgeving en is het uitgangspunt en fundament. Als voorbeeld is de Natura 2, 20, 200 en 2000 genoemd.  (ccml, 2 september 2019).

F
lispelen is bij Metissimo een werkwoord voor "flinterdunne mis-communicatie". Het is per toeval ontstaan tijdens een gesprek hierover waarbij een woord verkeerd werd opgevangen. Benoemen van miscommunicatie kan bijdragen aan bewustwording. Voor het werkwoord flispelen is geen herkenning, betekenis, gebruik of herkomst gevonden. (CCML,  dec. 2016)
Qua klank is er een duidelijk onderscheid in flispelen en flisperen. Het woord flisperen is teruggevonden in een Duitste brontekst van Evangelist Johann Kaindl zie
http://books.google.nl, (internet, 5 jan. 2017)


Fluitend ontgroenen;
in het voorjaar kun je de stoep ontgroenen met kokend water (ccml, voorjaar 2018).

Fluitend ontsmetten;
mondkapjes kun je ontsmetten met kokend water (ccml, voorjaar 2020, tijdens Corona pandemie).


Fluitend twinkelen;
liedjes kun je zingen en ook fluiten! (ccml, voorjaar 2020, tijdens Corona pandemie).Grade of Clade,  door de cladistiek te veranderen van vorm kun je een (meerlagige) gradering aanbrengen, dit is van toepassing in het Conso & Disso systeem. (2019).

G
reen Chess zie Bemmels Groenschaak (2019).

H
appy Gellyween
is een herfst-educatiemodule die in 2017 samen met een groep leerlingen is gemaakt in het kader van goede voorlichting geven aan elkaar als bijvoorbeeld bij Halloween. Het gebeurt in de vorm van een activiteit, verhaal in Science-vorm die met "soap" te maken heeft. (ccml,  2018).

Heraldieken is het werkwoord van "heraldiek". Het is ontstaan tijdens het eerste Nationaal SchaakConcerten in 2016.
De schaakconcerten dragen zelf 2 moderne heraldiekvormen: 1 rechthoekig vlak van 3 schaaktorens en 1 rechthoekig vlak van de 3 gebruikte solfegetekens.
Tijdens deze NSC'en  zijn er diverse activiteiten die iets met blazoeneringen, embleems o.i.d. te maken hebben. Denk daarbij aan: tekenen, schilderen, boetseren, waxen, stempelen. Daarom is het werkwoord "heraldieken" in het leven geroepen: het is voor "het bezigen van de heraldiek".
(ccml, --> 2016)

Hoorsprong
 is een term die wordt gebruikt in Twinkeltaal, de gelezen tekst  in relatie met een denkbeeldige (h) oorsprong. (ccml, --> 2008)

Iconenmodel van K. Langerwerf:
Dit model is in 2007/8 ontstaan waardoor individuele talenten samen een groep kunnen vormen. Dit model is gebaseerd op wetgevingen waar je als ouder, docent, coach en betrokkenen mee te maken krijgt bij talentontwikkeling van jong en oud(er) ongeacht welk vak, element of sport. Als icoon is de ruit gekozen, het hart van de samengestelde "Conso & Disso" vorm. Zie ook "DE PEERICS". (2015, ccml)
- Binnen het ABCD programma van Alfa, beta, Cultuur en Denksporten kennen we 3 verschillende hoofdgroepen iconen: Ruitje, Blokje en een Rozet.

Deze iconen zijn zo ontstaan:
    - Ruit uit de vlakverdeling van Conso & Disso 2011
    - Blokje als tegenhanger voor het "klaslokaal"
    - Rozet ter herinnering aan de opening van Cultureel Centrum de Rozet
      te Arnhem in 2013.
- De 5 kleuren van de iconen voor de verschillende soorten talentontwikkeling
  zijn: rood, wit, blauw, oranje en groen. (De vlag, wimpel, stok en dop)

Inklinken is een woord dat in Taal der Tonen tegenover inbeelden staat. Beide hebben te maken met onze voorstellingsvermogens van zowel beeld als geluid en spelen een rol bij het beklijven van materie dat het synaptogenese proces beinvloedt. In een eerdere studie werd aangetoond dat Kolb geen auditieve leerstijl kent. Later is aangetoond dat deze wel degelijk bestaat (ccml, 2008).
Toelichting: Men kan dit zo zien: Een leerstijl is waarneembaar aan de buitenkant. Een leerproces speelt zich aan de binnenkant af waar het synaptogenese proces een belangrijke rol speelt.

Intervallen: In de serie Taal der Tonen (ccml, 2017) wordt uitgegaan van 2 hoofdvormen van intervallen, namelijk:
1.  De natuurlijke-intervallen:  intact, natuurlijk, evolutionair gelijk,
     rudimentair, en
2.  De kunstmatige-intervallen: onderhevig aan selectie, afgestemd,
     aangepast aan de situatie.
                                             
Interval Klok zie muziek intervalklok.

Interval Race zie muziek intervalrace ofwel MIR.

Intrek, is een ander woord voor oppervlakte, als contrast van de omtrek, bedacht door Sare (6 jaar).
Bedenk dat "OPPERVLAKTE"  de officiele eindterm is voor toetsingen en examens.
Als "opstapje" is het prachtig gevonden! 
(Sare, september 2018)

Kleurennamen bij het schaken
(ccml) 
- Alcedo Blauw
;
sprankelend IJsvogelblauw
(2019)
-
Bemmels Groenschaak;
voor de Greenchess met Kikkerschaak en
  dikkopjes, Moerasschaak, Oeverschaak
(2019),
  Moeras-Oeverschaak ofwel Sweet Mangrove en de Groene-Simultaan
 
(2019),  wordt vervolgd.
- Oranje Toren Rokadeeen nieuwe Rokade schaakregel bedacht in een
  Koninklijke Wortelkleur: Oranje
(2012),
en heet tegenwoordig ook wel
  Wortel-Torenschaak (2019, 2020, 2021).
- En de andere kleuren? Die volgen vast nog wel.

Klaveron of Klaveron-perk is een perk van klaver, ter vervanging van het gazon. Ontstaan in 2018 tijdens een bloedhete zomer waarin weinig gesproeid kon worden. Voor de "lol" bedacht als cultuur-cirkeltjes in het gras, bleek het handig, educatief, natuurgetrouw spelmateriaal.
Het Lotus klaveron blijkt een win-win-win te zijn. Superzacht aan je voeten, schoon (geen andere klaver), goed voor insecten, de Kastanjeboom reageert er goed op, minder maaien, meer groen en een mooi symbiose effect tegen CO2.
Cirkels zijn handig met maaien
(2017, CCML)

Keer-kristal is een onderdeel dat behoort bij de Season Science & Cultuur practica, voor het eerst gegeven in januari 2020, en openbaar zijn sinds februari Carnavalsweek-practica 2020 (in het kaderr van coronapreventie).

Kroontjes-jaar is bij TM een jaar waarin jong en oud in het zonnetje worden gezet. Vanaf de dag van oprichting gold dat voor de volwassenen die zich inzetten voor de organisatie. Sinds de Coronapandemie geldt het ook voor alle jeugdigen! (
Team T.M., maart 2020
)

Levend Muziek SchaakSpel is een evenement van een groot Levend Schaakspel vol muzikale verrassingen!

