Logo

Home Contact Organisatie Projecten TM Weetjes Poëzie Publicaties Bestellingen Aanmelden

ANBI

Sponsor worden?

Fondsen/Sponsoren

LogoLingewaard.png
PBF
B4F
KAD
Accuraat

METIS WEETJESTERMINOLOGIE BIJ T. METISSIMO
ABCD formule betekent bij T. Metissimo activiteiten voor jong en oud die kenmerkend zijn voor:
A
lfa, Beta, Cultuur en Denksporten. Nader toegelicht: De basis is Beta, onder Cultuur valt Alpha (letteren), de  Denksporten stimuleren de motivatie.
In de educatie van T. Metissimo wordt het geheel gecombineerd zoals in het vak Science.
Voor goede betrouwbare research is passie, talent en vooral doorzettingsvermogen nodig is. (CCML 2015-16)

Bravissimo dynamische vorm van Bravo, in dit geval versterkend bedoeld, superdupergoed.

Chess in Concerts of schaakconcerten zijn inloopschaakconcerten met als uitgangspunt muziek en schaken. Ook lezingen of voordrachten kunnen tussendoor worden gegeven. Tijdens de programma's door kan men wisselen van aktiviteit. Het eerste Chess in Concert vond plaats samen met het Levend Schaakspel voor H.K.H. Prinses Beatrix in 2013 tijdens de opening van het Cultureel Centrum de Rozet te Arnhem. Op 6 januari 2016 zijn de activiteiten ondergebracht bij T. Metissimo. Op 12 juni 2016 heeft in Ressen te Lingewaard het eerste Nationale Schaakconcert onder de vlag van T. Metissimo plaatsgevonden. (Ikira, Kaj 2013)

Collisimo is een bestaande Franse Pakketdienst "in het oranje".

Flispelen is bij Metissimo een werkwoord voor "flinterdunne mis-communicatie". Het is per toeval ontstaan tijdens een gesprek hierover waarbij een woord verkeerd werd opgevangen. Benoemen van miscommunicatie kan bijdragen aan bewustwording. Voor het werkwoord flispelen is geen herkenning, betekenis, gebruik of herkomst gevonden. (Dec. 2016 CCML)
Qua klank is er een duidelijk onderscheid in flispelen en flisperen. Het woord flisperen is teruggevonden in een Duitste brontekst van Evangelist Johann Kaindl zie http://books.google.nl, (internet, 5 jan. 2017)

Iconenmodel van K. Langerwerf (van CCML):
Dit model is in 2007/8 ontstaan waardoor individuele talenten samen een groep kunnen vormen. Dit model is gebaseerd op wetgevingen waar je als ouder, docent, coach en betrokkenen mee te maken krijgt bij talentontwikkeling van jong en oud(er) ongeacht welk vak, element of sport.


1. De 3 iconen staan voor 3 gekozen hoofdgroepen binnen T. Metissimo
   I.   Individuele talentontwikkeling: Ruitje
   II.  Specifieke Groep voor b.v. cursus of b.v. het Talent Ouder Platform: Blokje
   III. De gemeenschap voor uitwisseling: Rozet

Deze iconen zijn zo ontstaan:
- Ruit uit de vlakverdeling van Conso & Disso 2012
- Blok van het klaslokaal voor cursus of les
- Rozet ter herinnering aan de opening van Cultureel Centrum de Rozet te Arnhem in 2013

2. De 4 kleuren staan voor 4 gekozen maatwerk-vormen van talentontwikkeling binnen T. Metissimo
Rood
:    De samenleving: Meervoudige of multidisciplenaire uitwisselingr
Wit
:      Research & Innovatie, transparantie staat voor eerlijk en oprecht en uitdragend.
Blauw:   Individuele Talentontwikkeling blauw is de kleur van wijsheid en per toeval de huiskleur van T.Metissimo
Oranje: Niet rood, wit of blauw. Bijzonder maatwerk of project met een maatschappelijke ontwikkeling.