Lotus-Klaveron is een Klaveron van Lotus-klaver, zie Klaveron. (2017, CCML)

Meerfuut is een jonge fuut (viseter) die is opgevoed door meerkoeten (groeneter), hier aan de Oeverplas.

(Half juli 2020, GW)


Metis Weetjes is deze rubriek op de website van Stichting Talento Metissimo die informatie geeft over de terminologie binnen de organisatie. Het kan beschouwd worden als resultaat voor de Open Education. Hiervoor gelden auteursrechten.
(Team T.M., jan 2016)

Metissimo beschouwt het team van Metissimo als een dynamische vorm van wijsheid. (Team T.M., jan 2016)

Metissimooi wordt in de wandelgang ook wel gegrapt als Met t'is mooi bedoeld als een dynamische vorm van mooi. (Team T.M., jan. 2016)

Metsel- en Mozaiekactiviteiten/concerten. Compilaties van Science & Cultuur met bijvoorbeeld het Pythagoreisch Schaaktorentje alias bemmeltje. Tijdens de concerten/activiteiten wordt er gemeten, gebouwd en gemetseld. Dat kan zijn een rustieke toren (zoals in Ressen), een schoorsteentje of een ander bouwwerkje. Het gaat om de relatie 2D en 3D met metsel- en mozaieksteentjes en luisteren naar muziek of gedichten. Het is een onderdeel uit de wiskundige methode Rexna Rekentoren.  (Team T.M., jan. 2016)

Muziek interval klokjes zijn educatieve klokjes in oplopende gradatie van moeilijkheid die van oorsprong met klassieke wiskundige (mozaiek) figuurtjes de auditieve klassieke natuurkundige toonsafstanden visualiseren binnen de methode Taal der Tonen volgens het Conso, Disso en Neutrismo systeem met een efficiente en eenduidige nomenclatuur. (ccml, 2011 -->)  Zie ook het Science en Cultuurmodel,  Conso & Disso.

- Voor de mei/juni examens 2018/9 --> zijn een reeks klokjes eenduidig uitgevoerd, getest en gestandaardiseerd.
- Aanvullend blijft maatwerk voor vrije keuze van toepassing voor een groot aantal klokjes.
Tijdens de practica leert men verschillende klokken kennen en herkennen en omgaan met interpretaties.

Per level zijn deze Science & Muziek Interval Klokjes gestandaardiseerd voor de Science & Muziek examens.
Fase 1    Klok 1 BasisWijs 02                   Level 0-2   BS  
Fase 2    Klok 2 BasisWijs 24                   Level 2-4   BS  
Fase 3    Klok 3 Science & MusiekWijs     Level   A  
Fase 4    Klok 4 Science & MusiekWijs     Level   B  
Fase 5    Klok 5 Science & MuziekWijzer  Level   C  
Fase 6    Klok 6 Science & MuziekWijzer  Level   D  


Geschiedenis van deze klok-resultaten  (buiten T. Metissimo om)
- De eerste denkwijze van deze klok-muziek-educatie geschiedde ruim 45 jaar geleden of langer, geschat vanaf 1970,
  waarbij de zoektocht van "tijdbeleving klank na klank" een rol speelde. Het begon met "Grootvaders Klok" van een
  Brabantse dorpskoor Polymnia op een singeltje (auditieve muziekdrager), een bijzonder schippersklokje (visuele tijddrager),
  een muzikaal vaderlijke vraagstelling over ritme en een natuurkundig onderlegde echtgenoot die simpel de logische tik-tak verklaarde.
- In Gelderland werd de basiskennis van de intervallenleer in het klooster bij de Carmelitessen aangereikt waarna een
  eerste cantor-cursus volgde via de heilig Landstichting. Zang en harmoniedirectie opleiding volgde later.
- In cursusjaar 2010-2011 kwam een spontane doorbraak waarbij Conso & Disso een unieke grafische wiskundige
  vorm kregen. Hoewel een dergelijk systeem niet bleek te bestaan werd duidelijk dat een cirkel, driehoeken en andere
  wiskundige vormen, inspiratiebronnen zijn voor elke vorm van wetenschap, onderwijs, religie en cultuur (Science &
  Sociologie in de breedste zin, en dat is iets anders dan Social Sciences).
- De naam "interval klok " is in onderling overleg afgestemd door: Ikira, Kaj, Rens, Coen, Ger en Karen, ver voordat
  T. Metissimo in beeld was (2011). Gekozen is voor deze naam omdat de intervallen bij praktijk- & theorie examens
  worden getoetst waar in eerste instantie een eenvoudig visueel hulpmiddel voor is bedacht (als o.a. docent).
-
Vele taaltechnische en rekenkundige vaardigheden worden met de klokjes gestimuleerd en diverse leuke Science
  proefjes zijn opgenomen waardoor een nieuw vak is gelanceerd, nl. Science & Cultuur. Binnen de muziek heet
  het Science & Muziekcultuur waarbij de bestaande muziekterminologie is uitgebreid.
- Inmiddels zijn de klokjes in een systeem, educatief gestandaardiseerd voor de examens.
  Daarnaast zijn er ook veel vrije modellen. Er is een aparte BasisWijs klok ontwikkeld voor een vloeiende
  overgang naar MuziekWijs. Dat was een lastig maar leuk puzzeltje (achteraf is het altijd simpel).
- Cursussen worden via Talento Metissimo gegeven op diverse niveaus.
- Er is een eenduidige en efficiente nomenclatuur, ongeacht welk instrument.
- Er zijn vele practica rondom de Season Sciences & Cultuur.
- Het gedachtengoed van Talento Metissimo is: "Als zoiets moois, spontaan mag worden ontdekt dan vraagt dit om zorg en bescherming om het op correcte wijze als geheel in stand te houden en te behoeden tegen inspiraties van b.v. plagiaat, roofzucht, plundering,
  verminking, verdeling, verbrokkeling, verduistering, zwartmakerij, rookgordijnen of andere negatieve vormen, ongeacht door wie.
  Dit blijkt een niet geringe taak..."
- Deze taak van en voor zorg ligt allereerst bij de auteurs.
- De ontwikkeling gaat door.


Muziek IntervalRace (MIR) is een eductieve muziekcompetitie in oplopende moeilijkheidsgraad. Er mag per ronde gebruik gemaakt worden van 1 muzieklokje uit het Conso & Disso systeem waarop 13 klassieke toonsafstanden zijn gerangschikt.
Het is een bijzondere race in geluid niet tegen de tijd, maar IN DE TIJD: toon-tijd-ruimte-richting! Een toonklank klinkt Klank NA Klank en geeft altijd eenzelfde circulaire toon-tijdrichting in de ruimte aan.
Tijdens het 3e NSC 2018, 25 maart te Ressen op de Koningshof is de eerste officiele Race met intervalkllokjes gespeeld.
(ccml, sinds 2017).
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen hieraan deelnemen. Jonger mag; in 2019 won de 2-jarige Elin in de jongste categorie!

NSC is het Nationaal Schaak Concert met bijzondere muzikale bijdragen en een spannende SchaakTriade
voor junioren en senioren. Het eerste SC in NL vond plaats in 2013 te Arnhem. In 2016 vond het eerste NSC plaats onder de vlag van T. Metissimo te Ressen, Lingewaard. Sinds 2020 vinden na de kaalkap van de IJsvogeloever de schaakconcerten op eigen bodem plaats in Bemmel.

Nominale studiebeurs is als term in het leven geroepen door een aantal studenten bij Talento Metissimo na het in werking stellen van het Nederlandse studieleenstelsel en het afschaffen van de Nederlandse studiebeurs. Het aantal suicides onder studenten is sindsdien enorm gestegen.
Uitgangspunt is dat een nominale beurs een veiliger en beter uitgangspunt is en dat een nominale studieduur als uitgangspunt genomen kan worden (leeftijd-eikpunten: 0, 5, 12, 18 etc.). Daarnaast kan een leenstelsel worden gehanteerd voor een goede overgang vanaf 21 jaar. Op deze wijze blijft de mogelijkheid bestaan dat meer jeugdigen in Nederland een studie-kans krijgen en studie's en honoursprogramma's ook voor echte toppers betaalbaar en haalbaar blijven(Div. Studenten bij Talento Metissimo, 2019)


O
ccimum Baslicum rexna
is 't Koningskruid uit de Koningshof gekweekt in Ressen via aqua- en hydroponics door Coen Wagter. Naamgeving is van CCML
(ccml. 2017).

Omloop is een ander woord voor omtrek, bedacht door Toine Langerwerf.
Bedenk wel dat "OMTREK" de officiele eindterm is voor toetsingen en eindexamens.
Als "opstapje" is het prachtig gevonden!
(ACF Langerwerf, juli 2019)

O
pen Education, Open Science & Cultuur is de werkwijze van onze educatie, iedereen mag en kan meegenieten.
(ccml 2008, zie ook "luisterend leren").

Opstaande zijde, spreekt voor zichzelf...(ccml ).
 

Oranje Torenrokkade is een schaak-verrijkingstaak:
De schaak-opdracht luidt: Bedenk een nieuwe rokkade-regel en verwissel je Toren van kleur, b.v. rood, wit, blauw of oranje. Uit een grote variatie op een slotdag kwamen diverse stellingen. Na diverse partijen is inmiddels 1 stelling favoriet geworden van een toen 12-jarig meisje. Deze stelling was destijds ook de favoriet van meerdere grootmeesters.
(ccml 2012).

PEERICS staat bij Metissimo voor haar kernkwaliteiten:
Preventie, Educatie & Examinatie, Research & Innovatie, Coaching & Support.
Kwaliteit zit in precisie. Precise is een anagram voor Peerics en v.v.
(ccml 2015-6 voor T. Metissimo)

Pepernotenproost is een "Proost, toast" die spontaan is ontstaan tijdens een rekenles met pepernoten, voor Joost van Karen. Tegenwoordig krijgen alle kinderen een pepernoten-rekenles en we beginnen vooraan bij het binaire talstelsel! Op het goede antwoord wordt met 2 pepernoten geproost (opeten aan het einde van de les)!
(ccml 2018-12). In 2019 is ook de ster-appeltjes thee van T. Metissimo erbij ingevoerd. De combinatie is heerlijk!

Politieke - Biodiversiteit, is in het leven geroepen ter onderscheid van de Ecologische of Eco-Biodiversiteit, zie ook Zingend Zuurstof.
(ccml 2019-9 voor T. Metissimo)

Pythagoras-Schaaktoren of het Pythagoras/Pythagorische/Pythogoreische bemmeltje dat wordt uitgedragen tijdens het Nationaal Schaakconcert en tijdens het Europees Metsel- & Moziek Concert en is een onderdeel uit de Rekentoren Rexna. (ccml 2017-8)

Rekenregels bij T. M.: Bij hoofdrekenen worden standaard rekenregels gebruikt.
Hier een voorbeeld uit de RekenWiskundemethode T. Metissimo (
ccml. 2017)
De goede volgorde aan bewerkingen bestaat uit 5 stappen. De bewerkingen heffen elkaar steeds op.
H
eer en  Mevr. Wortel Van De OperA  Controle  
(je kunt ook OPA Carel/Cora of OPAC gebruiken)
  
    Eerst Haakjes wegwerken                      (Top)
    M
achtsverheffen & Worteltrekken        (3e trede)
    V
ermenigvuldigen &  Delen                  (2e trede)
    O
ptellen & Aftrekken                            (1e trede)
    Controleren, controleren, controleren...(Begane Grond)

Controleren is nodig omdat tussen het hoofdrekenen en machinaal rekenen (bij o.a. F1 en F2-niveau) misconcepten of misinterpretaties kunnen ontstaan omdat de haakjes vaak niet meer digitaal in beeld verschijnen op mobieljes, en/of rekenmachientjes. Dit geeft verwarring en onzekerheid. Controleer jezelf!
Talento Metissimo maakt gebruik van zo optimaal mogelijke toepassingen van rekenregels.
Met groetjes van heer en mevrouw Wortel.

Rekentoren Rexna is een nieuwe vorm of een andere benadering van rekenen en basiswiskunde die met jeugdigen van T. Metissimo samen wordt bestudeerd en nader wordt uitgewerkt, het staat in nauw verband met de Conso & Disso methode.
(ccml 2015-->)

Rondo-cladistiek
is een ronde, of elliptische stamboomvorm waardoor er "andere"vormen en mogelijkheden kunnen ontstaan.
(ccml 2015-->)

Rondo Ressen,
er zijn verschillende vormen van rondo's geschreven zoals muziekrondo's voor leerlingen en in de beginfase van de schaakconcerten specifieke kennisspeurtochten die deze naam kregen, later koos De Gemeenschap Ressen liever voor een "Ommetje". 
T. Metissimo behoudt zo haar eigen rondo's levendig.
(ccml 2015-->)

Schaak-Triade, 
een 3 delig varia schaaktoernooi van Talento Metissimo waarbij 3 varianten van schaak worden gebezigd, individueel, in team en met elkaar. Op het 3e Nationale SchaakConcert te Ressen 2018 is dit als toernooi door het team van TM opgezet en wordt nog steeds ieder jaar weer gespeeld.
(Team T.M., jan. 2018)

Science & Cultuur
is een nieuw vak dat via T. Metissimo officieel in een jaarprogramma is opgenomen en officieel wordt uitgedragen sinds schooljaar 2016 - '17. Middels de opstart van T. Metissimo is heet statutair officieel  vastgelegd. Daarvoor was het al vele jaren bekend via de klokken (cursusjaar 2010-11).
De visie binnen T.M. :
- Science & Cultuur zijn twee uitersten net zoals Conso en Disso dat zijn. Vaak wordt vergeten dat Cultuur er al is, voordat Science kan aanvangen zoals de cultuur van het heelal, de cultuur van ons melkwegstelsel, de cultuur van het water, de cultuur van het licht en heel duidelijk de cultuur van het geluid, de taal etc.. Het is de mens die Science verricht aan de Cultuur die er al is. De mens is niet het middelpunt van de universele schepping, ze is slechts een onderdeel.
- Science zijn feiten en Cultuur zijn meningen wordt vaak gedacht of gezegd. Vaak blijkt dat feiten bijgesteld dienen te worden, een hypothese is een stelling voor of van een onderzoek naar een veronderstelde mening. Die mening was er dus eerder en kan waar, onwaar of gedeeltelijk waar/onwaar zijn. Dat is de cultuur van het onderzoeken. En ook die cultuur kan weer onderzocht worden. Kijk naar de klok en zie/luister wat er gebeurt als je Conso en Disso van plaats verwisselt!
- In Nederland was er lang geen erkenning voor Science & Cultuur, sinds kort zijn wereldwijd ineens scholen en instellingen die het element Science & Cultuur uitdragen. Dat is prachtig! Dit is wereldwijd (nog) zonder het fundament van Conso & Disso.
Binnen Talento Metissimio is het 1 VAK dat ALLES omvat!
- En over The Art of Science & Cultuur?
Art kan van alles zijn...leuk voor de filosofie.
Het staat volledig los, zo ook van bewijskracht. 