Inklinken is een woord dat in Taal der Tonen tegenover inbeelden staat. Beide hebben te maken met onze voorstellingsvermogens van zowel beeld als geluid en spelen een rol bij het beklijven van materie dat het synaptogenese proces beinvloeden.  In een eerdere studie werd aangetoond dat Kolb geen auditieve leerstijl kent (2008).
Toelichting: Men kan dit zo zien: Een leerstijl is waarneembaar aan de buitenkant. Een leerproces speelt zich aan de binnenkant af. Hier speelt het synaptogenese proces een belangrijke rol. (2017, CCML)

Intervallen: In de serie Taal der Tonen (2017, CCML) wordt uitgegaan van 2 hoofdvormen van intervallen, namelijk:
1.  De natuurlijke-intervallen:  intact, natuurlijk, evolutionair gelijk, rudimentair, en
2.  De kunstmatige-intervallen: onderhevig aan selectie, afgestemd, aangepast aan de situatie
                                             
Interval klok zie muziek intervalklok.

Interval Race zie muziek intervalrace.

Levend Muziek SchaakSpel is een evenement van een groot Levend Schaakspel vol muzikale verrassingen!

Metissimo beschouwt het team van Metissimo als een dynamische vorm van wijsheid. (team T.M., jan 2016)

Metissimooi wordt aansluitend dynamisch mooi gevonden. (team T.M., jan. 2016)

Muziek interval klok is de complete klok als visuele hulp voor de muziektheorie binnen de methode Taal der Tonen. De MuziekKlok herbergt: Intervalklok met Conso en Disso, Melodieklok, Songklok, Harmonieklok, Kwintencircels, KlokMaatje, Metronoom (Tijdloper) etc. (Naam: Ikira, Coen, Kaj, Rens, Ger, Karen 2015/6)

Muziek interval klok  of intervalklok is een muziektheorie-klok met de klassieke toonsafstanden volgens de Conso-Disso methode. 
- De eerste bevindingen geschieden ruim 40 jaar geleden of langer. In 2011 kwam er een doorbraak vanwege de grafisch wiskundige vormgeving en kregen Conso & Disso en de muziekklokken officieel vorm. Velen zochten met ons mee over de hele wereld en dit systeem bleek niet te bestaan.
- De research ging door en zo ook de ontwikkelingen. Het geheel groeide uit tot een educatief toonklanksysteem van muziek intervalklokjes. (2011-18)
- De naam interval klok is gekozen omdat het de intervallen zijn bij praktijk- en theoriemuziekexamens worden getoetst. De naam is in onderling overleg met elkaar afgestemd door: Ikira, Coen, Kaj, Rens, Ger, Karen in 2015/16, ver voordat Talento Metissimo bestond of in beeld was.
- De complete serie klokjes dienen als visualisering binnen o.a. de methode Taal der Tonen. De MuziekKlok herbergt: Intervalklok met Conso en Disso, Melodieklok, Songklok, Harmonieklok, Kwintencircels, KlokMaatje, Metronoom (Tijdloper) etc. veel is nog in ontwikkeling. Anno 2016 bleek dat het om een educatiesysteem gaat waarbij niet alleen  muziek maar ook taaltechnisch en rekenkundige vaardigheden in worden gestimuleerd. Hierdoor is het geheel onder gebracht bij Science & Cultuur. (CCML sinds 2011)

Muziek intervalrace is een eductieve competitie in oplopende moeilijkheidsgraad. Er mag per ronde gebruik gemaakt worden van 1 muzieklokje uit het Conso & Disso systeem waarop 12 klassieke toonsafstanden zijn gerangschikt.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen hieraan deelnemen. Het klinkt als een soort race tegen de klok, echter niet qua tijd maar qua geluid. Tijdens het 3e NSC 2018, 25 maart te Ressen op de Koningshof is de eerste officiele Race tegen de klok. (2016-7-8, spelbedenker CCML)


NSC is het Nationaal Schaak Concert met bijzondere muzikale bijdragen en een spannende simultaan
voor junioren en senioren. Het eerste SC vond plaats in 2013. In 2015 vond het eerste NSC plaats onder de vlag van T. Metissimo.