(CCML, Team T.M., sinds 2016-->)


Science & Cultuurplein
door T.Metissimo is voor het eerst gehouden op zondag 17 september 2017 te Bemmel.
(Team T.M., jan. 2018)

Science en Cultuur met Conso & Disso
systeem
De serie Taal der Tonen met Muziek-Interval klokjes omvat het Conso & Disso systeem. Op passende wijze komen vele kennisvormen samen in de formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten.  Een voorlopige omschrijving van dit nieuw gevonden systeem is:
"Het Conso & Disso-systeem is een klank-beeld ordening die primair is gecreeerd voor educatie. Ze vindt haar toepassing in op elkaar afgestemde auditieve en visuele expressiedragers (klanken en vormen) die zijn gebaseerd zijn op een mate van consonantie en dissonantie met leidtoonfunctie in een logische rangschikking van oplopende gradatie van informatie en complexiteit. Door deze wiskundig grafische klank-figuren - die zijn gefundeerd op de natuurlijke geluidsvoortplantingswetten in tijd en ruimte die in dit universum gelden - werd een systeem zichtbaar. Tevens bleek het geheel een unieke sociale interventie in zich te dragen. De overeenkomsten met andere wetenschappelijke systeem-disciplines zijn in research."
Het geheel is volledig op eigen kracht en kosten vrijwillig ontrafeld.
De werkgroep bestaat uit meerdere auteurs, supervisie ligt bij ccml.
Hierna volgen enkele teksten uit de serie Taal der Tonen.
"...
In schooljaar 2010-2011  is na een jarenlange speurtocht spontaan thuis aan de keukentafel, een visueel educatie-model ontstaan voor toonintervallen, tijdens het vrijwillig lesgeven van o.a. muziektheorie. Het begon met wat gekrabbel, gebabbel en gezang en een enkele klok met wat lijntjes, wat geografisch wiskundige figuren, en een soort mind-mapping... Conso en Disso werden geboren. 
In de jaren die volgden, ontstond na enige tijd met de verschillende muziekklokjes een doorlopende leerlijn. 
Inmiddels is gebleken dat het om een meerlagig systeem gaat (2015-'16-'17-'18-'19 '20 --> ).

Beschrijvingen
0. Basiskennis 
Voor educatie gebruiken  we een optimaal aantal educatieve prikkelingen voor een leerling, direct gerelateerd aan onze zintuigen.
Geluid en Licht zijn daarvoor 2 verschillende bronnen als ook  informatiedragers , resp. mechanisch en elektromagnetisch.

Research resultaten
1. Een universeel systeem

In het primaire aanvangs- en basismodel Conso & Disso wordt samen met de intervalklok een relatie zichtbaar tussen de conso- en dissonante toonsafstanden die gebaseerd zijn op de natuurkundige boventoonreeks van ons zonnestelsel. Het Europese klassieke muziektoonstelsel dat hierop is gebaseerd is (in beginsel) hiervoor gebruikt. Echter alle toonstelsels uit ons zonnestelsel zijn in dit educatiesysteem toepasbaar.  Het is universeel.
Het huidige universum vindt wellicht daarin haar basis, mogelijk  zelfs haar oorsprong in dit Conso & Disso Systeem.
- De kans bestaat dat er buiten dit universum andere natuurkundige wetmatigheden gelden. Die wegen dienen ten alle tijden open te blijven. 
- De opbouw van een geluidsgolf (druk) in ons zonnestelsel is gelijkwaardig, dat is principieel, echter de voortplanting niet. Hierdoor varieren (de sterkte van) de boventonen. Vergelijk dat eens met een DNA-ladder. De ene trede/winding is sterker dan de andere (bv. 2, 3 of meer dubbele bindingen).  
Uitleg:
- In de Europese 13 toonsverdeling van het muziek-oktaaf berusten de onderlinge toonsafstanden, intervallen ofwel sprongen op logaritmische verhoudingen
  die zijn weer te geven in een "plat 2D klokmodel" als hulpmiddel.
- Volgens de Euclidische meetkunde zijn de 13 interval-klokpunten te vinden met de: 'Alleen-Passer-Lineaal-Controle.
- Dit  gevonden model "toont" goede mogelijkheden in bepaalde baanresonanties waar ook al eeuwen naar wordt gezocht. er is hier met dit model een
   plausibele verklaring gevonden die lijkt te kloppen maar voor de zekerheid  nader wordt bestudeerd...
- Op dit moment worden binnen T. M. ook de 3D krommingen binnen de niet-Euclidische meetkunde bestudeerd.

2. Functie en nieuw fundament
Conso
en Disso worden grafisch wiskundig voorgesteld door 2 gelijkbenige driehoeken die qua vorm lijken op een kaas-, pannenkoek-, pizza- of taartpunt. De Euclidische meetkunde toont dat volgens de klokuren de 2 driehoeken:  1-6-11 en de 0-5-7  congruent zijn (en 2D).
De klank-semantiek draagt wiskundig echter een tegengestelde functie, de start van een mooi en bijzonder leermoment. Disso toont de 3 meest expressieve dissonante leidtoon intervallen voor de 3 meest veilige hoor- en voelbare intervallen van Conso. Ze zijn elkaars inversen. Disso blijkt de leidtoonfunctie in zich te dragen voor Conso. Beide hebben elkaar nodig.

3. Grafisch beeldmateriaal  (3a theorie, 3b/c practicum/creatie)
3a. De grafische samensmelting van de 2 driehoeken Conso & Disso toont wiskundig een 'getailleerde zeshoek of getailleerde hexagon' hopelijk is deze naam voldoende wiskundig helder ; ) .  Ikira heeft voor de complete vorm de werknaam 'Disco' bedacht die is goedbevonden na overleg in de researchgroep.

3bc. Deze grafisch wiskundige 'Disco' (getailleerde hexagon) heeft o.a. de mogelijkheden van een correct kloppend optisch effect voor practische toepassing:
- 2 D van een oneindige regelmatige vlakverdeling of vlakvulling (dus volledig repeterend naast elkaar, tesselatie).
- 2 D van een oneindige diepgang op micro- of macroniveau. Een 'Disco' bevat 6 Consootjes en  Dissootjes "in" elkaar. Door in- of uitzoomen kan resp. een nieuwe 'mini Disco'  of 'macro Disco' worden gevormd (geen fractal).
- 2D en 3D  het (bio)  keerkristal, uitleg volgt tijdens de practica van 24-28 februari 2020 .
- 3 D-draai-effect De jeugdige illustrator Kaj, toen 14 jaar, maakte van de 'Disco' een handige in elkaar gedraaide vorm die inmiddels (in deze serie) het meest favoriet is bij vrijwel alle leerlingen. Deze unieke buitenste cirkel in het klokmodel toont het het out of the box denken. Van zijn hand is ook het logo van T. Metissimo.
- 2-3 D-draai-effect --> volgt zsm
Achteraf is het allemaal zo simpel...

4. Iconenprogramma en de PEERICS, (4a  theorie, 4bc  toegepaste practica/creatie)
4a. In het midden van deze 'getailleerde Disco zeshoek' bevindt zich een 'langgerekte ruit'.  Deze ruit is als icoon gekozen voor de PEERICS waar de kern
- het hart - van de educatie van T. Metissimo op rust:  Preventie, Educatie, Examinatie/Toetsing, Research, Innovatie, Coaching en Support, die statutair zijn omschreven en vastgelegd. Terzijde: De Peerics zijn gebaseerd op zeer hoge evidentie voor de van toepassing zijnde wetgevingen, gekozen door zoal de Nederlandse regering, voor bijvoorbeeld goed onderwijs en goede zorg die elkaar treffen in preventie.
4bc. Deze ruit-iconen komen terug in de verschillende iconen, levels, certificaten en diploma's die te behalen zijn via Talento Metissimo sinds 2016. Ook hier gaat het om een goede balans door afweging (ofwel verhouding). Bedenk dat er 2 hoofd vormen zijn van "zeer hoge evidentie": positief voor een goed resultaat en negatief hoe het beslist niet moet. Beide hebben elkaar nodig!

5. Expressie-info-dragers (5a theorie, 5b toegepaste practica, 5c creatie/toepassing)
5a. Na kennismaking met de Conso & Disso en 'Disco' intervalklokken, is het geheel enkel- of meervoudig samengesteld uitgewerkt in logische  expressiedragers van klanken in grafisch wiskundige figuren.
5b. Sinds 2010-11 zijn de toegepaste practicum uitgebreid en is middels cladistiek (the grade of clade) een werkzame en kloppende indeling gevonden die op gelijke wijze ook voor de andere gevonden lagen werkt, d.w.z.  tot nu toe anno 2020. Een klokken-systeem werd geboren. De cladistiek heeft de naam de rondo-vorm gekregen  omdat dit beter past bij het totale systeem van Conso & Disso. Evolutie kan immers alle kanten op net als de cultuur van flora en fauna of het ontstaan van sterrenstelsels die zich wetmatig lijken te gedragen.
5c.
Zie de eerste gemaakte ingelijste poster, de lege plekken zijn inmiddels bekend, zodra er meer tijd beschikbaar is kunnen ze worden ingevuld.

6. Educatief systeem, doorlopende leerlijn
Op educatief nieuwe wijze, volgen daarna de basis-intervallen (o.a. de akkoorden)  van Mineur, Majeur etc.  Een tweede laag wordt zichtbaar in het systeem en is op eenzelfde wijze verder uitgewerkt.  Net als voor 'Disco' is er ook een samensmeltingsvorm voor deze groep ontstaan. Deze heeft als werknaam 'Neutrismo' gekregen. De naam is aangereikt door Ger;  Ikira, Kaj en Karen puzzelden het verder na. Met ook hier eenstemmige goedkeuring na overleg in de researchgroep (en u raadt het vast al: zo ontstond ook Neutrissimo, zie cursusmateriaal). Bij de grafische klankfiguren worden zowel strakke rechte lijnen, bijbehorende cirkel-lijnen alswel onderbroken 'toonklank-lijnen' gebruikt, met een eenduidige betekenis in dit systeem. Ontwikkelingen worden in groepsoverleg bijgestuurd.

7.
Eenduidige Nomenclatuur
Qua beeldvorming kan het even wennen zijn met een nieuwe familie van grafisch wiskundige klankvormen met eenduidige efficiente nomenclatuur.  In de diverse cursusmaterialen zijn daarom naast de auditieve muziekwerken ook visuele toepassingen te vinden zoals in mozaieken ofwel betegelingen (o.a. tesselaties). Ook in mozaieken zijn consonanten en dissonanten te benoemen. Voorbeelden van wiskundige mozaieken die inspireren zijn afkomstig uit Griekenland, Mesopotamie of de Moorse Mozaieken in het Al Hambra Paleis te Andalusie, Granada, overal, wereldwijd.
Als tegenstelling tot de (bijna) onmogelijke wiskundige figuren (w.o. vele houtgravures) noemen we als Nederlandse bijdrage de grafische kunstwerken van het internationaal erkende talent M.C. Esher uit Leeuwarden.  Daarop volgde vanuit die wetenschap vele fractals al dan niet met optisch bedrog. Is het wel bedrog? Onder alle omstandigheden? Misschien zijn er "momenten" waarop het wel kan...
Een optisch correcte en wiskundige grafische verdeling met de betekenis zoals in de Conso & Disso intervalklok, waar klanken en  figuren wiskundig overeenstemmen in tijd en ruimte is niet eerder aangetoond, voor zover ik weet. Het is geen optisch bedrog, het is echt en het is veilig.

8.
Sociale interventie
Functioneel is gebleken dat Conso en Disso (in alle gebruikte vormen en combinaties) een educatieve basis van Primair Natuurlijke Sociale Interventie in zich dragen, auditief en visueel op elkaar afgestemd. Samen met de expressiemogelijkheden 'Disco' en 'Neutrismo' (en uitbreidingen) vormen ze onderdelen van een systeem, gebaseerd op zowel de Beta en Gamma gerichte vakken: Natuurkunde, Wiskunde,  Aarde-rijkskunde, alswel de Alfa en Cultuur gerichte expressievakken: Taal, Muziek, Mozaik, en Grafische Beeldvorming/Geometrie.

9.  Science & Cultuur theorie; Nieuwe Educatie en Toetsing
Alle huidige "academische" vakken zijn met hun systemen, informatieve expressiedragers van humane culturen. In dit nieuwe wetenschappelijke  systeem lijkt alles samen te komen waardoor ik het vak 'Science & Cultuur' in het leven heb geroepen met als fundament Conso en Disso. Dat is iets anders dan
bestuderen tijdens een opleiding wat nu Science of watnu Cultuur apart apart is van elkaar.  Bij S & C gaat het om de interactie!
'Science & Muziek Cultuur' is hier een onderdeel van.  Denk u gerust mee voor een betere naam voor het vak, want er is een wezenlijk verschil, laat het ons graag horen!
Sinds 2017 is een nieuwe toetsings-vorm opgezet en uitgeprobeerd. Het was even wennen voor iedereen; het Science en Cultuursysteem in 1 toetsvorm?
Ja, het kan! Het is superleuk, leerzaam en effectief gebleken maaarrrr alles staat nog wel in de kinderschoentjes.