Oranje Torenrokkade is een schaak-verrijkingstaak:
Bedenk een nieuwe rokkade-regel en verwissel je Toren van kleur, b.v. oranje. (CCML 2012).

PEERICS staat bij Metissimo voor haar kernkwaliteiten:
Preventie, Educatie & Examinatie, Research & Innovatie, Coaching & Support.
Kwaliteit zit in precisie. Precise is anagram voor Peerics en v.v. (CCML 2015-6 voor T. Metissimo)

Rekentoren Rexna is een nieuwe vorm of een andere benadering van rekenen en basiswiskunde die met jeugdigen van T. Metissimo samen wordt bestudeerd en nader wordt uitgewerkt.

Schaak-Triade, 
een schaakvaria toernooi van Talento Metissimo waarbij 3 varianten van schaak worden gebezigd. Op het 3e Nationale SchaakConcert te Ressen wordt dit als toernooi voor het eerst op het NSC uitgevoerd door het team van TM. (Team T.M., jan. 2018)

Science & Cultuurplein
door T.Metissimo is voor het eerst gehouden op zondag 17 september 2017 te Bemmel.
(Team T.M., jan. 2018)

Schrijfschaak
is voor het eerst in 2012 met een groep jeugdigen bedacht tijdens een slotfeestje in Arnhem. (CCML, 2012)

Springafstanden geven de grootte van het interval aan bv.: 1,5. De klassieke namen zijn prime, secunde terts etc..
Terzijde: Ieder toonsverschil dat wij als mens waarnemen is echter al zo groot dat er vrijwel altijd sprake is van een "sprongetje". (CCML 2010 muziekcursus)

Springtonen zijn de begintoon en de eindtoon van een interval: dus het start en eindpunt zelf. Bijvoorbeeld c en e zijn springtonen, maar b en d dus ook; beide voor het interval kleine terts. (CCML 2010 muziekcursus)

Sprookje van Spurn gaat over zoal FL/Joris en de Draak op de 6 English Folksongs van V. Williams
en kreeg de naam Sprookje van Spurn. (Ikira 2011-12)

Stellingen van Langerwerf (physical biology, science)
Sinds 2011 zijn de onderstaande stellingen landelijk breed gelanceerd via vele media op allerlei wijzen. Basis is het wiskundige grafische model van Conso & Disso in de unieke muziek intervalklok. Hiermee wordt een compleet nieuw fundament gelegd binnen de educatie van communicatie. Sinds 2018 is op geen enkele wijze een tegenargument of tegenbewijs geleverd of ontvangen, wel gaan de positieve resultaten (evidenties) door. De stellingen hebben we daarom in wetten ondergebracht, zie ook de W.

De stellingen,
1e stelling
Conso en Disso zijn elkaars tegenpolen en vervullen een tegengestelde functie.
Bij communicatie wisselen Consonante en Dissonante natuurkundige intervallen elkaar af en spelen een rol in de semantiek.
2e stelling
Natuurkundige Dissonanten gedragen zich als leidtonen voor Consonante klanken. Disso leidt Conso.
3e stelling
Conso & Disso vormen samen een fundament op het gebied van Sociale Interventie binnen de (socio-)biologie.
Dit reikt verder dan de mens; vele (mogelijk alle) levende wezens reageren op eenzelfde wijze.
4e stelling

Toelichting: In het taal- en muziekgebruik wisselen consonante en dissonante tonen en klanken elkaar af. De meest dissonante klassieke intervallen K2, G7 en T staan grafisch loodrecht op de meest consonante klassieke intervallen R4, R5 en P/O in de muziek intervalklok van de Conso & Disso methode. Na verdere research blijkt het om een systeem te gaan. De bewijskracht ligt o.a. in het feit dat er door de vele eeuwen heen nog steeds geen of nauwelijks liederen beginnen op een dissonant interval. Jeugdigen scoren optimaal met dit intervalsysteem en het verlost hen van veel ongemakken zowel bij de muziek- als de taaleducatie. 
Er is geen tegenbewijs of argument gevonden van dit nieuwe (educatieve) fundament, wel veel positieve en daarom lanceren we voorzichtig de Wet van Langerwerf-Wortel.