10. Season Science & Cultuur practica
Sinds 2016 worden de praktische in- en aanvullingen van dit gehele systeem vertaald in o.a.  Season Sciences & Cultuur practica , bijeenkomsten die hun basis vinden in de primaire basis van Conso & Disso (voor uitleg zie cursusmateriaal). Enkele voorbeelden van activerende didactiek binnen de Season Sciences van het  Science & Cultuurprogramma zijn: de Zonneklokken 2019 en de Waterwacht in  zomer 2020.  De BIO-Kristallen is in dec. 2019 - jan. 2020 geschreven op de getailleerde Disco-hexagoon.  Dit naar aanleiding van de imposante uitbraak van het rna-Corona virus en vragen van leerlingen hierover alsook de kaalkappen aan de Oeverplas in 2019 en 2020 en de Natura 2000. De chemie van de biologie in relatie tot de intervalklokjes blijft in research.
 
11. Hexagonale kalender volgens Conso & Disso; "nieuwe werkvorm"
In de Season-Sciences gaf ik reeds aan dat er meer viel af te lezen aan de hexagoonklokjes in het Conso & Disso systeem dan alleen de intervallen. Ze heten daarom vanaf dag 1 ook "klokjes". De naam "cirkel" zou misplaatst zijn omdat de aarde een ellips draait en geen cirkel, echter als model is veel mogelijk. 
Basisuitgangspunten: :
- De omwentelingstijd van de aarde om de zon (siderisch jaar) is ca. 365 dagen met ca. 6 uren, 9 minuten en 9 seconden.
- De eigen rotatie-periode van de aarde is ca. 23 uur, 56 minuten en 4 seconden.

* Een oudere bekende  wereldklok die al decennialang bekend is, bestaat uit 4 gelijke kwarten van 13 weken van 7 dagen per week met een totaal van
364 dagen. Er zijn dan 8 maanden van 30 dagen en 4 maanden van 31 dagen. Ieder kwartaal begint op een zondag en elke datum heeft een vaste weekdag.
Ter compensatie voor de tijdrechttrekking zijn er 2 werelddagen op 30 december en op 30 juni.

* Indien men echter de aardse ellips van 366 graden in 12 maanden (of tonen) aanhoudt (in plaats van 360!) en een week in 6 dagen verdeeld, ontstaan er ruim 60 weken waardoor men de seizoenen naar believen kan indelen in b.v. 4 of 6 of 8 delen, afhankelijk van het klimaat of zo de cultuur wenst, dat is per streek persoonlijk.
Er zijn dan 6 maanden van 30 dagen en 6 maanden van 31 dagen (niet eerder bechreven)  
Elke week duurt dan 6 dagen,  60 weken in een jaar en 12 jaar!  C'est ca.

Bedenk ook: De aardse tijdzones zijn fictief 15 graden, in werkelijkheid zijn zij 15,25 graden. Dat maakt voor een tijdzone en sich niet uit.
De tijdbeleving van het bioritme is echter niet fictief! Kijk maar naar de jetlags etc..en ook daarin speelt het getal 6 een belangrijke rol, kijk maar eens naar het bioritme van een hartslag: van ca. 60 tot 120 (oude en jonge mensen),
Dit alles is af te lezen in de nieuwste intervalklokjes.  Lees gerust nog eens vanaf  0 ...

Voorlopige conclusie: In 1 octaaf of 1 uur zijn er 12 toonsafstanden, de 13e toon is de logarimische octaafverdubbeling.
Dit geldt ook op een bijzondere wijze voor de 13e afstand, daarin speelt neutrismo een belangrijke rol.
Dit onderzoek loopt nog en ik hou u op de hoogte van onze ontwikkelingen.  


12. De volgende laag...?
In dit onderzoek zijn de voorgaande bevindingen het uitgangspunt en onderzoeken we de volgende laag.
Het is (nog) niet met een algoritme of zo te vinden omdat we niet weten hoe het er uitziet en ook niet wat we precies kunnen verwachten, we weten zelfs niet eens wat we moeten zoeken!

Research gaat verder,
Zonder dat er echt naar werd gezocht is het Conso & Disso systeem gemaakt,  gevonden, herkend, en ingezet als lesmateriaal voor de kinderen, dat is normaal. De meeste docenten, ouders en vooral kinderen zijn creatief en bedenken nog veel meer...
Echter de visie van 'een systeem' overkomt je. Ineens 'herken' je het, 'is' het er, 'leeft' het. De 'puzzelstukjes' maken het spannend. Het voelt ook als een nieuw fundament, het is een 'andere' manier van denken. En het gaat door...
Wereldwijd heb ik gezocht en geprobeerd opheldering of aansluiting te kunnen vinden. De combi aan vakken maakte het academisch te interdisciplenair en daardoor onwerkzaam. Behalve in het thuisonderwijs met de breinen om me heen. Dat is dan ook het vertrekpunt geworden. Het gaat ook om thuisonderwijs, dus dat past mooi. En wonderlijk: zo groeide ook de bewijskracht. Zoiets kun je vooraf echt niet bedenken.
Anno 2020 heb ik geen ander eenduidig fundament, systeem en/of methode kunnen vinden gebaseerd op een mate van consonantie en dissonantie (leidtoonfunctie) die natuurkundig auditief en wiskundig visueel op elkaar zijn afgestemd voor een praktisch educatief systeem dat meerlagig en eenduigig vertaalbaar is naar bijna alle (!) zo niet alle aardse systemen en informatiedragers met het universum als school-bord!

Nieuwe eenheid
Binnen de muzieksciences bleek een efficiente eenduidige nomenclatuur (terminologie en eenheid) nodig met mondiale mogelijkheden en die is gevonden. Dat was op dat moment een complexe puzzel, vooral omdat we de oude namen wilde behouden. Achteraf is het altijd simple...Op Konings- /Woningsdag 2020 werd voor het "nieuwe normaal"  van Corona nog een leuke aanvulling gevonden die logischerwijze ook in de intervalklok past. Deze is ook opgenomen in het nieuwe cursusmateriaal dat volcontinu wordt verbeterd en aangevuld.

Zoektocht
Wereldwijd staan we met elkaar voor het oplossen van vele milieuvraagstukken, binnen en buitenshuis, en ervaren we dat wat technisch in wetten , modellen of formules wordt omschreven tot op heden in geen enkele taal of model perfect past.  Niemand kent alle antwoorden. Al vele eeuwen lang zijn er vele kopiisten en vertalers met nieuwe interpretaties van oude zaken, die zullen er altijd blijven.
Echter fundamenteel originele vindingen met natuurkundige bewijskracht in een systeem die niet zijn gestoeld op oude modellen is best bijzonder.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe laag. Er zijn goede aanwijzingen, echter we weten totaal niet hoe het er uit gaat zien en of het "past". 
Het gaat om het aanknopingspunt van deze laag. Het is een zeer bijzondere puzzel naar bewijskracht van een piepklein maar enorm belangrijk element in
die levensgrote puzzel. Zou het ons nog een keertje gaan lukken...? Misschien als iedereen op de hele wereld meedenkt? Alleen samen...
Onze zoektocht gaat door, we houden u op de hoogte.

Ter overdenking:
Het is algemeen bekend dat een tekstuele omschrijving zelden perfect en alles omvattend is, zo ook deze teksten.

Deze informatie hier is direct van de auteurs en makers afkomstig (hoogste bron van waarheid, eerstegraads peers) zonder tussenkomst en zonder belangenverstrengeling van derden van buitenaf. Deze systeem-ontwikkeling is volledig onafhankelijk op eigen kracht met passie en enthousiaste gedrevenheid en eigen financien bereikt, waarbij ter reflectie de velerlei op- en aanwijzigingen van belangstellenden jong en oud als klankbord zo goed mogelijk zijn verwerkt (Double Peer Review). Grote dank aan hen allen. Sinds 2011 wordt in de cursusmaterialen iedereen genoemd die daadwerkelijk heeft bijgedragen. Het geheel is bedoeld als bijdrage voor hen die bij de opvoeding van jeugdigen zijn betrokken met de intentie van een "een leven lang functioneren" waarbij iedereen mag mee communiceren.  De speurtocht gaat door: "Elke Klank Telt"; Auditief en Visueel. Het draait om de samenwerking.

*  Belangstellenden die constructief willen bijdragen aan verbetering van dit (global)educatieve systeem,
    zijn van harte welkom. Het is een begin voor een betere communicatie, auditief en visueel.
   Spontaan ontstaan in het kleinste land met het hoogste aantal verschillende culturen ter wereld:
   Nederland.


...'
     
Als docent en researcher draag ik hiermee een deel van de vondsten zo goed mogelijk over aan diegene die in deze wetenschap is geinterresseerd.
Dit alles is voor kinderen, hun ouders en iedereen die echt iets wil leren en bereid is om ook anderen te laten verder reiken, ongeacht het niveau van hun basis-talenten of basis-IQ/EQ,

Karen Langerwerf
Bemmel, 2011-2020 bijgewerkt tot 22-08-2020

Op de vraag wat ik zoal doe:
- moeder, echtgenoot, kindervriend, dieren en plantliefhebber, 
- o.a. docent/mentor, biologisch-, ecologisch-, medisch-, toxicologisch scientist/researcher, musicus/dirigent
- liefhebber van tekenen, componeren, schrijven met vulpen, schaak, wis- en natuurkunde, puzzelen, zwemmen etc. etc.
- bedenker van Talento Metissimo, Conso en Disso  en nog wat andere prive-dingetjes

Aldus deels geciteerd uit het laatste Cursusmateriaal Science & Muziek Cultuur voor T. Metissimo.

Vorderingen worden met regelmaat gemeld, alsook lezingen, workshops en cursussen hierover.
Er zijn geen artikelen in zgnd. wetenschappelijke tijdschriften,  het erfgoed behoort t.z.t. Nederland toe. Er zijn voor iedereen toegankelijke stukjes op de site en in krantjes of bladen of website(s), dus ook voor wetenschappers. Dat is praktischer en er wordt zo een breder publiek bereikt met correcte info die weer verder inspireert.  Er gelden standaard auteursrechten, zie hiervoor de "huisregels" van T. Metissimo. Auteurs zijn bekend bij het bestuur.


Schrijfschaak
is voor het eerst in 2012 met een groep jeugdigen bedacht tijdens een schaak-slotfeestje in Arnhem. (ccml, 2012)

Season Science (s) & Cultuur
zijn de unieke practica van de real life Sciences & Cultuur van Summer, Winter, Spring, Autum gebaseerd op de intervalklokken. Ieder kwartier is een seizoen.
Ze zijn in het jaarprogramma ondergebracht binnen de term Season Science & Cultuur Practica.  Vaste onderdelen zijn:

1.  Open Dag met Summer Sciences op Science- en Cultuurplein
     in Augustus/September,
2.  Halloween, (Gellyween, soap) Soap) Autumn,
3.  Europees Metsel- en Mozaiek mid Herfst,
4.  WinterHemel met Sterrenpracht (Orion) begin januari, meestal rond de 6e,
5.  Mid Winter; Galante kristallen biokristal, winterkristal etc.
6.  Nationaal Lente SchaakConcert,
7.  Mid Spring; actuele Science en/of toetsingen
8.  Final eve; rond 21 juni mid Summer,
(Sinds de opstart, ccml, 2016)
Season Sciences door het jaar heen:  Water & Oeverwacht

Springafstanden geven de grootte van het interval aan bv.: 1,5 Sp. De klassieke namen zijn prime, secunde, terts etc..
Terzijde: Ieder toonsverschil dat wij als mens waarnemen is echter al zo groot dat er vrijwel altijd sprake is van een "sprongetje". (ccml 2010 muziekcursus). Tegenwoordig (sinds de kaalkap voorjaar 2019) wordt een 0,5 Sp. ook wel de halve Kikker-sprong genoemd (voorpootjes en achterpootjes samen vormen de hele Kikkersprong).  

Springtonen zijn de begintoon en de eindtoon van een interval: een start en eindpunt. Bijvoorbeeld c en e zijn springtonen, maar b en d dus ook; beide voor het interval kleine terts. (ccml 2010 muziekcursus)

Sprookje van de Alcedo's is het verhaal over de kaalgekapte oevers waar de prachtige Koningsvissers huisden, een bundeling van gedichten en muziekstukjes.(Karen 2019-)

Sprookje van Conso & Disso is het verhaal over de Taal der Tonen.(Karen 2011-12)

Sprookje van de Cherubijntjes verhaalt over het kindergeluk en stralende ouders bij onwetenheid. Hoe bitter de zoektocht in het woud der waarheden, waarbij het aanvaarden van een waarheid minder hard is dan de leugens.
Kinderen spelen dit spel als geen ander! Ter herinnering aan een perfect uitgevoerde Voi Che Sapete uit le Nozze di Figaro.  (Karen 2011-12)

Sprookje:  Galante Kristallen...nbv

Sprookje:  Hollandse Boekenwurm...nbv

Sprookje:  Kleine plantjes en diertjes...nbv

Sprookje:  Kroon van Archimedes, verhaal uit het Sprookjeshuis van T. Metissimo dat ieder jaar op de 3e dinsdag van september wordt verteld en waarbij een speciaal T.M. water-praticum hoort. (ccml 2011-12)

S
prookje:  Rustige Rolzenuw...nbv

Sprookje van Spurn (muzieksprookje) gaat over zoal FL/Joris en de Draak op de 6 English Folksongs van V. Williams (oom van Darwin) en kreeg de naam Sprookje van Spurn. (Ikira 2011-12)

Sprookje: Sterappeltje van Newton, verhaal uit het Sprookjeshuis van T. Metissimo over de vinding van Newton die door een vallende appel op het idee kwam van de zwaartekracht. Sterappeltjes lijken op een sterrenhemel, vandaar deze titel. (ccml 2019)

Sprookje van de Tardigrada, speciaal Science & Cultuurpracticum (schoolbreed voor alle klassen) geschreven ter afscheid van HPC Zetten. In dit practicummodel is getoond hoe je een en hetzelfde practicum kunt geven voor alle intelligentieniveaus tegelijk. Het is nog steeds het meest favoriete practicum.  (2006/7/8, CCML)

Sprookjeshuis T. Metissimo is een werkvorm binnen de educatie zoals deze wordt uitgedragen bij T. Metissimo.
(Team T.M., Sinds de oprichting 2016)

S
terappeltjes theerecept van  T. Metissimo, deze thee smaakt heerlijk bij de pepernoten. De combinatie sterappeltjesthee en de pepernotenproost wordt op het Europese Metsel & Mozaiek uitgedragen bij T. Metissimo.
(ccml 2019)

Talentissimo wordt beschouwd als een dynamische vorm van talent. (Team T.M., jan. 2016)

Toekan-Truc is een andere/extra/nieuwe wiskundige rekenwijze in oplopende gradatievolgorde die spelenderwijze is ontstaan, buiten het schoolse systeem om. Ongeacht het IQ/EQ werken alle leerlingen hierin met plezier aan. Ook hier blijkt sprake van een bepaalde opbouw/systeem. (ccml, lang geleden, al in Brakkenstein/Nijmegen).