Talentissimo wordt beschouwd als een dynamische vorm van talent. (Team T.M., jan. 2016)

Triade zie Schaaktriade.

Twinkeltaal is een bijzondere solfege taalmanier of wijze speciaal voor het aanvangend lezen.
(Naam Twinkeltaal bestaat sinds de musical Levixy met het Regenboogkoor te Bemmel en activiteiten bij de Pinakeltjes in de H. landstichting. )


W
Het grafische wiskundemodel van Conso & Disso i.c.m. de intervalklok is een visuele ondersteuning
van auditieve physische bevindingen. Hier zijn de volgende evidenties uit voortgekomen:
 
Wet (1) van Langerwerf-Wortel 11 maart 2018  
Bij communicatie hebben physische Conso- en Dissonanten een tegengestelde functie.

Science & Cultuur  (Physical Biology & Language)

Wet (2)
van Langerwerf-Wortel 11 maart 2018  
Physische Dissonanten fungeren als leidtoon voor physische Consonanten in:  klank, toon, muziek, taal.

Science & Cultuur  (Physical Biology & Language)

Wet (3) van Langerwerf-Wortel 31 mei 2018     
Physische Consonanten en Dissonanten zijn fundamentele elementen voor Sociale Interventie.
Science & Cultuur  (Physical Biology, SocioBiology, Bio-Language (Earth doen't live, humans/animals do)


1 Januari 2016, 11:06 uur
LEERTIP

In de (sierwerk) smederij van Opa Laurent in Amsterdam hing de spreuk:
“Denkt voordat gij doende zijt en al doende denkt dan nog”.
Velen zien en horen alleen het eerste of alleen het tweede gedeelte.
De een denkt te snel, de ander juist te traag.
“Eerst denken, dan doen!” wordt vaak gezegd of geroepen door volwassenen.
Heb je moeite met uit-je-hoofd-leren, vooruitdenken, onthouden, leren?
Draai de spreuk eens om en begin bij het doen.
“Al doende LEERT men (na-)denken”. (Karen)
Kort gezegd: Maak er een doe-werkje van.
Overtypen in WRTS is niets anders dan bezig zijn met “leren”;
kortweg zien, voelen en horen op elkaar afstemmen!

Succes verzekerd. Groet Karen

1 Januari 2016, 11:06 uur
METISSIMO'S  BETA  CULTUUR  SPORTEN

De literatuur van schaak-, muziek- en bèta valt onder letteren, gezeteld in cultuur.
Maar waarom valt het spel schaken onder een sport en niet onder cultuur
en waarom is muziek geen sport maar cultuur?
Deze vragen hielden jeugdigen bezig tijdens een muziekschrijf- en een schrijfschaakgebeuren
van Metissimo.

Er volgden diverse redenaties, enkele noemen we:

"Zonder beweging geen muziek. "
"Muziek is meer sport dan schaken.
"
"Tijdens het schaken schrijf je."
"Alleen bij Levend Schaak gebruik je spieren."
"Schaken is meer cultuur dan sport.
"

En een leuke toevoeging: "Schaken en muziek zijn beiden hersengymnastiek."

Samen bedachten we de oplossing dat bij Metissimo schaken en muziek het meest
op een Bèta Cultuur Denksport lijken.
Hierdoor ontstond de ABCD formule: Alfa, Beta, Cultuur en Denksporten!
Agenda 2018
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Samenwerking met

KNSB

KNMO

MBGF

UDI

LogoHistKringBemmel.jpg

VDR

Accuraat

logoJuweela.jpg
Agenda 2017
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Agenda 2016
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.


© Talento Metissimo 2015     K.v.K. nr. 64995372      ANBI status      Bankrekening: NL82 INGB 0007 0995 26

E:  info@TalentoMetissimo.nl   of   M:  06-255-06-566

logo