Toonsprong is een afstand tussen 2 tonen. Een sprong kan pas gemeten worden als het begin en eindpunt vastliggen.  Dit in tegenstelling tot de activiteit springen. Een sprong is het resultaat, achteraf. (ccml 2010 muziekcursus)

Toon-tijd-ruimte-richting ofwel klank-tijdrichting in de ruimte is een term die wordt gebruikt in de cursusmaterialen voor T. Metissimo en de Nationale IntervalRace. Betekenis van geluid vindt klank na klank plaats waardoor sprake is van een tijdrichting. (ccml, sinds 2011).

Triade zie Schaaktriade. (ccml, sinds 2018).

Trio: Sally, Kik en Paddedier, zijn 3 namen voor de salamander, kikker en een Pad. Omdat het om een naam gaat, is hij Paddedier genoemd. Voor het liedje "Daar zaten 6 paar kikkertjes" is deze naam in het leven geroepen.
In de Nederlandse taal is het paddendier waarschijnlijk paddendier.(ccml, mei 2019 en augustus 2020).
 
Twinkeltaal is een bijzondere (solfege) taalmanier of -wijze, speciaal voor het aanvangend lezen, klank voor klank, omdat de toonsafstanden een functie blijken te hebben.
De naam Twinkeltaal bestaat sinds de musical Levixy met 't Regenboogjeugdkoor te Bemmel en activiteiten  KK de Pinakeltjes in de H. landstichting, ca. 2003-4.

Vindplaats als contrast van een zoekplek. (Team T.M., jan. 2016)

VVA gebruiken we bij T. Metissimo als Veel Voorkomende Antwoorden, in het Engels ookwel bekend als FAQ's. (ccml, juli 2020)

Waterpieten (gevleugde Bonte Waterpieten),  is de naam voor de scholeksters (Haematopus ostralegus). De zwart-witte steltloper met oranje halflange stelten en evenzolange snavel wordt in de volkmond ook wel de Bonte Pieten genoemd. Dit gaf verwarring, waardoor de naam Bonte WaterPiet is ontstaan.  (ccml, voorjaar/zomer 2019).

Waterwachter, Oever-Waterwachter,

Wiebel wiskunde,  is de naam voor een reeks hinkelperken (2D) en dubbelzijdige vouwmodellen (3) in allerlei hexagonale vormen die passen bij de Conso & Disso methodieken. Wederom in een bepaalde opbouw en volgorde.  (ccml, voor het eerst toegepast in Goch voor Elizabeth Kneppech 2010).


Witte kurkgiraf is als bio-natuurkundig model ontstaan ter vergelijk van een ondergedompelde kurk die naar boven "floept" voor ganzen en zwanen die tijdens het duiken naar groenvoer in de diepte ditzelfde onregelmatige gedrag vertonen waarbij ze wiebelen met het achterste lichaam en staart. In de praktijk is dit lachwekkende effect educatief. (KYW/CCML, sinds januari  2019).

WortelSchaakprogramma, 1e WS is een jeugdindelings-schaakprogramma dat zowel handmatig als elektronisch kan worden ingezet voor een indeling voor het effectief opleiden van jeugdigen. De unieke algoritmes zijn geschreven door Ger Wortel. (2011 -->) De programma's zijn uitgebreid getest en bijgestuurd.
Inmiddels is er een uniek
2e WSprogramma voor deelname aan de Schaaktriades op de Nationale Schaakconcerten sinds 2016. 

Z
ingend (swingend) zuurstof (singin' oxygen)
is een educatie-term om de afstand te verkleinen tussen de politiek en de ecologie. Ieder heeft zijn eigen vakterminologie en specialisatie. Het is belangrijk om kennis, begrip en visie met elkaar te versterken. Dat kan door de verschillen een naam te geven zoals:  Poli(tieke) - Bio - Diversiteit en Eco - Bio diversiteit. Dat schept duidelijkheid.
Zingend zuurstof is de term behorende bij een klein gedichtje, dat oorzaak en gevolg aangeeft binnen de ecologie waardoor het als noodzaak op de politieke agenda van bio-diversiteit terecht komt. Ter herinnering aan de Silent Spring van Rachel Carson.  (Karen, 4 oktober 2019)

1 Januari 2016, 11:06 uur LEERTIP

In de sierwerk smederij van Opa Laurent in Amsterdam hing de spreuk:
“Denkt voordat gij doende zijt en al doende denkt dan nog”.
Velen zien en horen alleen het eerste of alleen het tweede gedeelte.
De een denkt te snel, de ander juist te traag.
“Eerst denken, dan doen!” wordt vaak gezegd of geroepen door volwassenen.
Heb je moeite met uit-je-hoofd-leren, vooruitdenken, onthouden, leren?
Draai de spreuk eens om en begin bij het doen.
“Al doende LEERT men (na-)denken”. (Karen)
Kort gezegd: Maak er een doe-werkje van.
Overtypen in WRTS is niets anders dan bezig zijn met “leren”;
kortweg:  zien, voelen en horen op elkaar afstemmen!

Succes verzekerd. Groet Karen.

1 Januari 2016, 11:06 uur
T. METISSIMO'S  BETA  CULTUUR  SPORTEN

De literatuur van schaak-, muziek- en bèta valt onder letteren, gezeteld in cultuur.
Maar waarom valt het spel schaken onder een sport en niet onder cultuur
en waarom is muziek geen sport maar cultuur?
Deze vragen hielden jeugdigen bezig tijdens een muziekschrijf- en een schrijfschaakgebeuren
van Metissimo.

Er volgden diverse redenaties, enkele noemen we:

"Zonder beweging geen muziek. "
"Muziek is meer sport dan schaken.
"
"Tijdens het schaken schrijf je."
"Alleen bij Levend Schaak gebruik je spieren."
"Schaken is meer cultuur dan sport.
"

En een leuke toevoeging: "Schaken en muziek zijn beiden hersengymnastiek."

Samen bedachten we de oplossing dat bij T. Metissimo schaken en muziek het meest
op een Bèta Cultuur Denksport lijken.
Hierdoor ontstond de ABCD formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten!
Jaarkalender

Info flyer
FlyerMetissimoTalentEducatie2020

Nieuws 2019

Nieuws 2018

Nieuws 2017

Nieuws 2016


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo